Update-uri Aplicatie TopoGraph - Cele mai Noi Actualizari

Pentru accesul la ultimul update trebuie descărcat și instalat noul setup-ul de instalare al programului. Descărcarea ultimei versiuni se poate face în două moduri: fie direct din Zona Clienți (pe baza credențialelor primite la achiziționarea aplicației), fie direct din program, accesând ultima comandă din meniului derulant intitulată Despre TopoGraph… În cea de-a doua variantă, din caseta de dialog informativă se acționează butonul Verifică actualizare program. În cazul existenței unei versiuni actualizate, noul setup de instalare se poate descărca și amplasa automat în subdirectorul C:\Descarcari

Pentru instalarea unei versiuni actualizate, se dezinstalează vechea versiune atât din AutoCAD/BricsCAD cât și de pe computer. Se rulează apoi noul setup de instalare al programului și se readuce meniul TopoGraph în AutoCAD/BricsCAD folosind aceeași procedură. [ vedeti mai multe aici ]

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F14. Inventar coordonate statii si radiate] a fost modificată, în sensul introducerii opțiunii de includere în inventar a elevațiilor punctelor topografice (TG) de stație și/sau radiate selectate. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În cazul includerii elevațiilor (și pentru varianta de salvare ca fișier ASCII txt), inventarul generat va fi de forma:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F5. PAD pe format A3...A0] a fost modificată în sensul adăugării de opțiuni noi în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.35). Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog au fost introduse două comutatoare noi, pentru amplasarea textelor de cotă prea lungi în poziții perpendiculare. De asemenea a fost introdusă și opțiunea mascării interioarelor punctelor topografice amplasate automat în vertexurile poliliniei selectate (imobilului).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [F70. PAD pe format A3] de construire automată a anexei grafice 1.36 pentru lucrările de alipire/dezlipire, a fost modificată. Astfel, după selecția individuală a imobilelor (poliliniilor) rezultate dintr-o dezlipire sau care fac obiectul unei alipiri, caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului are o formă nouă, ce include opțiuni suplimentare.

A fost introdus câmpul pentru alegerea scării planșei și un câmp nou pentru introducerea lungimii minime de cotare a laturilor poliliniilor dezlipite (sau de alipit). De asemenea, în aceeași casetă de dialog sunt de-acum prezente opțiunile pentru mascarea interioarelor punctelor de contur, amplasarea perpendiculară a textelor de cota prea lungi și salvarea modelului PAD ca PDF.

Totodata, a fost identificată o eroare de numerotare a punctelor topografice amplasate pe conturul imobilelor dezlipite sau de alipit, ce conducea la apariția de numere duble. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă POSTALE. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Comanda POSTALE permite amplasarea automată în interiorul imobilelor cu date asociate, a numerelor poștale sub formă de entități TEXT. Numerele poștale se vor amplasa numai în interiorul acelor imobile din intravilan care au număr poștal în cuprinsul adresei terenului. Numerele poștale se vor amplasa pe layerul [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt. Codul SIRSUP din denumirea layerului va fi preluat din desen, respectiv din dicționarul de ințalizare a lucrării de cadastru general.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [E4. Profil longitudinal canalizare] a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog în care a fost introdus un buton nou, pentru adăugarea/editarea de ruperi de pantă la cămine.

Căminele cu rupere de pantă au rolul de a disipa energia apei cauzată de pante mari, ce determină viteze în conducte. Concret, pentru aceste cămine, cota de intrare diferă de cota de ieșire a apei. Ca urmare, butonul nou [Adăugare/Editare ruperi de pantă] permite pentru orice cămin, adăugarea unei cote de ieșire diferită de cota de intrare a apei. Cota de ieșire ce se va adăuga unui cămin trebuie să fie obligatoriu mai mică decât cota de intrare a apei în căminul respectiv, și obligatoriu mai mare decât cota de intrare a apei în căminul următor. Prin acționarea butonului [Adăugare/Editare ruperi de pantă], progrmul va afișa o casetă de dialog de forma:

În imaginea de mai jos, pentru căminele C4 și C7 au fost introduse ruperi de pantă.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la utilizarea comenzii RAPORTCF a fost identificată o eroare privind numărul sectorului cadastral completat în fiecare linie a raportului CF. Această eroare survenea numai atunci când desenul curent conținea și imobile provenite din alte sectoare cadastrale (si din desene diferite). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] s-au constatat situații de omitere a verificării CNP-ului peroanelor fizice. Această situație era întâlnită numai în cazul imobilelor pentru care a fost importat un fișier CGXML incorect sau incomplet, descărcat din E-Terra3. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificat criteriul de localizare al imobilelor du numele, prenumele sau denumirea unei persoane. Astfel, în caseta de dialog Localizare imobil, câmpul de introducere a numelui sau denumirii persoanei a fost înlocuit cu o listă derulantă ce conține numele tuturor persoanelor fizice și juridice din sectorul cadastral. În acest fel, se va evita orice eroare de introducere a unui nume, prenume sau denumire a persoanei.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Ca urmare a modificărilor aduse la Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 intrate în vigoare începând din 11 noiembrie 2021, cererea de recepție și înscriere (anexa 1.31) din componența documentațiilor cadastrale va include o mențiune specială. Această mențiune se referă la păstrarea permanentă de către solicitant sau deponent a tuturor documentelor originale sau în copie legalizată, anexate documentației cadastrale. Astfel, începând cu noul update, comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] a fost modificată. După acționarea butonului + pentru setările privind conținutul anexei 1.31, caseta de dialog Date anexa 1.31 Cerere de receptie si inscriere include o zonă suplimentară pentru alegerea persoanei care va păstra permanent originalele sau copiile legalizate ale documentelor, ca în imaginea următoare:

Anexa 1.31 – Cerere de recepție și înscriere care se va genera, va include în partea de jos mențiunile respective, conform exemplului prezentat mai jos:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D15. Puncte tip bloc din puncte TG]. Comanda poate fi apelată prin tastarea D15 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite generarea de puncte de tip bloc cu atribute, prin selecția un set de puncte topografice (de tip TG) din desen. Punctele topografice (TG) din desen sunt cele obținute prin utilizarea comenzii B1. Import puncte topo... Punctele de tip bloc generate cu comanda D15 sunt blocuri individuale cu câte 3 atribute pentru număr, cotă și cod. TAG-urile atributelor fiecărui bloc generat sunt: DENPCT (pentru numărul sau denumirea punctului), COTA (pentru elevația punctului) și COD (pentru codul punctului). Programul utilizează ca model, blocul Punct.dwg amplasat în subdirectorul Simboluri al programului. După selecția punctelor topografice (TG) din desen, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția layerului pe care se vor amplasa punctele de tip bloc.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D16. Puncte TG din puncte tip bloc]. Comanda poate fi apelată prin tastarea D16 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite generarea de puncte topografice (de tip TG), prin selecția un set de puncte de tip bloc selectate din desen. Punctele de tip bloc din desen sunt cele obținute prin utilizarea comenzii D15. Puncte tip bloc din puncte TG. De asemenea, punctele de tip bloc selectate pot proveni și din alte surse, cu condiția ca acestea să reprezinte blocuri individuale cu atribute (având obligatoriu următoarele TAG-uri: DENPCT pentru numărul punctului, COTA pentru elevația punctului și COD pentru codul punctului).

Punctele topografice (de tip TG) generate vor avea aceleași informații pentru numere, cote și coduri ca și atributele punctelor de tip bloc selectate. Comanda D16 este o comandă complementară comenzii D15.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D17. Inserare fisiere DXF multiple]. Comanda poate fi apelată prin tastarea D17 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite inserarea în desenul curent de fișiere DXF amplasate într-un director indicat. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea directorului fișierelor DXF dorite.

● Începând cu noul update, comanda [A2. Caroiaj topografic] a fost modificată prin introducerea unei opțiuni noi. Noua opțiune permite amplasarea coordonatelor și în dreptul cruciulițelor de caroiaj, prin bifarea comutatorului plasează coordonate la cruciulițe, din caseta de dialog Opțiuni caroiaj. Această opțiune este valabilă atât pentru caroiajul rectangular, cât și pentru caroiajul poligonal.

● Începând cu noul update, comanda [K3. Extrage coordonate] a fost modificată, în ceea ce privește extragerea coordonatelor din blocuri cu atribute (puncte de tip bloc). Modificarea permite atât preluarea tuturor atributelor pentru punctele de tip bloc, cât și suplimentarea tipurilor de fișiere de coordonate cu variantele P N E Z Cod și P E N Z Cod.

● Începând cu noul update, comanda [K3. Extrage coordonate] a fost modificată, în ceea ce privește extragerea coordonatelor din blocuri cu atribute (puncte de tip bloc). Modificarea permite atât preluarea tuturor atributelor pentru punctele de tip bloc, cât și suplimentarea tipurilor de fișiere de coordonate cu variantele P N E Z Cod și P E N Z Cod.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph8.0 și CADGen3.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V22 (versiunile PRO sau Ultimate).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă DOZIP. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Această comandă permite generarea unei arhive zip conținând fișiere pdf și fișiere cgxml. Fișierele pdf din cadrul arhivei zip vor fi obținute prin combinarea fișierelor pdf aferente fișelor de date ale imobilelor și a fișierelor pdf aferente actelor de proprietate ale imobilelor. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selectarea directoarelor pentru fișele de date ale imobilelor, pentru actele imobilelor și pentru fișierele cgxml. Fișierele din cele 3 directoare trebuie să aibă aceleași denumiri, conform numerelor CADGEN atribuite imobilelor.

Arhiva zip, pe lângă fișierele pdf combinate (fișe de date imobile și acte imobile), poate include sau nu și fișierele cgxml ale imobilelor cu aceleași numere CADGEN. În acest sens, se va putea utiliza unul din cele două butoane radio din partea de jos a casetei de dialog. Comanda este disponibila numai pentru sistemele de operare Windows 8, 10 si 11.


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizare imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare (al 25-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor cu titluri de proprietate.

Conform noului criteriu, programul localizează exclusiv acele imobile pentru care a fost completat câmpul aferent titlului de proprietate, din caseta de dialog Introducere/editare parcela. Această casetă de dialog este apelabilă prin intermediul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil].

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [D2. Semne rutiere...] a fost simplificată. Astfel, dupa apelarea comenzii, din caseta de dialog a fost eliminat butonul Inserare. Amplasarea pe ecranul grafic a unui semn rutier se poate face rapid, direct prin pick cu mouse-ul pe slide-ul indicatorului rutier dorit.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [H15. Gogle Earth...], au fost efectuate modificări la opțiunea [Afiseaza polilinii 2D si texte in Google Earth]. Astfel, pentru imobilele situate în zonele de graniță ale țării, până la data acestui update, dacă se identificau imobile cu limite exterioare conturului național, programul semnala această situație și se oprea. Având în vedere măsurătorile curente, s-a constatat că există situații a unor contururi sensibil exterioare față de conturul de ordinul I existent. De aceea, în astfel de situații, începând cu noul update, programul va afișa următorul mesaj:

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost identificată o eroare în cadrul comenzii [C3. Detasare suprafata]. Conform erorii, după execuție, comanda păstra pe ecran polilinia inițială de detașat, chiar dacă nu era bifat comutatorul pastreaza polilinia initiala dupa parcelare. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii INFOGEN a fost identificată o eroare. Astfel, comanda nu rula atunci când în sectorul cadastral existau și imobile cu construcții de tip condominiu. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în submeniul C. Parcele au fost introduse comenzile [C9. Adauga vertex pe o polilinie] și [C10. Sterge vertex dintr-o polilinie]. Aceste două comenzi au fost introduse pentru prima dată în TopoGraph7.0, iar pentru TopoGraph8.0, cele două comenzi au fost preluate din Lista comenzilor suplimentare. Comanda [C9. Adauga vertex pe o polilinie] este apelabilă tastând la promptul de comandă C9 sau ADV, iar comanda [C10. Sterge vertex dintr-o polilinie] este apelabilă prin tastarea C10 sau STV la promptul de comandă. Cele două comenzi se regăsesc în meniul derulant, meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Parcele.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [C11. Calcul suprafata totala parcele]. Comanda poate fi apelată prin tastarea C11 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul C. Parcele, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Parcele.

Comanda C11 permite calculul și afișarea la promptul de comandă a suprafeței totale ale unor parcele reprezentate în desen prin polilinii 2D închise. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog cu 3 opțiuni de selecție a parcelelor: pentru toate parcelele din desen (din spațiul model), pentru o selecție de parcele din desen, sau pentru parcelele situate intr-unul sau mai multe layere.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [D14. Genereaza fisier de georeferentiere].


Comanda poate fi apelată prin tastarea D14 la promptul de comandă și se regăsește în submeniul D. Simboluri, în meniul de tip ribbon și în bara de instrumente Simboluri. Comanda permite generarea unui fișier de georeferențiere pentru o imagine raster existentă în desenul curent. După selecția imaginii raster, programul va genera fișierul de tip world, în același loc în care se află și fișierul imaginii raster.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă INFOGEN. Această comandă permite afișarea unui set de informații generale pentru imobilele cu date asociate din desenul curent. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare (din caseta de dialog Cadastru), din meniul de tip ribbon CADGen sau din bara de instrumente Comenzi suplimentare.

Selectarea unei linii din lista de informații permite evidențierea prin hașuri de tip SOLID a imobilelor din desen. Culoarea implicită a hașurilor este roșu, da aceasta poate fi modificată folosind butonul-imagine din zona denumită Culoare hașuri imobile. De asemenea, prin bifarea comutatorului copiază imobilele selectate în clipboard, imobilele respective pot fi utilizate ulterior într-un desen nou folosind opțiunea Paste to Original Coordinates.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] au fost introduse două criterii de localizare noi. Astfel, începând cu noul update pot fi localizate toate imobilele împrejmuite și toate imobilele neîmprejmuite.

De asemenea, imobilele localizate vor fi evidențiate prin hașuri de tip SOLID de culoare roșie, permițând astfel o mai ușoară evidențiere a imobillelor localizate pe planul cadastral.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost redus timpul de evidențiere prin hașuri a imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 bara de instrumente de tip ribbon CADGen a fost suplimentată cu comenzi, astfel încât să includă toate comenzile specifice secțiunii CADASTRU GENERAL (inclusiv cele din lista comenzilor suplimentare).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost depistată o eroare la utilizarea caracterelor maghiare Ó și ó precum și la importul fișierelor CGXML ce includ caractere maghiare. Începând cu noul update, aceste erori au fost eliminate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda TOPOLOGIE a fost modificată pentru imobilele fără date asociate. Modificarea introdusă permite depistarea prealabilă a eventualelor polilinii reziduale, a căror suprafață este mai mică de 0.5 mp. În aceste cazuri, programul afișează un mesaj de eroare și evidențiază grafic pozițiile pe ecran a acestor polilinii.


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, anexele textuale 1.31 (Cerere de recepție) și 1.32 (Declarație) generate cu comanda comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala], au fost redimensionate în zona datelor aferente semnatarului cererii sau declarației.

UPDATE 15 septembrie 2021


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă D12. Rotire globala texte. Această comandă poate fi apelată din submeniul Simboluri, din ribbon sau din bara de instrumente Simboluri.

Comanda permite modificarea unghiului de rotire pentru entități de tip TEXT sau MTEXT selectate multiplu din desen. După apelarea comenzii, se vor selecta global toate obiectele de tip TEXT sau MTEXT dorite. După selecție, programul va solicita noul unghi de rotire al textelor, pentru care se recomandă indicarea cu mouse-ul pe ecran a două puncte ale direcției de inclinare.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă D13. Schema de racordare planse. Comanda poate fi apelată din submeniul Simboluri, din ribbon sau din bara de instrumente Simboluri.Comanda permite amplasarea în spațiul model (Model Space) a unei scheme de racordare a planșelor. După apelarea comenzii, se vor selecta succesiv toate chenarele planșelor racordabile reprezentate în desen prin polilinii 2D închise (obligatoriu) de formă rectangulară și dispuse orizontal (nerotite). După selecția individuală a fiecărui chenar, programul va amplasa temporar în interiorul acestuia, numărul planșei selectate. Opțional, după terminarea selecțiilor se poate introduce numărul planșei curente, care va avea culoarea roșie în schema de racordare a planșelor.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cazul fișierelor dwg ale sectoarelor ce conțin imobile cu date asociate, la prima apelare a comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost redus substanțial (cu peste 90%), timpul de generare (indexare) a bazei de date a persoanelor prezente în sectorul cadastral curent.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update, comanda [RAPORTCF (creeaza raport date CF)] necesară pentru generarea raportului de carte funciară ale imobilelor din sector a fost completată, prin adăugarea în raportul generat a unei coloane noi pentru poziția înscrierii.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, începând cu noul update, comanda [RAPORT (creeaza raport parcelar)] necesară pentru generarea raportului parcelar al imobilelor din sector a fost completată, prin adăugarea în raportul generat a unei coloane noi pentru informațiile personale ale imobilelor (după caz).

 ● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, pentru accesul mai ușor la comenzile necesare lucrului în cadastru sistematic sau cadastru general, începând cu noul update au fost operate modificări asupra barelor de instrumente (toolbars). Astfel, bara de instrumente Cadastru General a fost completată cu comenzi (butoane de acces) noi, iar pentru comenzile din lista comenzilor suplimentare a fost introdusă o bara de instrumente nouă denumită Comenzi suplimentare. Controlul afișării barelor de instrumente se face (tot) cu ajutorul comenzii [Bare de instrumente...] din meniul principal, sau prin tastarea comenzii VTB la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Începând cu noul update, caseta de dialog Bare de instrumente a fost modificată, incluzând ambele controale pentru accesul la barele de instrumente de cadastru general.

Modificarea comenzii VTB constă în controlul interactiv al afișării barelor de instrumente dorite, prin simpla bifare/debifare a comutatorului aferent fiecărei bare de instrumente (toolbar).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la inițializarea lucrării de cadastru general a fost depistată o excepție privind utilizarea valorii 0 (zero) la introducerea numărului sectorului cadastral. Începând cu noul update, această excepție a fost eliminată, putând a fi introdusă inclusiv valoarea zero pentru numărul sectorului cadastral. Opțiunea este valabila și în cazul utilizării comenzii [F29. Editare date generale sector].

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 la utilizarea comenzii [C4. Plasare eticheta suprafata] a fost depistată o eroare de neamplasare a etichetelor de suprafață, pentru unele polilinii de formă alungită sau cu suprafețe egale cu zero. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă GEOTIFF. Comanda poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului GEOTIFF la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Această comandă permite generarea de fișiere PDF și TIFF georeferențiat pentru o planșă cu dimensiuni standardizate (de tip ISO A4-A0, portret sau vedere) din spațiul model (Model Space) sau din spațiul hârtie (Paper Space).

În cazul în care apelarea comenzii se face din spațiul model (Model Space), selecția formatului planșei se poate face în două moduri: fie indicând 3 puncte de colț ale chenarului planșei (în ordinea indicată de slide-ul demonstrativ din caseta de dialog), fie prin selecția chenarului planșei (desenat ca polilinie 2D închisă).

Sunt acceptate doar formate de planșă drepte (orientate orizontal), nu rotite. Se recomandă ca, pentru construcția prealabilă a formatului planșei, să se utilizeze comanda [A3. Inserare format planșă]. Comanda generează fișierul PDF al planșei și – opțional – fișierul TIFF georeferențiat. Fișierul TIFF generat va avea același nume cu cel al fișierului PDF. De asemenea, pe lângă fișierul TIFF georeferențiat, programul generează și fișierul de georeferențiere cu extensia .tfw. Fișierul TIFF georeferențiat se va genera cu o rezoluție implicită de 96 x 96 dpi.

În cazul în care apelarea comenzii se face din spațiul hârtie (Paper Space), programul identifică automat dacă marginea viewportului reprezintă chenarul unei planșe standardizate sau nu. În caz afirmativ, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În cazul lucrărilor de cadastru general, noua comandă permite generarea fișierelor-imagine de tip TIFF georeferențiat aferente planurilor cadastrale preliminare


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, a fost introdusă comanda nouă IMPORTCG. Aceasta poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului IMPORTCG la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Această comandă permite importul în desenul curent al fișierelor CGXML pentru terenuri fără construcții dintr-un director selectat.

După selecția directorului fișierelor CGXML, programul va desena automat pe ecran geometriile imobilelor (atât poliliniile terenurilor, cât și poliliniile construcțiilor), pe layere separate. În cazul fișierelor CGXML pentru imobile fără construcții, programul va asocia în mod automat datele citite din fiecare fișier CGXML. Condiția obligatorie este ca fișierele CGXML să nu conțină erori (așa cum se menționează în caseta informativă de la lansarea comenzii).

● Începând cu noul update, pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comanda [C8. Import/export fișiere ESRI SHP] a fost a fost modificată în ceea ce privește opțiunea de export a poliliniilor 2D închise într-un fișier de tip SHP. Astfel, după apelarea comenzii și acționarea butonului Export fisier ESRI SHP, programul va afișa la promptul de comandă următorul mesaj:

Command: C8

->> Optiuni export fisier ESRI SHP: [Selectare polilinii 2D inchise/Fisier CSV] : se tastează S pentru selecția poliliniilor sau F (ori Enter) pentru alegere fișier CSV

După alegerea opțiunii de selecție a poliliniilor din desen (tasta S), programul va afișa mesajul:

->> Selectati poliliniile 2D inchise: se selectează poliliniile 2D închise din desen

->> Numarul de polilinii selectate: 135

Apoi, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea unor valori implicite pentru cele 5 atribute textuale disponibile.

Atributele implicite sunt disponibile pentru orice utilizare ulterioară a comenzii C8, din aceeași sesiune AutoCAD sau BricsCAD. După acționarea butonului OK, valorile introduse pentru atributele implicite se vor regăsi la toate imobilele selectate, fiind completate automat într-o casetă de dialog de forma:

Caseta de dialog permite afișarea sub formă tabelară a informațiilor pentru toate poliliniile selectate. Fiecare rând al tabelului va conține 6 câmpuri, reprezenând ID-ul fiecărei polilinii și cele 5 atribute disponibile (editabile). ID-ul fiecărei polilinii este reprezentat de handle-ul sau identificatorul unic al acesteia, alocat automat de AutoCAD sau BricsCAD. Plasarea cursorului în orice celulă permite aducerea în centrul ecranului a poliliniei respective și evidențierea ei (highlight). În acest mod, se pot identifica mai ușor eventuale texte din interiorul fiecărei polilinii în vederea preluării (tastării) atributelor specifice.

Butonul Export fisier CSV permite exportul într-un fișier de tip CSV a datelor aferente tuturor poliliniilor. Fișierul CSV salvat permite utilizarea ulterioară a comenzii, atunci când nu a fost finalizată toată operațiunea de introducere de atribute. Practic, se redeschide desenul cu poliliniile de exportat. Se utilizează comanda C8 și se acționează butonul Export fisier ESRI SHP, iar programul va afișa la promptul de comandă următorul mesaj:

Command: C8

->> Optiuni export fisier ESRI SHP: [Selectare polilinii 2D inchise/Fisier CSV] : se tastează F (ori Enter) pentru alegerea fișierului CSV

După alegerea fișierului CSV, programul va afișa caseta de dialog anterioară, permițând astfel reluarea procesului de introducere a atributelor textuale. Opțiunea folosirii unui fișier CSV se va utiliza numai atunci când desenul curent conține toate poliliniile corespondente din fișierul CSV. În caz contrar, programul va afișa un mesaj al erorii identificate.

Noile opțiuni privind exportul fișierelor ESRI SHP permit generarea celor 6 fișiere shp cu atribute multiple, prevăzute în regulamentul de specialitate pentru lucrările de cadastru general. Fișierele obligatorii sunt pentru: limita UAT (3 atribute/poligon), limitele intravilanelor (5 atribute/poligon), limitele sectoarelor cadastrale (4 atribute/poligon), limitele tarlalelor/cvartalelor (4 atribute/poligon), limitele imobilelor (2 atribute/poligon) și limitele construcţiilor (3 atribute/poligon).

 

● Începând cu noul update, pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] a fost a fost modificată în ceea ce privește anexa 1.33 - Memoriu tehnic. Pentru secțiunea 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate au fost alocate 10 rânduri suplimentare. Astfel, numărul total de rânduri disponibile a ajuns la 30.


● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la salvarea datelor asociate imobilelor cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost adăugat un criteriu de verificare suplimentar. Noul criteriu permite verificarea caracterelor din componența textelor informațiilor asociate (date parcele, date construcții, adrese imobil, observații teren, adrese persoane, date inscrieri etc). În cazul în care programul depistează un caracter nepermis, afișează o casetă de dialog de forma:

Utilizarea noului criteriu de verificare permite evitarea posibilelor erori de structură ale fișierelor CGXML (care se vor genera și încărca ulterior în E-Terra).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii [H15. Google Earth], în cazul opțiunii Afiseaza polilinii 2D si texte in Google Earth a fost depistată o eroare de afișare în Google Earth a suprafețelor imobilelor. Eroarea apărea doar pentru imobilele cu date asociate. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost completată, prin adăugarea în caseta de dialog principală a unui buton nou denumit Info personal… ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite adăugarea unei informații personale pentru imobilul curent. Prin acționarea noului buton, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Informația personală introdusă nu se va regăsi în cuprinsul livrabilelor, dar va putea fi utilizată pentru localizarea ulterioară a imobilului folosind comanda [F24. Localizeaza imobil in plan]. Butonul-imagine [ + ] permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor informațiilor personale introduse pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Din această casetă de dialog poate fi selectată apoi orice informație personală, în vederea utilizării ei pentru imobilul curent.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F24. Localizare imobil în plan] a fost completată, prin adăugarea în caseta de dialog principală a două criterii de localizare noi. Primul criteriu de localizare nou (al 21-lea) permite localizarea imobilelor după textul notei unei înscrieri de tip Notare (din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare). Cel de-al doilea criteriu de localizare nou (al 22-lea) permite localizarea imobilelor după informația personală introdusă (și descrisă anterior).

În cazul criteriului nou de localizare după Text Nota (pentru înscrieri de tip Notare), este disponibil și butonul-imagine [+] ce permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor notelor existente pentru toate imobilele cu date asociate din desen, ca în imaginea următoare:

Alegerea cu mouse-ul a unei note din caseta de dialog permite totodată și copierea în clipboard a textului respectiv (dacă este bifat comutatorul copiază nota selectată în clipboard). După acționarea butonului Accept, nota selectată se va completa automat în caseta de dialog a comenzii F24.

În cazul criteriului nou de localizare după Text Informatie Personala Imobil, este disponibil și butonul-imagine [+]ce permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor informațiilor personale introduse pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Din această casetă de dialog poate fi selectată ulterior orice informație personală, care se va completa automat în caseta de dialog a comenzii F24.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] criteriul de localizare după Numar act de proprietate/posesie a fost modificat. Astfel, câmpul de introducere (prin tastare) a numărului actului a fost înlocuit cu o listă derulantă, care conține toate numerele actelor introduse în sectorul cadastral curent, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F24. Localizare imobil în plan] a fost modificată. Astfel, pentru imobilele localizate, caseta de dialog a opțiunilor include butonul nou Genereaza livrabile, ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opis alfabetic, fișe de date imobile sau fișiere CGXML), exclusiv pentru imobilele localizate. Astel, după acționarea noului buton, programul va afișa caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru].

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F30. Adnotari plan cadastral] a fost modificată. Astfel, la inserarea pe planul cadastral a legendei (conform specificațiilor tehnice în vigoare), programul permite selectarea articolelor dorite, printr-o nouă casetă de dialog.

Implicit, caseta de dialog Selectati continutul legendei nu are bifat nici un articol. Comutatorul toate articolele permite bifarea/debifarea tuturor articolelor. Legenda inserată pe plan va include exclusiv articolele bifate.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la adăudarea/editarea datelor parcelelor cu ajutorul comenzii [F17. Adaugare/Editare date parcela] (pentru generarea anexei 1.44 – Tabel parcelar), a fost depistata o eroare. Această eroare apărea doar în cazul imobilelor compuse din mai multe parcele (categorii de folosință), pentru care programul înregistra incorect suprafețele parcelelor componente. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la generarea tabelului parcelar cu ajutorul comenzii [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] (pentru generarea anexei 1.44 – Tabel parcelar), a fost depistată o eroare de omitere a unor polilinii, în momentul selecției imobilelor (cu date asociate). Această eroare se datora unor polilinii provenite din desene mai vechi, sau create cu ajutorul unor aplicații terțe (de ex. Microstation). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

UPDATE 17 mai 2021

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 

● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 include comanda nouă ACTAD. Această comandă poate fi apelată din lista derulantă a comenzilor suplimentare (din caseta de dialog Cadastru) sau prin tastarea cuvântului ACTAD la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Comanda permite actualizarea adreselor poștale ale tuturor imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral. Actualizarea constă în completarea automată a câmpului Descriere suplimentară din adresa poștală a fiecărui teren, cu numărul taralei și numărul parcelei. În acest fel, toate adresele imobilelor din opisul alfabetic vor include aceste informații la sfârșit, în paranteză, ca în imaginea următoare:După apelarea comenzii va fi afișat un mesaj informativ de forma:

Comanda are efect doar asupra imobilelor pentru care au fost introduse informațiile privind numerele de tarla și de parcelă (deci doar pentru acele terenuri din fostele zone cooperativizate). Comanda nu are efect în cazul imobilelor pentru care au fost generate fișiere de date asociate cu extensia csg. Pentru aceste imobile se va utiliza comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil], completând corespunzător rubrica Descriere suplimentară din adresa poștală a terenului.


● Începând cu noul update, comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0 a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea imobilelor, caseta de dialog pentru alegerea livrabilelor va avea următoarea formă:

Butoanele radio au fost înlocuite cu comutatoare. Astfel, prin bifarea acestor comutatoare se vor putea genera mai multe tipuri de livrabile printr-o singură comandă. Suplimentar, a fost introdusă și opțiunea generării fișierelor CGXML pentru imobilele selectate.

După generarea secvențială a livrabilelor dorite, programul va afișa o casetă de dialog care va permite deschiderea directoarelor create pentru: registrele cadastrale, fișele de date ale imobilelor, fișierele CGXML, sau deschiderea fișierului Excel aferent opisului alfabetic al titularilor.

● Începând cu noul update, comanda [F19. Proiect documentatie cadastrala] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost modificată. Astfel, pentru introducerea sau editarea unui act de proprietate, caseta de dialog aferentă a fost simplificată, prin eliminarea vechilor informații (tip act, data act, autoritate emitentă). Noua casetă de dialog conține doar câmpul necesar introducerii denumirii actului, ca în imaginea următoare:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în caseta de dialog pentru adăugarea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, a fost introdus un control nou, ca în imaginea următoare:

În cazul înscrierilor de tip NOTARE, noul buton-imagine permite alegerea unui text dintr-o listă derulantă cuprinzând toate notele introduse până la acel moment în imobilele din sectorul cadastral.

● În cadrul comenzii [C3. Detasare suprafata] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la detașarea multiplă în suprafețe diferite a fost identificată o eroare de parcelare a ultimului lot din lista suprafețelor introduse, atunci când suma suprafețelor loturilor era egală cu suprafața absolută a conturului inițial. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru versiunea AutoCAD 2022 (full engine).

● Începând cu noul update, în submeniul [C. Parcele] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost introdusă comanda nouă [C8. Import/export fisiere ESRI SHP]. Această comandă permite importul și/sau exportul în/din AutoCAD sau BricsCAD a fișierelor de tip ESRI SHP. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de selecție a operațiunii dorite.

Pentru import se acționează butonul Import fisiere ESRI SHP, iar programul va afișa o casetă de selecție de tip Windows, pentru alegerea unuia sau mai multor fișiere SHP. După selecția fișierelor ESRI SHP, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Pentru fiecare fișier SHP selectat, caseta de dialog permite alegerea layerului pe care vor fi amplasate obiectele (poliliniile 2D), alegerea atributului dintr-o listă derulantă a atributelor textuale și înălțimea textelor care vor fi inserate automat pe ecran. În exemplul prezentat, au fost utilizate fișierele (E-Terra) CONSTRUCTII_ACTIVE și IMOBILE_ACTIVE din subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple\SHP al programului. Fiecare fișier de tip ESRI SHP selectat trebuie sa conțină cel puțin două fișiere adiționale, cu același nume și cu extensile shx și dbf. Fișierul principal cu extensia shp include geometriile poligoanelor. Fișierul-index cu extensia shx include indexul pozițional al geometriilor, iar fișierul cu extensia dbf este un fișier de tip dBASE care conține toate atributele fișierului shape. După acționarea butonului Accept programul va importa în desen geometriile poligoanelor - ca polilinii 2D închise și atributele textuale - ca entități de tip TEXT. După importul propriu-zis programul va afișa la promptul de comandă un mesaj privind numărul obiectelor importate.

Pentru export se acționează butonul Export fisier ESRI SHP, iar programul va solicita selecția de pe ecran a poliliniilor 2D închise ce vor fi incluse în fișierul SHP de exportat. Apoi programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea – după caz – a atributelor textuale pentru fiecare polilinie selectată. Pentru introducerea atributelor, se selectează o polilinie din lista derulantă (care va fi adusă automat în centrul ecranului) și se va introduce atributul textual dorit.

După acționarea butonului OK, programul va afișa o casetă de dialog de tip Windows, pentru salvarea fișierului SHP dorit, iar la promptul de comandă va fi afișat un mesaj privind numărul de polilinii incluse în fișierul SHP.

● Începând cu noul update, comanda [B1. Import puncte topo…] din submeniul [B. Puncte] a fost completată cu opțiunea importului fișierelor de coordonate cu extensia csv (comma-separated values).

Aceste fișiere sunt de tip ASCII și conțin, pe fiecare linie, un număr de minim 4 câmpuri separate obligatoriu prin virgulă (,). Câmpurile obligatorii sunt următoarele: numărul punctului, coordonata Nord (sau Est), coordonata Est (sau Nord) și cota. Fișierele csv pot include, la sfârșitul fiecărei linii, câte o descriere textuală a punctului respectiv. Un exemplu de fișier csv este Ex2.csv din subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple\CSV al programului. Mai jos sunt prezentate câteva linii dintr-un fișier de coordonate cu extensia csv:

101,5011.889,4952.757,199.914,STATIE

102,4981.452,5001.704,199.521,CLADIRE

103,5016.009,5028.558,199.968,SANT PODET

104,5015.455,5029.828,199.836,POARTA GARD

Descrierile textuale de la sfârșitul fiecărei linii dintr-un fișier de coordonate csv se vor amplasa implicit pe layerul TOPO_NOTE și se vor insera pe ecran, ca în imaginea anterioară. În cazul fișierelor csv, eventualele descrieri de la sfârșitul fiecărei linii nu trebuie încadrate de niciun delimitator non-numeric (ca în cazul notelor textuale din fișierele ASCII xyz sau txt). Utilizarea fișierelor de coordonate cu extensia csv, poate reprezenta o alternativă la varianta de lucru cu coduri numerice.

● Începând cu noul update, comanda [B14. Export puncte TG] din submeniul [B. Puncte] a fost completată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea punctelor topografice (TG) din desen, programul va afișa caseta de dialog Setari fisier ASCII care permite alegerea numărului de zecimale (între 0 și 16) pentru coordonatele exportate ale punctelor.

● Începând cu noul update, comanda [K3. Extrage coordonate…] din submeniul [K. Informatii] a fost completată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea opțiunii de extragere de coordonate din entități, programul va afișa caseta de dialog Extragere coordonate. În caseta de dialog a fost introdusă posibilitatea setării numărului de zecimale (între 0 și 16) pentru coordonatele extrase din entitățile grafice.

● Începând cu noul update, comanda [C3. Detasare suprafata] din submeniul [C. Parcele] a fost completată. Astfel, în cazul parcelării multiple în suprafețe egale, după selectarea poliliniei de parcelat, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea suprafeței fiecărui lot nou sau pentru introducerea numărul de loturi noi.

● Începând cu noul update, comanda [J13. Inversare sens vertexuri] din submeniul [J. Polilinii 3D] a fost completată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea poliliniilor (2D sau 3D), programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea sensului dorit.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda MODIFCG (de editare în bloc a numerelor CADGEN) a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul permite selectarea doar a acelor imobilele pentru care se dorește modificarea numerelor CADGEN. Această modificare este utilă în cazul în care, după introducerea datelor tuturor imobilelor din sector, se impune modificarea unor numere CADGEN existente (ca urmare a unor reparcelări, eliminări de imobile sau crearea de imobile noi). După apelare, comanda va afișa un mesaj de selecție de forma:

 >> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] :

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] a fost identificată o eroare, datorată unor acte de proprietate sau posesie, a căror număr era introdus într-un format similar cu cel al unei date calendaristice (xx/xx/xxxx). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, comanda [C3. Detasare suprafata] este disponibilă pentru versiunile BricsCAD V13-V20, atât pentru cele de 64 de biți, cât și pentru cele de 32 de biți.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la efectuarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana a fost introdusă o listă derulantă nouă, ca în imaginea de mai jos:

Noua listă derulantă permite afișarea în ordine alfabetică a numelor/denumirilor persoanelor fizice sau juridice care provin dintr-un fișier csv de import al persoanelor (selectat anterior cu comanda [F28. Import/Export date persoane]). În acest fel, alegerea unei persoane fizice sau juridice care provine din fișierul csv importat, se va putea face doar pe baza numelui sau denumirii acesteia, fără a mai fi necesară introducerea CNP-ului sau CUI-ului și acționarea butonului-imagine de localizare (lupa). Alegerea unei persoane fizice sau juridice din lista derulantă, permite completarea automată a tuturor datelor individuale și de adresă a persoanei selectate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la utilizarea comenzii TOPOLOGIE pentru verificarea poliliniilor cu sau fără date asociate, în caseta de dialog informativă pentru ștergerea tuturor obiectelor din layerul TOPOLOGIE, a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:

Noul comutator permite creșterea vitezei de lucru la verificarea topologică a unui sector cadastral, mai ales atunci când comanda TOPOLOGIE este apelată în mod frecvent, pe măsura completării cu imobile (polilinii) a unui sector cadastral.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la introducerea datelor unei persoane fizice s-a identificat o eroare de verificare a CNP-ului în cazul titularilor/persoanelor din județul Olt. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [J13. Inversare sens vertexuri] a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, comanda operează atât pentru polilinii 3D, cât și pentru polilinii 2D care pot fi selectate multiplu. După apelarea comenzii, programul afișează o casetă de dialog pentru selecția multiplă a acestor entități.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comenzile [F3. Plasare puncte contur] (pentru polilinii 2D închise) și [F11. Plasare puncte contur] (pentru parcelele dintr-o tarla), conțin o opțiune nouă.

Noua opțiune permite amplasarea punctelor de contur, obligatoriu în sens orar. Dacă a fost bifat noul comutator, poliliniile ale căror vertexuri se desfășoară în sens antiorar vor fi modificate prin inversarea sensului vertexurilor.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comenzile [F5. PAD pe format A3…A0] (pentru contruirea rapidă a unei anexe 1.35) și [F70. PAD pe format A3] (pentru construirea rapidă a unei anexe 1.36) includ o opțiune nouă pentru amplasarea punctelor de contur obligatoriu în sens orar.

În cazul utilizării comenzii [F5. PAD pe format A3…A0], comutatorul este amplasat în partea de jos a casetei de dialog, ca în imaginea de mai jos:

În cazul utilizării comenzii [F70. PAD pe format A3], comutatorul este amplasat ca în imaginea de mai jos:

● Începând cu noul update, comanda [B16. Distribuie puncte TG cu coduri pe layere] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost modificată și redenumită ca [B16. Distribuie puncte TG pe layere]. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Noua comandă permite distribuirea pe layere și a punctelor cu note textuale atașate. Notele textuale sunt scurte descrieri ale punctelor, amplasate la sfârșitul fiecărei linii din fișierul de coordonate. Notele textuale trebuie încadrate obligatoriu de un delimitator non-numeric. Implicit, acest delimitator este asteriscul (*), dar poate fi modificat în orice moment, folosind butonul Layere și etichete puncte din caseta de dialog aferentă comenzii [B1. Import puncte topo….]. Utilizarea notelor textuale este o practică frecventă, mai ales în cazul în care nu se dorește utilizarea codurilor numerice (propuse implicit de aplicație). Mai jos, sunt prezentate câteva linii cu note textuale dintr-un fișier de coordonate:

105 486870.9331 335701.6115 339.687 *MARGINE DRUM*
108 486879.7004 335705.6179 338.643 *AX SANT*
109 486881.166 335703.6591 338.886 *AX DRUM*
113 486888.4713 335693.2066 339.312 *GARD PLASA*

După apelarea comenzii și acționarea butonului Puncte cu note textuale, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Comanda presupune selectarea unei note textuale din partea stângă a casetei de dialog, urmată de selectarea unui layer din partea dreaptă a casetei de dialog. Denumirile layerelor se regăsesc în fișierul Topocode.csv din directorul C:\TopoGraph8.0. Acest fișier poate fi modificat prin editarea acestor denumiri sau prin adăugarea unor denumiri noi.

● Începând cu noul update, pentru detașarea multiplă în suprafețe diferite cu comanda [C3. Detasare suprafata] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, afost introdusă o casetă de dialog nouă, ca în imaginea următoare:

Butoanele din zona inferioară a casetei de dialog permit deplasarea rândurilor, ștergerea rândului curent, adăugarea unui rând nou, salvarea tabelului într-un fișier txt sau csv, inserarea unui tabel nou prin citirea unui fișier txt sau csv, ștergerea tuturor rândurilor sau inversarea tuturor rândurilor.

Totodată, în interiorul fiecărui lot care va rezulta prin parcelare pot fi inserate etichete textuale. Opțiunea inserării etichetelor textuale presupune acționarea unuia din butoanele radio: etichete pe un șir sau etichete pe o coloană. Etichetele textuale se amplasează în centrul fiecărui lot, având o dispunere paralelă cu direcția de parcelare. Textele se pot amplasa pe un singur șir (ca entități de tip TEXT) sau pe o singură coloană (ca entități de tip MTEXT).

UPDATE 07 februarie 2021


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, în caseta de dialog Optiuni layout plansa din cadrul comenzii [A4. Creeaza layout plansa] au fost introduse două opțiuni noi.

 

În cazul în care se dorește crearea unui singur layout (cu unul din primele două butoane radio), noul comutator permite salvarea ca fișier PDF al layout-ului nou. Opțiunea este valabilă numai dacă chenarul selectat aparține unui format standard de tip A4, A3, A2, A1 sau A0 portret sau vedere. Formatele standardizate de tip portret sau vedere se pot insera cu comanda [A3.Inserare format plansa].

Butonul nou Salveaza ca PDF un layout cu format ISO standard permite crearea unui fișier PDF dintr-un layout existent. Butonul este activ numai dacă programul identifică existența în desen a cel puțin unui layout cu dimensiuni standardizate. După acționarea noului buton, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În caseta de dialog sunt afișate toate layout-urile standard identificate, și permite selecția integrală sau parțială a acestora, pentru salvarea ca PDF. După acționarea butonului Accept se vor genera automat fișierele PDF în același loc în care se regăsește desenul curent. Noile opțiuni din cadrul comenzii [A4. Creeaza layout plansa] sunt disponibile numai pentru versiunile AutoCAD 2009-2021 și BricsCAD V17 – V21.

● Începând cu noul update, comanda [F5. PAD pe format A3…A0] a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea conturului imobilului, programul va afișa o singură casetă de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului și a datelor parcelelor. În partea din stânga-jos a noii casete de dialog a fost inclus un comutator denumit salveaza modelul PAD ca PDF. Astfel, după generarea pe ecran a PAD-ului, programul va afișa o casetă de tip Windows pentru salvarea PAD-ului ca fișier PDF. Numele propus implicit pentru fișierul PDF este același cu cel al desenului dwg. Opțiunea este disponibilă numai pentru versiunile AutoCAD 2009-2021 și BricsCAD V17 – V21.

● Începând cu noul update, comanda [F70. PAD pe format A3] a fost modificată. Astfel, după generarea pe ecran a PAD-ului pentru alipire/dezlipire (anexa 1.36), programul va afișa o casetă de tip Windows pentru salvarea anexei grafice ca fișier PDF. Numele propus implicit pentru fișierul PDF este același cu cel al desenului dwg. Opțiunea este disponibilă numai pentru versiunile AutoCAD 2009-2021 și BricsCAD V17 – V21. 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la amplasarea numerelor CADGEN cu comanda NUMERE (pentru polilinii cu date asociate), în caseta de dialog a fost introdus un comutator nou, conform imaginii de mai jos:

Bifarea comutatorului permite ștergerea numerelor CADGEN din desen, înainte de amplasarea noilor numere CADGEN.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la generarea opisului alfabetic cu comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] s-a constatat o eroare de completare a coloanei Suprafața în posesie, în cazul posesiilor faptice. Această situație s-a observat numai pentru persoanele în a căror denumire sunt prezente diacriticele Ș și Ț (minuscule sau majuscule) și numai cand aplicația este utilizată sub AutoCAD. Începând cu acest update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, în caseta de dialog pentru opțiunile comenzii [C2. Plasare puncte si inventar] a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:

Bifarea acestui comutator permite amplasarea oblgatorie în sens orar a punctelor pentru polilinia 2D selectată. De asemenea, atunci cand această opțiune este bifată, iar vertexurile poliliniei selectate sunt în sens antiorar, programul modifică polilinia prin inversarea sensul vertexurilor, din antiorar în orar.

● Începând cu noul update, comanda [J13. Inversare sens vertexuri] a fost modificată. Modificarea permite inversarea sensului vertexurilor pentru polilinii multiple, atât 3D cât și 3D. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția multiplă de polilinii 3D sau 2D.

După selectarea poliliniilor, programul va efectua conversia și va afișa numărul de polilinii modificate.

UPDATE 07 ianuarie 2021

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, comanda [A4. Creeaza layout plansa] din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 a fost modificată. Astfel, după apelare, va fi afișată o casetă de dialog ce include 3 opțiuni pentru crearea unui singur layout sau mai multor layout-uri. Prima opțiune permite realizarea unui layout prin indicarea a 3 puncte de colț ale chenarului planșei, respectiv colțul din stânga-jos, colțul din dreapta-jos și colțul din dreapta-sus.

Cea de a doua opțiune permite selectarea chenarului planșei reprezentat printr-o polilinie 2D închisă de formă dreptunghiulară.

Cea de a 3-a opțiune permite crearea de layout-uri multiple prin selectarea secvențială a chenarelor planșelor desenate în spațiul model prin polilinii 2D închise de formă dreptunghiulară. 

Indiferent de opțiunea selectată, comanda permite crearea de layout-uri atât pentru planșe drepte (orientate orizontal), cât și pentru planșe rotite. De asemenea, pot fi utilizate atat dimensiuni standard ale chenarelor, cât și dimensiuni particulare (adaptate desenului). Indiferent de format, chenarele selectate vor fi transformate automat în entități de tip VIEWPORT (în spațiul hârtie), cu toate laturile dispuse la 10 mm de marginea exterioară a planșei. Această regulă este valabilă pentru toate chenarele selectate, cu excepția formatelor A4 portret și A3 vedere. Pentru aceste două formate, chenarele trebuie să includă pe partea stângă marginea de îndosariere de 20 mm. Aceasta reprezintă regula principală de care trebuie să se țină cont la desenarea chenarelor planșelor în spațiul model.

● Începând cu noul update, în cadrul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului MODIFCG la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Această comandă permite modificarea tuturor numerelor CADGEN ale imobilelor cu date asociate din desenul curent.

După apelare, programul va afișa o casetă de dialog în care se va introduce o valoare numerică întreagă, pozitivă sau negativă din intervalul cuprins între -32768 și 32767. Cu valoarea introdusă se vor incrementa toate numerele CADGEN din desen. La final, se va afișa o casetă de dialog informativă privind numărul de imobile actualizate. Se va acorda atenție acelor imobile pentru care există fișiere csg asociate. În cazul acestora, după aplicarea comenzii MODIFCG se va utiliza comanda F21, iar în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil se va acționa butonul Salveaza și închide. În acest fel, se va actualiza atât denumirea, cât și conținutul fișierului csg asociat. Comanda nu operează asupra imobilelor care conțin contrucții de tip condominiu. Pentru aceste imobile se va putea modifica numărul CADGEN, numai prin aplicarea individuală a comenzii F21.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare (al 20-lea).

Noul criteriu permite identificarea tuturor imobilelor cu date asociate după unul din tipurile de inscriere (întabulare, notare, înscrierea posesiei sau înscrierea provizorie).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Optiuni inserare format din cadrul comenzii [A3. Inserare format plansa…] a fost introdus un comutator denumit insereaza formatul plansei ca bloc.

Prin bifarea comutatorului, formatul planșei va fi inserat ca un singur obiect de tip bloc. În caz contrar, programul va desena polilinii separate, atât pentru conturul exterior cât și pentru chenarul planșei. Cel de-al doilea caz este util atunci când se dorește imprimarea din spațiul hârtie (Paper Space) și se apelează comanda pregătitoare A4 (pentru selecția chenarului planșei).

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Optiuni caroiaj din cadrul comenzii [A2. Caroiaj topografic] a fost introdus un comutator denumit deseneaza caroiaj ca bloc. Prin bifarea comutatorului, caroiajul topografic va fi inserat ca un singur obiect de tip bloc. În caz contrar, caroiajul rectangular va fi format din entități separate de tip LINE, TEXT și LWPOLYLINE. Opțiunea caroiajului topografic ca bloc prezintă avantajul manipularii mai ușoare a acestuia (copiere, ștergere, rotire, mutare etc).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update, după apelarea comenzii [C3. Detasare suprafata] programul va afișa o casetă de dialog modificată, ca în imaginea următoare:

În partea dreaptă a casetei de dialog au fost amplasate două zone-imagine cu scop explicativ, iar în partea de jos a fost introdus un comutator care permite păstrarea poliliniei inițiale după parcelare.

Totodată, în cazul parcelării după un punct obligat (de pe polilinia inițială), la deplasarea mouse-ului (pentru alegerea punctului din care se începe detașarea), programul va evidenția cu portocaliu ramura din zona respectivă, conform imaginii anterioare. De asemenea, pentru obținerea unui rezultat corect linia de detașare trebuie să intersecteze poligonul inițial doar în două puncte. De aceea se recomandă ca pentru parcelare să se selecteze un poligon inițial convex (cu toate unghiurile interioare mai mici de 180 de grade sexagesimale).


● La utilizarea comenzii F22 pentru generarea fișelor de date a imobilelor din TopoGraph8.0, a fost identificată o eroare de necompletare a numelor persoanelor în subtabelul 3 [Proprietatea/Posesia] coloana [Nume și prenume Deținător]. Această situație se datorează neutilizării (cel puțin o dată) a butonului [+] pentru setările fișelor de date.

Începând cu acest update, la generarea inițială a fișelor de date se vor utiliza setările implicite (ca în imaginea anterioară), fără a mai fi necesară apelarea prealabilă a butonului [+] al setărilor. Ca atare, numele/denumirile persoanelor se vor completa corespunzător în subtabelul 3 [Proprietatea/Posesia], [Nume și prenume Deținător].


● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, câmpul aferent denumirii persoanei juridice a fost redimensionat (mărit) în scopul de a introduce și vizualiza mai ușor denumirile mai lungi ale persoanelor juridice.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil], după importul propriu-zis al unui fișier CGXML, în caseta de dialog Recomandare, a fost amplasat în partea de jos un comutator care permite suspendarea afișării acestui mesaj, ca în imaginea următoare:

După bifarea comutatorului și acționarea butonului OK, mesajul de recomandare va fi suspendat temporar, pentru orice import CGXML din sesiunea de desenare curentă (fișierul dwg în lucru). Această modificare permite creșterea productivității în situația utilizării repetate a importului de fișiere CGXML fără erori (create anterior cu aplicația A.N.C.P.I. GenerareCG sau cu CADGen3.0). Indiferent de opțiunea selectată, după importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra3, este obligatorie verificarea TUTUROR datelor importate.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu 03 noiembrie 2020 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V21 versiunile PRO, BIM, Mechanical și Ultimate.

● Începând cu noul update, comanda [F5. PAD pe format A3] a fost modificată și permite realizarea automată a modelui PAD și pe formatele ISO A2, A1 și A0, prin simpla selecție a imobilului.

După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selectarea formatului standardizat al planșei în care trebuie încadrat imobilul (polilinia 2D aferentă acestuia).

În afara formatelor suplimentare A2, A1 și A0, programul poate crea și un format de planșă adaptat dimensiunilor generale ale imobilului. În acest caz se poate utiliza orice scară de reprezentare (de la 1:50 până la 1:25000). Acestă opțiune poate fi utilă în cazul imobilelor alungite sau cu dimensiuni care nu permit încadrarea comodă a imobilului într-un format standard. Întotdeauna, formatul de plansă cu dimensiuni adaptate la imobil va avea pe verticală minim 297 mm (echivalentul înălțimii unui format A4).

● În cadrul comenzii [F19. Proiect Documentatie Cadastrala] a fost introdusă opțiunea de generare în format pdf a anexelor textuale 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 și 1.45 din componența unei documentații cadastrale. Astfel, după salvarea documentației cadastrale (ca fișier cu extensia ddc) și generarea anexelor (în format xls), programul va afișa o casetă de dialog de forma:

După acționarea butonului Generează anexe PDF, programul va crea un fișier pdf cu același nume ca cel al fișierului xls al anexelor. De asemenea, programul va deschide automat noul fișier pdf generat.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 este disponibilă o comandă nouă: PLANSA. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului PLANSA la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite editarea (modificarea) numărului de planșă, pentru o selecție de imobile cu date asociate din desen și este utilă în cazul în care toate imobilele din sectorul cadastral se află intr-un singur desen (fișier .dwg), dar se dorește ca imprimarea să se facă pe planșe racordabile. În această situație, după apelarea comenzii PLANSA se vor selecta toate imobilele aferente unei planșe, după care se va introduce noul număr de planșă.

Avantajul utilizării acestei comenzi constă în faptul că, în opisul alfbetic al titularilor (care se va genera ulterior cu comanda F22), coloana aferentă numerelor de planșă se va completa corespunzător. Pentru imobilele străbătute de linia de racordare dintre două sau mai multe planșe se va proceda astfel: Se va apela comanda PLANSA și se vor selecta numai aceste imobile. În caseta de introducere a numărului de planșă se va introduce (de exemplu) 1,2 sau 1,3 (în funcție de numerele planșelor în care aceste imobile se regăsesc parțial). La final, programul va afișa numărul de imobile pentru care a fost actualizat numărul planșei și va permite colorarea imobilelor, cu sau fără copierea acestora în clipboard.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML cu construcții se oprea dacă programul identifica o valoare incorectă pentru câmpul cod grupa destinație (tabela BUILDING, coloana BUILDINGDESTINATION). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului cgxml. După import, se vor face corecțiile necesare.

Aceeași eroare a fost eliminată și din cadrul comenzii [F26. Polilinii imobile din CGXML], care se întrerupea la momentul citirii unui fișier cgxml cu valori incorecte pentru câmpul cod grupa destinatie.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], după editarea informațiilor unei persoane dintr-un imobil cu date asociate și, respectiv, salvarea tuturor datelor imobilului, programul afișa o casetă de actualizare a listei de persoane. Începând cu noul update a fost eliminată această caseta informativă și a fost eliminat timpul de așteptare necesar actualizării listei de persoane din sectorul cadastral.

● Pentru aplicațiile de cadastru TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 în cadrul comenzii [C2. Plasare puncte si inventar] a fost introdusă opțiunea ca punctele de inserare a textelor aferente numerelor punctelor să fie amplasate strict în afara poliliniei.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cazul imobilelor cu posesii (având o înscriere de tip Întabulare drept proprietate și o înscriere de tip Notare) s-a constatat că, în cazul existenței mai multor posesori la înscrierea de tip Notare, în opisul alfabetic, Suprafața în posesie era alocată unui singur posesor. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F19. Proiect Documentatie Cadastrala], la introducerea datelor aferente anexei 1.33 – memoriu tehnic – a fost dublat spațiul de text disponibil pentru secțiunile 3 (scurta prezentare a situației din teren) și 4 (operațiuni topo-cadastrale efectuate). Această modificare este valabilă și pentru anexele 1.33 generate cu ajutorul comenzii [F200. Documentații Cadastrale Multiple].

Începând cu noul update, secțiunile 3 și 4 pot include un număr de maxim 20 de linii de text (adaptate unui format A4 tip portret, conform fișierelor-model 10.xls, 20.xls, 30.xls și 40.xls din subdirectorul C:\TopoGraph8.0\UAT al programului).

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) imobilele cu date asociate din desen.

Începând cu noul update, la momentul bifării acestui comutator se va lansa o casetă de opțiuni ce include două variante de evidențiere a imobilelor: doar Imobilele din vederea curentă sau Toate imobilele din desen.

Varianta evidențierii (doar a) imobilelor din vederea curentă permite creșterea productivității la adăugare datelor de cadastru sistematic.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML se oprea dacă fișierul respectiv conținea o categorie de folosință incorectă sau nu conținea nicio categorie de folosință (tabela PARCEL, coloana USECATEGORY). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului. După import se vor face corecțiile necesare.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la introducerea/editarea unei adrese pentru teren sau pentru persoane, s-a constat o eroare de afișare a denumirilor UAT-urilor și localităților care încep cu litera Î (de exemplu comuna Întregalde, localitatea Întregalde).

Începînd cu noul update această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ o comandă nouă ce permite realizarea fișierelor-proiect pentru 5 documentații cadastrale noi de primă înregistrare sau de actualizare date imobil, folosind o documentație cadastrală existentă (ca fișier cu extensia ddc). Comanda poate fi apelată direct din meniul pull-down folosind comanda CADASTRU și acționând butonul [F200. Documentatii cadastrale multiple], ca în imaginea de mai jos. Totodată, noua funcție poate fi apelată prin tastarea F200 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

După selecția fișierului-proiect al documentației cadastrale existente, programul afișează o casetă de dialog în care, pentru fiecare documentație cadastrală nouă, se va introduce numărul de evidență al dosarului, tipul documentației și suprafața imobilului. De asemenea, memoriul tehnic al documentației cadastrale existente va fi cel implicit pentru fiecare dosar nou, acesta putând fi editat corespunzător folosind butoanele [Memoriu tehnic]. După alegerea fișierului documentației existente, programul propune implicit numerele de evidență ale dosarelor noi (prin incrementarea cu 1 a numărului dosarului existent). Totodată, fiecare dosar nou (fișier ddc) se poate salva (opțional) într-un director distinct amplasat în acelați loc cu fișierul ddc existent (prin bifarea comutatorului din partea de jos a casetei de dialog).

Generarea anexelor textuale 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 și 1.33 în format Excel pentru fiecare documentație cadastrală nouă se realizează folosind ulterior comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala]. Comanda poate fi utilă în cazul documentațiilor cadastrale cu caracter repetitiv, așa cum este cazul lucrărilor de expropriere.


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la construirea tabelului recapitulativ al încăperilor din cadrul anexei grafice 1.37, prin utilizarea comenzii [F9. Tabel încăperi] a fost identificată o eroare de afișare a valorilor suprafeței totale și a suprafeței utile totale a unității individuale. Începând cu acest update, pentru calculul acestor valori se ține cont strict de valorile cu o singură zecimală ale suprafețelor utile ale încăperilor (conform reglementărilor în vigoare). Totodată, mărimile suprafețelor totale pot fi afișate în tabel, fie prin valori cu o singură zecimală, fie prin valori întregi (adaptarea va ține cont de solicitările OCPI locale).


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la introducerea/editarea datelor aferente unei persoane fizice folosind comenzile [F21. Adaugare/Editare date imobile] sau CSV (creează fișier csv persoane) a fost identificată o eroare pentru acele CNP-uri cu cod de județ invalid. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ comanda nouă [B16.Distribuie puncte TG cu coduri pe layere]. Comanda poate fi apelată direct din meniul pull-down, din ribbon, din toolbar-ul Puncte sau prin tastarea B16 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Noua comandă permite distribuirea punctelor topografice (TG) cu coduri din desen pe layere personalizate. Fișierul Topocode.csv din directorul C:\TopoGraph conține denumirile layerelor asociate pe care se vor distribui punctele cu coduri din desen. După apelarea comenzii, programul va căuta automat toate punctele TG de pe ecranul grafic și va afișa o casetă de dialog de forma:


Se pot distribui pe layere toate punctele topografice cu coduri din desen (utilizând succesiv butoanele Selectează tot și Accepta) sau se pot selecta doar anumite coduri pentru care se dorește distribuirea punctelor din desen. Comanda este utilă în cazul în care se urmărește controlul vizual pe ecran al punctelor topografice cu anumite coduri (de ex. margini de drum, axe de drum, taluzuri, limite etc), facilitând astfel desenarea mai rapidă a planșei (prin închiderea/deschiderea temporară a acestor layere).

● În cadrul comenzii [C1. Cotare parcela], după selecția de pe ecran a poliliniei de cotat, în caseta de opțiuni Cotare parcela a fost introdus un comutator nou denumit plasează perpendicular textele prea lungi.


Prin bifarea acestui comutator, textul se dispune perpendicular pe segmentul de cotat. Este cazul textelor de cotă cu lungimi mai mari decât lungimile segmentelor de cotat.


● În cadrul comenzii [B8. Etichetare puncte], atunci când se dorește reamplasarea de etichete pentru numerele punctelor topografice din desen, în caseta de dialog Etichetare puncte a fost introdus un comutator nou denumit layer NUMERE_SUPRAPUSE.

Acest comutator este disponibil numai împreună cu comutatorul optimizare poziții numere și are ca scop distribuirea numerelor pe layerul implicit NUMERE_SUPRAPUSE (atunci când, pentru amplasarea numărului de punct, programul identifică și alte entități în poziția calculată). Ca și în cazul layerului COTE_SUPRAPUSE și layerul NUMERE_SUPRAPUSE va fi implicit închis.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0 au fost introduse 3 criterii de localizare noi. Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a imobilelor dintr-un sector cadastral a ajuns la 18.

Criteriul de localizare denumit Localizează imobilele cu înscrieri în partea a 3-a permite identificarea rapidă a tuturor imobilelor cu date asociate care dețin înscrieri în partea a 3-a a cărții funciare (notări, procese, interdicții, ipoteci, servituți etc).

Criteriul denumit Localizează toate imobilele cu construcții permite identificarea tuturor imobilelor în care au fost introduse construcții cu sau fără acte.

Criteriul denumit Localizează toate imobilele din intravilan este util în cazul sectoarelor cadastrale mixte (intravilan-extravilan), când se dorește identificarea doar a proprietăților din intravilan.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la utilizarea comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] în cazul imobilelor cu construcții fără identificator electronic a fost depistată o eroare de completare în fișierul CGXML a unui identificator electronic rezidual. Acest caz a fost identificat în cazul generării tuturor fișierelor CGXML dintr-un sector cadastral care conține imobile cu construcții cu și fără identificatori electronici. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru realizarea anexei 1.44 - Tabel parcelar, comenzile [F17. Adaugare/Editare date parcela] și [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] au fost  modificate după cum urmează:

   După apelarea comenzii F17 și selectarea unei parcele (polilinie 2D închisă) din planul parcelar, caseta de dialog Adaugare/Editare date parcela va avea o formă nouă, simplificată, din care au fost eliminate câmpurile aferente construcțiilor, ca în imaginea următoare:

După apelarea comenzii [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] pentru selectarea parcelelor nu se va mai ține cont de numerele de ordine din tarla ale acestora. Indiferent de modul de selecție, programul va completa tabelul parcelar .xls în ordine crescătoare.

          Totodată, anexa 1.44 - Tabel parcelar a fost adaptată corespunzător prevederilor Ordinului 700. Au fost eliminate coloanele aferente datelor pentru construcții (coloanele 12, 13 și 14) iar la subsolul tabelului parcelar se vor amplasa și textele suplimentare (președinte, OCPI recepție, întocmit, executant, data). Fișierul-model pentru tabelul parcelar este denumit 6.xls și este amplasat în subdirectorul UAT al programului (C:\TopoGraph7.0\UAT\6.xls respectiv C:\TopoGraph8.0\UAT\6.xls). De asemenea, în subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple programul conține fișierul-exemplu Plan Parcelar.dwg și tabelul parcelar aferent acestuia TabelParcelar.xls.● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 înclude comanda nouă CSVAD. Această comandă poate fi apelată din lista derulantă a comenzilor suplimentare din caseta de dialog Cadastru, prin tastarea cuvântului CSVAD la promptul de comandă sau prin apelarea din ribbonul  Cadastru General.

Noua comandă permite crearea unui fișier csv cu adresele administrative ale imobilelor din intravilanul unui sector cadastral. După apelarea comenzii programul va cerceta toate imobilele cu date asociate de pe layerul TERENURI și va afișa o casetă de dialog de forma:

După alegerea unei opțiuni programul va afișa o casetă de salvare a fișierului csv având ca denumire implicită numele UAT-ului.

Structura fișierului csv va fi conformă cu modificările și completările Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru, publicate în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 28 mai 2020.În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Optiuni inserare format din cadrul comenzii [A3. Inserare format plansa…] din TOPOGRAPH7.0 și TOPOGRAPH8.0 au fost introduse butoane și controale noi, ca în imaginea următoare:


Butonul Vizualizeaza marimea formatului ISO pe desen… permite suspendarea temporară a casetei de dialog și verificarea încadrării desenului în formatul ISO selectat din lista Tip format ISO. Practic, după acționarea acestui buton, caseta de dialog se suspendă, iar pe ecranul grafic se va afișat într-un mod dinamic conturul exterior al formatului selectat împreună cu denumirea generică a acestuia (A4, A3, A2, A1 sau A0), ca în imaginea următoare:


la promptul de comandă se va afișa mesajul: >> Pick punct sau [Enter] pentru continuare...

Comutatorul insereaza cartus permite ca formatul ISO inserat ca bloc (entitate INSERT) să includă atât chenarul planșei, cât și un model de cartuș standardizat, de forma:


Butonul Date cartus permite introducerea datelor specifice cartușului printr-o casetă de dialog de forma:

Butonul Deseneaza doar cartus permite inserarea doar a cartușului prin indicarea punctului acestuia din dreapta-jos (pentru cazul în care a fost inserat un model de planșă fără cartuș sau a fost utilizat un format de planșă nestandardizat).

● În caseta de dialog Localizare imobil din cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TOPOGRAPH8.0 au fost introduse două criterii de căutare noi, conform imaginii următoare:


Conform noilor criterii, imobilele vor putea fi localizate după CNP-ul unei persoane fizice sau după CUI-ul unei persoane juridice. Practic, după introducerea unui CNP (sau CUI) valid și acționarea butonului Localizează programul va identifica – după caz - toate imobilele în care persoana cu acel CNP (sau CUI) se regăsește. Pentru imobilele localizate se va putea alege ulterior o opțiune din caseta de dialog Optiuni imobile localizate.

Noile criterii de localizare pot fi utilizate de serviciile de specialitate din cadrul primăriilor pentru identificarea rapidă a imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice (pentru care pot fi generate rapoarte parcelare sau de carte funciară necesare stabilirii impozitelor și taxelor locale).


● În cadrul comenzii [E1. Profil longitudinal teren] din TOPOGRAPH7.0 și TOPOGRAPH8.0, în cazul utilizării unui fișier de coordonate al punctelor de pe direcția profilului, a fost introdusă - suplimentar - opțiunea utilizării unui fișier ASCII cu extensia txt (pe lângă extensia inițială disponibilă xyz).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], caseta de dialog pentru adăugarea/editarea unei persoane fizice sau juridice noi a fost completată în partea de jos cu un buton nou denumit Domiciliu implicit și cu două comutatoare noi (domiciliu implicit și preia adresa imobilului) ca în imaginea următoare:


Butonul Domiciliu implicit permite setarea unei adrese implicite în cazul persoanelor fizice sau juridice cu adresă de domiciliu necunoscută. La acționarea butonului se va afișa o casetă informativă de forma:

După acționarea butonului OK, programul va afișa caseta de dialog Introducere/Editare Domiciliu implicit ca în imaginea următoare:

Pentru ca unei persoane noi (fizică sau juridică) să-i fie atribuit domiciliul implicit, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana trebuie bifat comutatorul domiciliu implicit.

Comutatorul preia adresa imobilului este util în cazul în care se dorește ca adresa de intravilan a imobilului să fie atribuită unei persoanei fizice sau juridice (cu domiciliu necunoscut). Acest comutator este disponibil numai atunci când imobilul are deja setată o adresă de intravilan. Comutatoarele domiciliu implicit și preia adresa imobilului au efect de butoane radio (în sensul că nu pot fi bifate simultan). Ele permit introducerea rapidă a datelor pentru persoanele la care nu se cunoaște domiciliul.


● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], după localizarea cu succes a unuia sau mai multor imobile, programul va afișa o casetă informativă privind numărul imobilelor localizate, iar apoi o casetă nouă denumită Optiuni imobile localizate, ca în imaginea următoare:


Suplimentar față de versiunile anterioare, au fost introduse 3 opțiuni noi. Acestea permit salvarea unui raport parcelar și a unui raport CF pentru imobilele localizate. În plus, dacă după localizare a fost identificat un singur imobil, butonul Editeaza date imobil este activ și permite deschiderea imediată a casetei de dialog Adaugare/Editare Date Imobil pentru editarea rapidă a datelor imobilului localizat.


● În cadrul comenzii [B13. Plasare puncte TG pe 3Dpoly] din TOPOGRAPH 7.0 și TOPOGRAPH 8.0, după indicarea poliliniei 3D și a numărului primului punct, programul va amplasa în fiecare vertex câte un punct topografic (TG), excepție făcând acele vertexuri în care există deja amplasate puncte topografice. Suplimentar, după amplasarea punctelor topografice programul include de-acum posibilitatea salvării coordonatelor într-un fisier ASCII (de tip PNEZ) cu extensia xyz. Fișierul salvat (după caz) poate fi imediat deschis.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 04 aprilie 2020 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2021.

● Având în vedere prevederile Art. 58 alin. (1) din Regulamentul ANCPI de autorizare a persoanelor fizice și juridice referitoare la certificarea documentațiilor cadastrale, în cadrul aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 au fost efectuate următoarele modificări:

În cadrul comenzii [F4. Tabel subsol PAD], în caseta de dialog au fost prevăzute 4 câmpuri noi pentru introducerea datelor aferente executantului lucrării. Câmpurile sunt atât pentru persoana fizică autorizată, cât și pentru persoana juridică autorizată (după caz). În cazul persoanelor juridice autorizate este obligatorie completarea tuturor celor 4 câmpuri noi.


După inserare, tabelul va avea forma:


De precizat că, după introducerea datelor aferente executantului lucrării, aceste informații se vor salva și vor fi disponibile cu caracter implicit la fiecare nouă utilizare a acestei comenzi, precum și în cadrul comenzilor [F5. PAD pe format A3], [F7. Tabel miscare parcelara], [F70. PAD pe format A3] și [F9. Tabel incaperi].

În cadrul comenzii [F5. PAD pe format A3], în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.35) au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzii F4. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate, ele se vor completa automat.În cadrul comenzii [F7. Tabel miscare parcelara], în caseta de dialog pentru introducerea datelor imobilului inițial (în cazul lucrărilor de dezlipire) sau a imobilului rezultat (în cazul lucrărilor de alipire), au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost urilizate ele se vor completa automat.


În cadrul comenzii [F70. PAD pe format A3], în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.36) au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzii F4. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate, ele se vor completa automat.

În cadrul comenzii [F9. Tabel incaperi] pentru anexa grafică 1.37, în caseta de dialog pentru introducerea datelor aferente unei încăperi a fost amplasat un comutator care permite amplasarea în interiorul poliliniei selectate a unei etichete cu numărul încăperii.


Numărul încăperii va fi inserat conform modelului standardizat al anexei 1.37 (încadrat cu un cerc). 

După selectarea secvențială a tuturor încăperilor din componența unității individuale și indicarea punctului din dreapta-jos pentru tabelul recapitulativ programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Caseta de dialog permite alegerea numărului de zecimale cu care se vor înscrie suprafața utilă totală și suprafața totală a unității individuale. Totodată, caseta include și cele 4 campuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzilor prezentate anterior. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate ele se vor completa automat.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la încărcarea în AutoCAD (versiunile full-engine 2010-2020) sau BricsCAD (V17–V20 PRO sau Platinum), pe lângă ribbonul TopoGraph a fost introdus un ribbon nou denumit CADGen ca în imaginea următoare:

Noul ribbon permite accesul rapid la toate comenzile din cadrul secțiunii Cadastru General, inclusiv a celor din lista comenzilor suplimentare.


● În cazul aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 în submeniul C. Parcele a fost introdusă o comandă nouă C7. Plasare cote interioare UI. Comanda poate fi apelată din meniul pull-down, din bara de instrumente Parcele sau direct prin tastarea C7 la promptul de comandă.


Comanda C7 permite amplasarea secvențială a unor cote orizontale sau verticale în interiorul unei încăperi din componența unei unități individuale (apartament, spațiu comercial, etc). Comanda presupune simpla indicare prin pick cu mouse-ul a punctului în care se va amplasa automat cota orizontală sau verticală. După indicarea punctului, programul va detecta automat cele mai apropiate polilinii 2D (LWPOLYLINE), din stânga și din dreapta pentru cazul cotării orizontale și respectiv de jos și de sus pentru cazul cotării verticale. Cotele se dispun pe layerul curent folosindu-se stilul de cotare curent.

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii F24. Localizeaza imobil în plan a fost introdus un criteriu de localizare nou (al 13-lea) care permite localizarea tuturor imobilelor în care s-au introdus persoane fizice decedate.În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Cadastru la zona denumită Anexa 1.36 – PAD alipire/dezlipire a fost adăugat butonul nou [F70. PAD pe format A3], ca în imaginea următoare:

Acest buton permite crearea automată a anexei grafice 1.36 pe un format A3 tip vedere. Comanda poate fi apelată și direct prin promptul de comandă cu F70 și presupune selectarea secvențială a imobilelor dezmembrate (noi) sau de alipit (vechi) reprezentate în desen prin polilinii 2D închise (similar ca și în cazul comenzii F7). După introducerea datelor aferente fiecărui imobil, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului, iar apoi o casetă pentru alegerea scării dintr-o listă derulantă. Programul va insera automat punctele de contur, caroiajul topografic rectangular, simbolul direcției NORD, cote pe laturile imobilelor și tabelele specifice anexei 1.36. Toate informațiile grafice se vor amplasa pe layere personalizate (având aceleași denumiri ca în cazul comenzii F5).


● În caseta de dialog Cadastru a fost adăugat butonul nou [F90. Foaia colectivă] ca în imaginea următoare:


Această comandă permite crearea anexei 1.38 – foaia colectivă pentru documentațiile cadastrale de apartamentare/reapartamentare. Toate datele generale ale condominiului și a unităților individuale se vor introduce într-o casetă de dialog. Datele foii colective se pot salva definitiv sau temporar într-un fișier ASCII cu extensia .col, iar anexa 1.38 se va genera ca fișier Excel (în formă printabilă) în același loc cu fișierul .col.

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph 8.0, după apelarea comenzii Bare de instrumente din meniul derulant (sau tastând VTB la promptul de comandă), caseta de dialog include un comutator nou denumit Cadastru General, ca în imaginea următoare:

Acest comutator permite afișarea barei de instrumente (toolbar) Cadastru General care asigură accesul rapid la principalele comenzi ale secțiunii cu același nume din caseta de dialog Cadastru.


● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph 8.0, după prima utilizare a comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, în caseta de inițializare a lucrării de cadastru general, codul poștal de extravilan al UAT-ului poate include de-acum și valori care incep cu cifra zero (de ex. 026541).

În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● După apelarea comenzii [F22. Generare anexe cadastru] în caseta de dialog pentru selecția livrabilelor de generat au fost introduse 3 butoane-imagine noi:Noile controale permit alegerea de opțiuni pentru generarea livrabilelor (registre, opis sau fișe), ca în imaginile următoare:

● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] în caseta de dialog a fost introdus un nou criteriu de căutare (al 12-lea). Utilizarea noului criteriu permite localizarea tuturor imobilelor care conțin posesii faptice respectiv, fie înregistrări de tip Înscrierea posesiei, fie înregistrări de tip Notare care includ în cuprinsul notei cuvântul posesie. Totodată, datorită numărului mare de criterii de căutare, caseta de dialog Localizare imobil a fost modificată, ca în imaginea următoare.


● Având în vedere faptul că pot exista și sectoare cadastrale care conțin atât imobile din fostele zone cooperativizate, cât și din fostele zone necooperativizate, în caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Adaugare/Editare dste imobil], câmpul aferent tipului de zonă a fost deblocat ca în imaginea următoare:


Astfel, indiferent de tipul zonei selectat la inițializarea lucrării de cadastru general, pentru fiecare imobil tipul zonei poate fi modificat ulterior. De menționat că, în cazul unui imobil fără date asociate, la apelarea comenzii F22 tipul zonei propus va fi cel de la inițializarea lucrării. Tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată) se va reflecta atât în registrul cadastral cât și în fișierul CGXML aferent imobilului respectiv.

De asemenea, în cadrul comenzii [F29. Editare date generale sector] a fost inclusă o casetă de interogare ca în imaginea alăturată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii H15. Google Earth… din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Utilitare Google Earth a fost introdus un buton nou denumit Optiuni afisare date imobile. Acest buton permite alegerea datelor de cadastru sistematic care pot fi vizualizate și în Google Earth.


Astfel, după apăsarea butonului Afiseaza polilinii 2D si texte în Google Earth, se vor selecta imobilele cu date asociate din desen (opțional se pot selecta de-acum și entități TEXT). Apoi se va salva fișierul kml, iar programul va lansa automat Google Earth. Indicând cu mouse-ul un punct interior din cadrul unui imobil, se va afișa o casetă informativă cu datele cadastrale, ca în imaginea de mai jos.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii F22. Generează anexe cadastru din TopoGraph8.0, a fost operată următoarea modificare: În cazul unui desen nou deschis sau într-un desen care nu conține imobile cu date asociate, după apelarea comenzii F22, programul va lansa totuși o casetă de dialog, în care va fi disponibilă numai conversia XLS>PDF (pentru fișele de date ale imobilelor și registrele cadastrale).● Pentru lucrările de cadastru sporadic, în cadrul comenzii F7. Tabel miscare parcelara din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, numărul cadastral ce se va înscrie în rubrica Nr. cad. va putea avea un număr de maxim 7 cifre (în practică, numere cadastrale având maxim 6 cifre). În cazul în care numerele cadastrale utilizate au 6 sau 7 cifre, pentru încadrarea lor în rubrica alocată, programul va utiliza automat un factor de lățime (Width factor) de 0,8 respectiv de 0,7 unități (ca în imaginea de mai jos).


În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic a fost introdusă comanda nouă MOVENT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MOVENT la promptul de comandă.


Comanda permite distribuirea entităților grafice din desen de pe layerele curente pe layerele obligatorii prevăzute în specificațiile tehnice. Se recomandă utilizarea acestei comenzi în faza finală a lucrării de cadastru sistematic, pentru realizarea fișierului plan_cadastral.dxf. După apelarea comenzii, programul va creea automat toată structura de layere prevăzută în specificațiile tehnice și va afișa o casetă de dialog de forma:


După cum se poate observa, în partea stângă sunt afișate layerele (sursă), care conțin entități grafice, iar în partea dreaptă este lista layerelor obligatorii (destinație) necesare pentru fișierul plan_cadastral.dxf. Procedura de lucru presupune alegerea unui layer sursă (din partea stângă prin pick cu mouse-ul) iar apoi alegerea unui layer destinație (din partea dreaptă).

          În cazul prezentat, dacă se selectează layerul destinație 133429_IMOBILE_poly, programul va afișa o casetă de confirmare de forma:


După confirmare, programul va muta toate entitățile din layerul sursă TERENURI în layerul destinație 133429_IMOBILE_poly. Această operațiune se va repeta pentru fiecare layer de interes din lista layerelor sursă. După mutare, entitățile vor prelua caracteristicile layerului destinație (culoare, tip și grosime de linie). Încheierea procesului se face cu butonul Accept. Dacă, înainte de încheierea comenzii se bifează comutatorul copiază în clipboard toate entitățile din layerul destinație, poate fi deschis un desen nou în care se vor insera doar entitățile necesare cu comanda Paste to Original Coordinates. Fișierul nou se va salva cu denumirea plan_cadastral.dxf și va conține doar elementele necesare.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana pentru persoanele fizice decedate, prin acționarea butonul-imagine din dreptul comutatorului Defunct, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


După cum se poate observa, în caseta de dialog Optiune Defunct a fost introdus în partea de jos un comutator nou. Prin bifarea acestui comutator, observațiile aferente persoanelor fizice decedate nu se vor mai regăsi și în fișierul CGXML, ci doar în registrele cadastrale și opisul alfabetic al titularilor (la rubrica Observații).

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) toate imobilele cu date asociate din desen.

În cazul unui desen cu un număr mare de imobile cu date asociate, procesul de evidențiere a acestora poate fi de durată. De aceea, începând cu acest update, după utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în cazul în care evidențierea (hașurarea) imobilelor depășește 5 secunde, programul va afișa o casetă de dialog de forma:După cum se poate observa, este permisă continuarea evidențierii imobilelor folosind butonul Continua evidentierea imobilelor sau poate fi oprit procesul de evidențiere a imobilelor cu ajutorul butonului Opreste acum evidențierea imobilelor. Totodata, în sesiunea de desen curentă procesul de evidențiere a imobilelor poate fi oprit din monitorizare, prin bifarea comutatorului nu mai afișa acest mesaj.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la adăugarea sau editarea datelor unei construcții a fost eliminată restricția de introducere a unui text simplificat pentru descrierea construcției. Astfel, noul update permite introducerea unui număr nelimitat de caractere în zona Mentiuni/Descriere constructie. După salvarea datelor programul va creea – după caz – fișierul .csg asociat.


Începând cu data de 01 noiembrie 2019 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V20.

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului Defunct a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane decedate, la bifarea comuatorului Defunct, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei cu un text ales (de ex. decedat, defunct etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine programul va afișa o casetă de dialog de forma:


Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului Defunct, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, cuvântul decedat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului CNP neidentificat a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane fara CNP, la bifarea comuatorului CNP neidentificat, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei, cu un text ales (de ex. CNP neidentificat, lipsa CNP etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului CNP neidentificat, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, textul CNP neidentificat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/editare inscriere, în dreptul casetei de introducere a cotei fracționare a fost introdus un buton-imagine nou, ca în imaginea următoare:


Noul buton permite introducerea unei valori implicite a cotei fracționare, atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul comenzii [A2. Caroiaj topografic], cruciulițele de caroiaj au fost adaptate astfel încât, dimensiunile acestora să corespundă prevederilor Atlasului de Semne convenționale (ediția MAIA 1978). Dimensiunile disponibile sunt de 6x6 mm (pentru scările 1:500, 1:1000, 1:2000) și respectiv 4x4 mm pentru scarile 1:5000 (sau cu numitor de scară mai mare).● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de introducerea a datelor unei parcele a fost amplasat un câmp nou ce include suprafața disponibilă. Această opțiune este utilă în cazul imobilelor compuse din mai multe parcele, cu sau fără categorii de folosință diferite. De asemenea, în partea de jos a casetei de dialog a fost amplasat și un comutator, care permite ca suprafața propusă a parcelei noi să fie egală cu suprafața disponibilă.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0 a fost introdus un nou criteriu (al 11-lea), ce permite localizarea tuturor imobilelor după numărul de tarla. Aceast criteriu este util mai ales în cazul sectoarelor cadastrale de dimensiuni mari ce includ mai multe tarlale, atunci când se dorește localizarea și/sau manipularea tuturor parcelelor (imobilelor) din cadrul unei singure tarlale.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă ADV (adăugare vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului ADV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (în TopoGraph7.0 comanda este disponiblă doar prin tastarea la promptul de comandă).


Această comandă permite adăugarea rapidă a unui vertex nou la o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea cu mouse-ul a poziției noului vertex. Noul vertex trebuie să fie situat obligatoriu pe una din laturile poliliniei selectate. Pentru indicarea poziției noului vertex se recomandă utilizarea corespunzătoare a unuia din modurile Osnap (de ex. MIDpoint, NEArest etc). În Fig. 1, după selecția poliliniei pe segmentul 2-3 a fost indicată poziția noului vertex folosind modul osnap NEArest. În Fig.2 se prezintă poziția noului vertex.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă STV (ștergere vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului STV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (în TopoGraph7.0 comanda este disponiblă doar prin tastarea la promptul de comandă).


Această comandă permite eliminarea rapidă a vertexurilor dintr-o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea secvențială cu mouse-ul a fiecărui vertex de eliminat. După selectarea poliliniei 2D, programul va comuta automat modul osnap pe ENDpoint pentru indicarea rapidă a vertexului de eliminat (Fig. 1). În Fig. 2 este prezentată noua polilinie, după eliminarea vertexului.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25 nu vor mai include coloana din tabela .

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la inserarea pe plan a legendei cu ajutorul comenzii [F30. Adnotari plan cadastral] au fost operate următoarele modificări: layerul xxx_Cadrul plansei (unde xxx este codul SIRSUP), pentru grosimile liniilor (coloana lineweight) va avea implicit valoarea 0.18, iar legenda se va amplasa pe acest layer (conform specificațiilor tehnice). De asemenea, legenda se va insera în desen sub formă de bloc, ceea ce permite manipularea mai ușoară a acesteia.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru realizarea anexei grafice 1.36. PAD alipire/dezlipire, la construcția grafică a tabelului de mișcare parcelară, cu ajutorul comenzii [F6. Tabel de miscare parcelara], a fost introdusă următoarea îmbunătățire: După selectarea succesivă a imobilelor (dezlipite sau de alipit), programul permite evidențierea acestora (highlight). Totodată, în caseta de introducere a datelor imobilului selectat (nou sau vechi), a fost amplasat un comutator ce permite inserarea unei etichete-text de tip LOT 1, LOT 2, LOT 3 etc. în centrul geometric al poliliniei selectate. În acest fel, este posibilă evidențierea grafică a imobilelor deja selectate, aspect util mai ales în situația dezlipirilor sau alipirilor care implică un număr mare de imobile (noi sau vechi), pentru care urmărirea pe ecran poate fi uneori dificilă.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus un comutator nou denumit retine observațiile și propune-le la următorul imobil fără date. Astfel, dacă la salvarea datelor acest comutator este bifat, observațiile de teren vor fi preluate și propuse automat la imobilul următor.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de introducerea a datelor adresei poștale pentru o persoană fizică sau juridică, în dreptul câmpului pentru codul poștal a fost introdus un buton-imagine nou.

Cu ajutorul acestui control se poate seta valoarea implicită a codului poștal, atunci când se introduce adresa poștală a unei persoane noi, printr-o casetă de dialog de forma:


Asfel, se poate utiliza codul poștal de extravian al UAT-ului (cel de la inițializarea lucrării de cadastru sistematic), se poate utiliza ca implicită valoarea 999999 sau nicio valoare. Valoarea propusă la prima utilizare este cea a codului poștal de extravilan al UAT-ului.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, la selectarea unui imobil fără date associate a fost introdus un criteriu de verificare suplimentar privind geometria imobilului selectat, respectiv verificarea existenței posibilelor laturi care se autointersectează (Fig. 1 și Fig. 2).


În exemplul din Fig. 1 se poate constata că laturile 1-2 și 3-4 ale imobilului se autointersectează, iar în Fig. 2 laturile 4-5 și 5-6 sunt, de asemenea, autointersectate (prin suprapunerea lor reciprocă). În În Fig. 3 laturile 1-2 și 3-4 ale terenului sunt foarte apropiate, la o distanță de ordinul milimetrilor (caz specific terenurilor ce includ zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune din interiorul terenurilor agricole). Astfel, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] și selectarea imobilului, dacă sunt identificate situații de acest tip, programul va afișa un mesaj de forma:Pentru cazurile din Fig.1 și Fig. 2 se recomandă refacerea geometriei imobilului iar pentru cazurile din Fig. 3 se recomandă doar verificarea geometriei imobilului.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0, pentru fișele de date ale imobilelor, scrierea în partea stânga-jos a numelor/denumirilor posesorilor/titularilor dreptului de proprietate a devenit opțională. Astfel, în caseta Optiuni Fise de Date Imobil a fost introdus un comutator nou ca în imaginea de mai jos.Prin bifarea comutatorului (opțiunea implicită), fișele de date ale imobilelor în zona Posesor/Titular drept de proprietate vor conține numele/denumirile acestora. Prin debifarea comutatorului, numele/denumirile persoanelor nu vor mai apărea în fișele de date ale imobilelor. Această opțiune a fost introdusă ca urmare a solicitării unor OCPI-uri de a include în fișele de date numai semnăturile olografe ale posesorilor/titularilor dreptului de proprietate (nu și numele acestora).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0, a fost introdus un nou criteriu ce permite localizarea tuturor imobilelor cu contestații din sectorul cadastral.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0, la generarea opisului alfabetic a fost eliminată eroarea de necompletare a rubricii Observații deținător, caz specific persoanelor în a căror denumire erau incluse diacriticele Ș și/sau Ț (minuscule sau majuscule).

În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul aplicațiilor pentru cadastru sistematic TopoGraph8.0 și CADGen3.0 a fost introdusă comanda nouă DATAOUT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAOUT la promptul de comandă și permite ștergerea datelor asociate ale imobilelor din desen. După apelarea comenzii se pot selecta multiplu, fie toate imobilele cu date asociate din desen, fie o parte din aceste imobile. La promptul de comandă se poate alege fie subopțiunea T pentru toate imobilele cu date asociate din desen, fie subopțiunea S pentru selecția multiplă a imobilelor dorite. După selecția imobilelor programul va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea ștergerii datelor pentru imobilele selectate. În cazul acceptării (folosind butonul Da) programul va afișa o casetă de dialog privind numărul imobilelor pentru care au fost șterse datele.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus în partea stânga-jos un comutator denumit creează copie dxf desen la fiecare salvare.

Practic, la fiecare acționare a butonului Salveaza și închide programul va crea în același loc cu desenul dwg o copie dxf (cu același nume) a acestuia. Această opțiune permite realizarea automată a unei copii de siguranță a desenului, evitând astfel posibile probleme cum ar fi: omiterea salvării desenului dwg, posibile pene de curent sau blocări de sistem etc.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] pentru imobilele care conțin construcții de tip condominiu sau includ o cantitate mare de date (înscrieri CF, persoane etc) programul creează în mod automat un fișier de date asociat cu extensia .csg (așa cum este descris în manualul de utilizare). Prin reutilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în situația în care aceste fișiere nu sunt găsite programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Prin acționarea butonului de confirmare Da, programul permite reintroducerea datelor imobilului respectiv, prin reafișarea casetei Adăugare/Editare Date Imobil. Astfel, există inclusiv posibilitatea importului fișierului CGXML (în cazul în care acesta este disponibil).

Lista noutăților și îmbunătățirilor incluse în TopoGraph8.0

1. Comanda nouă  IEACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului IEACTE și permite importul și/sau exportul datelor de proprietate sau posesie introduse într-un sector cadastral (desen dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog a opțiunilor de import/export.


Prin utilizarea butonului [Selectare fisier .csv] din zona de export programul va afișa o casetă de dialog pentru salvarea fișierului csv al actelor de proprietate (de ex. ActeSector145.csv). Dacă pentru exportul actelor se selectează un fișier csv existent, programul va proceda la adăugarea datelor în respectivul fișier, nu la suprascrierea acestuia. În cazul utilizării butonului [Selectare fisier .csv] din zona de import, programul va permite selecția unui fișier csv al actelor pentru utilizarea acestor date și în sectorul cadastral curent. Din punct de vedere practic, utilizarea importului se recomandă în cazul când se începe un sector cadastral nou, dintr-un UAT în care a fost finalizată o lucrare de cadastru sistematic, iar din sectorul finalizat au fost exportate în prealabil actele de proprietate sau posesie.

2. Căutarea rapidă a unui act de proprietate/sau posesie

În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], pentru adăugarea sau editarea unei înscrieri, dacă se dorește utilizarea unui act de proprietate existent, în caseta de dialog Selectare Act a fost adăugat un câmp pentru indroducerea (tastarea) numărului de act și un buton-imagine pentru localizarea rapidă a actului respectiv, ca în imaginea alăturată.


Pentru utilizarea unui act existent, fie se utilizează lista derulantă a numerelor de acte deja introduse sau importate, fie se tastează numărul actului direct în caseta Număr act și se apasă Enter sau butonul-imagine. Prin alegerea unui act existent, componența acestuia se va afișa în zonele Data act, Tip act și Observații act, iar utilizarea butonului [OK] sau a tastei Enter permite preluarea automată în înscrierea curentă a tuturor datelor actului selectat.

3. Comanda nouă  CSVACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CSVACTE și permite crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie dintr-un sector cadastral. După apelare, comanda afișează o casetă de dialog care permite introducerea succesivă a actelor de proprietate, editarea și /sau ștergerea acestora.

Butonul [Salvare fisier csv] permite salvarea fisierului de acte cu numele implicit propus FisierActe.csv. Alegerea unui fisier csv existent presupune completarea acestuia cu noile date introduse (nu suprascrierea lui). Comanda poate fi folosită dacă se dorește trecerea în mediul digital a actelor unui sector cadastral, înainte de finalizarea lucrului la geometrii și preluarea automată a datelor actelor la introducerea în program a tuturor datelor.

4. Reținerea numărului de tarla la introducerea datelor unei parcele

În caseta de introducere/editare a datelor unei parcele din cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost amplasat un comutator ce permite reținerea ultimului număr al tarlalei. Având în vedere faptul că majoritatea lucrărilor de cadastru sistematic se desfășoară pe fostele zone cooperativizate în care au fost emise titluri de proprietate, reținerea numărului de tarla permite scurtarea timpului de introducere a datelor noii parcele (fie din cadrul aceluiași imobil, fie din cadrul unui alt imobil).

5. Reținerea tipului de înscriere, a tipului de drept și a modului de dobândire pentru utilizarea ulterioară la o nouă înscriere în partea a 2-a a cărții funciare

În cadrul comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi sau editarea unei înscrieri existente în partea a 2-a a cărții funciare, în caseta datelor aferente acestor înscrieri a fost amplasat un comutator conform imaginii următoare:

Prin bifarea comutatorului retine tip inscriere, tip drept si mod dobandire pentru viitoarea utilizare și acționarea butonului [Salveaza], aceste poziții vor fi propuse ca implicite atunci când se reutilizează butoanele [Adauga] sau [Editeaza] pentru o înscriere în partea a 2-a a cărții funciare. Această opțiune a fost introdusă în scop de creștere a vitezei la adăugarea/editarea de înscrieri cu caracter repetitiv.


6. Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un nou criteriu de localizare a imobilelor: categoria de folosință

În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], a fost introdus criteriul nou de localizare după categoria de folosință, ca în imaginea de mai jos.

Totodată, după localizarea imobilelor, indiferent de criteriul de localizare utilizat, caseta opțiunilor pentru obiectele localizate include un buton nou denumit [Coloreaza obiectele] ca în imaginea următoare.

Prin acționarea butonului [Coloreaza obiectele], programul va afișa o casetă de alegere a unei culori de bază din gama Index color, culoarea propusă implicit fiind cea roșie. Efectul constă în colorarea poliliniilor imobilelor localizate conform culorii selectate. Poliliniile revin la culoarea BYLAYER daca se editeaza/salveaza datele atasate cu comanda F21.

7. Prin utilizarea comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] fișele de date ale imobilelor se pot genera atât pe format vedere (implicit), cât și portret

După apelarea comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] și alegerea fișelor de date ale imobilelor, caseta de opțiuni a fișelor de date include de acum și posibilitatea de alegere a formatului fișelor de date, respectiv vedere sau portret, ca în imaginea următoare.


8. Fișierele tip .kml salvate cu opțiunea Afișează polilinii 2D în Google Earth din cadrul comenzii [H15. Google Earth…] pot fi utilizate și în aplicația web gratuită Google My Maps

Opțiunea Afișează polilinii 2D în Google Earth din cadrul comenzii H15 presupune salvarea fișierului kml aferent poliliniilor 2D selectate de pe ecranul grafic. În cazul în care poliliniile selectate reprezintă imobile cu date asociate din cadrul unui sector cadastral, fișierul kml salvat poate fi utilizat cu scop de localizare, analiză, și chiar navigare în cadrul aplicației web gratuite Google My Maps. Această aplicație este disponibilă la adresa de url: https://www.google.com/mymaps.

Accesul în aplicația My Maps presupune existența unui cont Google pentru logarea în aplicație.

După acționarea butonului +CREATE A NEW MAP aplicația permite importul unui fișier kml.

După importul fișierului kml aferent sectorului cadastral programul oferă posibilitatea afișării unui tabel de date (Open data Table).

În cazul imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral, tabelul de date (data table), include atât numerele cadgen ale imobilelor, cât și categoriile de folosință ale acestora.

Butonul [Preview] oferă posibilitatea de afișare a hărții în browser;  în cazul utilizării de dispozitive mobile (telefon sau tabletă cu GPS) harta poate fi utilizată în scop interactiv putând afișa inclusiv poziția din teren a dispozitivului (utilizatorului). Datele atașate imobilelor (ID-ul și categoria de folosință) pot fi afișate individual prin selectarea geometriei acestora.

Elementele din hartă pot avea o etichetă, și pot fi grupate după un criteriu. Dacă punem la etichetă atributul <nume>, adică ID-ul de cadastru sistematic, și le grupăm după câmpul <descriere> adică categoria de folosință, obținem o reprezentare mult mai intuitivă a sectorului.

Culorile și grosimile de linie se pot stabili separat pentru fiecare imobil sau grup de imobile.

ATENȚIE: este indicat să dezactivați traducerea automată a Google, altfel puteți avea surpriza ca (de exemplu) la categoria de folosinta DRUM dvs. să aveți pe ecran cuvântul “TOBA” = echivalentul in lb. engleză a lui DRUM din lb. romană.

Harta astfel creată poate fi partajată, de la butonul SHARE, iar link-ul poate fi deschis din orice locație unde există semnal Wi-Fi sau GSM.

Google oferă mai multe hărți de bază, cea mai intuitivă probabil este vederea din satelit:

În cadrul noului update, aplicațiaTopoGraph7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.1 și CADGen2.0, comanda NUMERE a fost modificată. Astfel, noul update permite inserarea în desen a numerelor CADGEN și pentru imobilele cu date asociate din cuprinsul planului cadastral (desenul dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

iar după acționarea butonului [Polilinii cu date asociate] programul va afișa o casetă de forma:

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la salvarea datelor aferente imobilului a fost introdusă și verificarea valorii de impozitare pentru fiecăre parcelă din componența imobilului, deoarece s-a constatat că, prin importului unor fișiere cgxml din E-Terra există situații frecvente în care valorile de impozitare ale parcelelor sunt incorecte (de exemplu 0 sau 0.0). Valorile de impozitare ale parcelelor fie nu se introduc, fie trebuie să fie numere mai mari ca zero.

În cadrul noului update, aplicațiia TopoGraph7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 01.06.2019 comanda TOPOLOGIE a fost modificată. Noua versiune a comenzii permite verificarea topologică și pentru un sector cadastral compus din imobile (polilinii 2D închise) fără date asociate. După apelarea comenzii programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea imobilelor pentru care se dorește verificarea topologică.

În cazul imobilelor fără date asociate (butonul Polilinii fara date), verificarea din punct de vedere topologic se va face după finalizarea întregului desen aferent sectorului cadastral. În cazul imobilelor cu date asociate (butonul Polilinii cu date), verificarea topologică se va face numai după asocierea datelor tuturor imobilelor din sectorul cadastral.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog principală a fost introdus un buton nou denumit Contestatii, ca în imaginea de mai jos:

Butonul Contestații permite introducerea și/sau editarea de contestații din cadrul unui imobil. Pentru introducerea unei contestații sunt obligatorii 4 informații, respectiv: numărul procesului verbal al contestației, data procesului verbal al contestației, numărul procesului verbal de soluționare și data procesului verbal de soluționare.

Datele aferente contestațiilor unui imobil se vor regăsi în registrul cadastral al imobilului, la rubrica Imobil contestat/necontestat.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] ce permite crearea în format Microsoft Excel a registrelor cadastrale, a opisului alfabetic și a fișelor de date ale imobilelor a fost introdusă opțiunea de selecție din desen a imobilelor pentru care se dorește generarea acestor livrabile. După apelarea comenzii, la promptul de comandă se va derula un dialog similar celui din cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], respectiv:

>> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] : 

Prin utilizarea subopțiunii S vor putea fi selectate multiplu doar acele imobile pentru care se dorește generarea livrabilelor la un moment dat, iar subopțiunea T permite generarea livrabilelor pentru toate imobilele cu date asociate din sectorul cadastral;

● În cazul imobilelor cu construcții care au cărți funciare deschise, prin importul fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], programul preia automat și identificatorul electronic existent al imobilului. Prin generarea fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii F25, programul nu completa câmpul Identificator Electronic (coloana E2IDENTIFIER) din cadrul secțiunii aferentă fiecărei construcții. În cadrul noului update, a fost eliminată această eroare.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 15.04.2019 suita de aplicații TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul AutoCAD 2020 (versiunea full engine);

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph7.1 instalate sub BricsCAD V17, V18 sau V19, în cadrul comenzilor [B15. Tabel coordonate] și [C2. Plasare puncte si inventar] a fost corectat modul de prezentare a tabelelor de coordonate inserate sub formă de entități tip AutoCAD Table (Fig. 1). Prin corecția introdusă, toate rândurile tabelelor de coordonate vor avea înălțimi egale (Fig. 2);


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii DATAGO (care permite transferul datelor cadastrale de la un imobil-sursă cu date la un imobil-destinație fără date) a fost introdusă opțiunea de selecție multiplă a imobilelor fără date asociate pentru care se urmărește trasferul informațiilor.

În cadrul noului update, aplicația include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], la introducerea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, pentru denumirea autorității emitente a unui act de proprietate sau posesie a fost întrodus un buton + nou. Acesta permite selectarea autoritații emitente a actului, dintr-o listă derulantă ce conține toate autoritățile emitente introduse până la momentul respectiv. Utilizarea acestui mod de lucru permite, pe de-o parte scăderea timpului de introducere a acestor informații și, pe de altă parte asigură caracterul unitar al datelor introduse.În cadrul noului update, aplicația TopoGraph 7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], după selectarea unui imobil fără date asociate a fost introdusă o procedură de identificare a punctelor duble. Este – spre exemplu - cazul imobilelor ce conțin zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune amplasați în interiorul unor terenuri agricole dintr-un sector cadastral. După selecția poliliniei programul va indica grafic punctele duble și va afișa un mesaj pentru reconstrucția poliliniei. În exemplul prezentat, pentru reconstrucția poliliniei se va utiliza un “culoar” de legătură de lățime minimă.


● Începând din data de 30.03.2019 programul TOPOGRAPH7.1 include un manual de utilizare nou în format pdf. Manualul este situat în directorul C:\TopoGraph7.1 și poate fi accesat fie direct din meniul derulant, fie prin tastarea comenzii MANUALTG la promptul de comandă. Noul manual conține un număr de 167 de pagini și este structurat în 12 capitole ce acoperă toate submeniurile și comenzile adiționale ale programului. Manualul de utilizare poate fi accesat și de pe site-ul oficial al aplicației, utilizând butonul [DESCARCĂ BROȘURĂ] din pagina principală a programului.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă TOPOLOGIE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Această comandă se va utiliza numai după asocierea datelor cadastrale pentru toate imobilele din sector și are scopul de a identifica eventualele spații, suprapuneri sau nerespectări ale regulii de desenare vertex pe vertex” (descrisă în manualul de utilizare la capitolul Reguli privind modul de pregătire al Planului Cadastral). După apelarea comenzii, programul cercetează fiecare imobil, iar în cazul în care au fost depistate probleme va afișa următoarea caseta informativă:


Zonele cu probleme depistate vor fi evidențiate cu roșu în interiorul sectorului cadastral. În aceste zone se va interveni ulterior în vederea eliminării problemelor apărute (se vor repoziționa vertexurile, se vor elimina spațiile și/sau intersecțiile). După efectuarea rectificărilor se vor actualiza datele imobilelor la care s-a intervenit, folosind opțiunea Utilizează geometria actuală din cadrul comenzii F21. Procedura de verificare topologică cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE se va repeta de atâtea ori, până când rezultatul testului va consta în apariția unei singure polilinii de contur, amplasată pe marginea exterioară a sectorului cadastral, în layerul TOPOLOGIE. În acest caz va fi afișata o casetă de dialog de forma cele de mai jos. După rezolvarea problemelor de topologie se vor regenera fisierele CGXML cu ajutorul comenzii F25.

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] în cazul introducerii datelor aferente unei persoane juridice, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, în zona aferentă persoanei juridice a fost introdus comutatorul CUI neidentificat prin a cărui acționare programul va genera și completa automat codul unic de inregistrare 9999999999999. Acest caz apare frecvent în cazul persoanelor juridice de tipul Statul Român, Ministerul Energiei etc.


●În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] a fost eliminată obligativitatea introducerii suprafeței din act a imobilului. Au fost situații în care, anumite OCPI-uri au impus regula conform căreia, pentru imobilele deja întabulate care nu au înscrisă suprafața din act, la efectuarea lucrărilor de cadastru sistematic, nici pentru noile fișiere CGXML aferente acestor imobile să nu se completeze suprafața din act.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă NUMERE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Aceasta permite amplasarea automată de numere cadgen pe desen pentru imobilele fără date asociate selectate (polilinii 2D închise de pe layerul TERENURI). Prin utilizarea acestei comenzi, numerele cadgen se vor insera în interiorul imobilelor, pe layerul prestabilit Nr_Cadgen. Conform opțiunilor din caseta de dialog, se poate alege ordinea grafică de amplasare a numerelor cadgen, din 5 variante posibile. De asemenea, pe cale grafică se poate seta unghiul de rotire al acestor texte pe planul cadastral. După apelarea comenzii de amplasare de numere cadgen, programul va reține ultimul număr cadgen inserat astfel încât, la o nouă utilizare a comenzii programul va completa automat caseta aferentă primului număr cadgen. Dimensiunile textelor vor fi adaptate conform scării curente a planșei. Pentru numerele cadgen inserate va trebui menținută poziția acestora pe desen, pentru ca ele să poată fi preluate automat de către program atunci când se utilizează comanda F21.


● A fost introdusă comanda nouă OBSACT disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite gestionarea listei de observații act. Este vorba de observațiile aferente actelor de proprietate sau posesie din cuprinsul înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare (introduse cu prilejul utilizării comenzii F21). Comanda permite gestionarea listei prestabilite de observații act, în sensul editării acesteia (ștergere sau modificare poziții) precum și adăugarea de noi poziții, conform casetei de mai jos:


● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] cu ocazia importului unui fișier CGXML, pentru persoanele care au domiciliul în afara României, în caseta datelor de adresă a fost eliminată eroarea de nebifare a comutatorului ”Adresa este în afara României”.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă și posibilitatea utilizării diacriticelor maghiare (Ő, Ú, Ű, É, Á, Ö, Ü respectiv ő, ú, ű, é, á, ö, ü). Utilizarea acestor diacritice este posibilă numai după adăugarea unei tastaturi de tip Hungarian keyboard (folosind opțiunea Add a language din Control Panel). Fișierele CGXML care se vor genera ulterior cu comanda F25 vor include și diacriticele maghiare utilizate (preponderent în componența numelor sau denumirilor persoanelor fizice sau juridice).

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la adăugarea/editarea înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare, în secțiunea Observații Act, a fost introdus butonul  ca în imaginea de mai jos:


Acționarea butonului + permite accesul la o listă prestabilită de observații act, oferind astfel rapiditate în procesul de introducere a datelor actului.

           ● În conformitate cu ultimele precizări ANCPI, în situația în care, pentru același imobil, au fost emise documente de proprietate diferite, fișierele CGXML realizate de prestatori vor include pentru fiecare act de proprietate câte o înscriere distinctă în partea a 2-a a cărții funciare, cu cota de proprietate 1/1. În acest sens, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], atunci când cotele de proprietate aferente tuturor înscrierilor nu se însumează la 1/1 părți, a fost introdusă posibilitatea salvării datelor imobilului. În acest sens, la salvarea datelor imobilului va fi afișată o avertizare de forma:

După salvarea datelor, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] vor putea fi încărcate în E-Terra pentru prevalidare (iar mesajele de avertisment vor fi ignorate, conform precizărilor ANCPI).

          ● După utilizarea comenzii RAPORTCF (disponibilă doar prin tastarea la promptul de comandă), fișierul Excel generat include de-acum două coloane noi pentru numărul sectorului cadastral și identificatorul electronic al imobilului.

          ● Ultimele comenzi din meniurile pull-down ale programelor TopoGraph7.1 (Despre TopoGraph) și CADGen2.0 (Despre CADGen) includ de-acum posibilitatea verificării online a eventualelor actualizări ale aplicațiilor prin introducerea unui buton nou, ca în imaginea de mai jos:


Aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost inclus un test de verificare a layerului TERENURI. Testul presupune identificarea tuturor entităților din acest layer. În cazul în care, în afară de imobile (polilinii 2D închise) există și alte tipuri de entități, programul oferă de-acum și posibilitatea mutării automate a acestor entități suplimentare într-un alt layer.Începând cu data de 19 noiembrie 2018 aplicațiile  TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul  BricsCAD V19.

În cadrul noului update aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0, pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          A fost introdusă comanda nouă RAPORTCF  disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite  realizarea unui raport extern al înscrierilor de carte funciară  introduse în sector până la momentul apelării comenzii. Raportul se  generează în format .xls, indiferent de stadiul desenului și de numărul  imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală  a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare,  pentru fiecare imobil în parte.

În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] a fost introdus  un nou criteriu de localizare a imobilelor, după numărul actului de  proprietate sau posesie.

De asemenea, imobilele identificate după criteriul de localizare  introdus, pot fi inclusiv eliminate prin opțiunea de ștergere a  acestora.

Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1  și CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru  sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la  promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la  promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre  geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile  acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după  asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot  identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice  ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri,  ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor  etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa  rezultatul într-o casetă de forma:

Această opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [F25. Genereaza  fisiere CGXML], programul oferind totuși și posibilitatea de omitere a  rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la  promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de  la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără  date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o  polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și  fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o  casetă de forma:

Această  comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care  există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri).  Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul  comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și datele  parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc).  Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de introducere  a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral. Descrierile  detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în manualele de  utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0. 

- In cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost  introdusa o caseta de introducere a suprafetei din act a imobilului.  Aceasta caseta a fost amplasata in zona Coordonate, sub butonul Export  coordonate, ca in imaginea de mai jos:

La selectia unei polilinii in vederea adaugarii informatiilor  cadastrale, caseta suprafetei din acte se va completa implicit cu  valoarea suprafetei masurate a imobilului (suprafata poliliniei). In  cazul in care suprafata din acte a imobilului este mai mare decat cea  masurata, caseta continand suprafata din acte va trebui editata  corespunzator. Astfel, programul va identifica in automat daca este sau  nu caz de suprafata diminuata nemaifiind necesara actionarea  comutatorului de suprafata diminuata. Dupa apelarea comenzii [F25.  Generare fisiere CGXML], fisierul aferent imobilului va include si  suprafata din acte indrodusa. De asemenea si fisa de date a imobilului  va include – dupa caz – declaratia de accept a suprafetei diminuate.

In rubrica aferenta coordonatelor imobilului si constructiilor,  valorile acestor coordinate se vor inscrie cu un numar fix de 4  zecimale, aspect ce se va mentine atat dupa salvarea datelor imobilului,  cat si in cadrul fisierului CGXML aferent acestuia.

Ultimul update lansat la 10 septembrie 2018 include remedieri de erori și îmbunătățiri ale comenzilor existente.

- Pentru că în procesul de prelucrare a datelor și de realizare a  livrabilelor fiecare click contează, la apelarea comenzii F21.  Adăugare/Editare date imobil în câmpul de selecție a tipului de imobil  se propune ca variantă implicită tipul de imobil neîmprejmuit;

- În cazul lucrărilor de cadastru sistematic desfășurate pe fostele zone  necooperativizate, la înscrierile în partea a 2-a a cărții funciare  este utilizată persoana de tip neidentificat. În conformitate cu  prevederile ghidului de utilizare a aplicației Generare CG (pag. 21),  adresa fiecărei persoanei de tip neidentificat va include localitatea  Neidentificata si codul poștal 999999. Comanda F21. Adăugare/Editare  date imobil a fost adaptată astfel încât fiecare persoană de tip  neidentificat va include implicit acest tip de adresă, nefiind necesare  click-uri suplimentare pentru introducerea acestor date;

- Imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și de carte  funciară ale căror geometrii sunt întretăiate de elemente naturale sau  artificiale (drumuri, cursuri de apă, canale de irigații etc.), conform  prevederilor actuale, se vor împărți în parcele distincte cărora li se  vor acorda numere cadgen separate. Întrucât fiecare parcelă are același  identificator electronic de proveniență, la salvarea datelor introduse  în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil a fost eliminată  restricția privind unicitatea acestor identificatori;

- La introducerea datelor calendaristice ale documentelor de proprietate  se pot introduce acum și date anterioare anului 1900, situație  specifică zonelor de carte funciară veche.

Acest update include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.

– a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei  postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor  (comanda F21).

– in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls  ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea  butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de  acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate  intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de  date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.

Conform  prevederilor Ordinului nr. 423 din 26 iunie 2018 privind modificarea şi  completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în  evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 612 din 17  iulie 2018, anexele din componența documentațiilor cadastrale au suferit  completări.

Ca  urmare, începând din data de 19 iulie 2018 aplicațiile TopoGraph 7.0 și  7.1 au fost actualizate astfel încât, prin utilizarea comenzii [F19.  Proiect Documentație Cadastrală] anexele textuale generate vor respecta  forma impusă de legislația în vigoare.

  • Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta  doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral  si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau  juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale.

Comanda RAPORT permite realizarea unui raport  parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului  cadastral. Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul  desenului si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite  verificarea vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere  cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere  parcele, categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere  titluri, nume persoane etc).

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al  persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este  utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si  de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al  persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a  comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa  corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului  .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export  date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP  sau CUI.

Ca răspuns la solicitarea unor OCPI-uri privind includerea datei la care au fost emise documentele de proprietate sau posesie (rubrica din subtabelul 3. PROPRIETATEA / POSESIA) in fisele de date ale imobilelor, incepand din 10 aprilie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen1.0 includ si această noua optiune. De asemenea, in cadrul comenzii F22. Generare anexe cadastru, noua versiune ofera posibilitatea conversiei fisierelor Excel aferente registrelor cadastrale, opisului alfabetic sau a fiselor de date ale imobilelor, din formatul XLS in formatul PDF.

Incepand din 26 martie 2018, suita de aplicatii TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 si CADGen1.0 este disponibila si pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiilor CADGen1.0 si TopoGraph7.1 : structura fisierelor CGXML generate de aplicatii corespunde acum noilor cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.

Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018, Comanda C1. Cotare Parcela, permite cotarea multipla a tuturor parcelelor selectate din cadrul unui sector cadastral sau plan parcelar, etc.(pana acum se putea face doar cotarea individuala, pentru fiecare parcela); de asemenea, s-a realizat recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pentru Import).

Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen1.0 si TopoGraph7.1 comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Colaboram indeaproape cu o gama larga de clienti din diferite sectoare si regiuni din sectorul public si cel privat. Acestia sunt doar cativa dintre clientii care au ales aplicatiile TOPOCOM pentru a-si imbunatati considerabil fluxul de lucru si simplifica procedurile astfel incat toate lucrarile sa fie finalizate cat mai rapid:

Opiniile clientilor nostri

PFA Rus Dragos

Topograph este o aplicatie super intuitiva care ma ajuta in activitatea de zi cu zi, e ca un al doilea coleg. Il folosesc in deosebi pentru lucrările de cadastru sistematic (generare livrabile, lucrul cu fișiere CGXML, import/export date persoane și acte, generare rapoarte parcelare și de carte funciară etc) dar ma ajuta si la vizualizarea conținutului documentațiilor cadastrale, urmărirea stadiului acestora și generarea de documentații cadastrale multiple. Recomand cu cea mai mare incredere tuturor colegilor de breasla.

A oferit:
Denesan D. - PROTOTYPE SRL

Programul Bricscad face 96% din toate functiile pe care le foloseste un om tehnic si experimentat din Autocad: versiunea Lite este mult mai buna decât Autocad LT si versiunea Ultimate le include pe toate, si asta intr-un executabil de aproape 500MB. Nu este nevoie să convertim fișierele dintr-un format în altul, nu este nevoie să instruim personalul sa lucreze cu 2 programe separate pentru CAD și BIM. Ne declaram mai mult decat multumiti pentru achizitia facuta.

A oferit:
Haralambie Aurel - Geberit BIM

Folosesc AutoCAD de mai bine de 25 de ani si recent am avut șansa de a testa acest produs. În calitate de expert AutoCAD, mi-aș putea transforma cu ușurință cunoștințele în BricsCAD datorită similitudinilor dintre interfață și abordare. Dar BricsCAD are mult mai multe facilitati datorita celor 5 module ale sale. Putem folosi un singur software pentru schițe, modelare, randare, proiectare mecanică și BIM. Putem efectua o anumită sarcină cu un număr mai mic de clickuri utilizând anumite elemente ale interfeței, cum ar fi meniul Quad!!! Mai presus de toate, modulul Shape este gratuit și cel mai probabil vom achizitiona mai multe licente.

A oferit:
Badea Ciprian - Nuclear Electrica

Bricscad ne oferă o soluție rentabilă pentru a vizualiza, edita și partaja fișiere DWG. Este o alternativă mai ieftină la alte soluții CAD dar care isi face treaba. Un mare plus pentru BricsCad este că poate funcționa fără probleme si pe computerele mai vechi deoarece folosește mult mai puține resurse decat Autocad. O aplicatie perfecta raport calitate/pret

A oferit:
Mihai Scarlat

Bricscad funcționează așa cum m-aș aștepta de la un pachet software CAD cu un preț rezonabil. Aveam nevoie de ceva ce puteam folosi de câteva ori pe lună dar care să fie accesibil ca pret. Aceasta a fost cea mai bună opțiune pe care am putut-o găsi.

A oferit:
Crisan Zotica Persoana Fizica Autorizata

Remarcabil! Va multumesc!

A oferit:
Vitan Felicia PFA

Va multumesc foarte mult!!!!!

A oferit:
Aura-Stefan Coman-Ardelean

Comenzi simple si eficiente !

A oferit:
Liviu Mărgărit Pologea

Excelent, făcut de un meseriaș pentru meseriași!

A oferit:
Bogdan Cristea

Este ideal pentru cei care doresc sprijin deplin atat in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic cat si sporadic !! Recomand cu incredere !!!

A oferit:
Mvb Topo

Este un program gandit de un inginer pentru ingineri! Recomandam, usureaza foarte mult munca de zi cu zi!

A oferit:
Rada Bogdan

Rapid si eficient ! merita

A oferit:
Schneider Valentin Cristian

recomand pentru ca... suportul tehnic e foarte promt, clar , la obiect chiar daca sunt tutoriale, softul nu da rateuri , face tot ceea ce zice ca face la cateva clikuri distanta

A oferit:
Bogdan Ioan-Emil

Profesionalism si seriozitate!

A oferit:
Andrei Goronea

BricsCAD - IDENTIC cu Autocad, dar la un pret muuult mai convenabil. Un plus fata de Autocad este programul Topograph care vine la pachet.

A oferit:
Alex Meiu

Aplicatia CADGen pentru cadastru sistematic ofera control sporit, versatilitate si viteza de executie pe partea textuala cat si pe partea grafica. Dezvoltatorul este deschis la sugestii, imbunatatirile regasindu-se in urmatorul update.

A oferit:
Vasile Moraru PFA

Aplicatie de mare ajutor. Imbunatatita permanent. Recomand

A oferit:
Florin Turus

Este cea mai complexa aplicatie de topografie si cu un suport excelent din partea dezvoltatorului.

A oferit:
Paul Sestras

Cea mai buna aplicatie din domeniul masuratorilor terestre si cadastru. Dl. Manda este un profesionist desavarsit!

A oferit:
Alexandru Eugen Dontu

Aplicatii foarte bune, la un pret accesibil. Recomand si CADGen si Topograph.

A oferit:
Ioan Stremtan

Este usor de lucrat si foarte util la intocmirea documentatiilor.

A oferit:
Bogdan Curean

Aplicatie foarte buna, pret ok, mentenanta continuare. A+++

A oferit:
Ion S.

Este o aplicatie cu interfata intuitiva, usor de folosit si cu posibilitati de verificare a informatiilor textuale si vectoriale, genereaza anexele necesare in mod personalizat, se mentine la zi cu diversele modificari ale legislatiei.

A oferit:
Toni Cristian Dumitru

Aplicatie foarte usor de folosit si contine majoritatea functiilor de care un topograf are nevoie. Un MARE plus este ca aplicatia este actualizata constant iar suportul tehnic este ireprosabil si prompt.

A oferit:
Silvica Gorea

Este o aplicatie usor de folosit, utila si suportul tehnic este excelent.

A oferit:
Ioan Baciu

Programul este excelent, friendly user, intuitiv si mai ales foarte bine organizat. Mi-a usurat munca iar PAD-urile se fac foarte usor precum si anexele CAD. Suportul tehnic este foarte prompt. Recomand cu incredere!

A oferit:
Emanuel Henri Dinca-Enea

Programe intuitive, update-uri complexe, preturi fara concurenta. Recomand cu caldura.

A oferit:
Jalba Alexandru

F. multumit. Este exact ce aveam nevoie in activitatea mea.

A oferit:
Raluca8sri

Sunt foarte multumita de aplicatia TOPOGRAPH. :)

A oferit:
Trita Marinela

Sunt foarte multumita de achizitia efectuata: bricscad si topograph! Au toate functionalitatile necesare! Echipa a raspuns prompt de fiecare data cand a fost necesar! Recomand cu incredere si le doresc mult succes in continuare!

A oferit:
Vlad Callu

Un program de nota 10+ Foarte bine pus la punct si de mare ajutor

A oferit:
Bogdan Axx

Un program minunat! Simplu , intuitiv si cu suport tehnic NON stop!!!

A oferit: