Laptopuri

Update-uri Aplicatie TopoGraph - Cele mai Noi Actualizari

Pentru accesul la ultimul update trebuie descărcat și instalat noul setup-ul de instalare al programului. Descărcarea ultimei versiuni se poate face în două moduri: fie direct din Zona Clienți (pe baza credențialelor primite la achiziționarea aplicației), fie direct din program, accesând ultima comandă din meniului derulant intitulată Despre TopoGraph… În cea de-a doua variantă, din caseta de dialog informativă se acționează butonul Verifică actualizare program. În cazul existenței unei versiuni actualizate, noul setup de instalare se poate descărca și amplasa automat în subdirectorul C:\Descarcari

Pentru instalarea unei versiuni actualizate, se dezinstalează vechea versiune atât din AutoCAD/BricsCAD cât și de pe computer. Se rulează apoi noul setup de instalare al programului și se readuce meniul TopoGraph în AutoCAD/BricsCAD folosind aceeași procedură. [ vedeti mai multe aici ]

UPDATE 08 mai 2024


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 MENTENANȚĂ și TopoGraph10 MENTENANȚĂ includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● Începând din data de 08 mai 2024, aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2025 (toate versiunile full engine).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ la utilizarea comenzilor F21, F22, F24 și F25 a fost actualizat dicționarul categoriilor de folosință ale parcelelor din cadrul unui imobil. Astfel, începând cu noul update, lista derulantă a categoriilor de folosință cuprinde un număr de 67 de articole și este conformă cu lista categoriilor de folosință din E-Terra, pentru lucrările de cadastru sporadic. Această modificare este utilă doar în cazul imobilelor cu cărți funciare electronice, pentru care au fost utilizate în faza de întabulare, categorii de folosință care nu se regasesc în cadrul aplicației oficiale ANCPI GenerareCG.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, în cadrul comenzii [F24.Localizeaza imobil in plan], pentru criteriul de localizare după numărul de parcela din titlu, la introducerea numărului de parcelă dn titlul de proprietate, lista derulantă a fost eliminată și a fost reintrodusă caseta de editare.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ la utilizarea comenzilor [F7. Tabel alipire/dezlipire] și [F70. PAD pe format A3], tabelul pentru alipire/dezlipire imobil a fost modificat, prin completarea – după caz - a rubricii Total cu mărimea suprafeței imobilului care se dezlipește (sau a imobilului rezultat prin alipire).

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ comanda [E1. Profil longitudinal teren] a fost modificată prin includerea a doua opțiuni noi. Astfel, în caseta de dialog Profil longitudinal teren au fost incluse două comutatoare noi, ca în imaginea de mai jos:

Comutatorul elimină rubrica [Pante] atunci cand se află pe ultima poziție permite ca tabelul de subsol al profilului să includă doar 4 rubrici (nr. punct, cote, distanțe parțiale și distanțe cumulate), fără rubrica pantelor. Comutatorul amplasează text cotă referință la stanga tabelului permite plasarea acestei informații în zona din stanga a tabelului de subsol al profilului. Aceste două opțiuni nu sunt opțiuni implicite (comutatoarele nefiind bifate la apelarea comenzii).

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ comanda [D15. Puncte tip bloc din puncte TG] include două opțiuni noi care permit setarea vizibilității atributelor pentru numerele și cotele punctelor de tip bloc (generate din punctele TG selectate). Astfel, în caseta de dialog Optiuni inserare puncte de tip bloc au fost introduse două comutatoare noi. În mod implicit, noile comutatoare sunt bifate, ceea ce înseamnă că atributele pentru număr și cotă vor fi vizibile pe desen. Starea vizibilității atributelor nu are legatură cu starea layerelor (închis/deschis) pe care se vor amplasa aceste atribute.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ comanda [C3. Detasare suprafata] include o optiune nouă. Astfel, in caseta de dialog Optiuni parcelare a fost introdus un buton radio nou, ca în imaginea urmatoare:

Noul buton permite efectuarea unei parcelări paralele cu două sau mai multe laturi adiacente ale conturului selectat. După selecția conturului de parcelat (polilinie 2D închisă), programul va afișa o casetă de dialog ca în imaginea urmatoare:

Noua casetă de dialog afișează valoarea suprafeței poliliniei selectate, lungimea segmentului selectat și permite stabilirea laturilor adiacente care vor alcătui direcția de detașare compusă. Cu ajutorul butoanelor + si - se vor putea adăuga sau elimina laturi suplimentare, de-o parte și de alta a segmentului selectat (cu ocazia selecției conturului inițial). Pentru lotul nou, poate fi introdusă o suprafață impusă sau poate fi introdusă o lățime impusă a lotului nou. Noua opțiune de parcelare este disponibilă pentru toate versiunile BricsCAD și pentru toate versiunile AutoCAD mai mari de 2007 (inclusiv).

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ comanda [C3. Detasare suprafata] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Optiuni parcelare a fost introdus un comutator nou denumit afiseaza un mesaj de confirmare a parcelarii pentru un lot compus. Noul comutator permite controlul afișării unui mesaj de continuare a parcelării, în cazul apariției unui lot format din mai multe contururi închise. Astfel, în cazul unei parcelări simple sau multiple folosind o direcție paralelă, perpendiculară sau oarecare, se poate opta pentru oprirea sau continuarea procesului de parcelare, atunci când lotul nou este format din minim două contururi închise (separate, dar unite prin segmente fără lățime).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, la generarea fisierelor CGXML cu comanda [F25. Genereaza fisiere CGXML], în cazul imobilelor cu construcții de tip condominiu, a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor românești din fișierul CGXML pentru descrierile unităților individuale (apartamentelor). Această situație era specifică doar cazului în care aplicația era instalată sub AutoCAD. Începand cu noul update această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda RAPCON (creeaza raport date constructii) a fost completată, prin includerea în raportul de tip Excel generat a unei coloane noi cuprizand - după caz - suprafața din act a fiecărei construcții. Noua coloană denumită Suprafata din acte a fost amplasată pe poziția D, înaintea coloanei aferente suprafețelor desfășurate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, la importul fișierelor CGXML fără erori cu ajutorul comenzii IMPORTCG a fost identificată o eroare de preluare a suprafeței din act a unei construcții. Eroarea consta în repetarea valorii suprafeței de act și la construcțiile din imobilele ulterioare care nu aveau această informație completată. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F21. Adaugare/editare date imobil] a fost modificată în ceea ce privește introducerea/editarea contestațiilor cu ajutorul butonului Contestatii din caseta de dialog principală. Astfel, în caseta de dialog Date Contestatie pentru adaugarea/editarea unei contestații au fost incluse 4 câmpuri suplimentare pentru nume contestatar, prenume contestatar, CNP contestatar și descrierea pe scurt a contestației. De asemenea, caseta de dialog include și o listă a tuturor persoanelor fizice din secorul cadastral, pentru cazul în care contestatarul a fost deja introdus într-un imobil (ca proprietar sau posesor).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, a fost introdusă comanda nouă CSVCONT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului CSVCONT la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite generarea automată a unui fișier de tip .csv al contestațiilor, conform modificărilor introduse în versiunea 1.7.8 a aplicației E-Terra (incepând din 12.04.2024). Fișierul .csv al contestațiilor va include pe fiecare linie datele fiecărei contestații introduse anterior cu comanda [F21. Adaugare/editare date imobil]. Fiecare linie a fișierului .csv va conține acele informații, conform precizărilor ANCPI, respectiv: nr. crt., data înregistrare, nr. solționare, data soluționare, CNP contestatar, nume contestatar, prenume contestatar, nr. cadgen imobil, stare contestație (Introdusă), descriere contestație.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ comanda [F90.Foaia colectiva] include două opțiuni noi. Astfel, în caseta de dialog Anexa 19 – Foaia colectiva au fost introduse două butoane noi, ca în imaginea de mai jos:

Noile butoane permit importul de unități individuale folosind un fișier de tip CSV sau de tip CGXML. În cazul utilizarii unui fișier de tip CSV, acesta trebuie să respecte structura necesară unui fișier utilizat la încărcarea unei lucrări de apartamentare/reapartamentare în E-Terra. În cazul utilizării unui fișier CGXML este obligatoriu ca acest fișier să includă cel puțin o construcție de tip condominiu, iar unitățile individuale să conțină date corecte și complete.

UPDATE 01 aprilie 2024


Începând din data de 01 aprilie 2024 au fost introduse versiunile noi TopoGraph9.0 MENTENANȚĂ, TopoGraph10 MENTENANȚĂ și CADGen3.0 MENTENANȚĂ


● Începând din data de 01 aprilie 2024, aplicațiile TOPOGRAPH9.0, TOPOGRAPH10 și CADGEN3.0 au fost retrase de la comercializare și au fost introduse versiunile noi TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ, TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ și CADGEN3.0 MENTENANȚĂ. La fel ca versiunile anterioare, noile versiuni sunt permanente (lifetime), se livrează cu cheie de protecție USB și includ o perioadă suplimentară de mentenanță de un an de la data achiziției. Mentenanța anuală ofera posesorilor de licență posibilitatea de a descărca, instala și utiliza cu titlu gratuit (în perioada de mentenanță) orice update lansat de TOPOCOM SRL. De asemenea, pentru licențele aflate în perioada de mentenanță, orice eventual upgrade va fi permis cu titlu gratuit. La expirarea perioadei de mentenanță, posesorii de licențe pot opta sau nu pentru prelungirea perioadei de mentenanță pentru încă un an. Posesorii de licență care nu doresc prelungirea perioadei de mentenanță vor putea utiliza în regim permanent (lifetime) ultima versiune descărcată în perioada de mentenanță. Mentenanța anuală reprezintă un produs nou care poate fi achiziționat online accesând pagina de prețuri de pe site-ul oficial al TOPOCOM SRL. La data lansării noilor versiuni, toți posesorii de licențe TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 vor avea acces cu titlu gratuit la primul update al noilor versiuni cu mentenanță. Accesul gratuit la noua versiune CADGEN3.0 MENTENANȚĂ va fi permis numai posesorilor de licențe care au achiziționat CADGEN3.0 ulterior datei de 1 ianuarie 2023. După instalarea primei versiuni de tip MENTENAȚĂ, pentru a identifica perioada de valabilitate a mentenanței, se va putea accesa ultima comandă Despre TopoGraph din meniul derulant al aplicației.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] include o opțiune nouă care permite duplicarea unei înscrieri din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare. Astfel, în caseta de dialog principală a comenzii F21 au fost introduse două butoane-imagine noi, ca în imaginea de mai jos:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] include o opțiune nouă care permite ca, după salvarea datelor pentru un imobil din intravilan, să fie reținute localitatea și codul poștal din adresa terenului. Astfel, în caseta de dialog principală, în zona aferentă adresei terenului, a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:

Bifarea noului comutator permite ca la introducerea datelor pentru unui imobil nou, programul să propună implicit adresa de intravilan a imobilului anterior, cu aceeași localitate și același cod poștal.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen, a fost inclus un comutator nou care permite ca la importul unui fișier CGXML cu comanda F21, persoanelor fizice și juridice fără adresă să le fie atribuit domicilul implicit (dacă acesta a fost setat în prealabil).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F30. Adnotari plan cadastral] a fost modificată, în cazul opțiunii de inserare pe planul cadastral a unei legende. Astfel, începând cu noul update, au fost incluse în cadrul legendei 3 articole noi, ca în imaginea de mai jos:

Noile articole introduse sunt: Denumire UAT (layer [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt), Denumire intravilan (layer [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt) și Toponimie (layer [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt).

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F13. Calculul analitic al suprafetelor] include o opțiune nouă. Noua opțiune permite alegerea numărului de zecimale pentru coordonatele punctelor de contur și pentru suprafața contururilor (terenuri și/sau construcții) din cuprinsul anexei generate în format .doc (Microsoft Word) sau .txt (Notepad).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], pentru construcțiile de tip condominiu au fost introduse 10 articole noi în lista spațiilor de folosință comună. Acestea sunt: camera tehnică, casa ascensorului, casa scării, centrala termică, coș fum, dușuri comune, rampă acces, scară acces, scări exterioare, alte spații. Astfel, numărul total al spațiilor de folosință comună a ajuns la 22.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, la importul unui fișier CGXML cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] au fost identificate situații de blocare a importului datorită unor erori privind valorile codurilor SIRSUP din adresele unor persoane fizice sau juridice. Această situație este întalnită numai în cazul importului unor fișiere CGXML descărcate din E-Terra. Începând cu noul update, atunci când sunt întâlnite astfel de cazuri, programul nu se va mai bloca urmând ca, după import, să se introducă o adresă validă pentru persoana sau persoanele în cauză.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comenzile [F3. Plasare puncte si inventare] și [F11. Plasare puncte contur] includ o opțiune nouă care permite amplasarea pe conturul parcelelor selectate (polilinii 2D închise) doar a punctelor topografice, fără amplasarea etichetelor pentru numere. În acest sens, în caseta de dialog PUNCTE pe contur parcele, în dreptul listei derulante pentru selecția layerului numerelor de punct, a fost introdus un comutator, ca în imaginea următoare:

Implicit, noul comutator este bifat. Prin debifarea noului comutator programul va amplasa doar puncte topografice de contur, fără etichetele aferente numerelor de punct.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ a fost introdusă o comandă nouă [C12. Sterge puncte de contur parcele]. Noua comandă poate fi apelată din meniul derulant, din toolbarul Parcele sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului C12 și confirmarea cu Enter.

Noua comandă permite ștergerea rapidă a punctelor topografice (entităților POINT) existente în vertexurile unor parcele, reprezentate în desen prin polilinii 2D închise sau deschise. Comanda are efect de ștergere doar asupra entităților POINT și - după caz - WIPEOUT din vertexurile poliliniilor selectate, nu și pentru etichetele (număr, cotă, cod) sau liniile de indicație ale acestora.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comenzile [F1. Tabel date teren] și [F5. PAD pe format A3…A0] au fost modificate prin includerea unui număr suplimentar de categorii de folosință a parcelelor din componența unui imobil. Astfel, noua listă derulantă a categoriilor de folosință cuprinde un număr de 67 de articole și este conformă cu lista categoriilor de folosință din E-Terra - pentru lucrările de cadastru sporadic.

UPDATE 12 februarie 2024

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda TOPOLOGIE pentru verificarea topologiei imobilelor fără date asociate include 3 opțiuni noi de manipulare a poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI, a căror suprafețe sunt mai mici de 0.5 mp. Dacă sunt identificate asemenea polilinii, programul va afișa o casetă de dialog, ca în imaginea urmatoare:

● Pentru aplicația TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [C4. Plasare eticheta suprafata] include o opțiune nouă. Noua opțiune permite ca textul suprafeței amplasat în interiorul fiecărei parcele, să fie sau nu de tip asociativ, prin bifarea/debifarea comutatorului amplasat în partea de jos a casetei de dialog.

Utilizarea unor etichete textuale de tip asociativ permite modificarea automată a textului (valorii suprafeței), atunci cand se modifică geometria poliliniei (printr-o acțiune de tip STRETCH).

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată în ceea ce privește utilizarea criteriilor de căutare dupa numărul de parcelă sau după numărul de tarla. Astfel, după apelarea comenzii, în zona acestor criterii au fost înlocuite casetele de introducere (de editare) cu liste derulante. Listele derulante conțin - după caz - atât numerele de parcele cât și numerele de tarla, dipuse în ordine crescătoare. Aceeași modificare a fost introdusă și în cazul localizării imobilelor după denumirea străzii din adresa de intravilan a imobilului.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un criteriu de localizare nou (al 43-lea). Noul criteriu permite localizarea imobilelor din intravilan după denumirea străzii, dar și a numărului poștal din componența adresei. Denumirea străzii se alege dintr-o listă derulantă, iar numărul poștal se introduce prin tastare. În cazul în care se dorește localizarea mai multor imobile de pe aceeași stradă, dar cu numerele poștale diferite, în campul numărului poștal se poate introduce un text de forma 45,45bis,47,48 (la fel ca și în cazul localizării după numere CADGEN multiple).

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un criteriu de localizare nou (al 44-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor cu fisiere csg asociate.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost inclus un comutator nou ce permite ca, la adăugarea/editarea unei persoane fizice cu comenzile F21 și CSV să poată fi omisă condiția de CNP unic. Această opțiune este una nerecomandată. Se recomandă utilizarea ei temporară, și doar în cazul importului de fișiere CGXML descarcate din E-Terra, caz în care pot exista pesoane fizice multiple cu același CNP, dar cu celelalte date diferite (nume, prenume, observații, adrese etc).

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost inclus un comutator nou ce permite ca, la introducerea denumirii autorității emitente a unui act cu comanda F21 să fie acceptat un numar mai mare de 50 de caractere. Această opțiune este destinată doar cazurilor de import de fisiere CGXML descărcate din E-Terra, pentru care au fost identificate asemenea cazuri.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost inclus un comutator nou. Bifarea noului comutator permite ca, la apelarea comenzii F21 pentru un imobil cu date asociate, în lista denumirilor generice ale inscrierilor din partea a 2-a și a 3-a din caseta de dialog principală, să fie afișată și poziția fiecărei înscrieri, ca în imaginea urmatoare.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra au fost identificate cazuri de înscrieri în partea a 3-a de tip intabulare ADMINISTRARE. Având în vedere faptul că, actuala structură CGXML nu permite înscrieri în partea a 3-a de acest tip, începând cu noul update, programul va afișa o casetă de dialog ca în imaginea următoare, urmând a se efectua - după import - modificările impuse de OCPI-ul local.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la importul fisierelor CGXML cu comenzile [F21. Adaugare/Editare date imobil] și IMPORTCG a fost modificat modul de preluare a datelor persoanelor juridice în a căror denumire există caracterul punct (.). Astfel, după importul fișierului CGXML caracterul punct (.) va fi înlocuit cu caracterul asterisc (*). De exemplu, denumirea persoanei juridice ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCURESTI va fi preluată sub forma ING BANK N*V* AMSTERDAM, SUCURSALA BUCURESTI. În acest fel, la generarea livrabilelor și/sau a fișierelor CGXML, denumirea persoanei juridice va fi completată în mod corect, utilizănd caracterul punct (.).

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda [F26. Polilinii imobile din CGXML] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog a articolelor de importat a fost introdus un comutator nou denumit text parcele. Bifarea noului comutator permite inserarea în centrul geometric al fiecarei polilinii a terenului, a unui MTEXT conținând pe coloană - după caz - numerele parcelelor din titlul de proprietate ale fiecarui imobil.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], în cazul unor imobile cu fișiere .csg adiționale, au fost identificate cazuri de nepreluare din fișierul .csg a observațiilor aferente unor persoane juridice cu apariție multiplă (aceeași denumire și același CUI). Această situație aparea doar după importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], în cazul imobilelor cu enclave, atunci când în interiorul acestora există și construcții, au fost semnalate cazuri în care poliliniile construcțiilor nu erau acceptate, programul afișând un mesaj de situare a construcției în afara terenului. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la utilizarea comenzii [F22. Generare anexe cadastru], la generarea fișelor aferente unitătilor individuale (în cazul imobilelor cu mai mult de o singură construcție de tip condominiu) a fost introdusă posibilitatea selectării construcției pentru care se dorește generarea acestor fișe. Astfel, după selectarea numărului CADGEN al imobilului, dacă în cadrul imobilului sunt minim două construcții de tip condominiu, programul va afișa o casetă de dialog de selecție a condominiului dorit, ca în imaginea de mai jos.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 începand cu noul update pentru comenzile F21 si IMPORTCG este permis importul fișierelor CGXML cu două sau mai multe construcții de tip condomiu.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [D15. Puncte tip bloc din puncte TG] include două opțiuni noi. Astfel, după selecția punctelor topografice de transformat, în caseta de dialog a fost introdusă opțiunea alegerii numărului de zecimale pentru textul cotei și opțiunea de ștergere a punctelor topografice (TG) selectate în vederea transformării lor în blocuri cu atribute.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH9.0 instalată doar sub BricsCAD, începând cu actualizarea din 08.01.2024 a fost identificată o eroare de neafișare a iconurilor (butoanelor-imagine) din meniurile TopoGraph (pull-down, toolbars și ribbon). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la generarea fișelor de date ale imobilelor cu comanda F22, în cazul în care exista și persoana (juridică) autorizată nr. 2 iar numărul de proprietari era mai mare de 2, s-a constatat o eroare de afișare în fișă a datelor complete ale persoanei autorizate nr. 2. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 a fost introdusă comanda noua MODCOD. Comanda poate fi accesată din lista comenzilor suplimentare, din ribbon, din bara de instrumente Comenzi suplimentare (vezi zonele încadrate cu roșu din imaginea următoare) sau prin tastarea cuvântului MODCOD la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite înlocuirea globală a unui cod postal de intravilan, pentru toate imobilele cu date asociate din desenul curent.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 a fost introdusă comanda noua MODACT. Comanda poate fi accesată din lista comenzilor suplimentare, din ribbon, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MODACT la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (zonele încadrate cu albastru din prima imagine). Comanda permite înlocuirea globală a unui act de proprietate sau posesie, pentru toate imobilele cu date asociate din desenul curent.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un criteriu de localizare nou (al 42-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor după denumirea arterei din adresa de intravilan a terenului (toate imobilele situate pe aceeași stradă).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 comanda TOPOLOGIE a fost modificată, pentru cazul testării poliliniilor fără date asociate. Modificarea se referă la cazul în care programul identifică pe layerul TERENURI, polilinii reziduale cu suprafața mai mică de 0,5 mp. Până la data prezentului update, programul afișa o casetă informativă și amplasa eventualele polilinii reziduale pe layerul TOPOLOGIE, fără a mai continua testul. Începand cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și va continua testul, omițând poliliniile reziduale cu suprafața mai mică de 0,5 mp.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 la salvarea datelor cadastrale cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o omisiune de afișare a mesajului de generare a fișierului adițional, cu extensia .csg (după caz). Această omisiune a survenit cu prilejul update-ului din 04.12.2023. Începand cu noul update, mesajul informativ a fost reintrodus.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [E1. Profil longitudinal teren] include o opțiune nouă ce permite ca, valorile pantelor descrescătoare să fie înscrise cu minus (-) în tabelul de subsol al profilului longitudinal. Pentru această opțiune, în caseta de dialog Profil longitudinal teren a fost inclus un comutator nou, ca în imaginea de mai jos.

Aceeași opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [E4. Profil longitudinal canalizare].

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [C1. Cotare parcela] include o opțiune nouă. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția tipului de polilinii 2D de cotat, respectiv polilinii 2D închise, deschise sau ambele categorii.

Noua opțiune poate fi utilă – spre exemplu – în cazul cotării poliliniilor 2D închise (parcelelor) pe care au fost amplasate anterior puncte de contur cu numere și linii de indicație (polilinii 2D deschise). După selecția multiplă a parcelelor (folosind prima opțiune din caseta de dialog anterioară) comanda va omite (poli)liniile de indicație ale numerele punctelor, cotând doar parcelele (poliliniile 2D închise).

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 la utilizarea comenzii [D15. Puncte tip bloc din puncte TG] a fost identificată o eroare de afișare a blocurilor generate automat din punctele topografice TG selectate. Începând cu acest update, eroarea de afișare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [F3. Plasare puncte contur] a fost modificată și redenumită [F3. Plasare puncte si inventare]. Modificarea constă în faptul că, după amplasarea punctelor de contur, programul va afișa o casetă de dialog pentru amplasarea de inventare de coordonate multiple.

La alegerea unui articol din lista derulantă denumită Lista polilinii programul va evidenția cu roșu polilinia din desen și va afișa coordonatele acesteia în zona denumită Coordonate. Butonul Salveaza coordonate in fisier xyz permte salvarea într-un fișier ASCII cu extensia .xyz (de tip PNE) a coordonatelor poliliniei selectate. De asemenea, în partea de jos a casetei se pot introduce sau selecta o serie de opțiuni grafice pentru tabelul de coordonate aferent poliliniei selectate. Butonul Inserare tabel permite suspendarea temporară a casetei de dialog și amplasarea pe desen a tabelului de coordonate, prin indicarea unui punct central al tabelului. După inserarea pe ecran a tabelului de coordonate, programul va reafișa caseta de dialog, pentru inserarea unui nou tabel de coordonate.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [C2. Plasare puncte si inventar] include o opțiune nouă ce permite mascarea fundalului tabelului de coordonate amplasat pe desen.

Opțiunea este utilă în cazul în care inventarul de coordonate se amplasează pe desen într-o zonă cu detalii grafice, sau chiar pe un ortofotoplan. Noua opțiune este disponibilă și în cazul comenzilor [B15. Tabel coordonate] sau [F3. Plasare puncte si inventare].

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [F50. Plasare eticheta ID vecin] a fost modificată și redenumită în [F50. Plasare eticheta text]. Noua comandă permite amplasarea pe desen, în mod individual sau multiplu, a unor etichete textuale numerice încadrate sau nu.

În caseta de dialog a opțiunilor se va alege tipul de etichetă, se va introduce numărul primei etichete numerice și – după caz – prefixul textului etichetei. Se poate insera o singură etichetă (caz în care, în câmpul numărului de start poate fi introdus orice text), sau se pot amplasa etichete numerice multiple prin incrementarea cu 1 a numărului de start (caz în care, în câmpul numărului de start se va introduce obligatoriu un număr întreg). Pentru fiecare etichetă se va indica punctul central al textului și unghiul de rotire.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [F13. Calculul analitic al suprafetelor] a fost modificată, prin includerea unei opțiuni noi. Noua opțiune permite generarea unui fișier pentru calculul analitic al suprafețelor de tip txt sau doc pe baza unui fișier conținând coordonatele unui contur poligonal. Coordonatele unui contur poligonal pot fi obținute – de exemplu – cu ajutorul comenzii [K3. Extrage coordonate...] (cu subopțiunea E de extragere a coordonatelor din Entitati). După apelarea comenzii F13 programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În cazul opțiunii de alegere a unui fișier de coordonate xyz, programul va afișa o casetă de selecție a fișierului, iar apoi o casetă de dialog de forma:

Noua opțiune e disponibila pentru AutoCAD 2013-2024 și pentru BricsCAD V14-V24.

UPDATE 04 decembrie 2023

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, comanda [F21. Adaugare/editare date imobil] include o opțiune nouă care permite salvarea parțială a datelor introduse pentru un imobil fără date asociate. Astfel, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil, a fost introdus un buton nou denumit Salvare partiala, ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite salvarea datelor introduse până la un anumit moment, fără a se mai efectua verificări privind existența de parcele, înscrieri și/sau de închidere a cotelor de proprietate pe valoarea 1/1. Pentru efectuarea unei salvări parțiale este suficientă doar prezența numărului CADGEN. După acționarea butonului Salvare partiala pentru polilinia selectată, programul va genera, în același loc cu fișierul dwg, un fișier cu extensia .par și va afișa un mesaj de salvare a datelor parțiale de forma:

Noul buton este util în cazul imobilelor care conțin un număr mare de construcții, înscrieri sau imobile cu construcții de tip condominiu, pentru care introducerea datelor se va putea face de-acum în etape. Datele parțiale salvate pot fi utilizate în orice moment. Astfel, după reapelarea comenzii F21 și selectarea imobilului, programul va afișa o casetă de dialog de confirmare privind preluarea datelor parțiale, de forma:

După confirmare, programul va afișa caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil care va conține toate datele parțiale introduse anterior. Dacă în caseta de confirmare a fost acționat butonul Nu, programul va afișa caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil fără a mai prelua datele parțiale introduse anterior. Pentru menținerea valabilității unui set de date parțiale, la închiderea sesiunii de lucru AutoCAD sau BricsCAD, este obligatorie salvarea desenului dwg.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, comanda [C1. Cotare parcela] include o opțiune nouă. Aceasta permite cotarea segmentelor poliliniilor selectate folosind și obiecte de tip DIMENSION de tip asociativ. Astfel, după selecția poliliniilor de cotat, în caseta de dialog Cotare parcela au fost introduse două butoane-radio noi care permit alegerea tipului de cotare: prin obiecte de tip TEXT (opțiunea veche) sau prin obiecte de tip DIMENSION (opțiunea nouă).

Avantajul utilizării cotării cu obiecte de tip DIMENSION constă în faptul că orice modificare a geometriei poliliniei (prin “întinderea” unui vertex de tip ** STRETCH **) va conduce la modificarea valorii cotelor amplasate pe segmentele afectate. În cazul segmentelor scurte, pentru care textul cotei este mai lung decât lungimea segmentului de cotat, există opțiunea utilizării de obiecte de tip TEXT dispuse perpendicular pe segmentul scurt sau opțiunea ca aceste segmente să nu fie cotate deloc.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, începând cu noul update, comanda [C2. Plasare puncte si inventar] permite inserarea unui inventar de coordonate de tip AutoCAD TABLE care poate să includă și coloana lungimii laturilor.

Până la data prezentului update, tabelele de coordonate cu coloană pentru lungimi se puteau insera doar sub formă de entități de tip Block Reference.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, începând cu noul update, comanda [C4. Plasare eticheta suprafata] a fost modificată astfel încât etichetele textuale inserate sunt de-acum de tip asociativ. Concret, după amplasarea textelor etichetelor, orice modificare ulterioară a geometriei unei polilinii 2D închise printr-o acțiune tip ** STRETCH ** (întindere după un vertex) va conduce la modificarea dinamică a textului suprafeței.

În Fig. 1 este prezentată schematizat o polilinie în suprafață de 397 mp a cărei geometrie se va modifica printr-o acțiune de tip ** STRETCH ** (“întinderea” vertexului marcat cu roșu). În Fig. 2 este prezentată polilinia modificată. După cum se poate observa, atât textul suprafeței, cât și cotele de tip asociativ ale segmentelor afectate au suferit modificări.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, începând cu noul update, comanda [B15. Tabel coordonate] a fost modificată pentru cazul inserării tabelelor de coordonate de tip PNE. Astfel, după alegerea sursei coordonatelor din tabel, în caseta de dialog a opțiunilor a fost introdus un comutator nou care permite includerea în tabelul de coordonate și a coloanei aferente lungimii segmentelor. De asemenea, caseta de dialog permite și alegerea numărului de zecimale, atât pentru coordonate, cât și pentru mărimea suprafeței.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, începând cu noul update, comanda [A5. Creeaza mozaic planse] a fost modificată prin includerea unei opțiuni noi. Astfel, dupa selecția zonei de acoperit, în caseta de dialog Creeaza mozaic planse a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare.

Noul comutator permite alegerea poziției finale a mozaicului planșelor. În acest fel, poate fi optimizat conținutul planșelor (evitându-se acele planșe cu continut grafic minim). De asemenea, începand cu noul update, schemele de racordare ale planșelor includ o mască transparentă, utilă în cazul în care schema de racordare se amplasează pe o zonă cu detalii grafice de interes.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, începând cu noul update, comanda [G5. Transcalcul Stereo 70 <-> WGS 84] a fost modificată prin includerea unei opțiuni noi. Noua opțiune permite realizarea transcalculului pe sens direct și invers, folosind fișiere de coordonate. Astfel, după apelarea comenzii, în caseta de dialog a fost inclus un buton nou denumit Transcalcul cu fisiere, ca în imaginea următoare:

Pentru transcalculul din Stereo70 în WGS84, programul utilizează un fișier de coordonate de tip PNE sau PNEZ cu extensia xyz și va genera, în același loc în care se află fișierul xyz, un fișier cu extensia txt. Fișierul rezultat prin transcalcul va avea același nume cu cel al fișierului de intrare, dar cu terminația WGX84.txt. De exemplu, daca fișierul de intrare este denumit Test.xyz, fișierul rezultat va fi denumit TestWGS84.txt. Similar, în cazul transcalcului pe sens invers, programul utilizează un fișier de intrare cu extensia txt și va genera un fișier de coordonate cu extensia xyz, dar cu terminația ST70.xyz.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin includerea unui criteriu de localizare nou (al 41-lea). Conform noului criteriu, pot fi localizate toate imobilele a căror suprafață măsurată este mai mare decât suprafața din act. În caseta de dialog Localizare imobil a fost amplasat un buton-radio în partea din dreapta-jos a casetei, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o restricție de salvare a datelor - dacă în interiorul imobilului există mai mult de o construcție de tip condominiu. Începand cu noul update, această restricție a fost eliminată. De asemenea, la importul fișierelor CGXML cu mai mult de o construcție de tip condominiu, este obligatorie introducerea prealabilă a tuturor unităților individuale, înainte de importul propriu-zis al fișierului CGXML.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, a fost identificată o eroare de completare în fisierele CGXML a denumirilor persoanelor juridice. Eroarea survenea numai în cazul în care existau persoane juridice cu aceleați denumiri, dar cu coduri CIF diferite, caz în care, la sfârșitul denumirii persoanei, în fișierul CGXML apareau caractere suplimentare de tip punct. Începand cu noul update această eroare a fost eliminată.

UPDATE 04 noiembrie 2023


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● Începând cu noul update aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 sunt disponibile și pentru noua versiune BricsCAD V24.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului MODPER și confirmarea cu Enter, și permite modificarea numelui și prenumelui unei persoane fizice sau a denumirii unei persoane juridice prezentă în unul sau în mai multe imobile din sectorul cadastral (desenul curent).

După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog ca în imaginea următoare:

Mai întâi se selectează persoana de modificat din lista derulantă denumită Lista persoane, iar apoi se completează datele noi, respectiv numele/prenumele sau denumirea nouă a persoanei selectate. După acționarea butonului Modifica programul va afișa o casetă de dialog suplimentară pentru confirmare, de forma:

De reținut că modificarea va afecta toate imobilele cu date asociate în care acea persoană va fi identificată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 comanda [F21. Adaugare/Editare Date imobil] a fost modificată, în ceea ce privește adăugarea sau editarea înscrierilor de tip întabulare drept de servitute sau superficie din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare. Astfel, începând cu noul update, aceste tipuri de înscrieri pot fi adăugate sau editate, fără a mai fi obligatorie asocierea de persoane la aceste înscrieri. Această modificare a fost introdusă (doar) ca urmare a existenței de cărți funciare electronice ce conțin astfel de înscrieri, fără persoane asociate. Pentru imobilele noi (fără cărți funciare deschise) se recomandă a se evita efectuarea unor asemenea înscrieri (adică fără asocierea de persoane), deoarece această procedură contravine modului de lucru inclus în aplicația oficială ANCPI, GenerareCG.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 comanda SEGEN pentru efectuarea de setări generale include o opțiune nouă. Noua opțiune permite ca, la generarea fișierelor CGXML cu comanda F25, în secțiunea aferentă datelor individuale ale unei persoane (fizice sau juridice), rubrica Observații să nu fie completată, indiferent dacă au fost introduse sau nu date în această rubrică la momentul utilizării comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil]. Această opțiune (impusă în mod discreționar de unele OCPI-uri) este totuși una nerecomandată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 la utilizarea comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost identificată o eroare de neidentificare a imobilelor, folosind criteriul de localizare Nume Prenume/Denumire Persoana (prin selecția unui articol din lista derulantă). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 instalată doar sub AutoCAD, la utilizarea comenzii [F21Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o eroare la introducerea/editarea numelui unei persoane juridice. Eroarea consta în preluarea unei denumiri a persoanei juridice de maxim 132 de caractere. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru TOPOGRAPH9.0 a fost identificată o eroare de neraportare pe ecran a punctelor din fișiere de coordonate (de tip xyz sau txt), la utilizarea comenzii [B1. Import puncte topo...]. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [D15. Puncte tip bloc din puncte TG] care permite generarea de blocuri cu atribute din punctele topografice raportate pe ecran a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, după selecția punctelor topografice (TG) de pe ecran, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea layerelor pe care se vor amplasa, atât punctele noi de tip bloc, cât și etichetele acestor puncte, ca în imaginea următoare:

După cum se poate observa, amplasarea de etichete pentru numere și cote este opțională, după cum se bifează sau nu, comutatoarele amplasate în dreptul listelor derulante ale layerelor.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului POLYE și confirmarea cu Enter, și permite construirea rapidă pe ecran a unei polilinii 2D cu enclave. Practic, după apelarea comenzii se va selecta inițial polilinia 2D închisă reprezentând conturul exterior al imobilului cu enclave iar apoi, succesiv, toate poliliniile închise interioare reprezentând enclavele. După selecție, programul va genera automat pe layerul curent polilinia cu enclave necesară asocierii datelor de cadastru sistematic cu comanda F21. De asemenea, după generare, aplicația va afișa la promptul de comandă și mărimea suprafeței poliliniei în varianta de calcul analitic ce utilizează 4 zecimale, dar și în varianta cu 3 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur. La final, se poate opta pentru ștergerea sau păstrarea pe ecran a conturului exterior selectat. Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, la construcția imobilelor de pe sectorul zero, cum este – de exemplu - cazul drumurilor pe care sunt amplasați stalpi de iluminat.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare (ultimul articol din lista derulantă), din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului AREAE și confirmarea cu Enter, și permite calculul și afișarea suprafeței unei polilinii cu enclave construită conform specificațiilor din manualul de utilizare, sau generată cu comanda POLYE. Mărimea suprafeței poliliniei cu enclave se va afișa în ambele variate de calcul (atât cu 3 cât și cu 4 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur).

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 în cazul imobilelor cu date asociate ce contin enclave a fost identificată o eroare de completare a mărimii suprafeței măsurate a imobilelor, atât în registrele cadastrale, cât și în opisul alfabetic. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la importul fișierelor CGXML cu comenzile F21 și IMPORTCG a fost identificată o eroare de nepreluare a numerelor de cerere și a datelor cererilor înscrierilor (eroare a ultimului update). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 la importul fișierelor CGXML cu comanda IMPORTCG a fost identificată o eroare de preluare a suprafețelor măsurate ale imobilelor (doar) pentru acele imobile care nu aveau completată în CGXML această informație. Începand cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 comanda [B11. Editare lista coduri puncte] a fost modificată în ceea ce privește posibilitatea de utilizare a codurilor numerice din intervalul 1-108.

După cum se știe, atunci când este utilizată comanda [B1. Import puncte topo...], codurile numerice (1-108) din fișierul de coordonate vor permite inserarea pe ecran și a semnelor convenționale individuale, aferente acestor coduri. Începând cu noul update, prin utilizarea comenzii B11, este posibilă renumerotarea codurilor din intervalul 1-108, alocând oricarui cod TopoGraph un (alt) număr de cod personal (din același interval). Această opțiune este destinată acelor utilizatori care folosesc alte numere de cod decît cele incluse implicit în aplicația TopoGraph. Practic, prin utilizarea noii opțiuni, după alocarea de numere de cod personale, programul va genera un fișier de interpretare de coduri denumit Topocode.inc, amplasat în directorul rădăcină al programului C:\TopoGraph10. În acest fel, fișierele de coordonate cu extensia xyz sau txt (de tip PNEZCod sau PENZCod) vor putea include noile coduri personale, alocate anterior cu comanda B11. În partea centrală a casetei de dialog Coduri puncte TG a fost amplasată o lista derulantă denumită Lista corespondenta coduri simboluri, ca în imaginea anterioară. Prin alegerea oricărui articol din această listă se va putea asocia codului TopoGraph selectat, un număr de cod personal diferit. Numerele de cod personale vor putea fi introduse și utilizate ulterior în cadrul fișierelor de coordonate ce se vor importa în AutoCAD sau BricsCAD cu comanda B1.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 opțiunea Descarcă o imagine aeriană Microsoft Bing Maps din cadrul comenzii [H15. Google Earth...] a fost modificată.

Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog aferentă comenzii H15 a fost introdusă o zonă de selecție a dimensiunii minime pentru imaginea aeriană de tip jpeg ce se va descărca. Există 3 dimensiuni minime disponibile, respectiv 600m x 600m, 1200m x 1200m și 2500m x 2500m. După acționarea butonului de descărcare, se va indica pe ecran punctul central al zonei de interes situat (obligatoriu) în interiorul domeniului național stereografic 1970. Se atribuie un nume fișierului jpeg, după care programul va insera automat imaginea pe ecran. Programul va georeferenția automat imaginea inserată pe ecran și va genera și fișierul de georeferențiere cu același nume și cu extensia jgw. Rezoluția implictă a imaginilor este de 1200 x 1200 de pixeli, indiferent de mărimea zonei de acoperire selectate din lista derulantă. De aceea, pentru obținerea maximei clarități, se recomandă inserarea de imagini succesive, prin utilizarea unei zone de acoperire minime de 600 x 600 m. Pe canalul de youtube al aplicației TopoGraph este disponibil un tutorial video, cu descrierea etapelor necesare pentru inserarea în AutoCAD sau BricsCAD a unei imagini aeriene folosind serviciul Microsoft Bing Maps sau il puteti viziona mai jos:


UPDATE 04 septembrie 2023


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 a fost actualizată, în ceea ce privește modul de pregătire, adăugare de date și de export al fișierelor CGXML pentru imobilele cu enclave. Aceste modificări au fost impuse de apariția noii versiuni (1.0.0.7.) a aplicației oficiale GenerareCG. Potrivit noilor reguli impuse de ANCPI, la construcția imobilelor cu enclave se interzice utilizarea culoarului artificial de legătură (cu lățime) dintre enclavă și conturul exterior al imobilului. În manualul de utilizare al secțiunii de cadastru general din TOPOGRAPH10 a fost introdus, la pagina 5, un capitol nou denumit Reguli privind construcția poliliniilor pentru imobilele cu enclave. În cadrul acestui capitol sunt descrise detaliat regulile geometrice obligatorii pentru construcția acestor imobile, fiind prezentate două exemple (pentru o enclavă și pentru 3 enclave), ca în figura de mai jos:

Astfel, în cazul unui imobil cu enclave, la adăugarea datelor cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil], dacă sunt identificate vertexuri duble, programul va afișa o casetă de dialog de confirmare:

Din punct de vedere geometric, imobilele cu enclave sunt singurele care pot avea puncte duble, spre deosebire de imobilele (poliliniile) fără enclave, care trebuie să conțină puncte de contur (vertexuri) unice. Noile reguli geometrice impuse permit determinarea în mod corect a suprafeței imobilului cu enclave și respectarea topologiei de la nivelul întregului sector cadastral. De asemenea, fișierele CGXML vor fi valide din punct de vedere geometric și se vor putea deschide și salva cu noua versiune (1.0.0.7.) a aplicației GenerareCG.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost modificată prin amplasarea în caseta de dialog principală a 4 controale (butoane-imagine) noi, ca în imaginea următoare (cele evidențiate cu roșu):

Noile controale permit modificarea ordinii înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, prin ridicarea sau coborârea cu un rând a unei înscrieri selectate. Se va acorda atenție la utilizarea acestor noi opțiuni. Se menționează că înscrierile trebuie introduse obligatoriu în ordinea cronologică a actelor de proprietate sau posesie.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost modificată în privința articolelor ce pot fi importate dintr-un fișier CGXML (în cazul selecției unui imobil fără date asociate). Astfel, la acționarea butonului-imagine privind elementele ce pot fi importate dintr-un fișier CGXML (cel evidențiat cu verde în imaginea anterioară), a fost introdus un articol nou, conform casetei de dialog următoare:

Noul comutator introdus permite importul (sau nu) al datelor specifice unităților individuale dintr-un fișier CGXML, în cazul contrucțiilor de tip condominiu. Dacă la importul efectiv al fișierului CGXML (în condițiile în care noul comutator a fost bifat) au fost deja introduse unități individuale, programul va afișa o casetă de avertizare privind suprascrierea acestora sau de renunțare la operația de import.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, la generarea fișierelor CGXML cu comenzile F25 sau F22, în unele situații a fost identificată o eroare de scriere (în fișierele CGXML sau anexe) a prenumelor persoanelor fizice (prin adăugarea în textul prenumelor a unor caractere suplimentare de tip punct). Această eroare survenea doar în cazul persoanelor fizice cu același nume și același prenume, cu sau fără CNP-uri identice. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 instalată (doar) sub AutoCAD, în cazul imobilelor cu numere CADGEN compuse din mai mult de 10 cifre s-au identificat erori la generarea fișierelor CGXML și a livrabilelor textuale (registre, opis, fișe). Utilizarea unor numere CADGEN (din 14 caractere) e o practică specifică lucrărilor de întabulare sistematică a fondurilor forestiere (unde la stabilirea numerelor CADGEN se folosesc codurile SIRUTA + numerele UP-urilor + numerele UA-urilor etc). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile de cadastru TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, la generarea unui tabel recapitulativ al încăperilor cu comanda [F9. Tabel incaperi], a fost introdusă o opțiune nouă ce permite salvarea datelor încăperilor introduse într-un fișier cu extensia csv. Opțiunea este utilă în cazul în care unitatea individuală pentru care se dorește inserarea tabelului recapitulativ conține un număr mare de încăperi. Astfel, după selecția conturului unei încăperi, în caseta de introducere a datelor acesteia a fost amplasat un buton nou care permite generarea unui fișier csv al tuturor încăperilor introduse până la acel moment, ca în caseta de dialog următoare:

După acționarea noului buton Salveaza fisier csv încăperi programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea locului fișierului csv, propunând denumirea implită: DateIncaperi.csv.

La fiecare apelare a comenzii [F9. Tabel incaperi], începând cu noul update, programul va afișa o casetă de dialog nouă ce permite pornirea selecției încăperilor (când se începe cu o nouă unitate individuală) sau utilizarea unui fisier csv al încăperilor existente (când se dorește preluarea datelor introduse într-o etapă anterioră și continuarea selecției), ca în imaginea următoare:


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update aplicațiile de topografie și cadastru TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 au fost actualizate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1255/17.07.2023 de modificare a Regulamentului 600/2023. Astfel, au fost actualizate următoarele comenzi:

 • Comanda [F4. Tabel subsol PAD] din secțiunea CADASTRU SPORADIC -> Anexa 16 – PAD;
 • Comanda [F5. PAD pe format A3...A0] din secțiunea CADASTRU SPORADIC -> Anexa 16 – PAD;
 • Comanda [F7. Tabel alipire/dezlipire] din secțiunea CADASTRU SPORADIC -> Anexa 17 - PAD alipire/dezlipire;
 • Comanda [F70. PAD pe format A3] din secțiunea CADASTRU SPORADIC -> Anexa 17 - PAD alipire/dezlipire;
 • [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] din secțiunea CADASTRU SPORADIC -> Documentatie Cadastrala;
 • Comanda [F50. Tabel coordonate constructie] a fost eliminată și înlocuită cu comanda nouă [F50. Eticheta text ID vecin]. Pentru cei interesați de vechea comandă, aceasta mai este disponibilă doar prin tastarea F500 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 a fost introdusă comanda nouă [F50. Eticheta text ID vecin]. Această comandă permite inserarea în desen, în mod individual, a unor texte încadrate de dreptunghiuri cu colțuri rotunjite (de tip slot). Aceste etichete sunt similare cu cele prevazute în modelele tipizate ale planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor (anexele 16 și 17) pentru ID-urile imobilelor învecinate. Înălțimea acestor texte va fi adaptată întotdeauna la scara curentă a planșei.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 si TOPOGRAPH10, comanda [A5. Creeaza mozaic planse] a fost modificată prin introducerea unei opțiuni noi. Astfel, în caseta de dialog Creeaza mozaic planșe a fost introdus un comutator nou (evidențiat cu roșu în imaginea de mai jos) și a unui buton nou (evidențiat cu verde). Aceste controale permit amplasarea în coltul din dreapta-jos a fiecărei planșe, a unui cartus cu mască. Această optiune poate fi utilă în cazul planșelor racordabile reprezentând suporturi topografice pentru diferite faze de proiectare. Datele cuprinse în fiecare cartuș se pot introduce cu ajutorul butonului Date cartus. Odată introduse, aceste date vor fi salvate, devenind astfel disponibile și pentru viitoarea utilizare a comenzii. Fiecare cartuș se va insera în mod implicit pe layerul TOPO_CARTUS (generat automat de program). Prin amplasarea în partea din dreapta-jos a cartușelor, porțiunea desenată de sub fiecare cartuș va fi ascunsă (mascată). Reafișarea acestor zone desenate poate fi facută prin închiderea layerului TOPO_CARTUS.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 si TOPOGRAPH10 comanda [C2. Plasare puncte si inventar] a fost modificată. Astfel, in cazul în care polilinia 2D selectată se află într-o elevație diferită de zero (de exemplu în cazul curbelor de nivel), punctele de contur, numerele și liniile de indicație ale numerelor se vor amplasa în aceeasi elevatie cu cea a poliliniei selectate. De asemenea, fiecare punct TG amplasat va avea cota egală cu cota vertexului.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 si TOPOGRAPH10 comanda [F16. Fisa GNSS (conversie .rw5->.xls)] a fost modificată, în sensul introducerii în fișa de măsuratori .xls generate a unei coloane noi (coloana H) pentru precizia pe verticală a punctelor măsurate în teren.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 si TOPOGRAPH10, la utilizarea comenzii [H15. Google Earth...] cu subopțiunea Afișează polilinii 2D și texte în Google Earth a fost identificată o eroare, care survenea doar atunci cand se selectau și polilinii 2D punctiforme (caz de anomalie de desenare, dar care conducea la întreruperea comenzii). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 comanda SEGEN pentru setări generale include o opțiune nouă. Astfel, în partea de jos a casetei de dialog Setari Generale CADGen a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea de mai jos. În practică, s-a constatat că, pentru anumite imobile cu ID-uri electronice, în fisierele CGXML descarcate din E-Terra pot exista mai multe persoane juridice cu aceeasi denumire, același CUI, dar cu observații și/sau adrese poștale diferite. Acesta poate fi, de exemplu, cazul unor bănci cu sucursale sau agenții diferite, dar situate în aceeasi localitate. În aceste cazuri, la adăugarea/datelor unei persoane juridice de tipul exemplificat mai sus, se va bifa în prealabil noul comutator din caseta de dialog aferentă comenzii SEGEN. În acest fel, la adăugarea/editarea datelor unei persoane juridice (cu comenzile F21 sau CSV), programul nu va mai impune condiția de CUI unic. Utilizarea acestei optiuni nu este recomandată, decât în situația descrisă anterior, urmând a se reveni ulterior la setarea implicită (cea în care noul comutator să rămână nebifat).


UPDATE 20 iunie 2023

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10 a fost introdusă comanda nouă ASIDEL (ASociere IDentificatori ELectronici). Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din ribbon sau din bara de instrumente Comenzi suplimentare.

Comanda permite asocierea de identificatori electronici tuturor imobilelor cu date asociate din desenul curent. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția fișierului CSV de corespondență. Fișierul de corespondență trebuie să conțină pe fiecare linie numărul CADGEN și ID-ul electronic al imobilului, de forma:

5000,68654

5001,68655

5002,68656

În exemplul prezentat, imobilului cu numărul CADGEN 5000 îi va corespunde identificatorul electronic nou 68654, celui cu număr CADGEN 5001 îi va corespunde ID-ul electronic 68655 ș.a.m.d.

Prin utilizarea comenzii se vor suprascrie – după caz - vechii identificatori electronici (este cazul imobilelor care, la data efectuării lucrării de cadastru sistematic au avut deja deschise cărți funciare în format electronic). Această comandă este utilă în cazul UAT-urilor în care, lucrările de cadastru general au fost finalizate parțial sau integral. Sunt necesare fișierele .dwg ale sectoarelor cadastrale (imobile cu date asociate pe layerul TERENURI) și fișierul .csv de corespondență (după modelul descris anterior). În acest fel, primăriile își vor putea actualiza baza de date grafică la nivel sectorial sau a întregului UAT și își vor putea gestiona ulterior fondul cadastral propriu (alipiri, dezlipiri, actualizări de date imobile, identificări de imobile, rapoarte parcelare etc). Comanda nu are efect asupra imobilelor care conțin construcții de tip condominiu, pentru care se va aplica individual comanda F21.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10 comanda RAPORT pentru generarea raportului parcelar a fost modificată. Astfel, începand cu noul update raportul parcelar generat ca fișier de tip .xls va include două rubrici noi (coloanele S și T) pentru suprafețele din intravilan și de extravilan aferente fiecărui imobil.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10 comanda F26. Import polilinii din CGXML a fost modificată. Astfel, în componența raportului parcelar CGXML în format .xls au fost introduse 3 rubrici noi pentru mențiunile parcelelor (coloana R), observațiile terenului (coloana I) și tipul de imobil (împrejmuit/neîmprejmuit – coloana C).

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph10 și CADGen3.0 a fost identificată o eroare în cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil. Concret, la acționarea butonului Editare pentru o înscriere în partea a 2-a de tipul Înscrierea posesiei, câmpul aferent detaliilor de drept apărea inactiv, iar textul pentru detalii drept nu se afișa. Începand cu noul update, această eroare (care afecta și fișierul .cgxml generat cu comanda F25), a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 a fost introdusă comanda nouă J17. Linie cu panta impusa. Comanda permite construirea pe ecran a unei linii de pantă ca entitate LINE sau (3D)POLYLINE prin indicarea punctului de start, a unui punct pe direcția liniei de pantă, a lungimii (2D sau 3D) a liniei și a valorii procentuale a pantei. Comanda poate fi apelată din submeniul J. Polilinii 3D, din ribbon sau din bara de instrumente Polilinii 3D.

După indicarea pe ecran a punctului de start și a unui punct pe direcția liniei de pantă, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


În caseta de dialog se introduce lungimea 2D sau 3D a liniei de pantă și valoarea pantei în procente. Dacă panta introdusă este pozitivă, elevația punctului de capăt va fi mai mare decât elevația punctului de start. Dacă panta introdusă este negativă, punctul de capăt va avea o elevație mai mică decât elevația punctului de start. Prin acționarea butonului Calcul linie de panta, programul va desena automat pe ecran linia de pantă și va afișa la promptul de comandă datele generale ale liniei, de forma:

===========================================

>> Punct start linie : N=486847.9378 E=335786.6532 Z=331.6970

>> Punct capat linie : N=486859.1181 E=335809.0139 Z=332.4470

>> Lungime 2D linie : 25.000

>> Lungime 3D linie : 25.011

>> Orientare linie : 70.48328g

>> Panta linie : 3.00%

============================================

 

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 comanda F90. Foaia colectiva a fost completată cu două opțiuni noi. Astfel, în caseta de dialog Anexa 19 – Foaia colectiva au fost amplasate două comutatoare noi. Primul comutator nou (evidențiat cu roșu în imaginea de mai jos) permite completarea în foaia colectivă (generată în Excel) a coloanelor pentru codul UI și numărul cărții funciare individuale. Cel de-al doilea comutator (evidențiat cu albastru în imaginea de mai jos) permite alegerea numărului de zecimale de la numărătorul cotelor indivize de teren.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 comanda E1. Profil longitudinal teren include o opțiune nouă, pentru cazul utilizării unui fișier de coordonate cu cote proiectate (cu doua Z-uri pe fiecare linie). Noua opțiune permite includerea în tabelul de subsol a unei rubrici noi conținând diferențele dintre cotele proiectate și cotele terenului.

Noua rubrică se va amplasa pe ultima poziție a tabelului de subsol (cea evidențiată cu galben în imaginea de mai jos).

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 comanda H15. Google Earth... a fost modificată prin adăugarea unei opțiuni noi.

Butonul Descarcă o imagine aeriană din Microsoft Bing Maps permite descărcarea și salvarea unei imagini aeriene te tip jpeg cu ajutorul serviciului online Microsoft Bing Maps. Comanda poate fi utilizată numai de către utilizatorii care dețin un cont de bază Microsoft Bing Maps. Butonul Introduce sau obține o cheie personală Microsoft Bing Maps permite permite introducerea sau obținerea online a unui cont Bing Maps, printr-o casetă de dialog de forma:

După obținerea și introducerea contului Microsoft Bing Maps, se acționează butonul Descarcă o imagine aeriană din Microsoft Bing Maps și se vor indica cu mouse-ul pe ecran, colțurile diagonale ale zonei de interes. Zona de interes trebuie să fie situată integral în interiorul domeniului național stereografic 1970. Imaginea obținută cu denumirea Aerial.jpg va avea o dimensiune prestabilită de 2000 x 1500 pixeli și va acoperi o zonă mai mare decât cea indicată pe ecran. În câmpul imaginii descărcate, zona rectangulară selectată va fi afișată printr-un poligon de culoare roșie. După salvare, imaginea aeriană va putea fi inserată în desen și se va putea georeferenția cu ajutorul comenzii D14 (subopțiunea Georeferențiază o imagine raster). Pentru georeferențiere se vor utiliza colțurile poligonului din interiorul imaginii. Butonul-imagine Info ? din partea dreapta-jos a casetei inițiale permite afișarea unei casete informative cuprinzând pașii necesari descărcării și salvării unei imagini.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F19. Proiect Documentatie Cadastrala include o opțiune nouă care permite generarea anexelor textuale 12, 13, 14, 15 și 23 și în format .doc (Microsoft Word). În partea de jos a casetei de dialog Proiect Documentatie Cadastrala a fost introdusă o zonă nouă care cuprinde opțiunile de salvare a fișierului-proiect (.ddc) și a fișierelor pentru anexe (de tip .xls și/sau .doc), ca în imaginea următoare:

În cazul bifării butonului-radio fisier-proiect + fisier-anexe Excel si Word programul va genera și un fișier de tip Word cu extensia .doc, după care va afișa o casetă de dialog pentru deschiderea fișierului cu anexele textuale generate (de tip .xls sau .doc).

Prin acționarea butonului Generează anexe PDF, programul va genera și deschide formatul PDF al anexelor obținut în baza fișierului Excel al anexelor. Formatul PDF al anexelor poate fi generat ulterior și pe baza fișierului Word (.doc), respectiv după deschiderea fișierului .doc cu butonul Deschide anexele Word și salvarea (Save As) ca PDF. De asemenea, la introducerea datelor textuale necesare generării anexelor, pot fi utilizate și diacriticile românești, dar numai în condițiile efectuării setărilor regionale în Control Panel, așa cum sunt detaliate în manualul de utilizare (pagina 131), la descrierea comenzii F19. Proiect Documentatie Cadastrala.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda E1. Profil longitudinal teren include o opțiune nouă prin care, pentru distanțele parțiale și cumulate din tabelul de subsol, pot fi afișate atât distanțele înclinate, cât și distanțele reduse la orizont. Conform literaturii de specialitate, programul propune ca implicit formatul de distanțe reduse la orizont, pentru distanțele cumulate și parțiale.

În caseta de dialog Profil longitudinal teren a fost introdusă zona denumită Tipul distanțelor din tabel cu două butoane-radio noi, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda H15. Google Earth include o opțiune nouă ce permite generarea și inserare pe desen a unui cod QR pentru geolocație. Noua opțiune este disponibilă prin acționarea butonului introdus în partea de jos a casetei de dialog Utilitare Google Earth, ca în imaginea de mai jos:


Butonul-imagine ? permite afișarea unei casete informative privind modul de generare a codului QR pentru geolocație, ca în imaginea următoare:

De precizat că, pentru generare și inserarea pe desen a unui cod QR, este necesar ca punctul indicat pe ecran să fie situat în interiorul domeniului național stereogafic 1970.

Începând cu noul update, caseta de dialog Utilitare Google Earth include în partea de sus o zonă informativă (cu text și buton Info) privind setările regionale obligatorii de verificat și/sau efectuat în Control Panel. Aceste setări sunt obligatorii pentru buna funcționare a opțiunilor ce includ transcalculul coordonatelor din sistemul Stereo70 în sistemul ETRS89.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, caseta de dialog aferentă comenzii F24. Localizeaza imobil in plan a fost reorganizată și au fost introduse 3 criterii de localizare noi, ca în imaginea de mai jos:

Astfel, începând cu noul update, comanda F24 permite localizarea imobilelor și după textul observației introduse pentru o persoană fizică sau juridică (poate fi util în cazul identificării rezervelor – pentru persoane juridice care cuprind la observații textul proprietar neidentificat).

De asemenea, au fost incluse două criterii de localizare noi, respectiv după tipul de drept aferent înscrierilor din partea a 2-a și a 3-a (util, spre exemplu, atunci când se dorește identificarea tuturor imobilelor ce includ ca tip de drept administrare, concesiune, servitute, superficie, închiriere, ipotecă etc).

Numărul disponibil al criteriilor de localizare este de 40.

UPDATE 05 aprilie 2023


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2024.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda A2. Caroiaj topografic include o opțiune nouă ce permite alegerea - după caz - a pozițiilor de plasare a textelor coordonatelor în dreptul marcajelor (cruciulițelor) caroiajului. De asemenea, caseta de dialog include și două opțiuni privind aspectul grafic al cruciulițelor, respectiv cu mijloc întrerupt (conform Atlasului de semne convenționale ediția M.A.I.A. 1978) sau fără mijloc întrerupt.

● Conform prevederilor Art. 225, alin. (1) lit. e) și h) din Ordinul 600/2023 referitoare la documentele aferente documentațiilor cadastrale pentru recepția planului parcelar, sunt obligatorii fișierele .cgxml ale imobilelor din componența planului parcelar. De aceea, în cazul acestor lucrări, aplicația TopoGraph10 permite asocierea datelor de cadastru sistematic cu comanda F21. Adaugare/editare date imobil după care, se pot genera fișierele .cgxml pentru imobilele din tarla cu comanda F25. Genereaza fisiere CGXML. Având în vedere faptul că imobilele din cadrul planului parcelar conțin în această etapă date de cadastru sistematic, începând cu noul update comanda F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls permite generarea anexei 32 - Tabel parcelar, direct prin selectarea imobilelor cu date asociate din tarla. În tabelul parcelar generat, în coloana nr. 1 Nr. crt. (ordinea în tarla) se vor înscrie numerele CADGEN introduse cu ocazia asocierii datelor de cadastru sistematic.

Opțiunea generării anexei 32 - Tabel parcelar cu comanda F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls este disponibilă și în cazul versiunii actualizate a aplicației TopoGraph9.0.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda A3. Inserare format plansa a fost modificată în sensul că orice format de planșă inserat în desen ca bloc va fi recunoscut automat de program atunci când sunt utilizate ulterior comenzile A4. Creeaza layout plansa și GEOTIFF (genereaza PDF si TIF georeferentiat).

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, în caseta de dialog Opțiuni layout plansa aferentă comenzii A4. Creeaza layout plansa, butoanele radio 2 și 3 au fost redenumite, ca în imaginea următoare:

La utilizarea comenzii GEOTIFF (genereaza PDF si TIF georeferentiat), în caseta de dialog Generare fisiere PDF si TIFF georeferentiat, butonul radio 2 a fost redenumit, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F19. Proiect Documentatie Cadastrala include modificări referitoare la anexa 13 - Cerere de recepție si înscriere


După apelarea comenzii F19, în caseta de dialog Proiect Documentatie Cadastrala, după acționarea butonului + aferent datelor anexei 13 - Cerere de recepție și înscriere, programul va afișa caseta de dialog de mai sus. Această casetă de dialog include zona nouă II. OBIECTUL INSCRIERII, cu 5 câmpuri editabile. Datele introduse - după caz - în aceste câmpuri se vor regăsi în anexa 13 generată (atât în formatul .xls, cât și în formatul .pdf).

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F19. Proiect Documentatie Cadastrala include modificări referitoare la anexa 15 - Memoriu tehnic. Astfel, sectiunea 6. Operatiuni de specialitate realizate a fost extinsă la un numar de 50 de rânduri disponibile. De asemenea, pentru secțiunea 2. Tipul lucrarii a fost introdus un câmp editabil (util în special pentru lucrările de recepție tehnică ce pot include în titlul lucrării date descriptive suplimentare).

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, în cadrul comenzilor F1. Tabel date teren și F5. PAD pe format A3...A0, în listele categoriilor de folosință ale parcelelor a fost introdusă singura categorie de folosință lipsă, respectiv HL - lacuri de acumulare.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F8. Titlu releveu a fost actualizată conform prevederilor noului Ordin 600/2023, în sensul eliminării rubricii aferente suprafeței terenului. Caseta de dialog aferentă comenzii F8 a fost modificată și are forma următoare:

Modelul titlului anexei 18 va avea următoarea formă:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, la generarea fișierelor cgxml cu comanda F25 a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor românești în campul aferent numărului de carte funciară veche din secțiunea Land. Eroarea survenea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, comanda SEGEN pentru efectuarea setărilor generale include o opțiune nouă pentru fișele de date ale imobilelor. Noua opțiune permite înscrierea datelor executantului nr. 2 atunci când executantul nr. 1 este o persoană juridica autorizată (introdusă la inițializarea lucrării de cadastru general), iar executantul nr. 2 este o persoană fizică autorizată cu calitatea de angajat al persoanei juridice autorizate nr. 1. Caseta de dialog a setărilor generale va include câmpul datelor de identificare a executantului nr. 2, ca în imaginea următoare (zona încadrată cu roșu):

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, în caseta de dialog a setărilor generale a comenzii SEGEN, vechiul comutator din partea stânga-jos care permitea eliminarea din cgxml a persoanelor asociate servituților și superficiilor, a fost eliminat. În locul acestuia, au fost amplasate două comutatoare noi care permit în mod separat eliminarea din fișierele cgxml a persoanelor asociate servituților, respectiv superficiilor. În imaginea anterioară, noile comutatoare sunt evidențiate cu dreptunghiul de culoare verde.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda C2. Plasare puncte si inventar a fost modificată în sensul introducerii posibilității de continuare a comenzii prin selectarea secvențială a poliliniilor. Practic, după amplasarea pe desen a primului tabel de coordonate, comanda va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea continuării selecției.

Modificarea introdusă poate fi utilă în cazul în care se dorește amplasarea pe desen de inventare de coordonate multiple, caz în care procesul se desfășoară în mod continuu, până la alegerea opțiunii de oprire.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, comanda F26. Polilinii imobile din CGXML a fost completată prin adăugarea unui articol nou care poate fi importat din fișierele CGXML. Astfel, începând cu noul update, în interiorul poliliniilor terenurilor poate fi amplasat și un text reprezentând categoriile de folosință ale parcelelor din componența imobilelor (de ex. 1A sau 1A,2CC,3F etc). În mod implicit, textele categoriilor de folosință se vor amplasa pe layerul Categorii_txt.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comenzile F0, F1, F2, F4, F6, F7, F8 și F9 din secțiunea de cadastru sporadic au fost modificate astfel încât, la indicarea punctelor de inserare a componentelor (titlu PAD, tabel date teren, tabel date construcții, tabel subsol PAD, tabel alipire/dezlipire etc), programul va comuta modul Object Snap pe ENDpoint. Această facilitate a fost introdusă pentru creșterea productivității lucrului, având în vedere că aceste elemente grafice trebuie amplasate întotdeauna în imediata vecinătate a chenarului planșei, respectiv în partea din dreapta-sus sau dreapta-jos a formatului planșei.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comenzile F2 si F5 includ două opțiuni referitoare la numărul de zecimale ale suprafețelor construite ale construcțiilor din subtabelul B. Date referitoare la constructii din anexa 16 - PAD.

Dacă se dorește ca suprafețele construite să fie înscrise cu o zecimală, atunci tabelul datelor referitoare la construcții va avea forma de mai jos:

Utilizarea unei zecimale pentru suprafețele construite respectă prevederile art. 31, alin. (1) lit. d) din Regulament. Cu toate acestea, suprafețele construite pot fi înscrise în tabel și prin valori întregi, având în vedere modelul tipizat al anexei 16 din același act normativ.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, comanda RAPCON a fost modificată în sensul introducerii variantelor de generare a unui raport al construcțiilor complet, pentru construcțiile fără acte, cu acte sau pentru ambele categorii, iar raportul de tip Excel generat a fost modificat. La apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea opțiunii dorite.

Indiferent de opțiunea selectată, în raportul generat a fost inclusă o coloană nouă cu denumirea Are acte, ca în imaginea de mai jos.

Principalele modificări aduse noilor versiuni Topograph 9.0 si respectiv Topograph 10 au vizat adaptarea anexelor grafice și textuale din componența documentațiilor cadastrale, in conformitate cu prevederile ordinului 600/2023.

 • In submeniul F. Cadastru au fost aduse modificari comenzilor F0, F4, F5, F6, F7, F13, F70, F8, F90, F18, F19, F20, F200.
 • A fost introdusa comanda noua F50 pentru inserarea pe PAD a unui inventar de coordonate aferent suprafetei construite si neconstruite necesara exploatarii normale a constructiei.
 • Noua comanda F19 va genera anexele textuale 12, 13, 14, 15 si 23 conform regulamentului in vigoare.
 • Pentru sectiunea de cadastru sistematic din noul TopoGraph10 comanda RAPCON genereaza un raport de tip Excel atat pentru constructiile fara acte, cat si pentru constructiile cu acte.

UPDATE 06 februarie 2023

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda A4. Genereaza layout plansa include o nouă opțiune care permite generarea de fisiere de tip PDF si TIFF georeferențiate multiple din layout-uri. După apelarea comenzii, programul verifică existența layout-urilor ce conțin viewport-uri cu dimensiuni standard de tip ISO A4-A0 portret sau vedere dispuse orizontal.

După acționarea butonului Genereaza fisiere PDF si TIFF georeferentiate programul va afișa o casetă de dialog ce permite generarea de fișiere PDF și TIFF georeferențiate, precum și alte opțiuni. Se recomandă ca, pentru generarea prealabilă de layout-uri să se utilizeze comanda A5. Creeaza mozaic planse.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă D18. Simbol directie NORD... Comanda se poate apela din submeniul D. Simboluri, din bara de instrumente Simboluri sau din ribbon și permite inserarea pe desen a unui simbol al direcției nordului dintr-o bibliotecă de 52 de modele disponibile. Dimensiunile simbolului ales se vor adapta la scara curentă a desenului.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda F24. Localizeaza imobil in plan include un criteriu de localizare nou, respectiv toate imobilele dintr-un sector cadastral. Acest criteriu poate fi util în cazul lucrărilor de cadastru general când, în același desen au fost aduse imobile din sectoare cadastrale diferite (ale aceluiași UAT). Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a ajuns la 37.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda GRUP (creeaza si administreaza grup imobile) include o opțiune nouă ce permite verificarea topologiei imobilelor cu date asociate dintr-un grup selectat. Această opțiune este utilă pentru acele imobile cu date asociate grupate într-o anumită zonă, așa cum sunt imobilele din cadrul unei tarlale sau imobilele dintr-un sector cadastral.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda F26. Polilinii imobile din CGXML include o opțiune nouă, de generare a unui raport parcelar de tip Excel, după importul poliliniilor aferente fișierelor CGXML din directorul selectat. Caseta de dialog include un comutator denumit salveaza raport parcelar CGXML, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, la caseta de dialog Introducere/editare parcela a fost adăuga butonul nou Adauga/Modifica pentru textul aferent mențiunilor parcelei. Astfel, pentru textul mențiunilor se poate utiliza un număr nelimitat de caractere.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda SEGEN a setărilor generale include o opțiune nouă ce permite excluderea (doar) din fișierele CGXML a persoanelor asociate servituților și superficiilor.

După cum se știe, la adăugarea sau editarea unei înscrieri în partea a 3-a de tip ÎntabulareSERVITUTE sau SUPERFICIE este obligatorie asocierea uneia sau mai multor persoane (comportament care se regăsește și în aplicația oficială ANCPI GenerareCG). Cu toate acestea, pentru anumite fișiere CGXML descărcate din E-Terra 3, s-a constatat existența de înscrieri de tip ÎntabulareSERVITUTE sau SUPERFICIE care nu au asociate persoane. Pentru asemenea cazuri se poate opta ca, la generarea fișierelor CGXML, persoanele asociate acestor înscrieri să fie eliminate. În acest sens, înainte de generarea fișierelor CGXML, se va apela comanda SEGEN și se va bifa comutatorul nou din partea de jos a casetei de dialog.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil, în caseta de adaugare/editare titular/persoană a fost identificată o eroare de ordonare alfabetică a persoanelor din lista derulantă denumită Lista persoanelor din sector. Începand cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, la introducerea unei persoane în caseta Adaugare/editare titular/persoana a fost introdusă posibilitatea utilizarii caracterului * (asterisc) în loc de caracterul . (punct) în componenta denumirii persoanelor juridice. Prin această modalitate nu vor fi afectate denumirile persoanelor ce vor aparea în livrabile (registe, opis, fișe) sau în fișierele CGXML.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă A5. Creeaza mozaic planse. Noua comandă poate fi apelată din submeniul A. General, din bara de instrumente General, din ribbon sau prin tastarea A5 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Comanda permite construirea unui mozaic de planșe racordabile de dimensiuni standardizate, pentru un desen care nu poate fi încadrat la imprimare pe o singură planșă. După indicarea colțurilor diagonale ale zonei de acoperit, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Caseta de dialog permite alegerea mai multor opțiuni pentru numerotarea automată a planșelor, amplasarea pe fiecare planșă a unei scheme de racordare, desenarea caroiajului rectangular al fiecărei planșe, generarea automată de layout-uri pentru imprimarea fiecărei planșe din spațiul hârtie (Paper Space) și inserarea simbolului direcției Nord pe fiecare planșă.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda D14. Instrumente imagini raster include două opțiuni noi.

Butonul Creeaza un fisier TIFF dintr-o referinta PDF din desen permite generarea unui fișier TIF (sau TIFF) după selecția din desen a unei entități de tip PDFUNDERLAY (pentru AutoCAD) sau PDFREFERENCE (pentru BricsCAD). Fișierul TIFF se va genera în același loc în care se află fișierul PDF utilizat în desenul curent. Din punct de vedere practic, fișierul TIFF obținut poate fi inserat ulterior în desen și – după caz - georeferențiat cu una din opțiunile comenzii D14.

Butonul Conversie fisiere PDF dintr-un director in fisiere TIFF permite generarea de fișiere TIFF multiple pe baza unuia sau mai multor fișiere PDF selectate dintr-un director. După acționarea butonului se va afișa o casetă de dialog de selecție a fișierelor PDF dorite dintr-un director, iar apoi programul va efectua conversia succesivă a acestora.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda F21. Adaugare/Editare date imobil include o serie de îmbunătățiri, după cum urmează:

În caseta de dialog principală, în dreptul câmpului de introducere a observațiilor pentru teren a fost introdus un buton nou denumit Adauga/Modifică, cu scopul de a introduce sau edita texte de mari dimensiuni, ce nu se pot încadra pe un singur rând. După acționarea acestui buton, programul va afișa o casetă de dialog ce permite introducerea unui text cu număr nelimitat de caractere, dar și importul unui text dintr-un fișier ASCII cu extensia .txt.

În caseta de adaugare/editare a datelor unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a, în dreptul câmpurilor pentru Detalii drept, Nota si Observatii au fost introduse 3 butoane noi denumite Adauga/Modifica. Ca și în cazul observațiilor de teren, aceste butoane permit introducerea și/sau editarea de texte cu număr nelimitat de caractere, dar și importul de texte din fișiere cu extensia .txt.

În caseta de introducere/editare a datelor unei construcții, în dreptul câmpului Mentiuni/Descriere constructie a fost introdus butonul nou Adauga/Modifica.

Similar, în caseta de introducere/editare a datelor unei unități individuale, în dreptul câmpului Descriere unitate individuala a fost introdus butonul nou Adauga/Modifica.

În caseta de dialog principală Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdusă o noua modalitate, mai rapidă, de editare a datelor parcelelor, construcțiilor, unităților individuale și inscrierilor din partea a 2-a si a 3-a a cărții funciare. Astfel, prin efectuarea unui dublu-click pe un articol din listele derulante programul va afișa direct caseta de editare specifică articolului selectat, fără a mai fi necesară acționarea butoanelor Editeaza pentru aceste elemente. Efectul selecției prin dublu-click este valabil și în cazul alegerii une persoane din lista derulantă a casetei de dialog Introducere/editare înscriere. Între listele derulante ale înscrierilor din partea a 2-a și a 3-a (din caseta de dialog principală Adaugare/Editare Date Imobil) a fost amplasată o notă textuală cu scop informativ.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 în cadrul comenzii A3. Insearare format plansa… a fost introdusă o opțiune nouă de creeare layout planșă la inserarea formatului standardizat.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda SEGEN pentru setări generale include o opțiune nouă, de includere în mod implicit a referintei T (teren) la adăugarea unei înscrieri noi cu comanda F21. Adaugare/editare date imobil.

● Începand cu noul update, fișierele de instalare ale aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, precum si fișierele cu extensiile .exe si .dll din componența aplicațiilor, includ semnături digitale evitând astfel acțiunile și mesajele de tip fals pozitiv ale unor aplicații de tip antivirus.

● Pentru TopoGraph8.0 instalat sub BricsCAD V23 a fost identificată o eroare de scriere a adreselor poștale în cadrul fișierelor CGXML, numai în cazul UAT-urilor și/sau localităților ce includeau diacritica â în componența numelui. Începând cu acest update, această eroare a fost eliminată.

UPDATE 02 decembrie 2022


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă RAPCON. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului RAPCON la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite generarea unui raport de tip Excel incluzând datele tuturor construcțiilor fără acte identificate în desenul curent. Raportul generat va permite autorităților locale (după caz) generarea mai rapidă a documentelor care vor sta ulterior la baza înscrierilor drepturilor de proprietate a acestor construcții, și generarea corespunzătoare a fișierelor CGXML pentru imobilele respective.

Pentru fiecare construcție fără acte, raportul include numărul CADGEN al imobilului din care face parte, datele tehnice ale clădirii (suprafețe, număr nivele, descriere, adresă construcție) și denumirile tuturor persoanelor cu sau fără drepturi de proprietate identificate în imobilul repectiv.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la adăugarea/editarea unei înscrieri cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], pentru introducerea datei calendaristice a unui act sau a unei cereri, a fost introdusă posibilitatea tastării directe a datei, fără a mai fi utilizate liste derulante pentru zi, lună și an. Alegerea noii opțiuni se face apelând comanda SEGEN a setărilor generale și bifând opțiunea corespunzătoare din caseta de dialog Setari Generale CADGen.

După acționarea butonului radio direct in format Zi/Luna/An, atunci când se va introduce data calendaristică pentru o cerere sau un act, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


În caseta de dialog pentru introducerea directă a datei sunt prezentate într-o lista derulantă toate cele 4 variante acceptate pentru formatul datei calendaristice. Formatele disponibile includ 4 separatoare diferite și sunt următoarele: Zi/Luna/An, Zi.Luna.An, Zi-Luna-An și Zi,Luna,An.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, după apelarea comenzii SEGEN a setărilor generale, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost introdus butonul nou Sterge domiciliu implicit. Cu acest buton se va putea elimina un domiciliu implicit utilizat la o lucrare precedentă de cadastru general sau cadastru sistematic, eliminând astfel riscul utilizării unui domiciliu implicit fără legătură cu lucrarea curentă.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil, sub butonul Contestatii a fost introdus textul DA sau NU, după cum au fost introduse, sau nu, contestații în imobilul curent.

De asemenea, în registrul cadastral al imobilelor, rubrica Imobil contestat / necontestat va include – după caz – atât numărul și data procesului verbal de contestație, cât și numărul și data procesului verbal de soluționare a contestației.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update, comanda [F23. Verificare geometrie imobile] a fost înlocuită cu comanda nouă[ F23. Topologie imobile fara date].

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la importul fișierelor CGXML cu comanda IMPORTCG, în cazul imobilelor cu construcții s-a identificat o eroare de preluare a diacriticelor Ș și Ț (minuscule și majuscule) din descrierile construcțiilor. Această situație apărea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la generarea fișelor de date ale imobilelor și a registrelor cadastrale s-a identificat o eroare de scriere a diacriticelor Ș și Ț (minuscule și majuscule) în câmpul aferent numerelor de act pentru actele de proprietate/posesie. Această situație apărea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată. Se recomandă ca, în câmpul aferent numerelor de act să se introducă exclusiv aceste informații (fără alte texte adiționale ca: titlu de proprietate, contract vanzare-cumpărare etc).

● Pentru aplicațiile de cadastru TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la generarea de layout-uri cu ajutorul comenzii [A4. Creeaza layout plansa] a fost identificată o eroare de creare a viewporturilor în anumite layout-uri. Aceste situații apăreau numai în versiunea BricsCAD V23, și se datorau modului Osnap, setat anterior apelării comenzii A4. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată iar comanda A4 are un efect corect, indiferent de valoarea presetată a modului Osnap.

UPDATE 11 noiembrie 2022


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● Începând cu noul update, aplicațiile de topografie și cadastru TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V23 (versiunile PRO sau Ultimate).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă o comandă nouă care permite efectuarea unor setări generale. Pentru accesul la setările generale ale secțiunii Cadastru General se va acționa butonul Setari Generale CADGen din caseta de dialog Cadastru.

Accesul la setările generale se poate face și cu ajutorul barei de instrumente Cadastru General, sau prin acționarea iconului Setari CADGen din ribbonul Cadastru General.

Utilizarea unuia din modurile de acces prezentate, va conduce la apariția casetei de dialog Setari Generale CADGen care va avea următoarea formă:

Noua comandă permite efectuarea unor setări specifice la utilizarea comenzilor [F21. Adaugare/Editare Date Imobil] și [F22. Genereaza anexe cadastru]. Aceste setări au ca scop creșterea productivității lucrărilor de cadastru sistematic sau cadastru general. Setările operate se vor salva automat și vor fi disponibile pe toată durata lucrului. Modificarea opțiunilor va fi posibilă în orice moment, prin reapelarea comenzii sau tastarea SEGEN la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Setările generale introduse includ și posibilitatea stabilirii textelor de subsol pentru registrele cadastrale, fișele de date ale imobilelor și fișele unităților individuale (fără a mai fi necesare modificări în fișierele-model #81.xls, #82.xls, #100P.xls și #100L.xls).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F26. Polilinii imobile din CGXML] a fost modificată. Astfel, după selecția unui director al fișierelor CGXML, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția articolelor care se vor importa din fișierele CGXML.

În caseta de dialog sunt afișate inclusiv denumirile layerelor pe care se vor dispune articolele importate. Bifarea articolului text persoane permite amplasarea pe o coloană, în centrul fiecărui imobil a tuturor persoanelor identificate în fișierul CGXML (aferent imobilului respectiv), ca entitate de tip MTEXT. Înălțimea textelor va fi adaptată conform scării curente a planșei, iar poliliniile generate pentru terenuri și construcții nu vor conține date asociate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] include acum și posibilitatea generării fișelor de date pentru unitățile individuale dintr-un imobil cu o construcție de tip condominiu. Astfel, după apelarea comenzii, caseta de dialog pentru selecția livrabilelor de generat va fi de forma:

În caseta de dialog afișată, comutatorul Fise Unitati Individuale va fi activ, numai dacă a fost selectat cel puțin un imobil cu o construcție de tip condominiu. Bifarea acestui comutator are efect de buton radio (programul va debifa automat toate comutatoarele celorlalte tipuri de anexe). După acționarea butonului OK, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea imobilului (numărului CADGEN) pentru care se dorește generarea fișelor unităților individuale. Caseta va avea forma următoare:

După alegerea unui imobil din listă, programul va genera - în același loc în care se află desenul - un director denumit (de ex.) Fise UI Condominiu 101-C1 în care fișele unităților individuale generate vor fi denumite (de ex.) 101-C1-U1.xls, 101-C1-U2.xls, 101-C1-U3.xls ș.a.m.d.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include două criterii de localizare noi, respectiv toate imobilele din zonă cooperativizată și toate imobilele din zonă necooperativizată.

Cele două noi criterii de localizare au fost dispuse în partea din dreapta-jos a casetei de dialog Localizare imobil. Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a ajuns la 36.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la generarea fișelor de date ale imobilelor cu comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor românești Ș și Ț (minuscule și majuscule) din rubrica Observații (de sub tabelul nr. 1. DATE TEREN). Această eroare apărea doar când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile de topografie și cadastru TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [J16. Pichetare ax longitudinal drum]. Comanda poate fi accesată din meniul pull-down TopoGraph -> J. Polilinii 3D -> J16. Pichetare ax longitudinal drum , din bara de instrumente Polilinii 3D sau din ribbonul TopoGraph (panoul Polilinii 3D).

Comanda permite pichetarea axului longitudinal al unui drum reprezentat în desen printr-o polilinie 2D sau 3D (obligatoriu) deschisă. Pichetarea presupune amplasarea de-a lungul axului, la intervale egale, a unor entități de tip LINE, în poziții perpendiculare pe axul drumului. Picheții se dispun pe layerul curent și pot avea dimensiuni ax-stânga și ax-dreapta diferite. La unul din capetele picheților se pot amplasa etichete privind pozițiile kilometrice ale acestora. Coordonatele picheților se pot salva într-un fișier de tip .csv (dacă se bifează comutatorul din partea de jos a casetei de dialog).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin adăugarea unui criteriu de localizare a imobilelor nou, respectiv toate imobilele care includ persoane de tipul NEIDENTIFICAT. Astfel, numărul total de criterii de localizare disponibile a ajuns la 34.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda GRUP (Creeaza si administreaza grup imobile) a fost modificată, prin adăugarea în caseta de dialog Administrare grupuri imobile a unui buton nou, denumit Modifica numerele CADGEN grup.

Noul buton permite modificarea tuturor numerelor CADGEN ale imobilelor din grupul respectiv, la fel ca și în cazul aplicării comenzii MODIFCG (modifica numere CADGEN). Practic, după acționarea butonului nou, programul va afișa caseta de dialog pentru introducerea valorii întregi pozitive sau negative cu care se vor incrementa toate numerele CADGEN ale imobilelor din grupul selectat.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda IMPORTCG (Importa fisiere CGXML terenuri) a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog, ca în imaginea de mai jos:

Noua casetă de dialog include o zonă denumită Info, în care sunt explicate condițiile de utilizare a comenzii IMPORTCG (respectiv, utilizarea exclusivă doar a fișierelor CGXML fără erori), și o zonă cu butoane radio ce permit 3 tipuri de selecție a fișierelor CGXML: se pot selecta toate fișierele CGXML dintr-un director, se pot selecta fișiere CGXML multiple dintr-un director și se poate selecta un singur fișier CGXML.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F22 Genereaza anexe cadastru] a fost modificată. După apelarea comenzii, dacă desenul include imobile cu date asociate, la promptul de comandă se va afișa un mesaj care include de-acum și opțiunea consversiei rapide PDF->XLS.

->> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Conversie xls->pdf/Toate imobilele] :

Pentru accesul rapid la conversia XLS-PDF, la promptul de comandă se va tasta c sau C și se va confirma cu Enter.

Dacă desenul nu include imobile cu date asociate, după apelarea comenzii F22 programul va lasnsa automat opțiunea conversiei fișelor de date și a registrelor cadastrale din formatul XLS în formatul PDF.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 instalată exclusiv sub AutoCAD, la generarea registrelor cadastrale cu comanda [F22 Genereaza anexe cadastru] a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor Ș și Ț în numele, prenumele și/sau denumirile persoanelor din tabelul 3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE. Aceeași eroare a fost identificată și în cazul generării opisului alfabetic al titularilor, în rubrica adresei persoanelor (dar numai atunci când adresa persoanei includea și o descriere suplimentară). Începând cu noul update, aceste erori au fost eliminate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost identificată o eroare de afișare a denumirilor generice pentru înscrierile în partea a 2-a, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil din cadrul comenzii F21. Această eroare survenea doar atunci când, începând cu cea de-a doua înscriere era introdus un număr foarte mare de persoane sau de referințe. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 instalată exclusiv sub BricsCAD V21 sau versiuni anterioare, la prima utilizare a comenzii F21 s-a identificat o eroare la afișarea casetei de dialog Adaugare/Editare Date Imobil. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de topografie inginerească și cadastru sporadic TopoGraph7.0, comanda [E4. Profil longitudinal canalizare] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, la construirea profilului longitudinal al traseului de canalizare se pot introduce de-acum valori diferite pentru diametrele caminelor dispuse pe traseu. În acest sens, caseta de dialog Profil topografic canalizare include un buton nou denumit Adaugare/Editare diametre camine, ca în imaginea de mai jos:

Prin acționarea noului buton, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea diametrelor căminelor, de forma:

Începând cu noul update, în tabelul de subsol al profilului de canalizare, programul va insera în mod implicit, atât rândul cotelor de ax ale conductei și rândul diametrelor caminelor, ca în imaginea de mai jos:

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin includerea de criterii de căutare noi și modificarea criteriului de căutare după Numere CADGEN. Astfel, începând cu noul update, caseta de dialog Localizare imobil va avea următoarea formă:

Au fost introduse 4 noi criterii de căutare a imobilelor (cele încadrate cu roșu), după cum urmează:

 • Toate imobilele cu suprafața egală cu o valoare introdusă;
 • Toate imobilele cu suprafața mai mare decât o valoare introdusă;
 • Toate imobilele cu suprafața mai mică decât o valoare introdusă;
 • Toate imobilele care conțin construcții fără acte.

În ceea ce privește criteriul de localizare după Numere CADGEN, în câmpul de introducere a numărului CADGEN (zona marcată cu culoarea verde din imagine) se pot introduce numere CADGEN multiple, în formatul exemplificat în caseta de dialog, respectiv 556,557,601,602,705. Formatul de introducere a numerelor CADGEN multiple este similar cu cel folosit pentru imprimarea diferitelor pagini. Numărul criteriilor de localizare: 33.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda ACTAD care permite actualizarea adreselor poștale ale imobilelor (prin adăugarea în descrierea suplimentară a numărului de tarla și de parcelă) a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, după apelarea comenzii, va fi afișată următoarea casetă de dialog:

Butonul Continua permite completarea descrierilor suplimentare (libere) cu datele de tarla și de parcelă (ca în versiunile anterioare). Noul buton Sterge toate descrierile suplimentare permite eliminarea din adresele tuturor imobilelor a acestor informații, indiferent dacă acestea se referă la numărul de tarla și de parcelă. De aceea se va acorda o mare atenție la utilizarea noii opțiuni.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda IMPORTCG a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, prin utilizarea acestei comenzi, atât imobilele fără construcții cât și cele cu construcții importate din fișierele CGXML vor avea date asociate. Condiția obligatorie este aceea ca toate fișierele CGXML din directorul specificat să nu conțină erori. Se recomandă utilizarea de fișiere CGXML generate cu aplicația TopoGraph8.0, CADGen3.0 sau cele create și/sau verificate cu programul oficial GenerareCG furnizat de ANCPI. După apelarea comenzii, programul afișează o casetă de dialog informativă de forma:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, instalată doar sub AutoCAD (versiunile 2002-2023 full engine) a fost identificată o limitare a numărului de caractere introduse pentru notele și observațiile înscrierilor în caseta de dialog Introducere/editare inscriere aferenta comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil].

Începând cu noul update, această limitare a numărului de caractere a fost eliminată. Se recomandă utilizarea unor texte succinte pentru conținutul notelor și observațiilor, cu excepția cazurilor de preluare obligatorie a acestor informații (pentru imobilele cu identificatori electronici).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în caseta de dialog pentru adaugarea/editarea datelor unei construcții cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdus și campul aferent suprafeței din acte. Deși acest câmp nu este unul obligatoriu, în cazul unor imobile cu identificatori electronici, se pot întâlni situații în care suprafața din acte a construcțiilor diferă de suprafața măsurată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la importul unui fișier CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă opțiunea de utilizare a valorii 9999999999999 pentru CNP-urile sau CUI-urile persoanelor, în cazul în care aceste date lipsesc. De asemenea a fost introdusă și opțiunea utilizării pentru codurile poștale lipsă, a valorii 999999. Pentru ca aceste opțiuni să fie disponibile, în caseta de dialog Date importate din fisierul CGXML vor trebui bifate ultimele două comutatoare. Accesul la setările privind datele importate din CGXML se face prin acționarea butonului-imagine pentru setări din caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil.

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [H1. TIN prin puncte si 3Dpoly] a fost modificată, în sensul acceptării la triangularizare, inclusiv a punctelor (entități de tip POINT) care nu au fost raportate cu comanda [B1. Import puncte topo...] (sau care nu sunt puncte de tip TG).

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comenzile H1, H2 și H3 pentru generarea unui model triangularizat (TIN) al unui teren, au fost modificate. Astfel, începând cu noul update, după generarea modelului TIN programul permite și generarea opțională a curbelor de nivel, fără a mai utiliza ulterior comanda specifică [I2. Curbe multiple].

UPDATE 02 august 2022

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă GRUP. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Comanda este disponibilă numai în cadrul desenelor (fișiere .dwg) ce conțin imobile cu date asociate pe layerul TERENURI și permite crearea și administrarea unor grupuri de imobile distincte. Practic, grupurile de imobile sunt mulțimi de selecție formate din polilinii cu date asociate, ce pot fi utilizate pentru generarea de livrabile (opis alfabetic, fișe de date, registre cadastrale sau fișiere CGXML), generarea de rapoarte parcelare sau de carte funciară. Informațiile privind grupurile de imobile se salvează într-un fișier situat în același loc în care se află desenul .dwg. Un fișier aferent grupurilor de imobile va avea aceeași denumire ca și desenul .dwg, dar cu extensia .grp. De exemplu, pentru un desen cu denumirea Plan_cadastral_Sector_3.dwg, fișierul aferent grupurilor de imobile se va numi Plan_cadastral_Sector_3.grp.

La prima utilizare a comenzii, atunci când nu există niciun grup de imobile, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea denumirii primului grup, de forma:

După introducerea denumirii grupului se vor selecta de pe ecran doar acele imobile care vor fi incluse în grup. După crearea primului grup și apelarea comenzii GRUP programul va afișa o casetă de dialog ce va include și opțiunea de administrare a grupurilor existente, ca în imaginea următoare:

După acționarea butonului Administrare grupuri imobile, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

La selecția unui grup din zona Lista grupuri butoanele din zona Optiuni grup imobile se vor activa și vor permite o serie de acțiuni specifice (redenumire grup, ștergere grup, generare livrabile, salvare raport parcelar Excel sau raport CF).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [f24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată prin introducerea a 3 noi criterii de localizare.

Începând cu noul update, a fost introdus un criteriu de localizare nou, care permite identificarea tuturor imobilelor cu numere CADGEN mai mari decât o valoare întreagă, un criteriu nou care permite identificarea tuturor imobilelor cu numere CADGEN mai mici decât o valoare întreagă și un criteriu care permite localizarea tuturor imobilelor care au numerele CADGEN cuprinse într-un interval. În cazul imobilelor cu numere CADGEN situate într-un interval, în caseta de editare se va introduce intervalul dorit sub forma 1255-1316, așa cum este prezentat (ca exemplu) și în caseta de dialog.

După localizarea obiectelor, în caseta de opțiuni pentru obiectele localizate a fost introdus un buton nou care permite crearea unui grup de imobile ce va putea fi administrat conform descrierii noii comenzi GRUP.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [E4. Profil longitudinal canalizare] a fost modificată, prin adăugarea în tabelul de subsol a unei rubrici noi. Noua rubrică conține cotele de ax ale conductei.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda CSV pentru crearea unui fișier csv al persoanelor a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog Creeaza fisier csv persoane a fost amplasat un buton nou denumit Import persoane din CGXML, ca în imaginea următoare:

Noul buton permite selectarea unui director conținând unul sau mai multe fișiere CGXML. După selecția directorului, programul va extrage datele tuturor persoanelor identificate, va afișa un mesaj informativ cu numărul de persoane importate și va popula zona Lista persoane cu numele sau denumirile persoanelor identificate. Pentru salvarea persoanelor (importate sau introduse individual) se va acționa butonul Salveaza fisier csv si inchide prin care datele persoanelor pot fi salvate într-un fișier csv nou, sau pot completa un fișier csv de persoane existent. Se precizează că, prin importul persoanelor din CGXML programul va prelua doar acele persoane pentru care există date individuale și de adresă complete.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F21. Adaugare/Editare date Imobil] a fost modificată în ceea ce privește introducerea/editarea datelor parcelelor. Astfel, începând cu noul update, în caseta de introducere/editare a datelor unei parcele, a fost introdusă posibilitatea completării câmpului Mentiuni, cu un text conținând un număr nelimitat de caractere (până la data prezentului update, mențiunile fiind linitate la maxim 250 de caractere).

În condițiile introducerii unui text cu un număr foarte mare de caractere, la salvarea datelor imbilului, programul va genera automat un fișier adițional cu extensia csg.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F21. Adaugare/Editare date Imobil] a fost modificată în ceea ce privește introducerea/editarea adresei terenului (imobilului). Astfel, începând cu noul update, în caseta de introducere/editare a adresei, a fost introdusă posibilitatea completării câmpului Descriere suplimentara, cu un text conținând un număr nelimitat de caractere (până la data prezentului update, mențiunile fiind linitate la maxim 250 de caractere).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil] a fost identificată o eroare la importul unui fișier CGXML. Astfel, la importul unui fișier CGXML, atunci când fișierul cuprindea mai multe înscrieri în partea a 2-a (sau a 3-a) a cărții funciare, programul prelua primul text găsit pentru rubrica Detalii drept și-l adăuga, în mod eronat, la toate celelalte înscrieri. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [D14. Instrumente imagini raster] a fost modificată și completată prin adăugarea unui buton nou denumit Insereaza o imagine georeferentiata prin pick.Începând cu noul update, opțiunea de georeferențiere a unei imagini raster (utilzând butonul Georeferentiaza o imagine raster) a fost modificată, prin utilizarea obligatorie a unui număr de 4 perechi de puncte de georeferențiere (4 puncte de referință și 4 puncte de destinație). Acestea vor trebui introduse obligatoriu într-un sens circular. Totodată, la sfîrșitul operației de georeferențiere, generarea fișierului de tip world nu mai este opțională, ci implicită (a fost păstrată doar opțiunea decupării imaginii raster). Se recomandă acționarea butonului Info... pentru afișarea informațiilor privind operația de georeferențiere.

Noul butonul Insereaza o imagine georeferentiata prin pick permite amplasarea unei imagini raster în desen prin simpla indicare a unui punct cu mouse-ul pe ecran. Programul va insera doar acea imagine raster în care se regăsește punctul indicat (prin pick). Pentru funcționarea acestei comenzi este necesară setarea prealabilă a directorului în care se regăsesc imaginile raster. Dacă nu a fost setat anterior un director al imaginilor raster, programul va afișa direct o casetă de tip Windows pentru alegerea directorului. Dacă punctul indicat pe ecran se află în interiorul unei imagini din directorul imaginilor raster, programul va insera direct imaginea identificată. În caz contrar, va afișa la promptul de comandă un mesaj informativ.

IMPORTANT: Imaginile din directorul de căutare a fișierelor raster trebuie să conțină obligatoriu și fișierele de georeferențiere care au fost generate în prealabil cu comanda Genereaza fisier de georeferențiere (primul buton din caseta de dialog aferentă comenzii D14).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda RAPORT pentru generarea raportului parcelar a fost modificată, prin includerea a două coloane suplimentare (K și L) conținând suprafața măsurată și suprafața din act a întregului imobil.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F22. Generaza anexe cadastru] a fost modificată prin includerea unei opțiuni noi în ceea ce privește generarea fișelor de date ale imobilelor. Astfel, începând cu noul update, după acționarea butonului +, caseta de dialog Optiuni Fise de Date Imobil va include o opțiune nouă în ceea ce privește declarația de diminuare de suprafață.

În practică există situații în care, parcelele pentru care au fost emise titluri de proprietate sunt compuse din două (sau mai multe) contururi distincte, așa cum este cazul unei parcele despărțite de un drum, iar suprafața înscrisă în actul de proprietate este egală cu suma suprafețelor contururilor separate. Conform uzanțelor actuale, pentru fiecare contur separat, în fișierul CGXML suprafața din act va avea o valoare mai mare decât suprafața măsurată, deși acesta nu este un caz de diminuare de suprafață. În acest caz, la generarea fișelor de date a imobilelor poate fi utilă noua opțiune, prin care declarația de diminuare de suprafață nu se include în niciun caz.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] au fost modificate anexele 1.31 (Cerere de recepție și înscriere) și 1.32 (Declarație). Începând cu noul update, anexele 1.31 și 1.32 includ lista completă a actelor doveditoare ale dreptului de proprietate (celula B53 în cazul formatului .xls al anexei 1.31 și celula A29 în cazul anexei 1.32). Dimensiunile celulelor B53 și A29 pot fi ajustate individual accesând fișierele-model 20.xls și 40.xls din subdirectorul UAT al programului.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] au fost introduse următoarele îmbunătățiri:

În cazul imobilelor care conțin construcții de tip condominiu, importul unui fișier CGXML se va putea face și fără introducerea prealabilă a unităților individuale. Practic, după apelarea comenzii F21 se va selecta conturul terenului (fără date asociate) și se va adăuga construcția de tip condominiu (folosind butonul Adauga din zona Constructii). Apoi, se va putea importa fișierul CGXML ce conține o construcție de tip condominiu, iar programul va prelua automat și datele unităților individuale din fișierul CGXML selectat.

La acționarea butonului Salvează date și închide, programul va efectua o serie de verificări suplimentare, în special pentru cazul în care a fost importat un fișier CGXML. Verificările suplimentare introduse sunt următoarele:

 • Verificarea existenței CIF pentru persoanele juridice identificate în fișierul CGXML importat;
 • Verificarea datelor textuale ale construcțiilor importate: valoarea suprafeței desfășurate, numărul de nivele și descrierea construcției;
 • Verificarea tuturor datelor obligatorii pentru unitățile individuale importate (număr apartament, număr de camere, valoare suprafață construită, valoare suprafață utilă, descriere UI, existența părților comune, valorile cotelor indivize de teren și din părțile comune);
 • La preluarea din desen a conturului unei construcții noi, sau în cazul editării unei construcții existente, programul va verifica dacă polilinia selectată conține sau nu vertexuri duble (la fel ca și în cazul terenurilor);
 • Atunci când programul identifică erori de structură ale înscrierilor, prin acționarea butonului Salveaza date si inchide va afișa un mesaj de eroare specific erorii identificate, și va deschide automat caseta de dialog a înscrierii respective pentru a putea remedia rapid problema constatată. Această facilitate este utilă în special în cazul imobilelor cu un număr mare de înscrieri în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare, care pot include erori multiple ce pot fi remediate astfel, mult mai rapid.


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda CSVACTE pentru crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog Creeaza fisier csv acte a fost amplasat un buton nou denumit Import acte din CGXML, ca în imaginea următoare:

Noul buton permite selectarea unui director conținând unul sau mai multe fișiere CGXML. După selecția directorului, programul va extrage datele tuturor actelor identificate, va afișa un mesaj informativ cu numărul de acte importate și va popula zona Lista acte cu numerele actelor. Pentru salvarea actelor (importate sau introduse individual) se va acționa butonul Salveaza fisier csv prin care datele actelor pot fi salvate într-un fișier csv nou, sau pot completa un fișier csv de acte existent.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda DOZIP pentru generarea arhivei zip conținând fișierele pdf și cgxml ale imobilelor a fost modificată. În practică, există situații în care, în sectorul cadastral de lucru au fost identificate imobile care au fost înscrise anterior în evidențele de cadastru și carte funciară prin lucrări de cadastru sporadic. Ca urmare, pentru aceste imobile pot lipsi fișierele pdf din directorul actelor, iar directorul fișelor de date ale imobilelor va conține un număr mai mare de fișiere pdf decât directorul actelor de proprietate. Începând cu noul update, comanda DOZIP va genera o arhivă ce va conține același număr de fișiere pdf ca și numărul fișelor de date ale imobilelor, indiferent de numărul fișierelor pdf din directoul actelor de proprietate.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [D14. Instrumente imagini raster] a fost completată cu o nouă opțiune care permite georeferențierea unei imagini raster.

Noul buton Insereaza o imagine georeferentiata permite georeferențierea unei imagini raster selectată din desenul curent folosind 3 puncte de referință din interiorul imaginii și 3 puncte de destinație dispuse obligatoriu sub formă rectangulară. Punctele de destinație pot fi, spre exemplu, colțurile stânga-jos, dreapta-jos și dreapta-sus ale caroiajului topografic rectangular. Pentru fiecare punct de referință se va specifica și punctul de destinație. Fiecare pereche de puncte se va indica succesiv, în următoarea ordine: mai întâi perechea punctelor din stânga-jos, apoi perechea punctelor din dreapta-jos iar la final, perechea punctelor din dreapta-sus. Georeferențierea imaginii constă în efectuarea simultană a operațiilor de scalare, rotire și mutare a imaginii, astfel încât punctele de referință din interiorul imaginii (impreună cu imaginea) se vor amplasa peste punctele de destinație. Butonul Info... permite afișarea unei casete informative în care se prezintă schematizat etapele necesare pentru georeferențierea unei imagini din desen.

După poziționarea imaginii pe noile coordonate, programul permite atât decuparea rectangulară a imaginii (folosind colțurile diagonale de destinație din stânga-jos și dreapta-sus), cât și generarea fișierului de georeferențiere a imaginii. Se recomandă generarea fișierului de georeferențiere, în special dacă s-a folosit și opțiunea de decupare a imaginii.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în caseta de dialog principală a comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdus un buton imagine nou (de tip Help) care permite deschiderea unui fișier pdf conținând descrierea controalelor din casetele de dialog ale comenzii F21.

De asemenea, începând cu noul update, la utilizarea comenzii F21 a fost introdusă o casetă de avertizare pentru cazul în care desenul de lucru are extensia DXF în loc de DWG. Se recomandă ca, întotdeauna fișierul de lucru să fie de tip DWG. În caz contrar, programul nu va putea efectua copii de siguranță DXF ale desenului prin utilizarea comenzii F21 (comutatorul marcat cu verde din caseta de mai sus va fi debifat și inactiv, dacă se lucreaza pe fișier DXF).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii IMPORTCG pentru importul fișierelor CGXML ale imobilelor fără construcții a fost identificată o eroare de generare a fișierelor csg. Este cazul fisierelor CGXML ale imobilelor de dimensiuni mari sau cu un numar mare de înscrieri. Începand cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii DATAGO a fost identificată o eroare de transfer a datelor, atunci când imobilul sursă avea și fișier csg asociat, iar imobilul destinație prelua datele doar parțial. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată. Totodată, comanda a fost modificată în sensul evidențierii imobilelor cu date asociate dupa apelarea comenzii. În acest fel, vor fi mai ușor de identificat imobilele cu date asociate, în vederea selectarii imobilului sursă, dar și a imobilelor destinație.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 la importul fișierelor ESRI SHP folosind comanda [C8. Import/Export fisiere ESRI SHP] a fost identificată o eroare de import în desen a textelor atributelor, prin preluarea doar a primelor 10 caractere din fiecare atribut textual. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F13. Calculul analitic al suprafetelor] a fost modificată și permite înscrierea pe anexa generată (in format .txt sau .doc) și a datelor persoanelor autorizate (fizică și/sau juridică).

Datele (preluate ale) persoanelor autorizate sunt aceleași cu cele utilizate în cadrul comenzilor [F4. Tabel subsol PAD], [F5. PAD pe format A3…A0], [F7. Tabel miscare parcelara], [F70. PAD pe format A3] și [F9. Tabel incaperi]. Astfel, caseta de dialog pentru datele aferente fiecărui contur selectat va include și câmpurile de informații pentru persoanele autorizate, ca în exemplul următor:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F29. Editare date generale sector] a fost identificată o eroare care afecta numai imobilele cu fisier csg asociat. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda MODIFCG (modifica numere CADGEN) a fost modificată astfel încât să poată avea efect și asupra imobilelor ce conțin fisiere csg asociate. În cazul acestor imobile, programul va genera noile fișiere csg și le va sterge pe cele vechi. Având în vedere ștergerea vechilor fișiere csg, la finalizarea comenzii programul va realiza automat și o copie DXF a desenului (pentru situația în care se omite salvarea desenului).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată. Astfel, după apelare, în caseta de dialog Localizare imobil câmpurile de editare pentru numar CADGEN, Identificator Electronic, Numar CF Veche, Numar CAD Vechi și Numar Topografic au fost înlocuite cu liste derulante, care conțin toate elementele identificate în desen. Astfel, nu va mai fi necesară introducerea unui articol prin tastare, ci doar alegerea acestuia din lista derulantă, în care toate articolele sunt afișate în ordine crescătoare (sau alfabetică).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2023 (full engine).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă CLADIRI. Comanda poate fi apelată din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din lista comenzilor suplimentare a casetei de dialog Cadastru, sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CLADIRI și confirmarea cu Enter.

Comanda CLADIRI permite redesenarea poliliniilor construcțiilor din interiorul imobilelor cu date asociate (polilinii 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii, programul va identifica acele imobile cu date asociate care conțin construcții și va propune desenarea acestora pe layerul CONSTRUCTII. Dacă, anterior apelării comenzii există construcții pe layerul CONSTRUCTII, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

După confirmare, programul va redesena automat toate poliliniile construcțiilor și va propune amplasarea etichetelor pentru construcțiile desenate (sub forma C1, C2 etc) pe layerul Constructii_txt.

Dimensiunile textelor etichetelor se vor adapta conform scării curente a planșei.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [D14. Genereaza fisier de gereferentiere] a fost modificată. Denumirea nouă a comenzii este [D14. Instrumente imagini raster], iar după apelare, programul va afișa următoarea casetă de dialog.

Butonul Genereaza fisier de georeferentiere permite generarea fișierelor de georeferențiere pentru imagini raster multiple selectate din ecranul grafic (în versiunea anterioară era permisă selecția unei singure imagini din desen).

Butonul Insereaza o imagine georeferentiata din caseta de dialog Instrumente imagini raster permite inserarea în desenul curent a unei singure imagini ce se va selecta printr-o casetă de dialog de tip Windows. Pentru inserare, este obligatorie prezența în același loc cu imaginea, a fișierului de georeferențiere aferent, având aceeași denumire ca și imaginea, dar cu extensia corespunzătoare (de exemplu .tfw pentru .tif, .gfw pentru .gif, .jpw pentru .jpg și .bpw pentru .bmp, .sdw pentru .sid, .eww pentru .ecw).

 Butonul Insereaza imagini georeferentiate multiple din caseta de dialog Instrumente imagini raster permite inserarea simultană a mai multor imagini georeferențiate dintr-un director selectat. După alegerea directorului imaginilor georeferențiate, programul verifică existența tuturor fișierelor de georeferențiere și afișează o casetă de dialog de forma:

Din caseta de dialog afișată se pot selecta doar acele imagini georeferențiate de interes, sau toate imaginile identificate de program în directorul selectat.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [C2. Plasare puncte si inventar] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, dacă polilinia selectată are puncte topografice amplasate în toate vertexurile, câmpul pentru numărul primului punct va fi inactiv, putând a se acționa direct butonul OK pentru inseararea pe plan a tabelului de coordonate.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [C3. Detasare suprafata] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, în cazul parcelării multiple în suprafețe diferite, dacă, după parcelare va rămâne o suprafață reziduală mai mică de 0,5mp, acestă suprafață va fi repartizată ultimei parcele.

În exemplul prezentat, suprafața ramasă de 0,236 mp va fi repartizată lotului 4 în suprafață cerută de 300 mp. Astfel, lotul 4 rezultat din parcelare va avea suprafață de 300,236 mp (±0,005mp), și va fi reprezentat printr-o polilinie de culoare albastră. Totodată, începând cu noul update a fost eliminată eroarea de structură a fișierelor txt sau csv (pentru datele de parcelare), care se pot salva folosind butonul marcat cu roșu în imaginea de mai sus.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F90. Foaia colectiva] a fost modificată.

Începând cu noul update, concomitent cu salvarea foii colective în format Excel, programul va genera automat în același loc, un fișier cu aceeași denumire, dar cu extensia csv. Fișierul csv generat va conține toate datele unităților individuale introduse. În acest fel, pentru înregistrarea în E-Terra a lucrării de apartamentare/reapartamentare, fișierul csv poate fi încărcat în sistem, nemaifiind necesară introducerea separată a datelor pentru fiecare unitate individuală.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update a fost introdusă posibilitatea scrierii în anexele Excel (registre cadastrale, fișe de date imobile, opis alfabetic, raport parcelar și raport CF), și a diacriticelor românești speciale pentru Ș și Ț (atât majuscule, cât și minuscule).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update comanda [C8.Import/export fisiere ESRI SHP] a fost modificată și permite generarea rapidă a celor 6 tipuri de fișiere ESRI SHP prevăzute în specificațiile tehnice pentru lucrările de Cadastru General. Conform prevederilor tehnice în vigoare, sunt obligatorii următoarele fișiere de tip ESRI SHP:

 • Fișierul SHP conținând limita UAT-ului cu 3 atribute/poligon;
 • Fișierul SHP conținând limitele intravilanelor cu 5 atribute/poligon;
 • Fișierul SHP conținând limitele sectoarelor cadastrale cu 4 atribute/poligon;
 • Fișierul SHP conținând limitele tarlalelor cu 4 atribute/poligon;
 • Fișierul SHP conținând limitele imobilelor cu 2 atribute/poligon;
 • Fișierul SHP conținând limitele construcțiilor cu 3 atribute/poligon.

Pentru generarea fișierelor SHP se va deschide desenul dwg al sectorului cadastral, sau al intregului UAT, în care toate imobilele cu date asociate sunt amplasate pe layerul TERENURI. Având în vedere structura și tipul fiecărui fișier SHP necesar, se recomandă ca pentru tarlale, sectoare, limita UAT și limite de intravilan desenul să conțină poliliniile aferente acestora, iar acestea sa fie dispuse pe layere individuale, ușor de identificat (de exemplu tarlalele pe layerul TARLALE, sectoarele cadastrale pe layerul SECTOARE, limita UAT-ului pe layerul LIMITA UAT, limitele intravilanelor pe layerul INTRAVILAN, constructiile pe layerul CONSTRUCTII).

După apelarea comenzii, în caseta de dialog Import/export fisiere ESRI SHP se va apăsa butonul Genereaza fisiere ESRI SHP Cadastru.

Programul va efectua o verificare a tuturor imobilelor cu date asociate din desen și va afișa o casetă de dialog de forma:

În caseta de dialog se va afișa numărul de imobile cu date asociate, numărul de imobile cu construcții și numărul total de constructii. Din zona Continut fisier ESRI SHP se va alege tipul de fișier dorit, iar în zona din partea dreaptă se vor afișa atributele obligatorii fiecărui tip de fișier SHP selectat (de la 1 la 5). Atributele obligatorii pentru codul SIRSUP, denumirea județului și denumirea UAT-ului vor fi completate autmat de program.

Butonul Redeseneaza polilinii constructii permite redesenarea poliliniilor tuturor construcțiilor existente în cadrul imobilelor din desenul curent. Această opțiune implică ștergerea prealabilă a tuturor poliliniilor de pe layerul CONSTRUCTII și redesenarea (doar a) celor necesare. Se recomandă utilizarea acestui buton pentru a include în fișierul SHP aferent construcților, geometriile corecte ale acstora.

În zona denumită Layere polilinii 2D inchise se va afișa lista tuturor layerelor din desen, care conțin polilinii 2D închise. Alegerea unui layer din lista derulantă este obligatorie.

În cazul fișierelor SHP pentru limita UAT, pentru limitele imobilelor și pentru limitele construcțiilor, programul va prelua automat toate atributele necesare.

După acționarea butonului Continua programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Pentru exemplificare, în caseta de mai sus a fost selectat fișierul SHP pentru limitele construcțiilor.

În cazul fișierului SHP cu limitele intravilanelor, pentru fiecare poligon se vor introduce individual atributele textuale nr. 2 (codurile SIRUTA) și atributele textuale nr. 5 (numărul fiecurui trup de intravilan).

În cazul fișierului SHP cu limitele sectoarelor, pentru fiecare poligon se vor introduce individual atributele textuale nr. 4 (numărul fiecărui sector cadastral).

În cazul fișierului SHP cu limitele tarlalelor, pentru fiecare poligon se vor introduce individual atributele textuale nr. 4 (numărul fiecărei tarlale). Amplasarea cursorului într-o celulă dintr-un rând, permite aducerea în centrul ecranului a poliliniei respective. În acest fel se poate identifica textul din interiorul poliliniei (limita de intravilan, conturul sector sau tarla).

După acționarea butonului OK programul va afișa o casetă de dialog de tip Windows pentru salvarea fișierului SHP.

UPDATE 3 MARTIE 2022

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă OPTIPOL. Comanda poate fi apelată din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din lista comenzilor suplimentare a casetei de dialog Cadastru, sau prin tastarea la promptul de comanda a cuvântului OPTIPOL și confirmarea cu Enter. Comanda OPTIPOL permite optimizarea unui set de polilinii 2D închise fără date asociate, în elevație zero și fără segmente curbe, selectate din ecranul grafic. Optimizarea permite alocarea unui număr egal de zecimale (de la 0 la 7) pentru toate vertexurile din componeța poliliniilor și/sau eliminarea vertexurilor duble sau cu apariție multiplă. Această comandă poate fi utilă în cazul în care, într-un sector cadastral au fost utilizate polilinii din desene mai vechi sau exportate din aplicații tip GIS. În mod implicit, comanda propune un număr de 4 zecimale. Se recomandă utilizarea acestei comenzi înaintea verificării topologiei sectorului cadastral (alcătuit din imobile fără date asociate).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [K6. Export fisier csv texte]. Comanda poate fi apelată din submeniul K. Informatii, din bara de instrumente Informatii, din ribbonul TopoGraph (panoul Informatii), sau prin tastarea la promptul de comanda a cuvântului K6. Această comandă permite generarea unui fișier csv după selecția multiplă a unui set de entități de tip TEXT. Fișierul csv poate conține pe fiecare linie coordonatele punctelor de inserare ale textelor selectate și textele propriu-zise. După selecția obiectelor de tip TEXT din ecran, programul va afișa o casetă de selecție a structurii fișierului csv, iar apoi o casetă de tip windows pentru alegerea locului și numelui fișierului csv.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în casetele de dialog pentru introducerea/editarea de parcele, construcții, unități individuale, precum și în casetele de dialog pentru introducerea/editarea persoanelor și a adreselor poștale au fost marcate prin îngroșare câmpurile obligatorii. Casetele de dialog sunt cele incluse în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil]. În imaginea de mai jos este prezentată noua casetă de dialog pentru introducere/editare parcele, în care au fost marcate prin îngroșare câmpurile obligatorii.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda TOPOLOGIE pentru verificarea poliliniilor fără date asociate a fost modificată. Astfel, după verificarea topologiei unui set de polilinii de pe layerul TERENURI, dacă testul este finalizat cu succes, programul va afișa o nouă casetă de dialog de forma:

Noua casetă de dialog include în partea de jos un comutator care permite ștergerea poliliniei exterioare (de culoare verde) a grupului de polilinii testate. Această modificare este utilă pentru cursivitatea procesului de desenare a poliliniilor fără date asociate din sectorul cadastral (pentru care se recomandă testarea succesivă a topologiei).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [D14. Genereaza fisier de georeferentiere] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, comanda permite generarea de fișiere de georeferențiere multiple, prin selectarea mai multor imagini raster din desenul curent, nemaifiind necesară utilizarea individuală a comenzii pentru fiecare imagine raster din desen. În caseta de dialog, se va selecta noul buton (re)denumit Selectare imagini.


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F9. Tabel incaperi] pentru construcția grafică a tabelului recapitulativ al încăperilor din anexa 1.37 a fost modificată. Modificarea constă în redimensionarea (micșorarea) tabelului în zona casetelor pentru exectanți și viza de recepție OCPI.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [H15. Google Earth…] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, pentru subopțiunea de afișare a poliliniilor în Google Earth a imobilelor cu date asociate, a fost adăugată posibilitatea de vizualizare și a identificatorilor electronici (după caz).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F5. PAD pe format A3…A0] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, dacă polilinia selectată pentru construcția PAD-ului este un imobil cu date asociate, programul va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea preluării datelor asociate, ca în imaginea următoare:

După confirmare, programul va afișa caseta de introducere a datelor generale ale PAD-ului, în care programul va completa automat rubricile referitoare la numărul cadastral, numărul CF, adresa imobilului, denumirea UAT-ului, suprafața din act și toate datele aferente parcelelor. De asemenea, dacă imobilul selectat conține și construcții, datele aferente construcțiilor pot fi preluate automat. În caseta de mai jos au fost marcate acele rubrici pe care programul le va completa automat, în cazul selecției unui imobil cu date asociate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comenzile [F28. Import/Export date persoane], [IEACTE (import/export acte proprietate)], [CSV (creeaza fisier csv persoane)] și [CSVACTE (creeaza fisier csv acte)] au fost modificate. Astfel, începând cu noul update, fișierele csv exportate pentru datele persoanelor și/sau actelor de proprietate vor conține și diacriticele pentru caracterele Ș și Ț (minuscule și majuscule, nemaifiind înclocuite cu S și T).


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog aferentă comenzii [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] au fost introduse două câmpuri noi. Aceste câmpuri conțin datele de identificare a executantului nr. 2 (Nume Prenume/Denumire + Serie și nr. autorizație). Modificarea introdusă este utilă în cazul în care persoana fizică autorizată (care a întocmit documentația cadastrală) este angajată în cadrul unei persoane juridice autorizate.

Datele executantului 2 nu sunt obligatorii. Totuși, în cazul în care acestea există, ele se vor regăsi în anexele texuale 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 și 1.45 (după caz). Datele executantului 2 vor fi salvate și preluate în mod automat și în cazul comenzilor de generare a anexelor grafice F4, F5 și F70 (și reciproc).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda TOPOLOGIE a fost modificată, pentru cazul verificării topologice a poliliniilor fără date asociate. Astfel, începând cu noul update, a fost introdusă posibilitatea de identificare a eventualelor polilinii ce conțin vertexuri duble sau cu aparitie multiplă.

În cazul în care programul va identifica cel puțin o polilinie care are vertexuri duble, va afișa un mesaj de informare și va evidenția poliniile găsite cu culoarea galben, ca în imaginea următoare:

După identificarea imobilelor cu vertexuri duble, poliliniile respective se vor reconstrui. Apoi se va reutiliza comanda de verificare topologică.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost actualizat manualul de utilizare al secțiunii Cadastru General, respectiv fișierul ManualCadGen.pdf din subdirectorul UAT al aplicației. Actualizarea constă în introducerea unor subcapitole noi, ce includ descrieri detaliate ale comenzii comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], respectiv:

- Subcapitolul Descrierea controalelor din caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil, la pagina 9;

- Subcapitolul Etapele necesare pentru adăugarea datelor, la pagina 32;

- Subcapitolul Importul unui fișier CGXML pentru un imobil fără date asociate, la pagina 33.

Accesul la manualul de utilizare actualizat se poate face tastând F31 la promptul de comandă, acționând butonul [F31. Manual Cadastru General] din caseta de dialog Cadastru (comanda F. Cadastru... din meniul TopoGraph), sau alegând ultimul butonul din dreapta al ribonului CADGen.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii [B8. Etichetare puncte] a fost îmbunătățit modul de amplasare a textelor pentru elevațiile punctelor topografice (TG) de pe ecran. Noile texte ale elevațiilor vor avea un factor de lățime (width factor) diminuat (de la valoarea 1 la valoarea 0,85). În caseta de dialog Optiuni etichetare se va bifa comutatorul optimizare pozitii cote.

Aceleași modificări sunt disponibile și în cazul amplasării etichetelor cu numerele punctelor. Se recomandă ca utilizarea comenzii B8 pentru etichetarea punctelor topografice cu elevații, să se facă în faza finală, înainte de printarea desenului (în special în cazul planurilor topografice, utilizate ca suport tehnic pentru faza de proiectare).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la importul unui fișier CGXML (cu comanda F21) a fost operată o modificare. Modificarea se aplică numai dacă imobilul importat este o rezervă a unui UAT. După cum se știe, conform precizărilor ANCPI, în cazul unei rezerve, proprietarul terenului este UAT-ul (ca persoană juridică, de ex. Comuna Coțofenești), câmpul NOTES din fișierul CGXML conține textul Proprietar neidentificat, iar câmpul IDENTIFIED este setat pe valoarea false. Aceste cerințe au fost incluse în comanda F25, începând cu update-ul din data de 21.11.2021. Începând cu noul update, la importul unui fișier CGXML de tip rezervă, programul va importa în mod corect și persoana juridică din fișierul CGXML.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la importul unor fișiere CGXML fără construcții cu comanda IMPORTCG, a fost identificată o eroare de preluare a eventualelor observații și/sau identificatori electronici. Aceste informații, odată identificate la un imobil se preluau în mod repetitiv eronat și pentru imobilele următoare. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la generarea fișierelor CGXML cu comanda F25 pentru imobile ce includ unitătți individuale, a fost identificată o eroare în fișierul CGXML. Eroarea consta în inversarea valorii cotei indivize de teren cu cea a cotei din părțile comune. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația TopoGraph8.0 a fost identificată o disfuncționalitate la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], dar numai atunci când aplicația este utilizată sub AutoCAD 2007. Concret, după apelarea comenzii, contururile imobilelor cu date asociate se amplasau automat în spatele hașurilor (producând un efect similar cu cel al comenzii Draw Order-> Send to Back). În acest fel, era afectată posibilitatea de selecție a imobilelor (cu sau fără date asociate din desen). Începând cu noul update, această disfuncționalitate (datorată strict versiunii AutoCAD 2007) a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F14. Inventar coordonate statii si radiate] a fost modificată, în sensul introducerii opțiunii de includere în inventar a elevațiilor punctelor topografice (TG) de stație și/sau radiate selectate. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În cazul includerii elevațiilor (și pentru varianta de salvare ca fișier ASCII txt), inventarul generat va fi de forma:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F5. PAD pe format A3...A0] a fost modificată în sensul adăugării de opțiuni noi în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.35). Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog au fost introduse două comutatoare noi, pentru amplasarea textelor de cotă prea lungi în poziții perpendiculare. De asemenea a fost introdusă și opțiunea mascării interioarelor punctelor topografice amplasate automat în vertexurile poliliniei selectate (imobilului).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F70. PAD pe format A3] de construire automată a anexei grafice 1.36 pentru lucrările de alipire/dezlipire, a fost modificată. Astfel, după selecția individuală a imobilelor (poliliniilor) rezultate dintr-o dezlipire sau care fac obiectul unei alipiri, caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului are o formă nouă, ce include opțiuni suplimentare.

A fost introdus câmpul pentru alegerea scării planșei și un câmp nou pentru introducerea lungimii minime de cotare a laturilor poliliniilor dezlipite (sau de alipit). De asemenea, în aceeași casetă de dialog sunt de-acum prezente opțiunile pentru mascarea interioarelor punctelor de contur, amplasarea perpendiculară a textelor de cota prea lungi și salvarea modelului PAD ca PDF.

Totodata, a fost identificată o eroare de numerotare a punctelor topografice amplasate pe conturul imobilelor dezlipite sau de alipit, ce conducea la apariția de numere duble. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă POSTALE. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Comanda POSTALE permite amplasarea automată în interiorul imobilelor cu date asociate, a numerelor poștale sub formă de entități TEXT. Numerele poștale se vor amplasa numai în interiorul acelor imobile din intravilan care au număr poștal în cuprinsul adresei terenului. Numerele poștale se vor amplasa pe layerul [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt. Codul SIRSUP din denumirea layerului va fi preluat din desen, respectiv din dicționarul de ințalizare a lucrării de cadastru general.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [E4. Profil longitudinal canalizare] a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog în care a fost introdus un buton nou, pentru adăugarea/editarea de ruperi de pantă la cămine.

Căminele cu rupere de pantă au rolul de a disipa energia apei cauzată de pante mari, ce determină viteze în conducte. Concret, pentru aceste cămine, cota de intrare diferă de cota de ieșire a apei. Ca urmare, butonul nou [Adăugare/Editare ruperi de pantă] permite pentru orice cămin, adăugarea unei cote de ieșire diferită de cota de intrare a apei. Cota de ieșire ce se va adăuga unui cămin trebuie să fie obligatoriu mai mică decât cota de intrare a apei în căminul respectiv, și obligatoriu mai mare decât cota de intrare a apei în căminul următor. Prin acționarea butonului [Adăugare/Editare ruperi de pantă], progrmul va afișa o casetă de dialog de forma:

În imaginea de mai jos, pentru căminele C4 și C7 au fost introduse ruperi de pantă.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la utilizarea comenzii RAPORTCF a fost identificată o eroare privind numărul sectorului cadastral completat în fiecare linie a raportului CF. Această eroare survenea numai atunci când desenul curent conținea și imobile provenite din alte sectoare cadastrale (si din desene diferite). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] s-au constatat situații de omitere a verificării CNP-ului peroanelor fizice. Această situație era întâlnită numai în cazul imobilelor pentru care a fost importat un fișier CGXML incorect sau incomplet, descărcat din E-Terra3. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificat criteriul de localizare al imobilelor du numele, prenumele sau denumirea unei persoane. Astfel, în caseta de dialog Localizare imobil, câmpul de introducere a numelui sau denumirii persoanei a fost înlocuit cu o listă derulantă ce conține numele tuturor persoanelor fizice și juridice din sectorul cadastral. În acest fel, se va evita orice eroare de introducere a unui nume, prenume sau denumire a persoanei.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Ca urmare a modificărilor aduse la Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 intrate în vigoare începând din 11 noiembrie 2021, cererea de recepție și înscriere (anexa 1.31) din componența documentațiilor cadastrale va include o mențiune specială. Această mențiune se referă la păstrarea permanentă de către solicitant sau deponent a tuturor documentelor originale sau în copie legalizată, anexate documentației cadastrale. Astfel, începând cu noul update, comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] a fost modificată. După acționarea butonului + pentru setările privind conținutul anexei 1.31, caseta de dialog Date anexa 1.31 Cerere de receptie si inscriere include o zonă suplimentară pentru alegerea persoanei care va păstra permanent originalele sau copiile legalizate ale documentelor, ca în imaginea următoare:

Anexa 1.31 – Cerere de recepție și înscriere care se va genera, va include în partea de jos mențiunile respective, conform exemplului prezentat mai jos:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D15. Puncte tip bloc din puncte TG]. Comanda poate fi apelată prin tastarea D15 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite generarea de puncte de tip bloc cu atribute, prin selecția un set de puncte topografice (de tip TG) din desen. Punctele topografice (TG) din desen sunt cele obținute prin utilizarea comenzii B1. Import puncte topo... Punctele de tip bloc generate cu comanda D15 sunt blocuri individuale cu câte 3 atribute pentru număr, cotă și cod. TAG-urile atributelor fiecărui bloc generat sunt: DENPCT (pentru numărul sau denumirea punctului), COTA (pentru elevația punctului) și COD (pentru codul punctului). Programul utilizează ca model, blocul Punct.dwg amplasat în subdirectorul Simboluri al programului. După selecția punctelor topografice (TG) din desen, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția layerului pe care se vor amplasa punctele de tip bloc.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D16. Puncte TG din puncte tip bloc]. Comanda poate fi apelată prin tastarea D16 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite generarea de puncte topografice (de tip TG), prin selecția un set de puncte de tip bloc selectate din desen. Punctele de tip bloc din desen sunt cele obținute prin utilizarea comenzii D15. Puncte tip bloc din puncte TG. De asemenea, punctele de tip bloc selectate pot proveni și din alte surse, cu condiția ca acestea să reprezinte blocuri individuale cu atribute (având obligatoriu următoarele TAG-uri: DENPCT pentru numărul punctului, COTA pentru elevația punctului și COD pentru codul punctului).

Punctele topografice (de tip TG) generate vor avea aceleași informații pentru numere, cote și coduri ca și atributele punctelor de tip bloc selectate. Comanda D16 este o comandă complementară comenzii D15.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D17. Inserare fisiere DXF multiple]. Comanda poate fi apelată prin tastarea D17 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite inserarea în desenul curent de fișiere DXF amplasate într-un director indicat. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea directorului fișierelor DXF dorite.

● Începând cu noul update, comanda [A2. Caroiaj topografic] a fost modificată prin introducerea unei opțiuni noi. Noua opțiune permite amplasarea coordonatelor și în dreptul cruciulițelor de caroiaj, prin bifarea comutatorului plasează coordonate la cruciulițe, din caseta de dialog Opțiuni caroiaj. Această opțiune este valabilă atât pentru caroiajul rectangular, cât și pentru caroiajul poligonal.

● Începând cu noul update, comanda [K3. Extrage coordonate] a fost modificată, în ceea ce privește extragerea coordonatelor din blocuri cu atribute (puncte de tip bloc). Modificarea permite atât preluarea tuturor atributelor pentru punctele de tip bloc, cât și suplimentarea tipurilor de fișiere de coordonate cu variantele P N E Z Cod și P E N Z Cod.

● Începând cu noul update, comanda [K3. Extrage coordonate] a fost modificată, în ceea ce privește extragerea coordonatelor din blocuri cu atribute (puncte de tip bloc). Modificarea permite atât preluarea tuturor atributelor pentru punctele de tip bloc, cât și suplimentarea tipurilor de fișiere de coordonate cu variantele P N E Z Cod și P E N Z Cod.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph8.0 și CADGen3.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V22 (versiunile PRO sau Ultimate).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă DOZIP. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Această comandă permite generarea unei arhive zip conținând fișiere pdf și fișiere cgxml. Fișierele pdf din cadrul arhivei zip vor fi obținute prin combinarea fișierelor pdf aferente fișelor de date ale imobilelor și a fișierelor pdf aferente actelor de proprietate ale imobilelor. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selectarea directoarelor pentru fișele de date ale imobilelor, pentru actele imobilelor și pentru fișierele cgxml. Fișierele din cele 3 directoare trebuie să aibă aceleași denumiri, conform numerelor CADGEN atribuite imobilelor.

Arhiva zip, pe lângă fișierele pdf combinate (fișe de date imobile și acte imobile), poate include sau nu și fișierele cgxml ale imobilelor cu aceleași numere CADGEN. În acest sens, se va putea utiliza unul din cele două butoane radio din partea de jos a casetei de dialog. Comanda este disponibila numai pentru sistemele de operare Windows 8, 10 si 11.


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizare imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare (al 25-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor cu titluri de proprietate.

Conform noului criteriu, programul localizează exclusiv acele imobile pentru care a fost completat câmpul aferent titlului de proprietate, din caseta de dialog Introducere/editare parcela. Această casetă de dialog este apelabilă prin intermediul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil].

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [D2. Semne rutiere...] a fost simplificată. Astfel, dupa apelarea comenzii, din caseta de dialog a fost eliminat butonul Inserare. Amplasarea pe ecranul grafic a unui semn rutier se poate face rapid, direct prin pick cu mouse-ul pe slide-ul indicatorului rutier dorit.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [H15. Gogle Earth...], au fost efectuate modificări la opțiunea [Afiseaza polilinii 2D si texte in Google Earth]. Astfel, pentru imobilele situate în zonele de graniță ale țării, până la data acestui update, dacă se identificau imobile cu limite exterioare conturului național, programul semnala această situație și se oprea. Având în vedere măsurătorile curente, s-a constatat că există situații a unor contururi sensibil exterioare față de conturul de ordinul I existent. De aceea, în astfel de situații, începând cu noul update, programul va afișa următorul mesaj:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost identificată o eroare în cadrul comenzii [C3. Detasare suprafata]. Conform erorii, după execuție, comanda păstra pe ecran polilinia inițială de detașat, chiar dacă nu era bifat comutatorul pastreaza polilinia initiala dupa parcelare. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii INFOGEN a fost identificată o eroare. Astfel, comanda nu rula atunci când în sectorul cadastral existau și imobile cu construcții de tip condominiu. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în submeniul C. Parcele au fost introduse comenzile [C9. Adauga vertex pe o polilinie] și [C10. Sterge vertex dintr-o polilinie]. Aceste două comenzi au fost introduse pentru prima dată în TopoGraph7.0, iar pentru TopoGraph8.0, cele două comenzi au fost preluate din Lista comenzilor suplimentare. Comanda [C9. Adauga vertex pe o polilinie] este apelabilă tastând la promptul de comandă C9 sau ADV, iar comanda [C10. Sterge vertex dintr-o polilinie] este apelabilă prin tastarea C10 sau STV la promptul de comandă. Cele două comenzi se regăsesc în meniul derulant, meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Parcele.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [C11. Calcul suprafata totala parcele]. Comanda poate fi apelată prin tastarea C11 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Parcele, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Parcele.

Comanda C11 permite calculul și afișarea la promptul de comandă a suprafeței totale ale unor parcele reprezentate în desen prin polilinii 2D închise. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog cu 3 opțiuni de selecție a parcelelor: pentru toate parcelele din desen (din spațiul model), pentru o selecție de parcele din desen, sau pentru parcelele situate intr-unul sau mai multe layere.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D14. Genereaza fisier de georeferentiere].


Comanda poate fi apelată prin tastarea D14 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul D. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri. Comanda permite generarea unui fișier de georeferențiere pentru o imagine raster existentă în desenul curent. După selecția imaginii raster, programul va genera fișierul de tip world, în același loc în care se află și fișierul imaginii raster.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă INFOGEN. Această comandă permite afișarea unui set de informații generale pentru imobilele cu date asociate din desenul curent. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare (din caseta de dialog Cadastru), din meniul de tip ribbon CADGen sau din bara de instrumente Comenzi suplimentare.

Selectarea unei linii din lista de informații permite evidențierea prin hașuri de tip SOLID a imobilelor din desen. Culoarea implicită a hașurilor este roșu, da aceasta poate fi modificată folosind butonul-imagine din zona denumită Culoare hașuri imobile. De asemenea, prin bifarea comutatorului copiază imobilele selectate în clipboard, imobilele respective pot fi utilizate ulterior într-un desen nou folosind opțiunea Paste to Original Coordinates.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] au fost introduse două criterii de localizare noi. Astfel, începând cu noul update pot fi localizate toate imobilele împrejmuite și toate imobilele neîmprejmuite.

De asemenea, imobilele localizate vor fi evidențiate prin hașuri de tip SOLID de culoare roșie, permițând astfel o mai ușoară evidențiere a imobillelor localizate pe planul cadastral.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost redus timpul de evidențiere prin hașuri a imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 bara de instrumente de tip ribbon CADGen a fost suplimentată cu comenzi, astfel încât să includă toate comenzile specifice secțiunii CADASTRU GENERAL (inclusiv cele din lista comenzilor suplimentare).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost depistată o eroare la utilizarea caracterelor maghiare Ó și ó precum și la importul fișierelor CGXML ce includ caractere maghiare. Începând cu noul update, aceste erori au fost eliminate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda TOPOLOGIE a fost modificată pentru imobilele fără date asociate. Modificarea introdusă permite depistarea prealabilă a eventualelor polilinii reziduale, a căror suprafață este mai mică de 0.5 mp. În aceste cazuri, programul afișează un mesaj de eroare și evidențiază grafic pozițiile pe ecran a acestor polilinii.


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, anexele textuale 1.31 (Cerere de recepție) și 1.32 (Declarație) generate cu comanda comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala], au fost redimensionate în zona datelor aferente semnatarului cererii sau declarației.

UPDATE 15 septembrie 2021


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă D12. Rotire globala texte. Această comandă poate fi apelată din submeniul Simboluri, din ribbon sau din bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite modificarea unghiului de rotire pentru entități de tip TEXT sau MTEXT selectate multiplu din desen. După apelarea comenzii, se vor selecta global toate obiectele de tip TEXT sau MTEXT dorite. După selecție, programul va solicita noul unghi de rotire al textelor, pentru care se recomandă indicarea cu mouse-ul pe ecran a două puncte ale direcției de inclinare.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă D13. Schema de racordare planse. Comanda poate fi apelată din submeniul Simboluri, din ribbon sau din bara de instrumente Simboluri.Comanda permite amplasarea în spațiul model (Model Space) a unei scheme de racordare a planșelor. După apelarea comenzii, se vor selecta succesiv toate chenarele planșelor racordabile reprezentate în desen prin polilinii 2D închise (obligatoriu) de formă rectangulară și dispuse orizontal (nerotite). După selecția individuală a fiecărui chenar, programul va amplasa temporar în interiorul acestuia, numărul planșei selectate. Opțional, după terminarea selecțiilor se poate introduce numărul planșei curente, care va avea culoarea roșie în schema de racordare a planșelor.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cazul fișierelor dwg ale sectoarelor ce conțin imobile cu date asociate, la prima apelare a comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost redus substanțial (cu peste 90%), timpul de generare (indexare) a bazei de date a persoanelor prezente în sectorul cadastral curent.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update, comanda [RAPORTCF (creeaza raport date CF)] necesară pentru generarea raportului de carte funciară ale imobilelor din sector a fost completată, prin adăugarea în raportul generat a unei coloane noi pentru poziția înscrierii.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update, comanda [RAPORT (creeaza raport parcelar)] necesară pentru generarea raportului parcelar al imobilelor din sector a fost completată, prin adăugarea în raportul generat a unei coloane noi pentru informațiile personale ale imobilelor (după caz).

 ● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, pentru accesul mai ușor la comenzile necesare lucrului în cadastru sistematic sau cadastru general, începând cu noul update au fost operate modificări asupra barelor de instrumente (toolbars). Astfel, bara de instrumente Cadastru General a fost completată cu comenzi (butoane de acces) noi, iar pentru comenzile din lista comenzilor suplimentare a fost introdusă o bara de instrumente nouă denumită Comenzi suplimentare. Controlul afișării barelor de instrumente se face (tot) cu ajutorul comenzii [Bare de instrumente...] din meniul principal, sau prin tastarea comenzii VTB la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Începând cu noul update, caseta de dialog Bare de instrumente a fost modificată, incluzând ambele controale pentru accesul la barele de instrumente de cadastru general.

Modificarea comenzii VTB constă în controlul interactiv al afișării barelor de instrumente dorite, prin simpla bifare/debifare a comutatorului aferent fiecărei bare de instrumente (toolbar).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la inițializarea lucrării de cadastru general a fost depistată o excepție privind utilizarea valorii 0 (zero) la introducerea numărului sectorului cadastral. Începând cu noul update, această excepție a fost eliminată, putând a fi introdusă inclusiv valoarea zero pentru numărul sectorului cadastral. Opțiunea este valabila și în cazul utilizării comenzii [F29. Editare date generale sector].

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 la utilizarea comenzii [C4. Plasare eticheta suprafata] a fost depistată o eroare de neamplasare a etichetelor de suprafață, pentru unele polilinii de formă alungită sau cu suprafețe egale cu zero. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă GEOTIFF. Comanda poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului GEOTIFF la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Această comandă permite generarea de fișiere PDF și TIFF georeferențiat pentru o planșă cu dimensiuni standardizate (de tip ISO A4-A0, portret sau vedere) din spațiul model (Model Space) sau din spațiul hârtie (Paper Space).

În cazul în care apelarea comenzii se face din spațiul model (Model Space), selecția formatului planșei se poate face în două moduri: fie indicând 3 puncte de colț ale chenarului planșei (în ordinea indicată de slide-ul demonstrativ din caseta de dialog), fie prin selecția chenarului planșei (desenat ca polilinie 2D închisă).

Sunt acceptate doar formate de planșă drepte (orientate orizontal), nu rotite. Se recomandă ca, pentru construcția prealabilă a formatului planșei, să se utilizeze comanda [A3. Inserare format planșă]. Comanda generează fișierul PDF al planșei și – opțional – fișierul TIFF georeferențiat. Fișierul TIFF generat va avea același nume cu cel al fișierului PDF. De asemenea, pe lângă fișierul TIFF georeferențiat, programul generează și fișierul de georeferențiere cu extensia .tfw. Fișierul TIFF georeferențiat se va genera cu o rezoluție implicită de 96 x 96 dpi.

În cazul în care apelarea comenzii se face din spațiul hârtie (Paper Space), programul identifică automat dacă marginea viewportului reprezintă chenarul unei planșe standardizate sau nu. În caz afirmativ, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În cazul lucrărilor de cadastru general, noua comandă permite generarea fișierelor-imagine de tip TIFF georeferențiat aferente planurilor cadastrale preliminare


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, a fost introdusă comanda nouă IMPORTCG. Aceasta poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului IMPORTCG la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Această comandă permite importul în desenul curent al fișierelor CGXML pentru terenuri fără construcții dintr-un director selectat.

După selecția directorului fișierelor CGXML, programul va desena automat pe ecran geometriile imobilelor (atât poliliniile terenurilor, cât și poliliniile construcțiilor), pe layere separate. În cazul fișierelor CGXML pentru imobile fără construcții, programul va asocia în mod automat datele citite din fiecare fișier CGXML. Condiția obligatorie este ca fișierele CGXML să nu conțină erori (așa cum se menționează în caseta informativă de la lansarea comenzii).

● Începând cu noul update, pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [C8. Import/export fișiere ESRI SHP] a fost a fost modificată în ceea ce privește opțiunea de export a poliliniilor 2D închise într-un fișier de tip SHP. Astfel, după apelarea comenzii și acționarea butonului Export fisier ESRI SHP, programul va afișa la promptul de comandă următorul mesaj:

Command: C8

->> Optiuni export fisier ESRI SHP: [Selectare polilinii 2D inchise/Fisier CSV] : se tastează S pentru selecția poliliniilor sau F (ori Enter) pentru alegere fișier CSV

După alegerea opțiunii de selecție a poliliniilor din desen (tasta S), programul va afișa mesajul:

->> Selectati poliliniile 2D inchise: se selectează poliliniile 2D închise din desen

->> Numarul de polilinii selectate: 135

Apoi, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea unor valori implicite pentru cele 5 atribute textuale disponibile.

Atributele implicite sunt disponibile pentru orice utilizare ulterioară a comenzii C8, din aceeași sesiune AutoCAD sau BricsCAD. După acționarea butonului OK, valorile introduse pentru atributele implicite se vor regăsi la toate imobilele selectate, fiind completate automat într-o casetă de dialog de forma:

Caseta de dialog permite afișarea sub formă tabelară a informațiilor pentru toate poliliniile selectate. Fiecare rând al tabelului va conține 6 câmpuri, reprezenând ID-ul fiecărei polilinii și cele 5 atribute disponibile (editabile). ID-ul fiecărei polilinii este reprezentat de handle-ul sau identificatorul unic al acesteia, alocat automat de AutoCAD sau BricsCAD. Plasarea cursorului în orice celulă permite aducerea în centrul ecranului a poliliniei respective și evidențierea ei (highlight). În acest mod, se pot identifica mai ușor eventuale texte din interiorul fiecărei polilinii în vederea preluării (tastării) atributelor specifice.

Butonul Export fisier CSV permite exportul într-un fișier de tip CSV a datelor aferente tuturor poliliniilor. Fișierul CSV salvat permite utilizarea ulterioară a comenzii, atunci când nu a fost finalizată toată operațiunea de introducere de atribute. Practic, se redeschide desenul cu poliliniile de exportat. Se utilizează comanda C8 și se acționează butonul Export fisier ESRI SHP, iar programul va afișa la promptul de comandă următorul mesaj:

Command: C8

->> Optiuni export fisier ESRI SHP: [Selectare polilinii 2D inchise/Fisier CSV] : se tastează F (ori Enter) pentru alegerea fișierului CSV

După alegerea fișierului CSV, programul va afișa caseta de dialog anterioară, permițând astfel reluarea procesului de introducere a atributelor textuale. Opțiunea folosirii unui fișier CSV se va utiliza numai atunci când desenul curent conține toate poliliniile corespondente din fișierul CSV. În caz contrar, programul va afișa un mesaj al erorii identificate.

Noile opțiuni privind exportul fișierelor ESRI SHP permit generarea celor 6 fișiere shp cu atribute multiple, prevăzute în regulamentul de specialitate pentru lucrările de cadastru general. Fișierele obligatorii sunt pentru: limita UAT (3 atribute/poligon), limitele intravilanelor (5 atribute/poligon), limitele sectoarelor cadastrale (4 atribute/poligon), limitele tarlalelor/cvartalelor (4 atribute/poligon), limitele imobilelor (2 atribute/poligon) și limitele construcţiilor (3 atribute/poligon).

 

● Începând cu noul update, pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] a fost a fost modificată în ceea ce privește anexa 1.33 - Memoriu tehnic. Pentru secțiunea 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate au fost alocate 10 rânduri suplimentare. Astfel, numărul total de rânduri disponibile a ajuns la 30.


● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la salvarea datelor asociate imobilelor cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost adăugat un criteriu de verificare suplimentar. Noul criteriu permite verificarea caracterelor din componența textelor informațiilor asociate (date parcele, date construcții, adrese imobil, observații teren, adrese persoane, date inscrieri etc). În cazul în care programul depistează un caracter nepermis, afișează o casetă de dialog de forma:

Utilizarea noului criteriu de verificare permite evitarea posibilelor erori de structură ale fișierelor CGXML (care se vor genera și încărca ulterior în E-Terra).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii [H15. Google Earth], în cazul opțiunii Afiseaza polilinii 2D si texte in Google Earth a fost depistată o eroare de afișare în Google Earth a suprafețelor imobilelor. Eroarea apărea doar pentru imobilele cu date asociate. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost completată, prin adăugarea în caseta de dialog principală a unui buton nou denumit Info personal… ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite adăugarea unei informații personale pentru imobilul curent. Prin acționarea noului buton, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Informația personală introdusă nu se va regăsi în cuprinsul livrabilelor, dar va putea fi utilizată pentru localizarea ulterioară a imobilului folosind comanda [F24. Localizeaza imobil in plan]. Butonul-imagine [ + ] permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor informațiilor personale introduse pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Din această casetă de dialog poate fi selectată apoi orice informație personală, în vederea utilizării ei pentru imobilul curent.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F24. Localizare imobil în plan] a fost completată, prin adăugarea în caseta de dialog principală a două criterii de localizare noi. Primul criteriu de localizare nou (al 21-lea) permite localizarea imobilelor după textul notei unei înscrieri de tip Notare (din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare). Cel de-al doilea criteriu de localizare nou (al 22-lea) permite localizarea imobilelor după informația personală introdusă (și descrisă anterior).

În cazul criteriului nou de localizare după Text Nota (pentru înscrieri de tip Notare), este disponibil și butonul-imagine [+] ce permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor notelor existente pentru toate imobilele cu date asociate din desen, ca în imaginea următoare:

Alegerea cu mouse-ul a unei note din caseta de dialog permite totodată și copierea în clipboard a textului respectiv (dacă este bifat comutatorul copiază nota selectată în clipboard). După acționarea butonului Accept, nota selectată se va completa automat în caseta de dialog a comenzii F24.

În cazul criteriului nou de localizare după Text Informatie Personala Imobil, este disponibil și butonul-imagine [+]ce permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor informațiilor personale introduse pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Din această casetă de dialog poate fi selectată ulterior orice informație personală, care se va completa automat în caseta de dialog a comenzii F24.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] criteriul de localizare după Numar act de proprietate/posesie a fost modificat. Astfel, câmpul de introducere (prin tastare) a numărului actului a fost înlocuit cu o listă derulantă, care conține toate numerele actelor introduse în sectorul cadastral curent, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F24. Localizare imobil în plan] a fost modificată. Astfel, pentru imobilele localizate, caseta de dialog a opțiunilor include butonul nou Genereaza livrabile, ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opis alfabetic, fișe de date imobile sau fișiere CGXML), exclusiv pentru imobilele localizate. Astel, după acționarea noului buton, programul va afișa caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru].

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F30. Adnotari plan cadastral] a fost modificată. Astfel, la inserarea pe planul cadastral a legendei (conform specificațiilor tehnice în vigoare), programul permite selectarea articolelor dorite, printr-o nouă casetă de dialog.

Implicit, caseta de dialog Selectati continutul legendei nu are bifat nici un articol. Comutatorul toate articolele permite bifarea/debifarea tuturor articolelor. Legenda inserată pe plan va include exclusiv articolele bifate.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la adăudarea/editarea datelor parcelelor cu ajutorul comenzii [F17. Adaugare/Editare date parcela] (pentru generarea anexei 1.44 – Tabel parcelar), a fost depistata o eroare. Această eroare apărea doar în cazul imobilelor compuse din mai multe parcele (categorii de folosință), pentru care programul înregistra incorect suprafețele parcelelor componente. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la generarea tabelului parcelar cu ajutorul comenzii [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] (pentru generarea anexei 1.44 – Tabel parcelar), a fost depistată o eroare de omitere a unor polilinii, în momentul selecției imobilelor (cu date asociate). Această eroare se datora unor polilinii provenite din desene mai vechi, sau create cu ajutorul unor aplicații terțe (de ex. Microstation). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

UPDATE 17 mai 2021

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 

● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 include comanda nouă ACTAD. Această comandă poate fi apelată din lista derulantă a comenzilor suplimentare (din caseta de dialog Cadastru) sau prin tastarea cuvântului ACTAD la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Comanda permite actualizarea adreselor poștale ale tuturor imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral. Actualizarea constă în completarea automată a câmpului Descriere suplimentară din adresa poștală a fiecărui teren, cu numărul taralei și numărul parcelei. În acest fel, toate adresele imobilelor din opisul alfabetic vor include aceste informații la sfârșit, în paranteză, ca în imaginea următoare:După apelarea comenzii va fi afișat un mesaj informativ de forma:

Comanda are efect doar asupra imobilelor pentru care au fost introduse informațiile privind numerele de tarla și de parcelă (deci doar pentru acele terenuri din fostele zone cooperativizate). Comanda nu are efect în cazul imobilelor pentru care au fost generate fișiere de date asociate cu extensia csg. Pentru aceste imobile se va utiliza comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil], completând corespunzător rubrica Descriere suplimentară din adresa poștală a terenului.


● Începând cu noul update, comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0 a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea imobilelor, caseta de dialog pentru alegerea livrabilelor va avea următoarea formă:

Butoanele radio au fost înlocuite cu comutatoare. Astfel, prin bifarea acestor comutatoare se vor putea genera mai multe tipuri de livrabile printr-o singură comandă. Suplimentar, a fost introdusă și opțiunea generării fișierelor CGXML pentru imobilele selectate.

După generarea secvențială a livrabilelor dorite, programul va afișa o casetă de dialog care va permite deschiderea directoarelor create pentru: registrele cadastrale, fișele de date ale imobilelor, fișierele CGXML, sau deschiderea fișierului Excel aferent opisului alfabetic al titularilor.

● Începând cu noul update, comanda [F19. Proiect documentatie cadastrala] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost modificată. Astfel, pentru introducerea sau editarea unui act de proprietate, caseta de dialog aferentă a fost simplificată, prin eliminarea vechilor informații (tip act, data act, autoritate emitentă). Noua casetă de dialog conține doar câmpul necesar introducerii denumirii actului, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în caseta de dialog pentru adăugarea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, a fost introdus un control nou, ca în imaginea următoare:

În cazul înscrierilor de tip NOTARE, noul buton-imagine permite alegerea unui text dintr-o listă derulantă cuprinzând toate notele introduse până la acel moment în imobilele din sectorul cadastral.

● În cadrul comenzii [C3. Detasare suprafata] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la detașarea multiplă în suprafețe diferite a fost identificată o eroare de parcelare a ultimului lot din lista suprafețelor introduse, atunci când suma suprafețelor loturilor era egală cu suprafața absolută a conturului inițial. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru versiunea AutoCAD 2022 (full engine).

● Începând cu noul update, în submeniul [C. Parcele] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [C8. Import/export fisiere ESRI SHP]. Această comandă permite importul și/sau exportul în/din AutoCAD sau BricsCAD a fișierelor de tip ESRI SHP. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de selecție a operațiunii dorite.

Pentru import se acționează butonul Import fisiere ESRI SHP, iar programul va afișa o casetă de selecție de tip Windows, pentru alegerea unuia sau mai multor fișiere SHP. După selecția fișierelor ESRI SHP, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Pentru fiecare fișier SHP selectat, caseta de dialog permite alegerea layerului pe care vor fi amplasate obiectele (poliliniile 2D), alegerea atributului dintr-o listă derulantă a atributelor textuale și înălțimea textelor care vor fi inserate automat pe ecran. În exemplul prezentat, au fost utilizate fișierele (E-Terra) CONSTRUCTII_ACTIVE și IMOBILE_ACTIVE din subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple\SHP al programului. Fiecare fișier de tip ESRI SHP selectat trebuie sa conțină cel puțin două fișiere adiționale, cu același nume și cu extensile shx și dbf. Fișierul principal cu extensia shp include geometriile poligoanelor. Fișierul-index cu extensia shx include indexul pozițional al geometriilor, iar fișierul cu extensia dbf este un fișier de tip dBASE care conține toate atributele fișierului shape. După acționarea butonului Accept programul va importa în desen geometriile poligoanelor - ca polilinii 2D închise și atributele textuale - ca entități de tip TEXT. După importul propriu-zis programul va afișa la promptul de comandă un mesaj privind numărul obiectelor importate.

Pentru export se acționează butonul Export fisier ESRI SHP, iar programul va solicita selecția de pe ecran a poliliniilor 2D închise ce vor fi incluse în fișierul SHP de exportat. Apoi programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea – după caz – a atributelor textuale pentru fiecare polilinie selectată. Pentru introducerea atributelor, se selectează o polilinie din lista derulantă (care va fi adusă automat în centrul ecranului) și se va introduce atributul textual dorit.

După acționarea butonului OK, programul va afișa o casetă de dialog de tip Windows, pentru salvarea fișierului SHP dorit, iar la promptul de comandă va fi afișat un mesaj privind numărul de polilinii incluse în fișierul SHP.

● Începând cu noul update, comanda [B1. Import puncte topo…] din submeniul [B. Puncte] a fost completată cu opțiunea importului fișierelor de coordonate cu extensia csv (comma-separated values).

Aceste fișiere sunt de tip ASCII și conțin, pe fiecare linie, un număr de minim 4 câmpuri separate obligatoriu prin virgulă (,). Câmpurile obligatorii sunt următoarele: numărul punctului, coordonata Nord (sau Est), coordonata Est (sau Nord) și cota. Fișierele csv pot include, la sfârșitul fiecărei linii, câte o descriere textuală a punctului respectiv. Un exemplu de fișier csv este Ex2.csv din subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple\CSV al programului. Mai jos sunt prezentate câteva linii dintr-un fișier de coordonate cu extensia csv:

101,5011.889,4952.757,199.914,STATIE

102,4981.452,5001.704,199.521,CLADIRE

103,5016.009,5028.558,199.968,SANT PODET

104,5015.455,5029.828,199.836,POARTA GARD

Descrierile textuale de la sfârșitul fiecărei linii dintr-un fișier de coordonate csv se vor amplasa implicit pe layerul TOPO_NOTE și se vor insera pe ecran, ca în imaginea anterioară. În cazul fișierelor csv, eventualele descrieri de la sfârșitul fiecărei linii nu trebuie încadrate de niciun delimitator non-numeric (ca în cazul notelor textuale din fișierele ASCII xyz sau txt). Utilizarea fișierelor de coordonate cu extensia csv, poate reprezenta o alternativă la varianta de lucru cu coduri numerice.

● Începând cu noul update, comanda [B14. Export puncte TG] din submeniul [B. Puncte] a fost completată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea punctelor topografice (TG) din desen, programul va afișa caseta de dialog Setari fisier ASCII care permite alegerea numărului de zecimale (între 0 și 16) pentru coordonatele exportate ale punctelor.

● Începând cu noul update, comanda [K3. Extrage coordonate…] din submeniul [K. Informatii] a fost completată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea opțiunii de extragere de coordonate din entități, programul va afișa caseta de dialog Extragere coordonate. În caseta de dialog a fost introdusă posibilitatea setării numărului de zecimale (între 0 și 16) pentru coordonatele extrase din entitățile grafice.

● Începând cu noul update, comanda [C3. Detasare suprafata] din submeniul [C. Parcele] a fost completată. Astfel, în cazul parcelării multiple în suprafețe egale, după selectarea poliliniei de parcelat, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea suprafeței fiecărui lot nou sau pentru introducerea numărul de loturi noi.

● Începând cu noul update, comanda [J13. Inversare sens vertexuri] din submeniul [J. Polilinii 3D] a fost completată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea poliliniilor (2D sau 3D), programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea sensului dorit.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda MODIFCG (de editare în bloc a numerelor CADGEN) a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul permite selectarea doar a acelor imobilele pentru care se dorește modificarea numerelor CADGEN. Această modificare este utilă în cazul în care, după introducerea datelor tuturor imobilelor din sector, se impune modificarea unor numere CADGEN existente (ca urmare a unor reparcelări, eliminări de imobile sau crearea de imobile noi). După apelare, comanda va afișa un mesaj de selecție de forma:

 >> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] :

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] a fost identificată o eroare, datorată unor acte de proprietate sau posesie, a căror număr era introdus într-un format similar cu cel al unei date calendaristice (xx/xx/xxxx). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, comanda [C3. Detasare suprafata] este disponibilă pentru versiunile BricsCAD V13-V20, atât pentru cele de 64 de biți, cât și pentru cele de 32 de biți.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la efectuarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana a fost introdusă o listă derulantă nouă, ca în imaginea de mai jos:

Noua listă derulantă permite afișarea în ordine alfabetică a numelor/denumirilor persoanelor fizice sau juridice care provin dintr-un fișier csv de import al persoanelor (selectat anterior cu comanda [F28. Import/Export date persoane]). În acest fel, alegerea unei persoane fizice sau juridice care provine din fișierul csv importat, se va putea face doar pe baza numelui sau denumirii acesteia, fără a mai fi necesară introducerea CNP-ului sau CUI-ului și acționarea butonului-imagine de localizare (lupa). Alegerea unei persoane fizice sau juridice din lista derulantă, permite completarea automată a tuturor datelor individuale și de adresă a persoanei selectate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii TOPOLOGIE pentru verificarea poliliniilor cu sau fără date asociate, în caseta de dialog informativă pentru ștergerea tuturor obiectelor din layerul TOPOLOGIE, a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:

Noul comutator permite creșterea vitezei de lucru la verificarea topologică a unui sector cadastral, mai ales atunci când comanda TOPOLOGIE este apelată în mod frecvent, pe măsura completării cu imobile (polilinii) a unui sector cadastral.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la introducerea datelor unei persoane fizice s-a identificat o eroare de verificare a CNP-ului în cazul titularilor/persoanelor din județul Olt. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [J13. Inversare sens vertexuri] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, comanda operează atât pentru polilinii 3D, cât și pentru polilinii 2D care pot fi selectate multiplu. După apelarea comenzii, programul afișează o casetă de dialog pentru selecția multiplă a acestor entități.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comenzile [F3. Plasare puncte contur] (pentru polilinii 2D închise) și [F11. Plasare puncte contur] (pentru parcelele dintr-o tarla), conțin o opțiune nouă.

Noua opțiune permite amplasarea punctelor de contur, obligatoriu în sens orar. Dacă a fost bifat noul comutator, poliliniile ale căror vertexuri se desfășoară în sens antiorar vor fi modificate prin inversarea sensului vertexurilor.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comenzile [F5. PAD pe format A3…A0] (pentru contruirea rapidă a unei anexe 1.35) și [F70. PAD pe format A3] (pentru construirea rapidă a unei anexe 1.36) includ o opțiune nouă pentru amplasarea punctelor de contur obligatoriu în sens orar.

În cazul utilizării comenzii [F5. PAD pe format A3…A0], comutatorul este amplasat în partea de jos a casetei de dialog, ca în imaginea de mai jos:

În cazul utilizării comenzii [F70. PAD pe format A3], comutatorul este amplasat ca în imaginea de mai jos:

● Începând cu noul update, comanda [B16. Distribuie puncte TG cu coduri pe layere] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost modificată și redenumită ca [B16. Distribuie puncte TG pe layere]. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Noua comandă permite distribuirea pe layere și a punctelor cu note textuale atașate. Notele textuale sunt scurte descrieri ale punctelor, amplasate la sfârșitul fiecărei linii din fișierul de coordonate. Notele textuale trebuie încadrate obligatoriu de un delimitator non-numeric. Implicit, acest delimitator este asteriscul (*), dar poate fi modificat în orice moment, folosind butonul Layere și etichete puncte din caseta de dialog aferentă comenzii [B1. Import puncte topo….]. Utilizarea notelor textuale este o practică frecventă, mai ales în cazul în care nu se dorește utilizarea codurilor numerice (propuse implicit de aplicație). Mai jos, sunt prezentate câteva linii cu note textuale dintr-un fișier de coordonate:

105 486870.9331 335701.6115 339.687 *MARGINE DRUM*
108 486879.7004 335705.6179 338.643 *AX SANT*
109 486881.166 335703.6591 338.886 *AX DRUM*
113 486888.4713 335693.2066 339.312 *GARD PLASA*

După apelarea comenzii și acționarea butonului Puncte cu note textuale, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Comanda presupune selectarea unei note textuale din partea stângă a casetei de dialog, urmată de selectarea unui layer din partea dreaptă a casetei de dialog. Denumirile layerelor se regăsesc în fișierul Topocode.csv din directorul C:\TopoGraph8.0. Acest fișier poate fi modificat prin editarea acestor denumiri sau prin adăugarea unor denumiri noi.

● Începând cu noul update, pentru detașarea multiplă în suprafețe diferite cu comanda [C3. Detasare suprafata] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, afost introdusă o casetă de dialog nouă, ca în imaginea următoare:

Butoanele din zona inferioară a casetei de dialog permit deplasarea rândurilor, ștergerea rândului curent, adăugarea unui rând nou, salvarea tabelului într-un fișier txt sau csv, inserarea unui tabel nou prin citirea unui fișier txt sau csv, ștergerea tuturor rândurilor sau inversarea tuturor rândurilor.

Totodată, în interiorul fiecărui lot care va rezulta prin parcelare pot fi inserate etichete textuale. Opțiunea inserării etichetelor textuale presupune acționarea unuia din butoanele radio: etichete pe un șir sau etichete pe o coloană. Etichetele textuale se amplasează în centrul fiecărui lot, având o dispunere paralelă cu direcția de parcelare. Textele se pot amplasa pe un singur șir (ca entități de tip TEXT) sau pe o singură coloană (ca entități de tip MTEXT).

UPDATE 07 februarie 2021


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, în caseta de dialog Optiuni layout plansa din cadrul comenzii [A4. Creeaza layout plansa] au fost introduse două opțiuni noi.

 

În cazul în care se dorește crearea unui singur layout (cu unul din primele două butoane radio), noul comutator permite salvarea ca fișier PDF al layout-ului nou. Opțiunea este valabilă numai dacă chenarul selectat aparține unui format standard de tip A4, A3, A2, A1 sau A0 portret sau vedere. Formatele standardizate de tip portret sau vedere se pot insera cu comanda [A3.Inserare format plansa].

Butonul nou Salveaza ca PDF un layout cu format ISO standard permite crearea unui fișier PDF dintr-un layout existent. Butonul este activ numai dacă programul identifică existența în desen a cel puțin unui layout cu dimensiuni standardizate. După acționarea noului buton, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În caseta de dialog sunt afișate toate layout-urile standard identificate, și permite selecția integrală sau parțială a acestora, pentru salvarea ca PDF. După acționarea butonului Accept se vor genera automat fișierele PDF în același loc în care se regăsește desenul curent. Noile opțiuni din cadrul comenzii [A4. Creeaza layout plansa] sunt disponibile numai pentru versiunile AutoCAD 2009-2021 și BricsCAD V17 – V21.

● Începând cu noul update, comanda [F5. PAD pe format A3…A0] a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea conturului imobilului, programul va afișa o singură casetă de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului și a datelor parcelelor. În partea din stânga-jos a noii casete de dialog a fost inclus un comutator denumit salveaza modelul PAD ca PDF. Astfel, după generarea pe ecran a PAD-ului, programul va afișa o casetă de tip Windows pentru salvarea PAD-ului ca fișier PDF. Numele propus implicit pentru fișierul PDF este același cu cel al desenului dwg. Opțiunea este disponibilă numai pentru versiunile AutoCAD 2009-2021 și BricsCAD V17 – V21.

● Începând cu noul update, comanda [F70. PAD pe format A3] a fost modificată. Astfel, după generarea pe ecran a PAD-ului pentru alipire/dezlipire (anexa 1.36), programul va afișa o casetă de tip Windows pentru salvarea anexei grafice ca fișier PDF. Numele propus implicit pentru fișierul PDF este același cu cel al desenului dwg. Opțiunea este disponibilă numai pentru versiunile AutoCAD 2009-2021 și BricsCAD V17 – V21. 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la amplasarea numerelor CADGEN cu comanda NUMERE (pentru polilinii cu date asociate), în caseta de dialog a fost introdus un comutator nou, conform imaginii de mai jos:

Bifarea comutatorului permite ștergerea numerelor CADGEN din desen, înainte de amplasarea noilor numere CADGEN.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la generarea opisului alfabetic cu comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] s-a constatat o eroare de completare a coloanei Suprafața în posesie, în cazul posesiilor faptice. Această situație s-a observat numai pentru persoanele în a căror denumire sunt prezente diacriticele Ș și Ț (minuscule sau majuscule) și numai cand aplicația este utilizată sub AutoCAD. Începând cu acest update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, în caseta de dialog pentru opțiunile comenzii [C2. Plasare puncte si inventar] a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:

Bifarea acestui comutator permite amplasarea oblgatorie în sens orar a punctelor pentru polilinia 2D selectată. De asemenea, atunci cand această opțiune este bifată, iar vertexurile poliliniei selectate sunt în sens antiorar, programul modifică polilinia prin inversarea sensul vertexurilor, din antiorar în orar.

● Începând cu noul update, comanda [J13. Inversare sens vertexuri] a fost modificată. Modificarea permite inversarea sensului vertexurilor pentru polilinii multiple, atât 3D cât și 3D. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția multiplă de polilinii 3D sau 2D.

După selectarea poliliniilor, programul va efectua conversia și va afișa numărul de polilinii modificate.

UPDATE 07 ianuarie 2021

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, comanda [A4. Creeaza layout plansa] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost modificată. Astfel, după apelare, va fi afișată o casetă de dialog ce include 3 opțiuni pentru crearea unui singur layout sau mai multor layout-uri. Prima opțiune permite realizarea unui layout prin indicarea a 3 puncte de colț ale chenarului planșei, respectiv colțul din stânga-jos, colțul din dreapta-jos și colțul din dreapta-sus.

Cea de a doua opțiune permite selectarea chenarului planșei reprezentat printr-o polilinie 2D închisă de formă dreptunghiulară.

Cea de a 3-a opțiune permite crearea de layout-uri multiple prin selectarea secvențială a chenarelor planșelor desenate în spațiul model prin polilinii 2D închise de formă dreptunghiulară. 

Indiferent de opțiunea selectată, comanda permite crearea de layout-uri atât pentru planșe drepte (orientate orizontal), cât și pentru planșe rotite. De asemenea, pot fi utilizate atat dimensiuni standard ale chenarelor, cât și dimensiuni particulare (adaptate desenului). Indiferent de format, chenarele selectate vor fi transformate automat în entități de tip VIEWPORT (în spațiul hârtie), cu toate laturile dispuse la 10 mm de marginea exterioară a planșei. Această regulă este valabilă pentru toate chenarele selectate, cu excepția formatelor A4 portret și A3 vedere. Pentru aceste două formate, chenarele trebuie să includă pe partea stângă marginea de îndosariere de 20 mm. Aceasta reprezintă regula principală de care trebuie să se țină cont la desenarea chenarelor planșelor în spațiul model.

● Începând cu noul update, în cadrul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului MODIFCG la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Această comandă permite modificarea tuturor numerelor CADGEN ale imobilelor cu date asociate din desenul curent.

După apelare, programul va afișa o casetă de dialog în care se va introduce o valoare numerică întreagă, pozitivă sau negativă din intervalul cuprins între -32768 și 32767. Cu valoarea introdusă se vor incrementa toate numerele CADGEN din desen. La final, se va afișa o casetă de dialog informativă privind numărul de imobile actualizate. Se va acorda atenție acelor imobile pentru care există fișiere csg asociate. În cazul acestora, după aplicarea comenzii MODIFCG se va utiliza comanda F21, iar în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil se va acționa butonul Salveaza și închide. În acest fel, se va actualiza atât denumirea, cât și conținutul fișierului csg asociat. Comanda nu operează asupra imobilelor care conțin contrucții de tip condominiu. Pentru aceste imobile se va putea modifica numărul CADGEN, numai prin aplicarea individuală a comenzii F21.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare (al 20-lea).

Noul criteriu permite identificarea tuturor imobilelor cu date asociate după unul din tipurile de inscriere (întabulare, notare, înscrierea posesiei sau înscrierea provizorie).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Optiuni inserare format din cadrul comenzii [A3. Inserare format plansa…] a fost introdus un comutator denumit insereaza formatul plansei ca bloc.

Prin bifarea comutatorului, formatul planșei va fi inserat ca un singur obiect de tip bloc. În caz contrar, programul va desena polilinii separate, atât pentru conturul exterior cât și pentru chenarul planșei. Cel de-al doilea caz este util atunci când se dorește imprimarea din spațiul hârtie (Paper Space) și se apelează comanda pregătitoare A4 (pentru selecția chenarului planșei).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Optiuni caroiaj din cadrul comenzii [A2. Caroiaj topografic] a fost introdus un comutator denumit deseneaza caroiaj ca bloc. Prin bifarea comutatorului, caroiajul topografic va fi inserat ca un singur obiect de tip bloc. În caz contrar, caroiajul rectangular va fi format din entități separate de tip LINE, TEXT și LWPOLYLINE. Opțiunea caroiajului topografic ca bloc prezintă avantajul manipularii mai ușoare a acestuia (copiere, ștergere, rotire, mutare etc).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update, după apelarea comenzii [C3. Detasare suprafata] programul va afișa o casetă de dialog modificată, ca în imaginea următoare:

În partea dreaptă a casetei de dialog au fost amplasate două zone-imagine cu scop explicativ, iar în partea de jos a fost introdus un comutator care permite păstrarea poliliniei inițiale după parcelare.

Totodată, în cazul parcelării după un punct obligat (de pe polilinia inițială), la deplasarea mouse-ului (pentru alegerea punctului din care se începe detașarea), programul va evidenția cu portocaliu ramura din zona respectivă, conform imaginii anterioare. De asemenea, pentru obținerea unui rezultat corect linia de detașare trebuie să intersecteze poligonul inițial doar în două puncte. De aceea se recomandă ca pentru parcelare să se selecteze un poligon inițial convex (cu toate unghiurile interioare mai mici de 180 de grade sexagesimale).


● La utilizarea comenzii F22 pentru generarea fișelor de date a imobilelor din TopoGraph8.0, a fost identificată o eroare de necompletare a numelor persoanelor în subtabelul 3 [Proprietatea/Posesia] coloana [Nume și prenume Deținător]. Această situație se datorează neutilizării (cel puțin o dată) a butonului [+] pentru setările fișelor de date.

Începând cu acest update, la generarea inițială a fișelor de date se vor utiliza setările implicite (ca în imaginea anterioară), fără a mai fi necesară apelarea prealabilă a butonului [+] al setărilor. Ca atare, numele/denumirile persoanelor se vor completa corespunzător în subtabelul 3 [Proprietatea/Posesia], [Nume și prenume Deținător].


● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, câmpul aferent denumirii persoanei juridice a fost redimensionat (mărit) în scopul de a introduce și vizualiza mai ușor denumirile mai lungi ale persoanelor juridice.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil], după importul propriu-zis al unui fișier CGXML, în caseta de dialog Recomandare, a fost amplasat în partea de jos un comutator care permite suspendarea afișării acestui mesaj, ca în imaginea următoare:

După bifarea comutatorului și acționarea butonului OK, mesajul de recomandare va fi suspendat temporar, pentru orice import CGXML din sesiunea de desenare curentă (fișierul dwg în lucru). Această modificare permite creșterea productivității în situația utilizării repetate a importului de fișiere CGXML fără erori (create anterior cu aplicația A.N.C.P.I. GenerareCG sau cu CADGen3.0). Indiferent de opțiunea selectată, după importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra3, este obligatorie verificarea TUTUROR datelor importate.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu 03 noiembrie 2020 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V21 versiunile PRO, BIM, Mechanical și Ultimate.

● Începând cu noul update, comanda [F5. PAD pe format A3] a fost modificată și permite realizarea automată a modelui PAD și pe formatele ISO A2, A1 și A0, prin simpla selecție a imobilului.

După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selectarea formatului standardizat al planșei în care trebuie încadrat imobilul (polilinia 2D aferentă acestuia).

În afara formatelor suplimentare A2, A1 și A0, programul poate crea și un format de planșă adaptat dimensiunilor generale ale imobilului. În acest caz se poate utiliza orice scară de reprezentare (de la 1:50 până la 1:25000). Acestă opțiune poate fi utilă în cazul imobilelor alungite sau cu dimensiuni care nu permit încadrarea comodă a imobilului într-un format standard. Întotdeauna, formatul de plansă cu dimensiuni adaptate la imobil va avea pe verticală minim 297 mm (echivalentul înălțimii unui format A4).

● În cadrul comenzii [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] a fost introdusă opțiunea de generare în format pdf a anexelor textuale 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 și 1.45 din componența unei documentații cadastrale. Astfel, după salvarea documentației cadastrale (ca fișier cu extensia ddc) și generarea anexelor (în format xls), programul va afișa o casetă de dialog de forma:

După acționarea butonului Generează anexe PDF, programul va crea un fișier pdf cu același nume ca cel al fișierului xls al anexelor. De asemenea, programul va deschide automat noul fișier pdf generat.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 este disponibilă o comandă nouă: PLANSA. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului PLANSA la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite editarea (modificarea) numărului de planșă, pentru o selecție de imobile cu date asociate din desen și este utilă în cazul în care toate imobilele din sectorul cadastral se află intr-un singur desen (fișier .dwg), dar se dorește ca imprimarea să se facă pe planșe racordabile. În această situație, după apelarea comenzii PLANSA se vor selecta toate imobilele aferente unei planșe, după care se va introduce noul număr de planșă.

Avantajul utilizării acestei comenzi constă în faptul că, în opisul alfbetic al titularilor (care se va genera ulterior cu comanda F22), coloana aferentă numerelor de planșă se va completa corespunzător. Pentru imobilele străbătute de linia de racordare dintre două sau mai multe planșe se va proceda astfel: Se va apela comanda PLANSA și se vor selecta numai aceste imobile. În caseta de introducere a numărului de planșă se va introduce (de exemplu) 1,2 sau 1,3 (în funcție de numerele planșelor în care aceste imobile se regăsesc parțial). La final, programul va afișa numărul de imobile pentru care a fost actualizat numărul planșei și va permite colorarea imobilelor, cu sau fără copierea acestora în clipboard.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML cu construcții se oprea dacă programul identifica o valoare incorectă pentru câmpul cod grupa destinație (tabela BUILDING, coloana BUILDINGDESTINATION). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului cgxml. După import, se vor face corecțiile necesare.

Aceeași eroare a fost eliminată și din cadrul comenzii [F26. Polilinii imobile din CGXML], care se întrerupea la momentul citirii unui fișier cgxml cu valori incorecte pentru câmpul cod grupa destinatie.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], după editarea informațiilor unei persoane dintr-un imobil cu date asociate și, respectiv, salvarea tuturor datelor imobilului, programul afișa o casetă de actualizare a listei de persoane. Începând cu noul update a fost eliminată această caseta informativă și a fost eliminat timpul de așteptare necesar actualizării listei de persoane din sectorul cadastral.

● Pentru aplicațiile de cadastru TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [C2. Plasare puncte si inventar] a fost introdusă opțiunea ca punctele de inserare a textelor aferente numerelor punctelor să fie amplasate strict în afara poliliniei.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cazul imobilelor cu posesii (având o înscriere de tip Întabulare drept proprietate și o înscriere de tip Notare) s-a constatat că, în cazul existenței mai multor posesori la înscrierea de tip Notare, în opisul alfabetic, Suprafața în posesie era alocată unui singur posesor. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F19. Proiect Documentatie Cadastrala], la introducerea datelor aferente anexei 1.33 – memoriu tehnic – a fost dublat spațiul de text disponibil pentru secțiunile 3 (scurta prezentare a situației din teren) și 4 (operațiuni topo-cadastrale efectuate). Această modificare este valabilă și pentru anexele 1.33 generate cu ajutorul comenzii [F200. Documentații Cadastrale Multiple].

Începând cu noul update, secțiunile 3 și 4 pot include un număr de maxim 20 de linii de text (adaptate unui format A4 tip portret, conform fișierelor-model 10.xls, 20.xls, 30.xls și 40.xls din subdirectorul C:\TopoGraph8.0\UAT al programului).

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) imobilele cu date asociate din desen.

Începând cu noul update, la momentul bifării acestui comutator se va lansa o casetă de opțiuni ce include două variante de evidențiere a imobilelor: doar Imobilele din vederea curentă sau Toate imobilele din desen.

Varianta evidențierii (doar a) imobilelor din vederea curentă permite creșterea productivității la adăugare datelor de cadastru sistematic.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML se oprea dacă fișierul respectiv conținea o categorie de folosință incorectă sau nu conținea nicio categorie de folosință (tabela PARCEL, coloana USECATEGORY). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului. După import se vor face corecțiile necesare.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la introducerea/editarea unei adrese pentru teren sau pentru persoane, s-a constat o eroare de afișare a denumirilor UAT-urilor și localităților care încep cu litera Î (de exemplu comuna Întregalde, localitatea Întregalde).

Începînd cu noul update această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ o comandă nouă ce permite realizarea fișierelor-proiect pentru 5 documentații cadastrale noi de primă înregistrare sau de actualizare date imobil, folosind o documentație cadastrală existentă (ca fișier cu extensia ddc). Comanda poate fi apelată direct din meniul pull-down folosind comanda CADASTRU și acționând butonul [F200. Documentatii cadastrale multiple], ca în imaginea de mai jos. Totodată, noua funcție poate fi apelată prin tastarea F200 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

După selecția fișierului-proiect al documentației cadastrale existente, programul afișează o casetă de dialog în care, pentru fiecare documentație cadastrală nouă, se va introduce numărul de evidență al dosarului, tipul documentației și suprafața imobilului. De asemenea, memoriul tehnic al documentației cadastrale existente va fi cel implicit pentru fiecare dosar nou, acesta putând fi editat corespunzător folosind butoanele [Memoriu tehnic]. După alegerea fișierului documentației existente, programul propune implicit numerele de evidență ale dosarelor noi (prin incrementarea cu 1 a numărului dosarului existent). Totodată, fiecare dosar nou (fișier ddc) se poate salva (opțional) într-un director distinct amplasat în acelați loc cu fișierul ddc existent (prin bifarea comutatorului din partea de jos a casetei de dialog).

Generarea anexelor textuale 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 și 1.33 în format Excel pentru fiecare documentație cadastrală nouă se realizează folosind ulterior comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala]. Comanda poate fi utilă în cazul documentațiilor cadastrale cu caracter repetitiv, așa cum este cazul lucrărilor de expropriere.


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la construirea tabelului recapitulativ al încăperilor din cadrul anexei grafice 1.37, prin utilizarea comenzii [F9. Tabel încăperi] a fost identificată o eroare de afișare a valorilor suprafeței totale și a suprafeței utile totale a unității individuale. Începând cu acest update, pentru calculul acestor valori se ține cont strict de valorile cu o singură zecimală ale suprafețelor utile ale încăperilor (conform reglementărilor în vigoare). Totodată, mărimile suprafețelor totale pot fi afișate în tabel, fie prin valori cu o singură zecimală, fie prin valori întregi (adaptarea va ține cont de solicitările OCPI locale).


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la introducerea/editarea datelor aferente unei persoane fizice folosind comenzile [F21. Adaugare/Editare date imobile] sau CSV (creează fișier csv persoane) a fost identificată o eroare pentru acele CNP-uri cu cod de județ invalid. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ comanda nouă [B16.Distribuie puncte TG cu coduri pe layere]. Comanda poate fi apelată direct din meniul pull-down, din ribbon, din toolbar-ul Puncte sau prin tastarea B16 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Noua comandă permite distribuirea punctelor topografice (TG) cu coduri din desen pe layere personalizate. Fișierul Topocode.csv din directorul C:\TopoGraph conține denumirile layerelor asociate pe care se vor distribui punctele cu coduri din desen. După apelarea comenzii, programul va căuta automat toate punctele TG de pe ecranul grafic și va afișa o casetă de dialog de forma:


Se pot distribui pe layere toate punctele topografice cu coduri din desen (utilizând succesiv butoanele Selectează tot și Accepta) sau se pot selecta doar anumite coduri pentru care se dorește distribuirea punctelor din desen. Comanda este utilă în cazul în care se urmărește controlul vizual pe ecran al punctelor topografice cu anumite coduri (de ex. margini de drum, axe de drum, taluzuri, limite etc), facilitând astfel desenarea mai rapidă a planșei (prin închiderea/deschiderea temporară a acestor layere).

● În cadrul comenzii [C1. Cotare parcela], după selecția de pe ecran a poliliniei de cotat, în caseta de opțiuni Cotare parcela a fost introdus un comutator nou denumit plasează perpendicular textele prea lungi.


Prin bifarea acestui comutator, textul se dispune perpendicular pe segmentul de cotat. Este cazul textelor de cotă cu lungimi mai mari decât lungimile segmentelor de cotat.


● În cadrul comenzii [B8. Etichetare puncte], atunci când se dorește reamplasarea de etichete pentru numerele punctelor topografice din desen, în caseta de dialog Etichetare puncte a fost introdus un comutator nou denumit layer NUMERE_SUPRAPUSE.

Acest comutator este disponibil numai împreună cu comutatorul optimizare poziții numere și are ca scop distribuirea numerelor pe layerul implicit NUMERE_SUPRAPUSE (atunci când, pentru amplasarea numărului de punct, programul identifică și alte entități în poziția calculată). Ca și în cazul layerului COTE_SUPRAPUSE și layerul NUMERE_SUPRAPUSE va fi implicit închis.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0 au fost introduse 3 criterii de localizare noi. Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a imobilelor dintr-un sector cadastral a ajuns la 18.

Criteriul de localizare denumit Localizează imobilele cu înscrieri în partea a 3-a permite identificarea rapidă a tuturor imobilelor cu date asociate care dețin înscrieri în partea a 3-a a cărții funciare (notări, procese, interdicții, ipoteci, servituți etc).

Criteriul denumit Localizează toate imobilele cu construcții permite identificarea tuturor imobilelor în care au fost introduse construcții cu sau fără acte.

Criteriul denumit Localizează toate imobilele din intravilan este util în cazul sectoarelor cadastrale mixte (intravilan-extravilan), când se dorește identificarea doar a proprietăților din intravilan.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la utilizarea comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] în cazul imobilelor cu construcții fără identificator electronic a fost depistată o eroare de completare în fișierul CGXML a unui identificator electronic rezidual. Acest caz a fost identificat în cazul generării tuturor fișierelor CGXML dintr-un sector cadastral care conține imobile cu construcții cu și fără identificatori electronici. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru realizarea anexei 1.44 - Tabel parcelar, comenzile [F17. Adaugare/Editare date parcela] și [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] au fost  modificate după cum urmează:

   După apelarea comenzii F17 și selectarea unei parcele (polilinie 2D închisă) din planul parcelar, caseta de dialog Adaugare/Editare date parcela va avea o formă nouă, simplificată, din care au fost eliminate câmpurile aferente construcțiilor, ca în imaginea următoare:

După apelarea comenzii [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] pentru selectarea parcelelor nu se va mai ține cont de numerele de ordine din tarla ale acestora. Indiferent de modul de selecție, programul va completa tabelul parcelar .xls în ordine crescătoare.

          Totodată, anexa 1.44 - Tabel parcelar a fost adaptată corespunzător prevederilor Ordinului 700. Au fost eliminate coloanele aferente datelor pentru construcții (coloanele 12, 13 și 14) iar la subsolul tabelului parcelar se vor amplasa și textele suplimentare (președinte, OCPI recepție, întocmit, executant, data). Fișierul-model pentru tabelul parcelar este denumit 6.xls și este amplasat în subdirectorul UAT al programului (C:\TopoGraph7.0\UAT\6.xls respectiv C:\TopoGraph8.0\UAT\6.xls). De asemenea, în subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple programul conține fișierul-exemplu Plan Parcelar.dwg și tabelul parcelar aferent acestuia TabelParcelar.xls.● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 înclude comanda nouă CSVAD. Această comandă poate fi apelată din lista derulantă a comenzilor suplimentare din caseta de dialog Cadastru, prin tastarea cuvântului CSVAD la promptul de comandă sau prin apelarea din ribbonul  Cadastru General.

Noua comandă permite crearea unui fișier csv cu adresele administrative ale imobilelor din intravilanul unui sector cadastral. După apelarea comenzii programul va cerceta toate imobilele cu date asociate de pe layerul TERENURI și va afișa o casetă de dialog de forma:

După alegerea unei opțiuni programul va afișa o casetă de salvare a fișierului csv având ca denumire implicită numele UAT-ului.

Structura fișierului csv va fi conformă cu modificările și completările Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru, publicate în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 28 mai 2020.În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Optiuni inserare format din cadrul comenzii [A3. Inserare format plansa…] din TOPOGRAPH7.0 și TOPOGRAPH8.0 au fost introduse butoane și controale noi, ca în imaginea următoare:


Butonul Vizualizeaza marimea formatului ISO pe desen… permite suspendarea temporară a casetei de dialog și verificarea încadrării desenului în formatul ISO selectat din lista Tip format ISO. Practic, după acționarea acestui buton, caseta de dialog se suspendă, iar pe ecranul grafic se va afișat într-un mod dinamic conturul exterior al formatului selectat împreună cu denumirea generică a acestuia (A4, A3, A2, A1 sau A0), ca în imaginea următoare:


la promptul de comandă se va afișa mesajul: >> Pick punct sau [Enter] pentru continuare...

Comutatorul insereaza cartus permite ca formatul ISO inserat ca bloc (entitate INSERT) să includă atât chenarul planșei, cât și un model de cartuș standardizat, de forma:


Butonul Date cartus permite introducerea datelor specifice cartușului printr-o casetă de dialog de forma:

Butonul Deseneaza doar cartus permite inserarea doar a cartușului prin indicarea punctului acestuia din dreapta-jos (pentru cazul în care a fost inserat un model de planșă fără cartuș sau a fost utilizat un format de planșă nestandardizat).

● În caseta de dialog Localizare imobil din cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TOPOGRAPH8.0 au fost introduse două criterii de căutare noi, conform imaginii următoare:


Conform noilor criterii, imobilele vor putea fi localizate după CNP-ul unei persoane fizice sau după CUI-ul unei persoane juridice. Practic, după introducerea unui CNP (sau CUI) valid și acționarea butonului Localizează programul va identifica – după caz - toate imobilele în care persoana cu acel CNP (sau CUI) se regăsește. Pentru imobilele localizate se va putea alege ulterior o opțiune din caseta de dialog Optiuni imobile localizate.

Noile criterii de localizare pot fi utilizate de serviciile de specialitate din cadrul primăriilor pentru identificarea rapidă a imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice (pentru care pot fi generate rapoarte parcelare sau de carte funciară necesare stabilirii impozitelor și taxelor locale).


● În cadrul comenzii [E1. Profil longitudinal teren] din TOPOGRAPH7.0 și TOPOGRAPH8.0, în cazul utilizării unui fișier de coordonate al punctelor de pe direcția profilului, a fost introdusă - suplimentar - opțiunea utilizării unui fișier ASCII cu extensia txt (pe lângă extensia inițială disponibilă xyz).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], caseta de dialog pentru adăugarea/editarea unei persoane fizice sau juridice noi a fost completată în partea de jos cu un buton nou denumit Domiciliu implicit și cu două comutatoare noi (domiciliu implicit și preia adresa imobilului) ca în imaginea următoare:


Butonul Domiciliu implicit permite setarea unei adrese implicite în cazul persoanelor fizice sau juridice cu adresă de domiciliu necunoscută. La acționarea butonului se va afișa o casetă informativă de forma:

După acționarea butonului OK, programul va afișa caseta de dialog Introducere/Editare Domiciliu implicit ca în imaginea următoare:

Pentru ca unei persoane noi (fizică sau juridică) să-i fie atribuit domiciliul implicit, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana trebuie bifat comutatorul domiciliu implicit.

Comutatorul preia adresa imobilului este util în cazul în care se dorește ca adresa de intravilan a imobilului să fie atribuită unei persoanei fizice sau juridice (cu domiciliu necunoscut). Acest comutator este disponibil numai atunci când imobilul are deja setată o adresă de intravilan. Comutatoarele domiciliu implicit și preia adresa imobilului au efect de butoane radio (în sensul că nu pot fi bifate simultan). Ele permit introducerea rapidă a datelor pentru persoanele la care nu se cunoaște domiciliul.


● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], după localizarea cu succes a unuia sau mai multor imobile, programul va afișa o casetă informativă privind numărul imobilelor localizate, iar apoi o casetă nouă denumită Optiuni imobile localizate, ca în imaginea următoare:


Suplimentar față de versiunile anterioare, au fost introduse 3 opțiuni noi. Acestea permit salvarea unui raport parcelar și a unui raport CF pentru imobilele localizate. În plus, dacă după localizare a fost identificat un singur imobil, butonul Editeaza date imobil este activ și permite deschiderea imediată a casetei de dialog Adaugare/Editare Date Imobil pentru editarea rapidă a datelor imobilului localizat.


● În cadrul comenzii [B13. Plasare puncte TG pe 3Dpoly] din TOPOGRAPH 7.0 și TOPOGRAPH 8.0, după indicarea poliliniei 3D și a numărului primului punct, programul va amplasa în fiecare vertex câte un punct topografic (TG), excepție făcând acele vertexuri în care există deja amplasate puncte topografice. Suplimentar, după amplasarea punctelor topografice programul include de-acum posibilitatea salvării coordonatelor într-un fisier ASCII (de tip PNEZ) cu extensia xyz. Fișierul salvat (după caz) poate fi imediat deschis.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 04 aprilie 2020 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2021.

● Având în vedere prevederile Art. 58 alin. (1) din Regulamentul ANCPI de autorizare a persoanelor fizice și juridice referitoare la certificarea documentațiilor cadastrale, în cadrul aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 au fost efectuate următoarele modificări:

În cadrul comenzii [F4. Tabel subsol PAD], în caseta de dialog au fost prevăzute 4 câmpuri noi pentru introducerea datelor aferente executantului lucrării. Câmpurile sunt atât pentru persoana fizică autorizată, cât și pentru persoana juridică autorizată (după caz). În cazul persoanelor juridice autorizate este obligatorie completarea tuturor celor 4 câmpuri noi.


După inserare, tabelul va avea forma:


De precizat că, după introducerea datelor aferente executantului lucrării, aceste informații se vor salva și vor fi disponibile cu caracter implicit la fiecare nouă utilizare a acestei comenzi, precum și în cadrul comenzilor [F5. PAD pe format A3], [F7. Tabel miscare parcelara], [F70. PAD pe format A3] și [F9. Tabel incaperi].

În cadrul comenzii [F5. PAD pe format A3], în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.35) au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzii F4. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate, ele se vor completa automat.În cadrul comenzii [F7. Tabel miscare parcelara], în caseta de dialog pentru introducerea datelor imobilului inițial (în cazul lucrărilor de dezlipire) sau a imobilului rezultat (în cazul lucrărilor de alipire), au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost urilizate ele se vor completa automat.


În cadrul comenzii [F70. PAD pe format A3], în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.36) au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzii F4. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate, ele se vor completa automat.

În cadrul comenzii [F9. Tabel incaperi] pentru anexa grafică 1.37, în caseta de dialog pentru introducerea datelor aferente unei încăperi a fost amplasat un comutator care permite amplasarea în interiorul poliliniei selectate a unei etichete cu numărul încăperii.


Numărul încăperii va fi inserat conform modelului standardizat al anexei 1.37 (încadrat cu un cerc). 

După selectarea secvențială a tuturor încăperilor din componența unității individuale și indicarea punctului din dreapta-jos pentru tabelul recapitulativ programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Caseta de dialog permite alegerea numărului de zecimale cu care se vor înscrie suprafața utilă totală și suprafața totală a unității individuale. Totodată, caseta include și cele 4 campuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzilor prezentate anterior. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate ele se vor completa automat.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la încărcarea în AutoCAD (versiunile full-engine 2010-2020) sau BricsCAD (V17–V20 PRO sau Platinum), pe lângă ribbonul TopoGraph a fost introdus un ribbon nou denumit CADGen ca în imaginea următoare:

Noul ribbon permite accesul rapid la toate comenzile din cadrul secțiunii Cadastru General, inclusiv a celor din lista comenzilor suplimentare.


● În cazul aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 în submeniul C. Parcele a fost introdusă o comandă nouă C7. Plasare cote interioare UI. Comanda poate fi apelată din meniul pull-down, din bara de instrumente Parcele sau direct prin tastarea C7 la promptul de comandă.


Comanda C7 permite amplasarea secvențială a unor cote orizontale sau verticale în interiorul unei încăperi din componența unei unități individuale (apartament, spațiu comercial, etc). Comanda presupune simpla indicare prin pick cu mouse-ul a punctului în care se va amplasa automat cota orizontală sau verticală. După indicarea punctului, programul va detecta automat cele mai apropiate polilinii 2D (LWPOLYLINE), din stânga și din dreapta pentru cazul cotării orizontale și respectiv de jos și de sus pentru cazul cotării verticale. Cotele se dispun pe layerul curent folosindu-se stilul de cotare curent.

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii F24. Localizeaza imobil în plan a fost introdus un criteriu de localizare nou (al 13-lea) care permite localizarea tuturor imobilelor în care s-au introdus persoane fizice decedate.În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Cadastru la zona denumită Anexa 1.36 – PAD alipire/dezlipire a fost adăugat butonul nou [F70. PAD pe format A3], ca în imaginea următoare:

Acest buton permite crearea automată a anexei grafice 1.36 pe un format A3 tip vedere. Comanda poate fi apelată și direct prin promptul de comandă cu F70 și presupune selectarea secvențială a imobilelor dezmembrate (noi) sau de alipit (vechi) reprezentate în desen prin polilinii 2D închise (similar ca și în cazul comenzii F7). După introducerea datelor aferente fiecărui imobil, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului, iar apoi o casetă pentru alegerea scării dintr-o listă derulantă. Programul va insera automat punctele de contur, caroiajul topografic rectangular, simbolul direcției NORD, cote pe laturile imobilelor și tabelele specifice anexei 1.36. Toate informațiile grafice se vor amplasa pe layere personalizate (având aceleași denumiri ca în cazul comenzii F5).


● În caseta de dialog Cadastru a fost adăugat butonul nou [F90. Foaia colectivă] ca în imaginea următoare:


Această comandă permite crearea anexei 1.38 – foaia colectivă pentru documentațiile cadastrale de apartamentare/reapartamentare. Toate datele generale ale condominiului și a unităților individuale se vor introduce într-o casetă de dialog. Datele foii colective se pot salva definitiv sau temporar într-un fișier ASCII cu extensia .col, iar anexa 1.38 se va genera ca fișier Excel (în formă printabilă) în același loc cu fișierul .col.

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph 8.0, după apelarea comenzii Bare de instrumente din meniul derulant (sau tastând VTB la promptul de comandă), caseta de dialog include un comutator nou denumit Cadastru General, ca în imaginea următoare:

Acest comutator permite afișarea barei de instrumente (toolbar) Cadastru General care asigură accesul rapid la principalele comenzi ale secțiunii cu același nume din caseta de dialog Cadastru.


● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph 8.0, după prima utilizare a comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, în caseta de inițializare a lucrării de cadastru general, codul poștal de extravilan al UAT-ului poate include de-acum și valori care incep cu cifra zero (de ex. 026541).

În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● După apelarea comenzii [F22. Generare anexe cadastru] în caseta de dialog pentru selecția livrabilelor de generat au fost introduse 3 butoane-imagine noi:Noile controale permit alegerea de opțiuni pentru generarea livrabilelor (registre, opis sau fișe), ca în imaginile următoare:

● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] în caseta de dialog a fost introdus un nou criteriu de căutare (al 12-lea). Utilizarea noului criteriu permite localizarea tuturor imobilelor care conțin posesii faptice respectiv, fie înregistrări de tip Înscrierea posesiei, fie înregistrări de tip Notare care includ în cuprinsul notei cuvântul posesie. Totodată, datorită numărului mare de criterii de căutare, caseta de dialog Localizare imobil a fost modificată, ca în imaginea următoare.


● Având în vedere faptul că pot exista și sectoare cadastrale care conțin atât imobile din fostele zone cooperativizate, cât și din fostele zone necooperativizate, în caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Adaugare/Editare dste imobil], câmpul aferent tipului de zonă a fost deblocat ca în imaginea următoare:


Astfel, indiferent de tipul zonei selectat la inițializarea lucrării de cadastru general, pentru fiecare imobil tipul zonei poate fi modificat ulterior. De menționat că, în cazul unui imobil fără date asociate, la apelarea comenzii F22 tipul zonei propus va fi cel de la inițializarea lucrării. Tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată) se va reflecta atât în registrul cadastral cât și în fișierul CGXML aferent imobilului respectiv.

De asemenea, în cadrul comenzii [F29. Editare date generale sector] a fost inclusă o casetă de interogare ca în imaginea alăturată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii H15. Google Earth… din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Utilitare Google Earth a fost introdus un buton nou denumit Optiuni afisare date imobile. Acest buton permite alegerea datelor de cadastru sistematic care pot fi vizualizate și în Google Earth.


Astfel, după apăsarea butonului Afiseaza polilinii 2D si texte în Google Earth, se vor selecta imobilele cu date asociate din desen (opțional se pot selecta de-acum și entități TEXT). Apoi se va salva fișierul kml, iar programul va lansa automat Google Earth. Indicând cu mouse-ul un punct interior din cadrul unui imobil, se va afișa o casetă informativă cu datele cadastrale, ca în imaginea de mai jos.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii F22. Generează anexe cadastru din TopoGraph8.0, a fost operată următoarea modificare: În cazul unui desen nou deschis sau într-un desen care nu conține imobile cu date asociate, după apelarea comenzii F22, programul va lansa totuși o casetă de dialog, în care va fi disponibilă numai conversia XLS>PDF (pentru fișele de date ale imobilelor și registrele cadastrale).● Pentru lucrările de cadastru sporadic, în cadrul comenzii F7. Tabel miscare parcelara din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, numărul cadastral ce se va înscrie în rubrica Nr. cad. va putea avea un număr de maxim 7 cifre (în practică, numere cadastrale având maxim 6 cifre). În cazul în care numerele cadastrale utilizate au 6 sau 7 cifre, pentru încadrarea lor în rubrica alocată, programul va utiliza automat un factor de lățime (Width factor) de 0,8 respectiv de 0,7 unități (ca în imaginea de mai jos).


În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic a fost introdusă comanda nouă MOVENT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MOVENT la promptul de comandă.


Comanda permite distribuirea entităților grafice din desen de pe layerele curente pe layerele obligatorii prevăzute în specificațiile tehnice. Se recomandă utilizarea acestei comenzi în faza finală a lucrării de cadastru sistematic, pentru realizarea fișierului plan_cadastral.dxf. După apelarea comenzii, programul va creea automat toată structura de layere prevăzută în specificațiile tehnice și va afișa o casetă de dialog de forma:


După cum se poate observa, în partea stângă sunt afișate layerele (sursă), care conțin entități grafice, iar în partea dreaptă este lista layerelor obligatorii (destinație) necesare pentru fișierul plan_cadastral.dxf. Procedura de lucru presupune alegerea unui layer sursă (din partea stângă prin pick cu mouse-ul) iar apoi alegerea unui layer destinație (din partea dreaptă).

          În cazul prezentat, dacă se selectează layerul destinație 133429_IMOBILE_poly, programul va afișa o casetă de confirmare de forma:


După confirmare, programul va muta toate entitățile din layerul sursă TERENURI în layerul destinație 133429_IMOBILE_poly. Această operațiune se va repeta pentru fiecare layer de interes din lista layerelor sursă. După mutare, entitățile vor prelua caracteristicile layerului destinație (culoare, tip și grosime de linie). Încheierea procesului se face cu butonul Accept. Dacă, înainte de încheierea comenzii se bifează comutatorul copiază în clipboard toate entitățile din layerul destinație, poate fi deschis un desen nou în care se vor insera doar entitățile necesare cu comanda Paste to Original Coordinates. Fișierul nou se va salva cu denumirea plan_cadastral.dxf și va conține doar elementele necesare.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana pentru persoanele fizice decedate, prin acționarea butonul-imagine din dreptul comutatorului Defunct, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


După cum se poate observa, în caseta de dialog Optiune Defunct a fost introdus în partea de jos un comutator nou. Prin bifarea acestui comutator, observațiile aferente persoanelor fizice decedate nu se vor mai regăsi și în fișierul CGXML, ci doar în registrele cadastrale și opisul alfabetic al titularilor (la rubrica Observații).

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) toate imobilele cu date asociate din desen.

În cazul unui desen cu un număr mare de imobile cu date asociate, procesul de evidențiere a acestora poate fi de durată. De aceea, începând cu acest update, după utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în cazul în care evidențierea (hașurarea) imobilelor depășește 5 secunde, programul va afișa o casetă de dialog de forma:După cum se poate observa, este permisă continuarea evidențierii imobilelor folosind butonul Continua evidentierea imobilelor sau poate fi oprit procesul de evidențiere a imobilelor cu ajutorul butonului Opreste acum evidențierea imobilelor. Totodata, în sesiunea de desen curentă procesul de evidențiere a imobilelor poate fi oprit din monitorizare, prin bifarea comutatorului nu mai afișa acest mesaj.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la adăugarea sau editarea datelor unei construcții a fost eliminată restricția de introducere a unui text simplificat pentru descrierea construcției. Astfel, noul update permite introducerea unui număr nelimitat de caractere în zona Mentiuni/Descriere constructie. După salvarea datelor programul va creea – după caz – fișierul .csg asociat.


Începând cu data de 01 noiembrie 2019 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V20.

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului Defunct a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane decedate, la bifarea comuatorului Defunct, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei cu un text ales (de ex. decedat, defunct etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine programul va afișa o casetă de dialog de forma:


Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului Defunct, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, cuvântul decedat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului CNP neidentificat a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane fara CNP, la bifarea comuatorului CNP neidentificat, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei, cu un text ales (de ex. CNP neidentificat, lipsa CNP etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului CNP neidentificat, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, textul CNP neidentificat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/editare inscriere, în dreptul casetei de introducere a cotei fracționare a fost introdus un buton-imagine nou, ca în imaginea următoare:


Noul buton permite introducerea unei valori implicite a cotei fracționare, atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul comenzii [A2. Caroiaj topografic], cruciulițele de caroiaj au fost adaptate astfel încât, dimensiunile acestora să corespundă prevederilor Atlasului de Semne convenționale (ediția MAIA 1978). Dimensiunile disponibile sunt de 6x6 mm (pentru scările 1:500, 1:1000, 1:2000) și respectiv 4x4 mm pentru scarile 1:5000 (sau cu numitor de scară mai mare).● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de introducerea a datelor unei parcele a fost amplasat un câmp nou ce include suprafața disponibilă. Această opțiune este utilă în cazul imobilelor compuse din mai multe parcele, cu sau fără categorii de folosință diferite. De asemenea, în partea de jos a casetei de dialog a fost amplasat și un comutator, care permite ca suprafața propusă a parcelei noi să fie egală cu suprafața disponibilă.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0 a fost introdus un nou criteriu (al 11-lea), ce permite localizarea tuturor imobilelor după numărul de tarla. Aceast criteriu este util mai ales în cazul sectoarelor cadastrale de dimensiuni mari ce includ mai multe tarlale, atunci când se dorește localizarea și/sau manipularea tuturor parcelelor (imobilelor) din cadrul unei singure tarlale.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă ADV (adăugare vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului ADV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (în TopoGraph7.0 comanda este disponiblă doar prin tastarea la promptul de comandă).


Această comandă permite adăugarea rapidă a unui vertex nou la o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea cu mouse-ul a poziției noului vertex. Noul vertex trebuie să fie situat obligatoriu pe una din laturile poliliniei selectate. Pentru indicarea poziției noului vertex se recomandă utilizarea corespunzătoare a unuia din modurile Osnap (de ex. MIDpoint, NEArest etc). În Fig. 1, după selecția poliliniei pe segmentul 2-3 a fost indicată poziția noului vertex folosind modul osnap NEArest. În Fig.2 se prezintă poziția noului vertex.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă STV (ștergere vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului STV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (în TopoGraph7.0 comanda este disponiblă doar prin tastarea la promptul de comandă).


Această comandă permite eliminarea rapidă a vertexurilor dintr-o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea secvențială cu mouse-ul a fiecărui vertex de eliminat. După selectarea poliliniei 2D, programul va comuta automat modul osnap pe ENDpoint pentru indicarea rapidă a vertexului de eliminat (Fig. 1). În Fig. 2 este prezentată noua polilinie, după eliminarea vertexului.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25 nu vor mai include coloana din tabela .

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la inserarea pe plan a legendei cu ajutorul comenzii [F30. Adnotari plan cadastral] au fost operate următoarele modificări: layerul xxx_Cadrul plansei (unde xxx este codul SIRSUP), pentru grosimile liniilor (coloana lineweight) va avea implicit valoarea 0.18, iar legenda se va amplasa pe acest layer (conform specificațiilor tehnice). De asemenea, legenda se va insera în desen sub formă de bloc, ceea ce permite manipularea mai ușoară a acesteia.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru realizarea anexei grafice 1.36. PAD alipire/dezlipire, la construcția grafică a tabelului de mișcare parcelară, cu ajutorul comenzii [F6. Tabel de miscare parcelara], a fost introdusă următoarea îmbunătățire: După selectarea succesivă a imobilelor (dezlipite sau de alipit), programul permite evidențierea acestora (highlight). Totodată, în caseta de introducere a datelor imobilului selectat (nou sau vechi), a fost amplasat un comutator ce permite inserarea unei etichete-text de tip LOT 1, LOT 2, LOT 3 etc. în centrul geometric al poliliniei selectate. În acest fel, este posibilă evidențierea grafică a imobilelor deja selectate, aspect util mai ales în situația dezlipirilor sau alipirilor care implică un număr mare de imobile (noi sau vechi), pentru care urmărirea pe ecran poate fi uneori dificilă.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus un comutator nou denumit retine observațiile și propune-le la următorul imobil fără date. Astfel, dacă la salvarea datelor acest comutator este bifat, observațiile de teren vor fi preluate și propuse automat la imobilul următor.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de introducerea a datelor adresei poștale pentru o persoană fizică sau juridică, în dreptul câmpului pentru codul poștal a fost introdus un buton-imagine nou.

Cu ajutorul acestui control se poate seta valoarea implicită a codului poștal, atunci când se introduce adresa poștală a unei persoane noi, printr-o casetă de dialog de forma:


Asfel, se poate utiliza codul poștal de extravian al UAT-ului (cel de la inițializarea lucrării de cadastru sistematic), se poate utiliza ca implicită valoarea 999999 sau nicio valoare. Valoarea propusă la prima utilizare este cea a codului poștal de extravilan al UAT-ului.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, la selectarea unui imobil fără date associate a fost introdus un criteriu de verificare suplimentar privind geometria imobilului selectat, respectiv verificarea existenței posibilelor laturi care se autointersectează (Fig. 1 și Fig. 2).


În exemplul din Fig. 1 se poate constata că laturile 1-2 și 3-4 ale imobilului se autointersectează, iar în Fig. 2 laturile 4-5 și 5-6 sunt, de asemenea, autointersectate (prin suprapunerea lor reciprocă). În În Fig. 3 laturile 1-2 și 3-4 ale terenului sunt foarte apropiate, la o distanță de ordinul milimetrilor (caz specific terenurilor ce includ zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune din interiorul terenurilor agricole). Astfel, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] și selectarea imobilului, dacă sunt identificate situații de acest tip, programul va afișa un mesaj de forma:Pentru cazurile din Fig.1 și Fig. 2 se recomandă refacerea geometriei imobilului iar pentru cazurile din Fig. 3 se recomandă doar verificarea geometriei imobilului.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0, pentru fișele de date ale imobilelor, scrierea în partea stânga-jos a numelor/denumirilor posesorilor/titularilor dreptului de proprietate a devenit opțională. Astfel, în caseta Optiuni Fise de Date Imobil a fost introdus un comutator nou ca în imaginea de mai jos.Prin bifarea comutatorului (opțiunea implicită), fișele de date ale imobilelor în zona Posesor/Titular drept de proprietate vor conține numele/denumirile acestora. Prin debifarea comutatorului, numele/denumirile persoanelor nu vor mai apărea în fișele de date ale imobilelor. Această opțiune a fost introdusă ca urmare a solicitării unor OCPI-uri de a include în fișele de date numai semnăturile olografe ale posesorilor/titularilor dreptului de proprietate (nu și numele acestora).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0, a fost introdus un nou criteriu ce permite localizarea tuturor imobilelor cu contestații din sectorul cadastral.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0, la generarea opisului alfabetic a fost eliminată eroarea de necompletare a rubricii Observații deținător, caz specific persoanelor în a căror denumire erau incluse diacriticele Ș și/sau Ț (minuscule sau majuscule).

În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul aplicațiilor pentru cadastru sistematic TopoGraph8.0 și CADGen3.0 a fost introdusă comanda nouă DATAOUT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAOUT la promptul de comandă și permite ștergerea datelor asociate ale imobilelor din desen. După apelarea comenzii se pot selecta multiplu, fie toate imobilele cu date asociate din desen, fie o parte din aceste imobile. La promptul de comandă se poate alege fie subopțiunea T pentru toate imobilele cu date asociate din desen, fie subopțiunea S pentru selecția multiplă a imobilelor dorite. După selecția imobilelor programul va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea ștergerii datelor pentru imobilele selectate. În cazul acceptării (folosind butonul Da) programul va afișa o casetă de dialog privind numărul imobilelor pentru care au fost șterse datele.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus în partea stânga-jos un comutator denumit creează copie dxf desen la fiecare salvare.

Practic, la fiecare acționare a butonului Salveaza și închide programul va crea în același loc cu desenul dwg o copie dxf (cu același nume) a acestuia. Această opțiune permite realizarea automată a unei copii de siguranță a desenului, evitând astfel posibile probleme cum ar fi: omiterea salvării desenului dwg, posibile pene de curent sau blocări de sistem etc.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] pentru imobilele care conțin construcții de tip condominiu sau includ o cantitate mare de date (înscrieri CF, persoane etc) programul creează în mod automat un fișier de date asociat cu extensia .csg (așa cum este descris în manualul de utilizare). Prin reutilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în situația în care aceste fișiere nu sunt găsite programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Prin acționarea butonului de confirmare Da, programul permite reintroducerea datelor imobilului respectiv, prin reafișarea casetei Adăugare/Editare Date Imobil. Astfel, există inclusiv posibilitatea importului fișierului CGXML (în cazul în care acesta este disponibil).

Lista noutăților și îmbunătățirilor incluse în TopoGraph8.0

1. Comanda nouă  IEACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului IEACTE și permite importul și/sau exportul datelor de proprietate sau posesie introduse într-un sector cadastral (desen dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog a opțiunilor de import/export.


Prin utilizarea butonului [Selectare fisier .csv] din zona de export programul va afișa o casetă de dialog pentru salvarea fișierului csv al actelor de proprietate (de ex. ActeSector145.csv). Dacă pentru exportul actelor se selectează un fișier csv existent, programul va proceda la adăugarea datelor în respectivul fișier, nu la suprascrierea acestuia. În cazul utilizării butonului [Selectare fisier .csv] din zona de import, programul va permite selecția unui fișier csv al actelor pentru utilizarea acestor date și în sectorul cadastral curent. Din punct de vedere practic, utilizarea importului se recomandă în cazul când se începe un sector cadastral nou, dintr-un UAT în care a fost finalizată o lucrare de cadastru sistematic, iar din sectorul finalizat au fost exportate în prealabil actele de proprietate sau posesie.

2. Căutarea rapidă a unui act de proprietate/sau posesie

În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], pentru adăugarea sau editarea unei înscrieri, dacă se dorește utilizarea unui act de proprietate existent, în caseta de dialog Selectare Act a fost adăugat un câmp pentru indroducerea (tastarea) numărului de act și un buton-imagine pentru localizarea rapidă a actului respectiv, ca în imaginea alăturată.


Pentru utilizarea unui act existent, fie se utilizează lista derulantă a numerelor de acte deja introduse sau importate, fie se tastează numărul actului direct în caseta Număr act și se apasă Enter sau butonul-imagine. Prin alegerea unui act existent, componența acestuia se va afișa în zonele Data act, Tip act și Observații act, iar utilizarea butonului [OK] sau a tastei Enter permite preluarea automată în înscrierea curentă a tuturor datelor actului selectat.

3. Comanda nouă  CSVACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CSVACTE și permite crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie dintr-un sector cadastral. După apelare, comanda afișează o casetă de dialog care permite introducerea succesivă a actelor de proprietate, editarea și /sau ștergerea acestora.

Butonul [Salvare fisier csv] permite salvarea fisierului de acte cu numele implicit propus FisierActe.csv. Alegerea unui fisier csv existent presupune completarea acestuia cu noile date introduse (nu suprascrierea lui). Comanda poate fi folosită dacă se dorește trecerea în mediul digital a actelor unui sector cadastral, înainte de finalizarea lucrului la geometrii și preluarea automată a datelor actelor la introducerea în program a tuturor datelor.

4. Reținerea numărului de tarla la introducerea datelor unei parcele

În caseta de introducere/editare a datelor unei parcele din cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost amplasat un comutator ce permite reținerea ultimului număr al tarlalei. Având în vedere faptul că majoritatea lucrărilor de cadastru sistematic se desfășoară pe fostele zone cooperativizate în care au fost emise titluri de proprietate, reținerea numărului de tarla permite scurtarea timpului de introducere a datelor noii parcele (fie din cadrul aceluiași imobil, fie din cadrul unui alt imobil).

5. Reținerea tipului de înscriere, a tipului de drept și a modului de dobândire pentru utilizarea ulterioară la o nouă înscriere în partea a 2-a a cărții funciare

În cadrul comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi sau editarea unei înscrieri existente în partea a 2-a a cărții funciare, în caseta datelor aferente acestor înscrieri a fost amplasat un comutator conform imaginii următoare:

Prin bifarea comutatorului retine tip inscriere, tip drept si mod dobandire pentru viitoarea utilizare și acționarea butonului [Salveaza], aceste poziții vor fi propuse ca implicite atunci când se reutilizează butoanele [Adauga] sau [Editeaza] pentru o înscriere în partea a 2-a a cărții funciare. Această opțiune a fost introdusă în scop de creștere a vitezei la adăugarea/editarea de înscrieri cu caracter repetitiv.


6. Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un nou criteriu de localizare a imobilelor: categoria de folosință

În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], a fost introdus criteriul nou de localizare după categoria de folosință, ca în imaginea de mai jos.

Totodată, după localizarea imobilelor, indiferent de criteriul de localizare utilizat, caseta opțiunilor pentru obiectele localizate include un buton nou denumit [Coloreaza obiectele] ca în imaginea următoare.

Prin acționarea butonului [Coloreaza obiectele], programul va afișa o casetă de alegere a unei culori de bază din gama Index color, culoarea propusă implicit fiind cea roșie. Efectul constă în colorarea poliliniilor imobilelor localizate conform culorii selectate. Poliliniile revin la culoarea BYLAYER daca se editeaza/salveaza datele atasate cu comanda F21.

7. Prin utilizarea comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] fișele de date ale imobilelor se pot genera atât pe format vedere (implicit), cât și portret

După apelarea comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] și alegerea fișelor de date ale imobilelor, caseta de opțiuni a fișelor de date include de acum și posibilitatea de alegere a formatului fișelor de date, respectiv vedere sau portret, ca în imaginea următoare.


8. Fișierele tip .kml salvate cu opțiunea Afișează polilinii 2D în Google Earth din cadrul comenzii [H15. Google Earth…] pot fi utilizate și în aplicația web gratuită Google My Maps

Opțiunea Afișează polilinii 2D în Google Earth din cadrul comenzii H15 presupune salvarea fișierului kml aferent poliliniilor 2D selectate de pe ecranul grafic. În cazul în care poliliniile selectate reprezintă imobile cu date asociate din cadrul unui sector cadastral, fișierul kml salvat poate fi utilizat cu scop de localizare, analiză, și chiar navigare în cadrul aplicației web gratuite Google My Maps. Această aplicație este disponibilă la adresa de url: https://www.google.com/mymaps.

Accesul în aplicația My Maps presupune existența unui cont Google pentru logarea în aplicație.

După acționarea butonului +CREATE A NEW MAP aplicația permite importul unui fișier kml.

După importul fișierului kml aferent sectorului cadastral programul oferă posibilitatea afișării unui tabel de date (Open data Table).

În cazul imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral, tabelul de date (data table), include atât numerele cadgen ale imobilelor, cât și categoriile de folosință ale acestora.

Butonul [Preview] oferă posibilitatea de afișare a hărții în browser;  în cazul utilizării de dispozitive mobile (telefon sau tabletă cu GPS) harta poate fi utilizată în scop interactiv putând afișa inclusiv poziția din teren a dispozitivului (utilizatorului). Datele atașate imobilelor (ID-ul și categoria de folosință) pot fi afișate individual prin selectarea geometriei acestora.

Elementele din hartă pot avea o etichetă, și pot fi grupate după un criteriu. Dacă punem la etichetă atributul <nume>, adică ID-ul de cadastru sistematic, și le grupăm după câmpul <descriere> adică categoria de folosință, obținem o reprezentare mult mai intuitivă a sectorului.

Culorile și grosimile de linie se pot stabili separat pentru fiecare imobil sau grup de imobile.

ATENȚIE: este indicat să dezactivați traducerea automată a Google, altfel puteți avea surpriza ca (de exemplu) la categoria de folosinta DRUM dvs. să aveți pe ecran cuvântul “TOBA” = echivalentul in lb. engleză a lui DRUM din lb. romană.

Harta astfel creată poate fi partajată, de la butonul SHARE, iar link-ul poate fi deschis din orice locație unde există semnal Wi-Fi sau GSM.

Google oferă mai multe hărți de bază, cea mai intuitivă probabil este vederea din satelit:

În cadrul noului update, aplicațiaTopoGraph7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.1 și CADGen2.0, comanda NUMERE a fost modificată. Astfel, noul update permite inserarea în desen a numerelor CADGEN și pentru imobilele cu date asociate din cuprinsul planului cadastral (desenul dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

iar după acționarea butonului [Polilinii cu date asociate] programul va afișa o casetă de forma:

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la salvarea datelor aferente imobilului a fost introdusă și verificarea valorii de impozitare pentru fiecăre parcelă din componența imobilului, deoarece s-a constatat că, prin importului unor fișiere cgxml din E-Terra există situații frecvente în care valorile de impozitare ale parcelelor sunt incorecte (de exemplu 0 sau 0.0). Valorile de impozitare ale parcelelor fie nu se introduc, fie trebuie să fie numere mai mari ca zero.

În cadrul noului update, aplicațiia TopoGraph7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 01.06.2019 comanda TOPOLOGIE a fost modificată. Noua versiune a comenzii permite verificarea topologică și pentru un sector cadastral compus din imobile (polilinii 2D închise) fără date asociate. După apelarea comenzii programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea imobilelor pentru care se dorește verificarea topologică.

În cazul imobilelor fără date asociate (butonul Polilinii fara date), verificarea din punct de vedere topologic se va face după finalizarea întregului desen aferent sectorului cadastral. În cazul imobilelor cu date asociate (butonul Polilinii cu date), verificarea topologică se va face numai după asocierea datelor tuturor imobilelor din sectorul cadastral.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog principală a fost introdus un buton nou denumit Contestatii, ca în imaginea de mai jos:

Butonul Contestații permite introducerea și/sau editarea de contestații din cadrul unui imobil. Pentru introducerea unei contestații sunt obligatorii 4 informații, respectiv: numărul procesului verbal al contestației, data procesului verbal al contestației, numărul procesului verbal de soluționare și data procesului verbal de soluționare.

Datele aferente contestațiilor unui imobil se vor regăsi în registrul cadastral al imobilului, la rubrica Imobil contestat/necontestat.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] ce permite crearea în format Microsoft Excel a registrelor cadastrale, a opisului alfabetic și a fișelor de date ale imobilelor a fost introdusă opțiunea de selecție din desen a imobilelor pentru care se dorește generarea acestor livrabile. După apelarea comenzii, la promptul de comandă se va derula un dialog similar celui din cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], respectiv:

>> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] : 

Prin utilizarea subopțiunii S vor putea fi selectate multiplu doar acele imobile pentru care se dorește generarea livrabilelor la un moment dat, iar subopțiunea T permite generarea livrabilelor pentru toate imobilele cu date asociate din sectorul cadastral;

● În cazul imobilelor cu construcții care au cărți funciare deschise, prin importul fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], programul preia automat și identificatorul electronic existent al imobilului. Prin generarea fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii F25, programul nu completa câmpul Identificator Electronic (coloana E2IDENTIFIER) din cadrul secțiunii aferentă fiecărei construcții. În cadrul noului update, a fost eliminată această eroare.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 15.04.2019 suita de aplicații TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul AutoCAD 2020 (versiunea full engine);

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph7.1 instalate sub BricsCAD V17, V18 sau V19, în cadrul comenzilor [B15. Tabel coordonate] și [C2. Plasare puncte si inventar] a fost corectat modul de prezentare a tabelelor de coordonate inserate sub formă de entități tip AutoCAD Table (Fig. 1). Prin corecția introdusă, toate rândurile tabelelor de coordonate vor avea înălțimi egale (Fig. 2);


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii DATAGO (care permite transferul datelor cadastrale de la un imobil-sursă cu date la un imobil-destinație fără date) a fost introdusă opțiunea de selecție multiplă a imobilelor fără date asociate pentru care se urmărește trasferul informațiilor.

În cadrul noului update, aplicația include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], la introducerea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, pentru denumirea autorității emitente a unui act de proprietate sau posesie a fost întrodus un buton + nou. Acesta permite selectarea autoritații emitente a actului, dintr-o listă derulantă ce conține toate autoritățile emitente introduse până la momentul respectiv. Utilizarea acestui mod de lucru permite, pe de-o parte scăderea timpului de introducere a acestor informații și, pe de altă parte asigură caracterul unitar al datelor introduse.În cadrul noului update, aplicația TopoGraph 7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], după selectarea unui imobil fără date asociate a fost introdusă o procedură de identificare a punctelor duble. Este – spre exemplu - cazul imobilelor ce conțin zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune amplasați în interiorul unor terenuri agricole dintr-un sector cadastral. După selecția poliliniei programul va indica grafic punctele duble și va afișa un mesaj pentru reconstrucția poliliniei. În exemplul prezentat, pentru reconstrucția poliliniei se va utiliza un “culoar” de legătură de lățime minimă.


● Începând din data de 30.03.2019 programul TOPOGRAPH7.1 include un manual de utilizare nou în format pdf. Manualul este situat în directorul C:\TopoGraph7.1 și poate fi accesat fie direct din meniul derulant, fie prin tastarea comenzii MANUALTG la promptul de comandă. Noul manual conține un număr de 167 de pagini și este structurat în 12 capitole ce acoperă toate submeniurile și comenzile adiționale ale programului. Manualul de utilizare poate fi accesat și de pe site-ul oficial al aplicației, utilizând butonul [DESCARCĂ BROȘURĂ] din pagina principală a programului.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă TOPOLOGIE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Această comandă se va utiliza numai după asocierea datelor cadastrale pentru toate imobilele din sector și are scopul de a identifica eventualele spații, suprapuneri sau nerespectări ale regulii de desenare vertex pe vertex” (descrisă în manualul de utilizare la capitolul Reguli privind modul de pregătire al Planului Cadastral). După apelarea comenzii, programul cercetează fiecare imobil, iar în cazul în care au fost depistate probleme va afișa următoarea caseta informativă:


Zonele cu probleme depistate vor fi evidențiate cu roșu în interiorul sectorului cadastral. În aceste zone se va interveni ulterior în vederea eliminării problemelor apărute (se vor repoziționa vertexurile, se vor elimina spațiile și/sau intersecțiile). După efectuarea rectificărilor se vor actualiza datele imobilelor la care s-a intervenit, folosind opțiunea Utilizează geometria actuală din cadrul comenzii F21. Procedura de verificare topologică cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE se va repeta de atâtea ori, până când rezultatul testului va consta în apariția unei singure polilinii de contur, amplasată pe marginea exterioară a sectorului cadastral, în layerul TOPOLOGIE. În acest caz va fi afișata o casetă de dialog de forma cele de mai jos. După rezolvarea problemelor de topologie se vor regenera fisierele CGXML cu ajutorul comenzii F25.

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] în cazul introducerii datelor aferente unei persoane juridice, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, în zona aferentă persoanei juridice a fost introdus comutatorul CUI neidentificat prin a cărui acționare programul va genera și completa automat codul unic de inregistrare 9999999999999. Acest caz apare frecvent în cazul persoanelor juridice de tipul Statul Român, Ministerul Energiei etc.


●În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] a fost eliminată obligativitatea introducerii suprafeței din act a imobilului. Au fost situații în care, anumite OCPI-uri au impus regula conform căreia, pentru imobilele deja întabulate care nu au înscrisă suprafața din act, la efectuarea lucrărilor de cadastru sistematic, nici pentru noile fișiere CGXML aferente acestor imobile să nu se completeze suprafața din act.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă NUMERE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Aceasta permite amplasarea automată de numere cadgen pe desen pentru imobilele fără date asociate selectate (polilinii 2D închise de pe layerul TERENURI). Prin utilizarea acestei comenzi, numerele cadgen se vor insera în interiorul imobilelor, pe layerul prestabilit Nr_Cadgen. Conform opțiunilor din caseta de dialog, se poate alege ordinea grafică de amplasare a numerelor cadgen, din 5 variante posibile. De asemenea, pe cale grafică se poate seta unghiul de rotire al acestor texte pe planul cadastral. După apelarea comenzii de amplasare de numere cadgen, programul va reține ultimul număr cadgen inserat astfel încât, la o nouă utilizare a comenzii programul va completa automat caseta aferentă primului număr cadgen. Dimensiunile textelor vor fi adaptate conform scării curente a planșei. Pentru numerele cadgen inserate va trebui menținută poziția acestora pe desen, pentru ca ele să poată fi preluate automat de către program atunci când se utilizează comanda F21.


● A fost introdusă comanda nouă OBSACT disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite gestionarea listei de observații act. Este vorba de observațiile aferente actelor de proprietate sau posesie din cuprinsul înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare (introduse cu prilejul utilizării comenzii F21). Comanda permite gestionarea listei prestabilite de observații act, în sensul editării acesteia (ștergere sau modificare poziții) precum și adăugarea de noi poziții, conform casetei de mai jos:


● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] cu ocazia importului unui fișier CGXML, pentru persoanele care au domiciliul în afara României, în caseta datelor de adresă a fost eliminată eroarea de nebifare a comutatorului ”Adresa este în afara României”.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă și posibilitatea utilizării diacriticelor maghiare (Ő, Ú, Ű, É, Á, Ö, Ü respectiv ő, ú, ű, é, á, ö, ü). Utilizarea acestor diacritice este posibilă numai după adăugarea unei tastaturi de tip Hungarian keyboard (folosind opțiunea Add a language din Control Panel). Fișierele CGXML care se vor genera ulterior cu comanda F25 vor include și diacriticele maghiare utilizate (preponderent în componența numelor sau denumirilor persoanelor fizice sau juridice).

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la adăugarea/editarea înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare, în secțiunea Observații Act, a fost introdus butonul  ca în imaginea de mai jos:


Acționarea butonului + permite accesul la o listă prestabilită de observații act, oferind astfel rapiditate în procesul de introducere a datelor actului.

           ● În conformitate cu ultimele precizări ANCPI, în situația în care, pentru același imobil, au fost emise documente de proprietate diferite, fișierele CGXML realizate de prestatori vor include pentru fiecare act de proprietate câte o înscriere distinctă în partea a 2-a a cărții funciare, cu cota de proprietate 1/1. În acest sens, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], atunci când cotele de proprietate aferente tuturor înscrierilor nu se însumează la 1/1 părți, a fost introdusă posibilitatea salvării datelor imobilului. În acest sens, la salvarea datelor imobilului va fi afișată o avertizare de forma:

După salvarea datelor, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] vor putea fi încărcate în E-Terra pentru prevalidare (iar mesajele de avertisment vor fi ignorate, conform precizărilor ANCPI).

          ● După utilizarea comenzii RAPORTCF (disponibilă doar prin tastarea la promptul de comandă), fișierul Excel generat include de-acum două coloane noi pentru numărul sectorului cadastral și identificatorul electronic al imobilului.

          ● Ultimele comenzi din meniurile pull-down ale programelor TopoGraph7.1 (Despre TopoGraph) și CADGen2.0 (Despre CADGen) includ de-acum posibilitatea verificării online a eventualelor actualizări ale aplicațiilor prin introducerea unui buton nou, ca în imaginea de mai jos:


Aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost inclus un test de verificare a layerului TERENURI. Testul presupune identificarea tuturor entităților din acest layer. În cazul în care, în afară de imobile (polilinii 2D închise) există și alte tipuri de entități, programul oferă de-acum și posibilitatea mutării automate a acestor entități suplimentare într-un alt layer.Începând cu data de 19 noiembrie 2018 aplicațiile  TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul  BricsCAD V19.

În cadrul noului update aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0, pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          A fost introdusă comanda nouă RAPORTCF  disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite  realizarea unui raport extern al înscrierilor de carte funciară  introduse în sector până la momentul apelării comenzii. Raportul se  generează în format .xls, indiferent de stadiul desenului și de numărul  imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală  a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare,  pentru fiecare imobil în parte.

În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] a fost introdus  un nou criteriu de localizare a imobilelor, după numărul actului de  proprietate sau posesie.

De asemenea, imobilele identificate după criteriul de localizare  introdus, pot fi inclusiv eliminate prin opțiunea de ștergere a  acestora.

Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1  și CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru  sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la  promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la  promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre  geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile  acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după  asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot  identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice  ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri,  ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor  etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa  rezultatul într-o casetă de forma:

Această opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [F25. Genereaza  fisiere CGXML], programul oferind totuși și posibilitatea de omitere a  rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la  promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de  la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără  date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o  polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și  fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o  casetă de forma:

Această  comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care  există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri).  Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul  comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și datele  parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc).  Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de introducere  a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral. Descrierile  detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în manualele de  utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0. 

- In cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost  introdusa o caseta de introducere a suprafetei din act a imobilului.  Aceasta caseta a fost amplasata in zona Coordonate, sub butonul Export  coordonate, ca in imaginea de mai jos:

La selectia unei polilinii in vederea adaugarii informatiilor  cadastrale, caseta suprafetei din acte se va completa implicit cu  valoarea suprafetei masurate a imobilului (suprafata poliliniei). In  cazul in care suprafata din acte a imobilului este mai mare decat cea  masurata, caseta continand suprafata din acte va trebui editata  corespunzator. Astfel, programul va identifica in automat daca este sau  nu caz de suprafata diminuata nemaifiind necesara actionarea  comutatorului de suprafata diminuata. Dupa apelarea comenzii [F25.  Generare fisiere CGXML], fisierul aferent imobilului va include si  suprafata din acte indrodusa. De asemenea si fisa de date a imobilului  va include – dupa caz – declaratia de accept a suprafetei diminuate.

In rubrica aferenta coordonatelor imobilului si constructiilor,  valorile acestor coordinate se vor inscrie cu un numar fix de 4  zecimale, aspect ce se va mentine atat dupa salvarea datelor imobilului,  cat si in cadrul fisierului CGXML aferent acestuia.

Ultimul update lansat la 10 septembrie 2018 include remedieri de erori și îmbunătățiri ale comenzilor existente.

- Pentru că în procesul de prelucrare a datelor și de realizare a  livrabilelor fiecare click contează, la apelarea comenzii F21.  Adăugare/Editare date imobil în câmpul de selecție a tipului de imobil  se propune ca variantă implicită tipul de imobil neîmprejmuit;

- În cazul lucrărilor de cadastru sistematic desfășurate pe fostele zone  necooperativizate, la înscrierile în partea a 2-a a cărții funciare  este utilizată persoana de tip neidentificat. În conformitate cu  prevederile ghidului de utilizare a aplicației Generare CG (pag. 21),  adresa fiecărei persoanei de tip neidentificat va include localitatea  Neidentificata si codul poștal 999999. Comanda F21. Adăugare/Editare  date imobil a fost adaptată astfel încât fiecare persoană de tip  neidentificat va include implicit acest tip de adresă, nefiind necesare  click-uri suplimentare pentru introducerea acestor date;

- Imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și de carte  funciară ale căror geometrii sunt întretăiate de elemente naturale sau  artificiale (drumuri, cursuri de apă, canale de irigații etc.), conform  prevederilor actuale, se vor împărți în parcele distincte cărora li se  vor acorda numere cadgen separate. Întrucât fiecare parcelă are același  identificator electronic de proveniență, la salvarea datelor introduse  în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil a fost eliminată  restricția privind unicitatea acestor identificatori;

- La introducerea datelor calendaristice ale documentelor de proprietate  se pot introduce acum și date anterioare anului 1900, situație  specifică zonelor de carte funciară veche.

Acest update include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.

– a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei  postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor  (comanda F21).

– in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls  ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea  butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de  acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate  intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de  date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.

Conform  prevederilor Ordinului nr. 423 din 26 iunie 2018 privind modificarea şi  completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în  evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 612 din 17  iulie 2018, anexele din componența documentațiilor cadastrale au suferit  completări.

Ca  urmare, începând din data de 19 iulie 2018 aplicațiile TopoGraph 7.0 și  7.1 au fost actualizate astfel încât, prin utilizarea comenzii [F19.  Proiect Documentație Cadastrală] anexele textuale generate vor respecta  forma impusă de legislația în vigoare.

 • Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta  doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral  si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau  juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale.

Comanda RAPORT permite realizarea unui raport  parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului  cadastral. Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul  desenului si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite  verificarea vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere  cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere  parcele, categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere  titluri, nume persoane etc).

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al  persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este  utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si  de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al  persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a  comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa  corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului  .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export  date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP  sau CUI.

Ca răspuns la solicitarea unor OCPI-uri privind includerea datei la care au fost emise documentele de proprietate sau posesie (rubrica din subtabelul 3. PROPRIETATEA / POSESIA) in fisele de date ale imobilelor, incepand din 10 aprilie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen1.0 includ si această noua optiune. De asemenea, in cadrul comenzii F22. Generare anexe cadastru, noua versiune ofera posibilitatea conversiei fisierelor Excel aferente registrelor cadastrale, opisului alfabetic sau a fiselor de date ale imobilelor, din formatul XLS in formatul PDF.

Incepand din 26 martie 2018, suita de aplicatii TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 si CADGen1.0 este disponibila si pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiilor CADGen1.0 si TopoGraph7.1 : structura fisierelor CGXML generate de aplicatii corespunde acum noilor cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.

Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018, Comanda C1. Cotare Parcela, permite cotarea multipla a tuturor parcelelor selectate din cadrul unui sector cadastral sau plan parcelar, etc.(pana acum se putea face doar cotarea individuala, pentru fiecare parcela); de asemenea, s-a realizat recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pentru Import).

Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen1.0 si TopoGraph7.1 comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Colaboram indeaproape cu o gama larga de clienti din diferite sectoare si regiuni din sectorul public si cel privat. Acestia sunt doar cativa dintre clientii care au ales aplicatiile TOPOCOM pentru a-si imbunatati considerabil fluxul de lucru si simplifica procedurile astfel incat toate lucrarile sa fie finalizate cat mai rapid:

Opiniile clientilor nostri

Dana Grad-Gherghelas Androo - GIS Mapping Topo

Întregul colectiv Gis Mapping Topo vă mulțumește pentru asistență și îndrumarea oferită în utilizarea aplicației TopoGraph. Este o unealtă extraordinară, care ne-a ușurat și eficientizat munca, iar disponibilitatea Dvs în rezolvarea blocajelor de care ne-am lovit pe parcursul întocmirii documentațiilor ne-a lăsat fără cuvinte. Vă mulțumim și aveți respectul și susținerea noastră mereu.

A oferit:
Robert Zsurzs

Sunt absolut multumit de softul Topograph. Orice problema am avut din timpul saptamanii sau din weekend am fost contactat si s-au rezovat toate situatiile. O companie extraordinara, inclinata spre client (colegi topografi). Nu am nici o temere sa utilizez programele de la TopoCom deoarece orice problema a-si avea se rezolva aproape instant si cu multa rabdare din partea dansilor. Doar atat mai am de spus: Va multumesc, cu respect enorm, Robert!

A oferit:
Arhire Lacramioara - TERRA TEHNIC

Baieti faini si prompti, mereu m-au ajutat cand am avut intrebari despre anumite functii din Topograph. Keep up the good work!

A oferit:
Patru Pavel - 4 CONSTRUCT SRL

Am achizitionat de la TOPOCOM 7 licente definivite de BricsCAD BIM pentru a inlocui Autocad in activitatea noastra din cauza preturilor astronomice si ne-a luat mai putin de 1 luna pentru a ne obisnui cu noua platforma. Preturile sunt mai mult decat decente tinand cont ca aceste programe sunt *obiectul muncii* noastre de zi cu zi. Recomandam oricand atat firma Topocom cat si aplicatiile BricsCAD pentru orice profesionist din domeniul constructiilor.

A oferit:
Crasnic Ovidiu Andrei

Cu aplicațiile Topocom, pachetul BricsCAD + Topograph, am găsit o soluție fiabilă pentru toate nevoile noastre dintr-un birou de cadastru cu 3 oameni. Cu toate acestea, ar fi utilă o integrare cu alte medii de proiectare, cum ar fi ZWCAD.

A oferit:
CTO Techo Construct SRL

Topograph este o aplicație foarte bună pentru calculul volumelor de stocuri și excavații în construcții. Am avut o experiență generală plăcută cu aceasta, deoarece a fost ușor de folosit și rezultatele au fost în mare parte precise. Totuși, ar fi utilă adăugarea unor tutoriale sau ghiduri pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă pe deplin toate caracteristicile aplicației. În concluzie, recomand cu căldură Topograph pentru oricine are nevoie de un instrument eficient pentru calculul volumelor în domeniul construcțiilor.

A oferit:
Ing. Petrescu Sebastian

Funcționalitățile avansate, precum generarea automată a rapoartelor și exportul datelor, m-au ajutat să economisesc timp și să livreze rezultate de înaltă calitate clienților mei. Este un instrument esențial pentru profesioniștii din domeniul topografiei și cadastrului din România. De asemenea, am avut și o experiență foarte bună cu suportul tehnic, care a fost foarte prompt.

A oferit:
P.F.A. Giurca Cristian

Ca inginer civil, am folosit Topograph pentru a realiza planuri topografice detaliate și pentru a efectua calcule complexe. Aplicația mi-a oferit toate instrumentele necesare pentru a desfășura proiectele într-un mod eficient și precis. Sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute și recomand cu încredere Topograph.

A oferit:
Tomuță Adrian Cornel

CADGen este o aplicație excelentă pentru lucrările de cadastru. Interfața intuitivă și funcționalitățile avansate m-au ajutat să închei proiectele mai rapid și mai precis. Sunt supermulțumită de calitatea rezultatelor obținute. Good job!

A oferit:
Petre HANDRA

Soft bun facut de oameni buni !

A oferit:
Cristina Tanasiciuc

Sunt studentă și mi-a fost de folos acest program pentru realizarea proiectelor în cadrul facultății având toate funcțiile necesare pentru orice fel de documentație. De apreciat că se pune la dispoziție o perioadă de încercare gratuită. Program foarte bine organizat, ușor de folosit! Recomand!!!

A oferit:
Dragoș Fișcu

Sunt student in anul II și recomand cu multă încredere aplicația. O folosesc deja de ceva timp și îmi este de un ajutor imens in toate activitățile din cadrul facultății. Interfața este prietenoasa chiar și pentru încăpători, iar aplicația servește in rezolvarea multor probleme topografice.

A oferit:
Ciobotaru Catalina

Sunt clienta de 2 ani si sunt foarte multumita. Recomand!

A oferit:
Maria Vescan

Sunt studentă în an terminal, iar pe parcurs ne-au fost prezentate diverse aplicații, destul de greu de lucrat în ele dacă nu ai experiență, cu care să putem întocmi un plan. În anul 2 am descoperit aplicația Topograph, iar pentru mine a fost ca o revelație. Nu m-aș întoarce la cele pe care le-am utilizat anterior. Întocmirea planurilor și a documentațiilor cadastrale, indiferent de ce tip ar fi, durează considerabil mai puțin și aplicația este mult mai ușor de folosit.

A oferit:
Nicolae Breier

Usureaza foarte mult procesul de prelucrare a masuratorilor si de redactare a documentatiilor cadastrale si tehnice, elimina cea mai mare parte a erorilor umane posibile in aceste procese. Pentru cei care fac lucrari de cadastru sistematic, CADGEN este un "must have". Fara el cred ca n-as fi putut duce la capat demersul. Recomand cu mare caldura! Multumesc!

A oferit:
PFA Rus Dragos

Topograph este o aplicatie super intuitiva care ma ajuta in activitatea de zi cu zi, e ca un al doilea coleg. Il folosesc in deosebi pentru lucrările de cadastru sistematic (generare livrabile, lucrul cu fișiere CGXML, import/export date persoane și acte, generare rapoarte parcelare și de carte funciară etc) dar ma ajuta si la vizualizarea conținutului documentațiilor cadastrale, urmărirea stadiului acestora și generarea de documentații cadastrale multiple. Recomand cu cea mai mare incredere tuturor colegilor de breasla.

A oferit:
Denesan D. - PROTOTYPE SRL

Programul Bricscad face 96% din toate functiile pe care le foloseste un om tehnic si experimentat din Autocad: versiunea Lite este mult mai buna decât Autocad LT si versiunea Ultimate le include pe toate, si asta intr-un executabil de aproape 500MB. Nu este nevoie să convertim fișierele dintr-un format în altul, nu este nevoie să instruim personalul sa lucreze cu 2 programe separate pentru CAD și BIM. Ne declaram mai mult decat multumiti pentru achizitia facuta.

A oferit:
Haralambie Aurel - Geberit BIM

Folosesc AutoCAD de mai bine de 25 de ani si recent am avut șansa de a testa acest produs. În calitate de expert AutoCAD, mi-aș putea transforma cu ușurință cunoștințele în BricsCAD datorită similitudinilor dintre interfață și abordare. Dar BricsCAD are mult mai multe facilitati datorita celor 5 module ale sale. Putem folosi un singur software pentru schițe, modelare, randare, proiectare mecanică și BIM. Putem efectua o anumită sarcină cu un număr mai mic de clickuri utilizând anumite elemente ale interfeței, cum ar fi meniul Quad!!! Mai presus de toate, modulul Shape este gratuit și cel mai probabil vom achizitiona mai multe licente.

A oferit:
Badea Ciprian - Nuclear Electrica

Bricscad ne oferă o soluție rentabilă pentru a vizualiza, edita și partaja fișiere DWG. Este o alternativă mai ieftină la alte soluții CAD dar care isi face treaba. Un mare plus pentru BricsCad este că poate funcționa fără probleme si pe computerele mai vechi deoarece folosește mult mai puține resurse decat Autocad. O aplicatie perfecta raport calitate/pret

A oferit:
Mihai Scarlat

Bricscad funcționează așa cum m-aș aștepta de la un pachet software CAD cu un preț rezonabil. Aveam nevoie de ceva ce puteam folosi de câteva ori pe lună dar care să fie accesibil ca pret. Aceasta a fost cea mai bună opțiune pe care am putut-o găsi.

A oferit:
Crisan Zotica Persoana Fizica Autorizata

Remarcabil! Va multumesc!

A oferit:
Vitan Felicia PFA

Va multumesc foarte mult!!!!!

A oferit:
Aura-Stefan Coman-Ardelean

Comenzi simple si eficiente !

A oferit:
Liviu Mărgărit Pologea

Excelent, făcut de un meseriaș pentru meseriași!

A oferit:
Bogdan Cristea

Este ideal pentru cei care doresc sprijin deplin atat in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic cat si sporadic !! Recomand cu incredere !!!

A oferit:
Mvb Topo

Este un program gandit de un inginer pentru ingineri! Recomandam, usureaza foarte mult munca de zi cu zi!

A oferit:
Rada Bogdan

Rapid si eficient ! merita

A oferit:
Schneider Valentin Cristian

recomand pentru ca... suportul tehnic e foarte promt, clar , la obiect chiar daca sunt tutoriale, softul nu da rateuri , face tot ceea ce zice ca face la cateva clikuri distanta

A oferit:
Bogdan Ioan-Emil

Profesionalism si seriozitate!

A oferit:
Andrei Goronea

BricsCAD - IDENTIC cu Autocad, dar la un pret muuult mai convenabil. Un plus fata de Autocad este programul Topograph care vine la pachet.

A oferit:
Alex Meiu

Aplicatia CADGen pentru cadastru sistematic ofera control sporit, versatilitate si viteza de executie pe partea textuala cat si pe partea grafica. Dezvoltatorul este deschis la sugestii, imbunatatirile regasindu-se in urmatorul update.

A oferit:
Vasile Moraru PFA

Aplicatie de mare ajutor. Imbunatatita permanent. Recomand

A oferit:
Florin Turus

Este cea mai complexa aplicatie de topografie si cu un suport excelent din partea dezvoltatorului.

A oferit:
Paul Sestras

Cea mai buna aplicatie din domeniul masuratorilor terestre si cadastru. Dl. Manda este un profesionist desavarsit!

A oferit:
Alexandru Eugen Dontu

Aplicatii foarte bune, la un pret accesibil. Recomand si CADGen si Topograph.

A oferit:
Ioan Stremtan

Este usor de lucrat si foarte util la intocmirea documentatiilor.

A oferit:
Bogdan Curean

Aplicatie foarte buna, pret ok, mentenanta continuare. A+++

A oferit:
Ion S.

Este o aplicatie cu interfata intuitiva, usor de folosit si cu posibilitati de verificare a informatiilor textuale si vectoriale, genereaza anexele necesare in mod personalizat, se mentine la zi cu diversele modificari ale legislatiei.

A oferit:
Toni Cristian Dumitru

Aplicatie foarte usor de folosit si contine majoritatea functiilor de care un topograf are nevoie. Un MARE plus este ca aplicatia este actualizata constant iar suportul tehnic este ireprosabil si prompt.

A oferit:
Silvica Gorea

Este o aplicatie usor de folosit, utila si suportul tehnic este excelent.

A oferit:
Ioan Baciu

Programul este excelent, friendly user, intuitiv si mai ales foarte bine organizat. Mi-a usurat munca iar PAD-urile se fac foarte usor precum si anexele CAD. Suportul tehnic este foarte prompt. Recomand cu incredere!

A oferit:
Emanuel Henri Dinca-Enea

Programe intuitive, update-uri complexe, preturi fara concurenta. Recomand cu caldura.

A oferit:
Jalba Alexandru

F. multumit. Este exact ce aveam nevoie in activitatea mea.

A oferit:
Raluca8sri

Sunt foarte multumita de aplicatia TOPOGRAPH. :)

A oferit:
Trita Marinela

Sunt foarte multumita de achizitia efectuata: bricscad si topograph! Au toate functionalitatile necesare! Echipa a raspuns prompt de fiecare data cand a fost necesar! Recomand cu incredere si le doresc mult succes in continuare!

A oferit:
Vlad Callu

Un program de nota 10+ Foarte bine pus la punct si de mare ajutor

A oferit:
Bogdan Axx

Un program minunat! Simplu , intuitiv si cu suport tehnic NON stop!!!

A oferit: