Laptopuri

Update-uri Aplicatie CADGen - Cele mai Noi Actualizari

Pentru accesul la ultimul update trebuie descărcat și instalat noul setup-ul de instalare al programului. Descărcarea ultimei versiuni se poate face în două moduri: fie direct din Zona Clienți (pe baza credențialelor primite la achiziționarea aplicației), fie direct din program accesând ultima comandă din meniului derulant intitulată Despre CADGen… În cea de-a doua variantă, din caseta de dialog informativă se acționează butonul Verifică actualizare program. În cazul existenței unei versiuni actualizate, noul setup de instalare se poate descărca și amplasa automat în subdirectorul C:\Descarcari

Pentru instalarea unei versiuni actualizate, se dezinstalează vechea versiune atât din AutoCAD/BricsCAD cât și de pe computer. Se rulează apoi noul setup de instalare al programului și se readuce meniul CADGen în AutoCAD/BricsCAD folosind aceeași procedură. [ vedeti mai multe aici ]

UPDATE 01 aprilie 2024


Începând din data de 01 aprilie 2024 au fost introduse versiunile noi TopoGraph9.0 MENTENANȚĂ, TopoGraph10 MENTENANȚĂ și CADGen3.0 MENTENANȚĂ


● Începând din data de 01 aprilie 2024, aplicațiile TOPOGRAPH9.0, TOPOGRAPH10 și CADGEN3.0 au fost retrase de la comercializare și au fost introduse versiunile noi TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ, TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ și CADGEN3.0 MENTENANȚĂ. La fel ca versiunile anterioare, noile versiuni sunt permanente (lifetime), se livrează cu cheie de protecție USB și includ o perioadă suplimentară de mentenanță de un an de la data achiziției. Mentenanța anuală ofera posesorilor de licență posibilitatea de a descărca, instala și utiliza cu titlu gratuit (în perioada de mentenanță) orice update lansat de TOPOCOM SRL. De asemenea, pentru licențele aflate în perioada de mentenanță, orice eventual upgrade va fi permis cu titlu gratuit. La expirarea perioadei de mentenanță, posesorii de licențe pot opta sau nu pentru prelungirea perioadei de mentenanță pentru încă un an. Posesorii de licență care nu doresc prelungirea perioadei de mentenanță vor putea utiliza în regim permanent (lifetime) ultima versiune descărcată în perioada de mentenanță. Mentenanța anuală reprezintă un produs nou care poate fi achiziționat online accesând pagina de prețuri de pe site-ul oficial al TOPOCOM SRL. La data lansării noilor versiuni, toți posesorii de licențe TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 vor avea acces cu titlu gratuit la primul update al noilor versiuni cu mentenanță. Accesul gratuit la noua versiune CADGEN3.0 MENTENANȚĂ va fi permis numai posesorilor de licențe care au achiziționat CADGEN3.0 ulterior datei de 1 ianuarie 2023. După instalarea primei versiuni de tip MENTENAȚĂ, pentru a identifica perioada de valabilitate a mentenanței, se va putea accesa ultima comandă Despre TopoGraph din meniul derulant al aplicației.

● Începând cu noul update, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] include o opțiune nouă care permite duplicarea unei înscrieri din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare. Astfel, în caseta de dialog principală a comenzii F21 au fost introduse două butoane-imagine noi, ca în imaginea de mai jos:

● Comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] include o opțiune nouă care permite ca, după salvarea datelor pentru un imobil din intravilan, să fie reținute localitatea și codul poștal din adresa terenului. Astfel, în caseta de dialog principală, în zona aferentă adresei terenului, a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:

Bifarea noului comutator permite ca la introducerea datelor pentru unui imobil nou, programul să propună implicit adresa de intravilan a imobilului anterior, cu aceeași localitate și același cod poștal.

● Începând cu noul update, comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen, a fost inclus un comutator nou care permite ca la importul unui fișier CGXML cu comanda F21, persoanelor fizice și juridice fără adresă să le fie atribuit domicilul implicit (dacă acesta a fost setat în prealabil).

● Începând cu noul update, comanda [F30. Adnotari plan cadastral] a fost modificată, în cazul opțiunii de inserare pe planul cadastral a unei legende. Astfel, începând cu noul update, au fost incluse în cadrul legendei 3 articole noi, ca în imaginea de mai jos:


Noile articole introduse sunt: Denumire UAT (layer [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt), Denumire intravilan (layer [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt) și Toponimie (layer [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt).

● Începând cu noul update, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], pentru construcțiile de tip condominiu au fost introduse 10 articole noi în lista spațiilor de folosință comună. Acestea sunt: camera tehnică, casa ascensorului, casa scării, centrala termică, coș fum, dușuri comune, rampă acces, scară acces, scări exterioare, alte spații. Astfel, numărul total al spațiilor de folosință comună a ajuns la 22.

● La importul unui fișier CGXML cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] au fost identificate situații de blocare a importului datorită unor erori privind valorile codurilor SIRSUP din adresele unor persoane fizice sau juridice. Această situație este întalnită numai în cazul importului unor fișiere CGXML descărcate din E-Terra. Începând cu noul update, atunci când sunt întâlnite astfel de cazuri, programul nu se va mai bloca urmând ca, după import, să se introducă o adresă validă pentru persoana sau persoanele în cauză.

UPDATE 12 februarie 2024


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Comanda TOPOLOGIE pentru verificarea topologiei imobilelor fără date asociate include 3 opțiuni noi de manipulare a poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI, a căror suprafețe sunt mai mici de 0.5 mp. Dacă sunt identificate asemenea polilinii, programul va afișa o casetă de dialog, ca în imaginea urmatoare:

● Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată în ceea ce privește utilizarea criteriilor de căutare dupa numărul de parcelă sau după numărul de tarla. Astfel, după apelarea comenzii, în zona acestor criterii au fost înlocuite casetele de introducere (de editare) cu liste derulante. Listele derulante conțin - după caz - atât numerele de parcele cât și numerele de tarla, dipuse în ordine crescătoare. Aceeași modificare a fost introdusă și în cazul localizării imobilelor după denumirea străzii din adresa de intravilan a imobilului.

● Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un criteriu de localizare nou (al 43-lea). Noul criteriu permite localizarea imobilelor din intravilan după denumirea străzii, dar și a numărului poștal din componența adresei. Denumirea străzii se alege dintr-o listă derulantă, iar numărul poștal se introduce prin tastare. În cazul în care se dorește localizarea mai multor imobile de pe aceeași stradă, dar cu numerele poștale diferite, în campul numărului poștal se poate introduce un text de forma 45,45bis,47,48 (la fel ca și în cazul localizării după numere CADGEN multiple).

● Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un criteriu de localizare nou (al 44-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor cu fisiere csg asociate.

● Comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost inclus un comutator nou ce permite ca, la adăugarea/editarea unei persoane fizice cu comenzile F21 și CSV să poată fi omisă condiția de CNP unic. Această opțiune este una nerecomandată. Se recomandă utilizarea ei temporară, și doar în cazul importului de fișiere CGXML descarcate din E-Terra, caz în care pot exista pesoane fizice multiple cu același CNP, dar cu celelalte date diferite (nume, prenume, observații, adrese etc).

● Comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost inclus un comutator nou ce permite ca, la introducerea denumirii autorității emitente a unui act cu comanda F21 să fie acceptat un numar mai mare de 50 de caractere. Această opțiune este destinată doar cazurilor de import de fisiere CGXML descărcate din E-Terra, pentru care au fost identificate asemenea cazuri.

● Comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost inclus un comutator nou. Bifarea noului comutator permite ca, la apelarea comenzii F21 pentru un imobil cu date asociate, în lista denumirilor generice ale inscrierilor din partea a 2-a și a 3-a din caseta de dialog principală, să fie afișată și poziția fiecărei înscrieri, ca în imaginea următoare.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra au fost identificate cazuri de înscrieri în partea a 3-a de tip intabulare ADMINISTRARE. Având în vedere faptul că, actuala structură CGXML nu permite înscrieri în partea a 3-a de acest tip, începând cu noul update, programul va afișa o casetă de dialog ca în imaginea următoare, urmând a se efectua - după import - modificările impuse de OCPI-ul local.

● La importul fisierelor CGXML cu comenzile [F21. Adaugare/Editare date imobil] și IMPORTCG a fost modificat modul de preluare a datelor persoanelor juridice în a căror denumire există caracterul punct (.). Astfel, după importul fișierului CGXML caracterul punct (.) va fi înlocuit cu caracterul asterisc (*). De exemplu, denumirea persoanei juridice ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCURESTI va fi preluată sub forma ING BANK N*V* AMSTERDAM, SUCURSALA BUCURESTI. În acest fel, la generarea livrabilelor și/sau a fișierelor CGXML, denumirea persoanei juridice va fi completată în mod corect, utilizănd caracterul punct (.).

● Comanda [F26. Polilinii imobile din CGXML] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog a articolelor de importat a fost introdus un comutator nou denumit text parcele. Bifarea noului comutator permite inserarea în centrul geometric al fiecarei polilinii a terenului, a unui MTEXT conținând pe coloană - după caz - numerele parcelelor din titlul de proprietate ale fiecarui imobil.

● La utilizarea comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], în cazul unor imobile cu fișiere .csg adiționale, au fost identificate cazuri de nepreluare din fișierul .csg a observațiilor aferente unor persoane juridice cu apariție multiplă (aceeași denumire și același CUI). Această situație aparea doar după importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● La utilizarea comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], în cazul imobilelor cu enclave, atunci când în interiorul acestora există și construcții, au fost semnalate cazuri în care poliliniile construcțiilor nu erau acceptate, programul afișând un mesaj de situare a construcției în afara terenului. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● La utilizarea comenzii [F22. Generare anexe cadastru], la generarea fișelor aferente unitătilor individuale (în cazul imobilelor cu mai mult de o singură construcție de tip condominiu) a fost introdusă posibilitatea selectării construcției pentru care se dorește generarea acestor fișe. Astfel, după selectarea numărului CADGEN al imobilului, dacă în cadrul imobilului sunt minim două construcții de tip condominiu, programul va afișa o casetă de dialog de selecție a condominiului dorit, ca în imaginea de mai jos.

● Începand cu noul update pentru comenzile F21 si IMPORTCG este permis importul fișierelor CGXML cu două sau mai multe construcții de tip condomiu.

● La generarea fișelor de date ale imobilelor cu comanda F22, în cazul în care exista și persoana (juridică) autorizată nr. 2 iar numărul de proprietari era mai mare de 2, s-a constatat o eroare de afișare în fișă a datelor complete ale persoanei autorizate nr. 2. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda noua MODCOD. Comanda poate fi accesată din lista comenzilor suplimentare, din ribbon, din bara de instrumente Comenzi suplimentare (vezi zonele încadrate cu roșu din imaginea următoare) sau prin tastarea cuvântului MODCOD la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite înlocuirea globală a unui cod postal de intravilan, pentru toate imobilele cu date asociate din desenul curent.

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda noua MODACT. Comanda poate fi accesată din lista comenzilor suplimentare, din ribbon, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MODACT la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (zonele încadrate cu albastru din prima imagine). Comanda permite înlocuirea globală a unui act de proprietate sau posesie, pentru toate imobilele cu date asociate din desenul curent.

● Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un criteriu de localizare nou (al 42-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor după denumirea arterei din adresa de intravilan a terenului (toate imobilele situate pe aceeași stradă).

● Începând cu noul update, comanda TOPOLOGIE a fost modificată, pentru cazul testării poliliniilor fără date asociate. Modificarea se referă la cazul în care programul identifică pe layerul TERENURI, polilinii reziduale cu suprafața mai mică de 0,5 mp. Până la data prezentului update, programul afișa o casetă informativă și amplasa eventualele polilinii reziduale pe layerul TOPOLOGIE, fără a mai continua testul. Începand cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și va continua testul, omițând poliliniile reziduale cu suprafața mai mică de 0,5 mp.

● La salvarea datelor cadastrale cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o omisiune de afișare a mesajului de generare a fișierului adițional, cu extensia .csg (după caz). Această omisiune a survenit cu prilejul update-ului din 04.12.2023. Începand cu noul update, mesajul informativ a fost reintrodus.

UPDATE 04 decembrie 2023


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru comanda [F21. Adaugare/editare date imobil] include o opțiune nouă care permite salvarea parțială a datelor introduse pentru un imobil fără date asociate. Astfel, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil, a fost introdus un buton nou denumit Salvare partiala, ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite salvarea datelor introduse până la un anumit moment, fără a se mai efectua verificări privind existența de parcele, înscrieri și/sau de închidere a cotelor de proprietate pe valoarea 1/1. Pentru efectuarea unei salvări parțiale este suficientă doar prezența numărului CADGEN. După acționarea butonului Salvare partiala pentru polilinia selectată, programul va genera, în același loc cu fișierul dwg, un fișier cu extensia .par și va afișa un mesaj de salvare a datelor parțiale de forma:

Noul buton este util în cazul imobilelor care conțin un număr mare de construcții, înscrieri sau imobile cu construcții de tip condominiu, pentru care introducerea datelor se va putea face de-acum în etape. Datele parțiale salvate pot fi utilizate în orice moment. Astfel, după reapelarea comenzii F21 și selectarea imobilului, programul va afișa o casetă de dialog de confirmare privind preluarea datelor parțiale, de forma:

După confirmare, programul va afișa caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil care va conține toate datele parțiale introduse anterior. Dacă în caseta de confirmare a fost acționat butonul Nu, programul va afișa caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil fără a mai prelua datele parțiale introduse anterior. Pentru menținerea valabilității unui set de date parțiale, la închiderea sesiunii de lucru AutoCAD sau BricsCAD, este obligatorie salvarea desenului dwg.

● Începând cu noul update, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin includerea unui criteriu de localizare nou (al 41-lea). Conform noului criteriu, pot fi localizate toate imobilele a căror suprafață măsurată este mai mare decât suprafața din act. În caseta de dialog Localizare imobil a fost amplasat un buton-radio în partea din dreapta-jos a casetei, ca în imaginea următoare:

● La utilizarea comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o restricție de salvare a datelor - dacă în interiorul imobilului există mai mult de o construcție de tip condominiu. Începand cu noul update, această restricție a fost eliminată. De asemenea, la importul fișierelor CGXML cu mai mult de o construcție de tip condominiu, este obligatorie introducerea prealabilă a tuturor unităților individuale, înainte de importul propriu-zis al fișierului CGXML.

● La utilizarea comenzii F25 a fost identificată o eroare de completare în fisierele CGXML a denumirilor persoanelor juridice. Eroarea survenea numai în cazul în care existau persoane juridice cu aceleați denumiri, dar cu coduri CIF diferite, caz în care, la sfârșitul denumirii persoanei, în fișierul CGXML apareau caractere suplimentare de tip punct. Începand cu noul update această eroare a fost eliminată.

UPDATE 04 noiembrie 2023


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă și pentru noua versiune BricsCAD V24.

● Începând cu noul update a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului MODPER și confirmarea cu Enter, și permite modificarea numelui și prenumelui unei persoane fizice sau a denumirii unei persoane juridice prezentă în unul sau în mai multe imobile din sectorul cadastral (desenul curent).

După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog ca în imaginea următoare:

Mai întâi se selectează persoana de modificat din lista derulantă denumită Lista persoane, iar apoi se completează datele noi, respectiv numele/prenumele sau denumirea nouă a persoanei selectate. După acționarea butonului Modifica programul va afișa o casetă de dialog suplimentară pentru confirmare, de forma:

De reținut că modificarea va afecta toate imobilele cu date asociate în care acea persoană va fi identificată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 comanda [F21. Adaugare/Editare Date imobil] a fost modificată, în ceea ce privește adăugarea sau editarea înscrierilor de tip întabulare drept de servitute sau superficie din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare. Astfel, începând cu noul update aceste tipuri de înscrieri pot fi adăugate sau editate, fără a mai fi obligatorie asocierea de persoane la aceste înscrieri. Această modificare a fost introdusă (doar) ca urmare a existenței de cărți funciare electronice ce conțin astfel de înscrieri, fără persoane asociate. Pentru imobilele noi (fără cărți funciare deschise) se recomandă a se evita efectuarea unor asemenea înscrieri (adică fără asocierea de persoane), deoarece această procedură contravine modului de lucru inclus în aplicația oficială ANCPI GenerareCG.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 comanda SEGEN pentru efectuarea de setări generale include o opțiune nouă. Noua opțiune permite ca, la generarea fișierelor CGXML cu comanda F25, în secțiunea aferentă datelor individuale ale unei persoane (fizice sau juridice), rubrica Observații să nu fie completată, indiferent dacă au fost introduse sau nu date în această rubrică la momentul utilizării comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil]. Această opțiune (impusă în mod discreționar de unele OCPI-uri) este totuși una nerecomandată.

● La utilizarea comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost identificată o eroare de neidentificare a imobilelor, folosind criteriul de localizare Nume Prenume/Denumire Persoana (prin selecția unui articol din lista derulantă). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 instalată doar sub AutoCAD, la utilizarea comenzii [F21Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o eroare la introducerea/editarea numelui unei persoane juridice. Eroarea consta în preluarea unei denumiri a persoanei juridice de maxim 132 de caractere. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului POLYE și confirmarea cu Enter, și permite construirea rapidă pe ecran a unei polilinii 2D cu enclave. Practic, după apelarea comenzii se va selecta inițial polilinia 2D închisă reprezentând conturul exterior al imobilului cu enclave iar apoi, succesiv, toate poliliniile închise interioare reprezentând enclavele. După selecție, programul va genera automat pe layerul curent polilinia cu enclave necesară asocierii datelor de cadastru sistematic cu comanda F21. De asemenea, după generare, aplicația va afișa la promptul de comandă și mărimea suprafeței poliliniei în varianta de calcul analitic ce utilizează 4 zecimale, dar și în varianta cu 3 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur. La final, se poate opta pentru ștergerea sau păstrarea pe ecran a conturului exterior selectat. Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, la construcția imobilelor de pe sectorul zero, cum este – de exemplu - cazul drumurilor pe care sunt amplasați stalpi de iluminat.

● Începând cu noul update a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare (ultimul articol din lista derulantă), din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului AREAE și confirmarea cu Enter, și permite calculul și afișarea suprafeței unei polilinii cu enclave construită conform specificațiilor din manualul de utilizare, sau generată cu comanda POLYE. Mărimea suprafeței poliliniei cu enclave se va afișa în ambele variate de calcul (atât cu 3 cât și cu 4 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur).

● În cazul imobilelor cu date asociate ce contin enclave a fost identificată o eroare de completare a mărimii suprafeței măsurate a imobilelor, atât în registrele cadastrale, cât și în opisul alfabetic. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● La importul fișierelor CGXML cu comenzile F21 și IMPORTCG a fost identificată o eroare de nepreluare a numerelor de cerere și a datelor cererilor înscrierilor (eroare a ultimului update). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● La importul fișierelor CGXML cu comanda IMPORTCG a fost identificată o eroare de preluare a suprafețelor măsurate ale imobilelor (doar) pentru acele imobile care nu aveau completată în CGXML această informație. Începand cu noul update, această eroare a fost eliminată.

UPDATE 04 septembrie 2023


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicația CADGen3.0 a fost actualizată în ceea ce privește modul de pregătire, adăugare de date și de export al fișierelor CGXML pentru imobilele cu enclave. Aceste modificări au fost impuse de apariția noii versiuni (1.0.0.7.) a aplicației oficiale GenerareCG. Potrivit noilor reguli impuse de ANCPI, la construcția imobilelor cu enclave se interzice utilizarea culoarului artificial de legătură (cu lățime) dintre enclavă și conturul exterior al imobilului. În manualul de utilizare al aplicației CADGen3.0 a fost introdus, la pagina 9, un capitol nou denumit Reguli privind construcția poliliniilor pentru imobilele cu enclave. În cadrul acestui capitol sunt descrise detaliat regulile geometrice obligatorii pentru construcția acestor imobile, fiind prezentate două exemple (pentru o enclavă și pentru 3 enclave), ca în figura de mai jos:

Astfel, în cazul unui imobil cu enclave, la adăugarea datelor cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil], dacă sunt identificate vertexuri duble, programul va afișa o casetă de dialog de confirmare:

Din punct de vedere geometric, imobilele cu enclave sunt singurele care pot avea puncte duble, spre deosebire de imobilele (poliliniile) fără enclave, care trebuie să conțină puncte de contur (vertexuri) unice. Noile reguli geometrice impuse permit determinarea în mod corect a suprafeței imobilului cu enclave și respectarea topologiei de la nivelul întregului sector cadastral. De asemenea, fișierele CGXML vor fi valide din punct de vedere geometric și se vor putea deschide și salva cu noua versiune (1.0.0.7.) a aplicației GenerareCG.

● Începând cu noul update, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost modificată prin amplasarea în caseta de dialog principală a 4 controale (butoane-imagine) noi, ca în imaginea următoare (cele evidențiate cu roșu):

Noile controale permit modificarea ordinii înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, prin ridicarea sau coborârea cu un rând a unei înscrieri selectate. Se va acorda atenție la utilizarea acestor noi opțiuni. Se menționează că înscrierile trebuie introduse obligatoriu în ordinea cronologică a actelor de proprietate sau posesie.

● Începând cu noul update, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost modificată în privința articolelor ce pot fi importate dintr-un fișier CGXML (în cazul selecției unui imobil fără date asociate). Astfel, la acționarea butonului-imagine privind elementele ce pot fi importate dintr-un fișier CGXML (cel evidențiat cu verde în imaginea anterioară), a fost introdus un articol nou, conform casetei de dialog următoare:

Noul comutator introdus permite importul (sau nu) al datelor specifice unităților individuale dintr-un fișier CGXML, în cazul contrucțiilor de tip condominiu. Dacă la importul efectiv al fișierului CGXML (în condițiile în care noul comutator a fost bifat) au fost deja introduse unități individuale, programul va afișa o casetă de avertizare privind suprascrierea acestora sau de renunțare la operația de import.

● La generarea fișierelor CGXML cu comenzile F25 sau F22, în unele situații a fost identificată o eroare de scriere (în fișierele CGXML sau anexe) a prenumelor persoanelor fizice (prin adăugarea în textul prenumelor a unor caractere suplimentare de tip punct). Această eroare survenea doar în cazul persoanelor fizice cu același nume și același prenume, cu sau fără CNP-uri identice. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 instalată (doar) sub AutoCAD, în cazul imobilelor cu numere CADGEN compuse din mai mult de 10 cifre s-au identificat erori la generarea fișierelor CGXML și a livrabilelor textuale (registre, opis, fișe). Utilizarea unor numere CADGEN (din 14 caractere) e o practică specifică lucrărilor de întabulare sistematică a fondurilor forestiere (unde la stabilirea numerelor CADGEN se folosesc codurile SIRUTA + numerele UP-urilor + numerele UA-urilor etc). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda SEGEN pentru setări generale include o opțiune nouă. Astfel, în partea de jos a casetei de dialog Setari Generale CADGen a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea de mai jos. În practică, s-a constatat că, pentru anumite imobile cu ID-uri electronice, în fisierele CGXML descarcate din E-TERRA pot exista mai multe persoane juridice cu aceeasi denumire, același CUI, dar cu observații și/sau adrese poștale diferite. Acesta poate fi, de exemplu, cazul unor bănci cu sucursale sau agenții diferite, dar situate în aceeasi localitate. În aceste cazuri, la adăugarea/datelor unei persoane juridice de tipul exemplificat mai sus, se va bifa în prealabil noul comutator din caseta de dialog aferentă comenzii SEGEN. În acest fel, la adaugarea/editarea datelor unei persoane juridice (cu comenzile F21 sau CSV), programul nu va mai impune condiția de CUI unic. Utilizarea acestei optiuni nu este recomandată, decât în situația descrisă anterior, urmând a se reveni ulterior la setarea implicită (cea în care noul comutator să rămână nebifat).


UPDATE 20 iunie 2023

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă ASIDEL (ASociere IDentificatori ELectronici). Comanda poate fi apelată din submeniul lista comenzilor suplimentare, din ribbon sau din bara de instrumente Comenzi suplimentare.

Comanda permite asocierea de identificatori electronici tuturor imobilelor cu date asociate din desenul curent. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția fișierului CSV de corespondență. Fișierul de corespondență trebuie să conțină pe fiecare linie numărul CADGEN și ID-ul electronic al imobilului, de forma:

5000,68654

5001,68655

5002,68656

În exemplul prezentat, imobilului cu numărul CADGEN 5000 îi va corespunde identificatorul electronic nou 68654, celui cu număr CADGEN 5001 îi va corespunde ID-ul electronic 68655 ș.a.m.d.

Prin utilizarea comenzii se vor suprascrie – după caz - vechii identificatori electronici (este cazul imobilelor care, la data efectuării lucrării de cadastru sistematic au avut deja deschise cărți funciare în format electronic). Această comandă este utilă în cazul UAT-urilor în care, lucrările de cadastru general au fost finalizate parțial sau integral. Sunt necesare fișierele .dwg ale sectoarelor cadastrale (imobile cu date asociate pe layerul TERENURI) și fișierul .csv de corespondență (după modelul descris anterior). În acest fel, primăriile își vor putea actualiza baza de date grafică la nivel sectorial sau a întregului UAT și își vor putea gestiona ulterior fondul cadastral propriu (alipiri, dezlipiri, actualizări de date imobile, identificări de imobile, rapoarte parcelare etc). Comanda nu are efect asupra imobilelor care conțin construcții de tip condominiu, pentru care se va aplica individual comanda F21.

● Comanda RAPORT pentru generarea raportului parcelar a fost modificată. Astfel, începand cu noul update raportul parcelar generat ca fișier de tip .xls va include două rubrici noi (coloanele S și T) pentru suprafețele din intravilan și de extravilan aferente fiecărui imobil.

● Comanda F26. Import polilinii din CGXML a fost modificată. Astfel, în componența raportului parcelar CGXML în format .xls au fost introduse 3 rubrici noi pentru mențiunile parcelelor (coloana R), observațiile terenului (coloana I) și tipul de imobil (împrejmuit/neîmprejmuit – coloana C).

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic CADGen3.0 a fost identificată o eroare în cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil. Concret, la acționarea butonului Editare pentru o înscriere în partea a 2-a de tipul Înscrierea posesiei, câmpul aferent detaliilor de drept apărea inactiv, iar textul pentru detalii drept nu se afișa. Începand cu noul update, această eroare (care afecta și fișierul .cgxml generat cu comanda F25), a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update, caseta de dialog aferentă comenzii F24. Localizeaza imobil in plan a fost reorganizată și au fost introduse 3 criterii de localizare noi, ca în imaginea de mai jos:

Astfel, începând cu noul update, comanda F24 permite localizarea imobilelor și după textul observației introduse pentru o persoană fizică sau juridică (poate fi util în cazul identificării rezervelor – pentru persoane juridice care cuprind la observații textul proprietar neidentificat).

De asemenea, au fost incluse două criterii de localizare noi, respectiv după tipul de drept aferent înscrierilor din partea a 2-a și a 3-a (util, spre exemplu, atunci când se dorește identificarea tuturor imobilelor ce includ ca tip de drept administrare, concesiune, servitute, superficie, închiriere, ipotecă etc).

Numărul disponibil al criteriilor de localizare este de 40.

UPDATE 05 aprilie 2023


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update, aplicația CADGen3.0 este disponibilă și pentru noua versiune AutoCAD 2024.

● Începând cu noul update, comanda A3. Inserare format plansa a fost modificată în sensul că orice format de planșă inserat în desen ca bloc va fi recunoscut automat de program atunci când este utilizată ulterior comanda GEOTIFF (genereaza PDF si TIF georeferentiat).

● Începând cu noul update, la utilizarea comenzii GEOTIFF (genereaza PDF si TIF georeferentiat), în caseta de dialog Generare fisiere PDF si TIFF georeferentiat, butonul radio 2 a fost redenumit, ca în imaginea următoare:

● La generarea fișierelor cgxml cu comanda F25 a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor românești în campul aferent numărului de carte funciară veche din secțiunea Land. Eroarea survenea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, comanda SEGEN pentru efectuarea setărilor generale include o opțiune nouă pentru fișele de date ale imobilelor. Noua opțiune permite înscrierea datelor executantului nr. 2 atunci când executantul nr. 1 este o persoană juridica autorizată (introdusă la inițializarea lucrării de cadastru general), iar executantul nr. 2 este o persoană fizică autorizată cu calitatea de angajat al persoanei juridice autorizate nr. 1. Caseta de dialog a setărilor generale va include câmpul datelor de identificare a executantului nr. 2, ca în imaginea următoare (zona încadrată cu roșu):

● În caseta de dialog a setărilor generale a comenzii SEGEN, vechiul comutator din partea stânga-jos care permitea eliminarea din cgxml a persoanelor asociate servituților și sperficiilor, a fost eliminat. În locul acestuia, au fost amplasate două comutatoare noi, care permit în mod separat eliminarea din fișierele cgxml a persoanelor asociate servituților, respectiv superficiilor. În imaginea anterioară, noile comutatoare sunt evidențiate cu dreptunghiul de culoare verde.

● Începând cu noul update, comanda F26. Polilinii imobile din CGXML a fost completată prin adaugarea unui articol nou care poate fi importat din fișierele CGXML. Astfel, începând cu noul update, în interiorul poliliniilor terenurilor poate fi amplasat și un text reprezentând categoriile de folosință ale parcelelor din componența imobilelor (de ex. 1A sau 1A,2CC,3F etc). În mod implicit, textele categoriilor de folosință se vor amplasa pe layerul Categorii_txt.

● Începând cu noul update, comanda RAPCON a fost modificată în sensul introducerii variantelor de generare a unui raport al construcțiilor complet, atat pentru construcțiile fără acte, cu acte sau pentru ambele categorii. La apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea opțiunii dorite.

Indiferent de opțiunea selectată, în raportul generat a fost inclusă o coloană nouă cu denumirea Are acte, ca în imaginea de mai jos.

UPDATE 06 februarie 2023

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update, comanda F24. Localizeaza imobil in plan include un criteriu de localizare nou, respectiv toate imobilele dintr-un sector cadastral. Acest criteriu poate fi util în cazul lucrărilor de cadastru general când, în același desen au fost aduse imobile din sectoare cadastrale diferite (ale aceluiași UAT). Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a ajuns la 37.

● Începând cu noul update, comanda GRUP (creeaza si administreaza grup imobile) include o opțiune nouă ce permite verificarea topologiei imobilelor cu date asociate dintr-un grup selectat. Această opțiune este utilă pentru acele imobile cu date asociate grupate într-o anumită zonă, așa cum sunt imobilele din cadrul unei tarlale sau imobilele dintr-un sector cadastral.

● Începând cu noul update, comanda F26. Polilinii imobile din CGXML include o opțiune nouă, de generare a unui raport parcelar de tip Excel, după importul poliliniilor aferente fișierelor CGXML din directorul selectat. Caseta de dialog include un comutator denumit salveaza raport parcelar CGXML, ca în imaginea următoare:

● În cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, la caseta de dialog Introducere/editare parcela a fost adăuga butonul nou Adauga/Modifica pentru textul aferent mențiunilor parcelei. Astfel, pentru textul mențiunilor se poate utiliza un număr nelimitat de caractere.

● Începând cu noul update, comanda SEGEN a setărilor generale include o opțiune nouă ce permite excluderea (doar) din fișierele CGXML a persoanelor asociate servituților și superficiilor.

După cum se știe, la adăugarea sau editarea unei înscrieri în partea a 3-a de tip ÎntabulareSERVITUTE sau SUPERFICIE este obligatorie asocierea uneia sau mai multor persoane (comportament care se regăsește și în aplicația oficială ANCPI GenerareCG). Cu toate acestea, pentru anumite fișiere CGXML descărcate din E-Terra 3, s-a constatat existența de înscrieri de tip ÎntabulareSERVITUTE sau SUPERFICIE care nu au asociate persoane. Pentru asemenea cazuri se poate opta ca, la generarea fișierelor CGXML, persoanele asociate acestor înscrieri să fie eliminate. În acest sens, înainte de generarea fișierelor CGXML, se va apela comanda SEGEN și se va bifa comutatorul nou din partea de jos a casetei de dialog.

● În cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil, în caseta de adaugare/editare titular/persoană a fost identificată o eroare de ordonare alfabetică a persoanelor din lista derulantă denumită Lista persoanelor din sector. Începand cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● În cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, la introducerea unei persoane în caseta Adaugare/editare titular/persoana a fost introdusă posibilitatea utilizarii caracterului * (asterisc) în loc de caracterul . (punct) în componenta denumirii persoanelor juridice. Prin această modalitate nu vor fi afectate denumirile persoanelor ce vor aparea în livrabile (registe, opis, fișe) sau în fișierele CGXML.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update comanda F21. Adaugare/Editare date imobil include o serie de îmbunătățiri, după cum urmează:

În caseta de dialog principală, în dreptul câmpului de introducere a observațiilor pentru teren a fost introdus un buton nou denumit Adauga/Modifică, cu scopul de a introduce sau edita texte de mari dimensiuni, ce nu se pot încadra pe un singur rând. După acționarea acestui buton, programul va afișa o casetă de dialog ce permite introducerea unui text cu număr nelimitat de caractere, dar și importul unui text dintr-un fișier ASCII cu extensia .txt.

În caseta de adaugare/editare a datelor unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a, în dreptul câmpurilor pentru Detalii drept, Nota si Observatii au fost introduse 3 butoane noi denumite Adauga/Modifica. Ca și în cazul observațiilor de teren, aceste butoane permit introducerea și/sau editarea de texte cu număr nelimitat de caractere, dar și importul de texte din fișiere cu extensia .txt.

În caseta de introducere/editare a datelor unei construcții, în dreptul câmpului Mentiuni/Descriere constructie a fost introdus butonul nou Adauga/Modifica.

Similar, în caseta de introducere/editare a datelor unei unități individuale, în dreptul câmpului Descriere unitate individuala a fost introdus butonul nou Adauga/Modifica.

În caseta de dialog principală Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdusă o noua modalitate, mai rapidă, de editare a datelor parcelelor, construcțiilor, unităților individuale și inscrierilor din partea a 2-a si a 3-a a cărții funciare. Astfel, prin efectuarea unui dublu-click pe un articol din listele derulante programul va afișa direct caseta de editare specifică articolului selectat, fără a mai fi necesară acționarea butoanelor Editeaza pentru aceste elemente. Efectul selecției prin dublu-click este valabil și în cazul alegerii une persoane din lista derulantă a casetei de dialog Introducere/editare înscriere. Între listele derulante ale înscrierilor din partea a 2-a și a 3-a (din caseta de dialog principală Adaugare/Editare Date Imobil) a fost amplasată o notă textuală cu scop informativ.

● Începând cu noul update comanda SEGEN pentru setări generale include o opțiune nouă, de includere în mod implicit a referintei T (teren) la adăugarea unei înscrieri noi cu comanda F21. Adaugare/editare date imobil.

● Începand cu noul update, fișierul de instalare a aplicației CADGen3.0, precum si fișierele cu extensiile .exe si .dll din componența aplicației, includ semnături digitale evitând astfel acțiunile și mesajele de tip fals pozitiv ale unor aplicații de tip antivirus.

● Pentru aplicația CADGen3.0 instalată sub BricsCAD V23 a fost identificată o eroare de scriere a adreselor poștale în cadrul fișierelor CGXML, numai în cazul UAT-urilor și/sau localităților ce includeau diacritica â în componența numelui. Începând cu acest update, această eroare a fost eliminată.

UPDATE 02 decembrie 2022


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă RAPCON. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului RAPCON la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite generarea unui raport de tip Excel incluzând datele tuturor construcțiilor fără acte identificate în desenul curent. Raportul generat va permite autorităților locale (după caz) generarea mai rapidă a documentelor care vor sta ulterior la baza înscrierilor drepturilor de proprietate a acestor construcții, și generarea corespunzătoare a fișierelor CGXML pentru imobilele respective.

Pentru fiecare construcție fără acte, raportul include numărul CADGEN al imobilului din care face parte, datele tehnice ale clădirii (suprafețe, număr nivele, descriere, adresă construcție) și denumirile tuturor persoanelor cu sau fără drepturi de proprietate identificate în imobilul repectiv.

● Începând cu noul update, la adăugarea/editarea unei înscrieri cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], pentru introducerea datei calendaristice a unui act sau a unei cereri, a fost introdusă posibilitatea tastării directe a datei, fără a mai fi utilizate liste derulante pentru zi, lună și an. Alegerea noii opțiuni se face apelând comanda SEGEN a setărilor generale și bifând opțiunea corespunzătoare din caseta de dialog Setari Generale CADGen.

După acționarea butonului radio direct in format Zi/Luna/An, atunci când se va introduce data calendaristică pentru o cerere sau un act, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

În caseta de dialog pentru introducerea directă a datei sunt prezentate într-o lista derulantă toate cele 4 variante acceptate pentru formatul datei calendaristice. Formatele disponibile includ 4 separatoare diferite și sunt următoarele: Zi/Luna/An, Zi.Luna.An, Zi-Luna-An și Zi,Luna,An.

● Începând cu noul update, după apelarea comenzii SEGEN a setărilor generale, în caseta de dialog Setari Generale CADGen a fost introdus butonul nou Sterge domiciliu implicit. Cu acest buton se va putea elimina un domiciliu implicit utilizat la o lucrare precedentă de cadastru general sau cadastru sistematic, eliminând astfel riscul utilizării unui domiciliu implicit fără legătură cu lucrarea curentă.

● Începând cu noul update, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil, sub butonul Contestatii a fost introdus textul DA sau NU, după cum au fost introduse, sau nu, contestații în imobilul curent.

De asemenea, în registrul cadastral al imobilelor, rubrica Imobil contestat / necontestat va include – după caz – atât numărul și data procesului verbal de contestație, cât și numărul și data procesului verbal de soluționare a contestației.

● Începând cu noul update, comanda [F23. Verificare geometrie imobile] a fost înlocuită cu comanda nouă[ F23. Topologie imobile fara date].

● Începând cu noul update, la importul fișierelor CGXML cu comanda IMPORTCG, în cazul imobilelor cu construcții s-a identificat o eroare de preluare a diacriticelor Ș și Ț (minuscule și majuscule) din descrierile construcțiilor. Această situație apărea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, la generarea fișelor de date ale imobilelor și a registrelor cadastrale s-a identificat o eroare de scriere a diacriticelor Ș și Ț (minuscule și majuscule) în câmpul aferent numerelor de act pentru actele de proprietate/posesie. Această situație apărea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată. Se recomandă ca, în câmpul aferent numerelor de act să se introducă exclusiv aceste informații (fără alte texte adiționale ca: titlu de proprietate, contract vanzare-cumpărare etc).
UPDATE 11 noiembrie 2022


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic și cadastru general CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update, aplicația CADGen3.0 este disponibilă și pentru noul BricsCAD V23 (versiunile PRO sau Ultimate).

● Începând cu noul update a fost introdusă o comandă nouă care permite efectuarea unor setări generale. Pentru accesul la setările generale se poate utiliza comanda Setari CADGen din meniul derulant CADGen.

Accesul la setările generale se poate face și cu ajutorul barei de instrumente Cadastru General, sau prin acționarea iconului Setari CADGen din ribbonul Cadastru General.

Utilizarea unuia din modurile de acces prezentate, va conduce la apariția casetei de dialog Setari Generale CADGen, care va avea următoarea formă:

Noua comandă permite efectuarea unor setări specifice la utilizarea comenzilor [F21. Adaugare/Editare Date Imobil] și [F22. Genereaza anexe cadastru]. Aceste setări au ca scop creșterea productivității lucrărilor de cadastru sistematic sau cadastru general. Setările operate se vor salva automat și vor fi disponibile pe toată durata lucrului. Modificarea opțiunilor va fi posibilă în orice moment, prin reapelarea comenzii sau tastarea SEGEN la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Setările generale introduse includ și posibilitatea stabilirii textelor de subsol pentru registrele cadastrale, fișele de date ale imobilelor și fișele unităților individuale (fără a mai fi necesare modificări în fișierele-model #81.xls, #82.xls, #100P.xls și #100L.xls).

● Începând cu noul update, comanda [F26. Polilinii imobile din CGXML] a fost modificată. Astfel, după selecția unui director al fișierelor CGXML, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția articolelor care se vor importa din fișierele CGXML.

În caseta de dialog sunt afișate inclusiv denumirile layerelor pe care se vor dispune articolele importate. Bifarea articolului text persoane permite amplasarea pe o coloană, în centrul fiecărui imobil, a tuturor persoanelor identificate în fișierul CGXML (aferent imobilului respectiv), ca entitate de tip MTEXT. Înălțimea textelor va fi adaptată conform scării curente a planșei, iar poliliniile generate pentru terenuri și construcții nu vor conține date asociate.

● Comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] include acum și posibilitatea generării fișelor de date pentru unitățile individuale dintr-un imobil cu o construcție de tip condominiu. Astfel, după apelarea comenzii, caseta de dialog pentru selecția livrabilelor de generat va fi de forma:

În caseta de dialog afișată, comutatorul Fise Unitati Individuale va fi activ numai dacă a fost selectat cel puțin un imobil cu o construcție de tip condominiu. Bifarea acestui comutator are efect de buton radio (programul va debifa automat toate comutatoarele celorlalte tipuri de anexe). După acționarea butonului OK, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea imobilului (numărului CADGEN) pentru care se dorește generarea fișelor unităților individuale. Caseta va avea forma următoare:

După alegerea unui imobil din listă, programul va genera, în același loc în care se află desenul, un director denumit (de ex.) Fise UI Condominiu 101-C1 în care fișele unităților individuale generate vor fi denumite (de ex.) 101-C1-U1.xls, 101-C1-U2.xls, 101-C1-U3.xls ș.a.m.d.

● Începând cu noul update, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include două criterii de localizare noi, respectiv toate imobilele din zonă cooperativizată și toate imobilele din zonă necooperativizată.


Cele două noi criterii de localizare au fost dispuse în partea din dreapta-jos a casetei de dialog Localizare imobil. Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a ajuns la 36.

● La generarea fișelor de date ale imobilelor cu comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor românești Ș și Ț (minuscule și majuscule) din rubrica Observații (de sub tabelul nr. 1. DATE TEREN). Această eroare apărea când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3,0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin adăugarea unui criteriu de localizare a imobilelor nou, respectiv toate imobilele care includ persoane de tipul NEIDENTIFICAT. Astfel, numărul total de criterii de localizare disponibile a ajuns la 34.

● Comanda GRUP (Creeaza si administreaza grup imobile) a fost modificată, prin adăugarea în caseta de dialog Administrare grupuri imobile a unui buton nou, denumit Modifica numerele CADGEN grup.

Noul buton permite modificarea tuturor numerelor CADGEN ale imobilelor din grupul respectiv, la fel ca și în cazul aplicării comenzii MODIFCG (modifica numere CADGEN). Practic, după acționarea butonului nou, programul va afișa caseta de dialog pentru introducerea valorii întregi pozitive sau negative cu care se vor incrementa toate numerele CADGEN ale imobilelor din grupul selectat.

● Începând cu noul update, comanda IMPORTCG (Importa fisiere CGXML terenuri) a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog, ca în imaginea de mai jos:


Noua casetă de dialog include o zonă denumită Info, în care sunt explicate condițiile de utilizare a comenzii IMPORTCG (respectiv, utilizarea exclusivă doar a fișierelor CGXML fără erori), și o zonă cu butoane radio ce permit 3 tipuri de selecție a fișierelor CGXML: se pot selecta toate fișierele CGXML dintr-un director, se pot selecta fișiere CGXML multiple dintr-un director și se poate selecta un singur fișier CGXML.

● Comanda [F22 Genereaza anexe cadastru] a fost modificată. După apelarea comenzii, dacă desenul include imobile cu date asociate, la promptul de comandă se va afișa un mesaj care include de-acum și opțiunea consversiei rapide PDF->XLS.

- >> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Conversie xls->pdf/Toate imobilele] :

Pentru accesul rapid la conversia XLS-PDF, la promptul de comandă se va tasta c sau C și se va confirma cu Enter.

Dacă desenul nu include imobile cu date asociate, după apelarea comenzii F22 programul va lasnsa automat opțiunea conversiei fișelor de date și a registrelor cadastrale din formatul XLS în formatul PDF.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 instalată exclusiv sub AutoCAD, la generarea registrelor cadastrale cu comanda [F22 Genereaza anexe cadastru] a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor Ș și Ț în numele, prenumele și/sau denumirile persoanelor din tabelul 3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE. Aceeași eroare a fost identificată și în cazul generării opisului alfabetic al titularilor, în rubrica adresei persoanelor (dar numai atunci când adresa persoanei includea și o descriere suplimentară). Începând cu noul update, aceste erori au fost eliminate.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 a fost identificată o eroare de afișare a denumirilor generice pentru înscrierile în partea a 2-a, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil din cadrul comenzii F21. Această eroare survenea doar atunci când, începând cu cea de-a doua înscriere era introdus un număr foarte mare de persoane sau de referințe. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● În cazul în care aplicația CADGen3.0 a fost instalată exclusiv sub BricsCAD V21 sau versiuni anterioare, la prima utilizare a comenzii F21 s-a depistat o eroare la afișarea casetei de dialog Adaugare/Editare Date Imobil. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin includerea de criterii de căutare noi și modificarea criteriului de căutare după Numere CADGEN. Astfel, începând cu noul update, caseta de dialog Localizare imobil va avea următoarea formă:

Au fost introduse 4 noi criterii de căutare a imobilelor (cele încadrate cu roșu), după cum urmează:

  • Toate imobilele cu suprafața egală cu o valoare introdusă;
  • Toate imobilele cu suprafața mai mare decât o valoare introdusă;
  • Toate imobilele cu suprafața mai mică decât o valoare introdusă;
  • Toate imobilele care conțin construcții fără acte.

În ceea ce privește criteriul de localizare după Numere CADGEN, în câmpul de introducere a numărului CADGEN (zona marcată cu culoarea verde din imagine) se pot introduce numere CADGEN multiple, în formatul exemplificat în caseta de dialog, respectiv 556,557,601,602,705. Formatul de introducere a numerelor CADGEN multiple este similar cu cel folosit pentru imprimarea diferitelor pagini. Numărul criteriilor de localizare: 33.

● Comanda ACTAD care permite actualizarea adreselor poștale ale imobilelor (prin adăugarea în descrierea suplimentară a numărului de tarla și de parcelă) a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, după apelarea comenzii, va fi afișată următoarea casetă de dialog:

Butonul Continua permite completarea descrierilor suplimentare (libere) cu datele de tarla și de parcelă (ca în versiunile anterioare). Noul buton Sterge toate descrierile suplimentare permite eliminarea din adresele tuturor imobilelor a acestor informații, indiferent dacă acestea se referă la numărul de tarla și de parcelă. De aceea se va acorda o mare atenție la utilizarea noii opțiuni.

● Începând cu noul update, comanda IMPORTCG a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, prin utilizarea acestei comenzi, atât imobilele fără construcții cât și cele cu construcții importate din fișierele CGXML vor avea date asociate. Condiția obligatorie este aceea ca toate fișierele CGXML din directorul specificat să nu conțină erori. Se recomandă utilizarea de fișiere CGXML generate cu aplicația TopoGraph8.0, CADGen3.0 sau cele create și/sau verificate cu programul oficial GenerareCG furnizat de ANCPI. După apelarea comenzii, programul afișează o casetă de dialog informativă de forma:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGEN3.0, instalată doar sub AutoCAD (versiunile 2002-2023 full engine) a fost identificată o limitare a numărului de caractere introduse pentru notele și observațiile înscrierilor în caseta de dialog Introducere/editare inscriere aferenta comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil].

Începând cu noul update, această limitare a numărului de caractere a fost eliminată. Se recomandă utilizarea unor texte succinte pentru conținutul notelor și observațiilor, cu excepția cazurilor de preluare obligatorie a acestor informații (pentru imobilele cu identificatori electronici).

● În caseta de dialog pentru adaugarea/editarea datelor unei construcții cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdus și campul aferent suprafeței din acte. Deși acest câmp nu este unul obligatoriu, în cazul unor imobile cu identificatori electronici, se pot întâlni situații în care suprafața din acte a construcțiilor diferă de suprafața măsurată.

● La importul unui fișier CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă opțiunea de utilizare a valorii 9999999999999 pentru CNP-urile sau CUI-urile persoanelor, în cazul în care aceste date lipsesc. De asemenea a fost introdusă și opțiunea utilizării pentru codurile poștale lipsă, a valorii 999999. Pentru ca aceste opțiuni să fie disponibile, în caseta de dialog Date importate din fisierul CGXML vor trebui bifate ultimele două comutatoare. Accesul la setările privind datele importate din CGXML se face prin acționarea butonului-imagine pentru setări din caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil.

UPDATE 02 august 2022

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă GRUP. Comanda poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen.

Comanda este disponibilă numai în cadrul desenelor (fișiere .dwg) ce conțin imobile cu date asociate pe layerul TERENURI și permite crearea și administrarea unor grupuri de imobile distincte. Practic, grupurile de imobile sunt mulțimi de selecție formate din polilinii cu date asociate, ce pot fi utilizate pentru generarea de livrabile (opis alfabetic, fișe de date, registre cadastrale sau fișiere CGXML), generarea de rapoarte parcelare sau de carte funciară. Informațiile privind grupurile de imobile se salvează într-un fișier situat în același loc în care se află desenul .dwg. Un fișier aferent grupurilor de imobile va avea aceeași denumire ca și desenul .dwg, dar cu extensia .grp. De exemplu, pentru un desen cu denumirea Plan_cadastral_Sector_3.dwg, fișierul aferent grupurilor de imobile se va numi Plan_cadastral_Sector_3.grp.

La prima utilizare a comenzii, atunci când nu există niciun grup de imobile, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea denumirii primului grup, de forma:

După introducerea denumirii grupului se vor selecta de pe ecran doar acele imobile care vor fi incluse în grup. După crearea primului grup și apelarea comenzii GRUP programul va afișa o casetă de dialog ce va include și opțiunea de administrare a grupurilor existente, ca în imaginea următoare:

După acționarea butonului Administrare grupuri imobile, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

La selecția unui grup din zona Lista grupuri butoanele din zona Optiuni grup imobile se vor activa și vor permite o serie de acțiuni specifice (redenumire grup, ștergere grup, generare livrabile, salvare raport parcelar Excel sau raport CF).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [f24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată prin introducerea a 3 noi criterii de localizare.

Începând cu noul update, a fost introdus un criteriu de localizare nou, care permite identificarea tuturor imobilelor cu numere CADGEN mai mari decât o valoare întreagă, un criteriu nou care permite identificarea tuturor imobilelor cu numere CADGEN mai mici decât o valoare întreagă și un criteriu care permite localizarea tuturor imobilelor care au numerele CADGEN cuprinse într-un interval. În cazul imobilelor cu numere CADGEN situate într-un interval, în caseta de editare se va introduce intervalul dorit sub forma 1255-1316, așa cum este prezentat (ca exemplu) și în caseta de dialog.

După localizarea obiectelor, în caseta de opțiuni pentru obiectele localizate a fost introdus un buton nou care permite crearea unui grup de imobile ce va putea fi administrat conform descrierii noii comenzi GRUP.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda CSV pentru crearea unui fișier csv al persoanelor a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog Creeaza fisier csv persoane a fost amplasat un buton nou denumit Import persoane din CGXML, ca în imaginea următoare:

Noul buton permite selectarea unui director conținând unul sau mai multe fișiere CGXML. După selecția directorului, programul va extrage datele tuturor persoanelor identificate, va afișa un mesaj informativ cu numărul de persoane importate și va popula zona Lista persoane cu numele sau denumirile persoanelor identificate. Pentru salvarea persoanelor (importate sau introduse individual) se va acționa butonul Salveaza fisier csv si inchide prin care datele persoanelor pot fi salvate într-un fișier csv nou, sau pot completa un fișier csv de persoane existent. Se precizează că, prin importul persoanelor din CGXML programul va prelua doar acele persoane pentru care există date individuale și de adresă complete.

 ● Începând cu noul update, comanda [F21. Adaugare/Editare date Imobil] a fost modificată în ceea ce privește introducerea/editarea datelor parcelelor. Astfel, începând cu noul update, în caseta de introducere/editare a datelor unei parcele, a fost introdusă posibilitatea completării câmpului Mentiuni, cu un text conținând un număr nelimitat de caractere (până la data prezentului update, mențiunile fiind linitate la maxim 250 de caractere).

În condițiile introducerii unui text cu un număr foarte mare de caractere, la salvarea datelor imbilului, programul va genera automat un fișier adițional cu extensia csg.

● Începând cu noul update, comanda [F21. Adaugare/Editare date Imobil] a fost modificată în ceea ce privește introducerea/editarea adresei terenului (imobilului). Astfel, începând cu noul update, în caseta de introducere/editare a adresei, a fost introdusă posibilitatea completării câmpului Descriere suplimentara, cu un text conținând un număr nelimitat de caractere (până la data prezentului update, mențiunile fiind linitate la maxim 250 de caractere).

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil] a fost identificată o eroare la importul unui fișier CGXML. Astfel, la importul unui fișier CGXML, atunci când fișierul cuprindea mai multe înscrieri în partea a 2-a (sau a 3-a) a cărții funciare, programul prelua primul text găsit pentru rubrica Detalii drept și-l adăuga, în mod eronat, la toate celelalte înscrieri. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda RAPORT pentru generarea raportului parcelar a fost modificată, prin includerea a două coloane suplimentare (K și L) conținând suprafața măsurată și suprafața din act a întregului imobil.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, comanda [F22. Generaza anexe cadastru] a fost modificată prin includerea unei opțiuni noi în ceea ce privește generarea fișelor de date ale imobilelor. Astfel, începând cu noul update, după acționarea butonului +, caseta de dialog Optiuni Fise de Date Imobil va include o opțiune nouă în ceea ce privește declarația de diminuare de suprafață.

În practică există situații în care, parcelele pentru care au fost emise titluri de proprietate sunt compuse din două (sau mai multe) contururi distincte, așa cum este cazul unei parcele despărțite de un drum, iar suprafața înscrisă în actul de proprietate este egală cu suma suprafețelor contururilor separate. Conform uzanțelor actuale, pentru fiecare contur separat, în fișierul CGXML suprafața din act va avea o valoare mai mare decât suprafața măsurată, deși acesta nu este un caz de diminuare de suprafață. În acest caz, la generarea fișelor de date a imobilelor poate fi utilă noua opțiune, prin care declarația de diminuare de suprafață nu se include în niciun caz.

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] au fost introduse următoarele îmbunătățiri:

În cazul imobilelor care conțin construcții de tip condominiu, importul unui fișier CGXML se va putea face și fără introducerea prealabilă a unităților individuale. Practic, după apelarea comenzii F21 se va selecta conturul terenului (fără date asociate) și se va adăuga construcția de tip condominiu (folosind butonul Adauga din zona Constructii). Apoi, se va putea importa fișierul CGXML ce conține o construcție de tip condominiu, iar programul va prelua automat și datele unităților individuale din fișierul CGXML selectat.

La acționarea butonului Salvează date și închide, programul va efectua o serie de verificări suplimentare, în special pentru cazul în care a fost importat un fișier CGXML. Verificările suplimentare introduse sunt următoarele:

  • Verificarea existenței CIF pentru persoanele juridice identificate în fișierul CGXML importat;
  • Verificarea datelor textuale ale construcțiilor importate: valoarea suprafeței desfășurate, numărul de nivele și descrierea construcției;
  • Verificarea tuturor datelor obligatorii pentru unitățile individuale importate (număr apartament, număr de camere, valoare suprafață construită, valoare suprafață utilă, descriere UI, existența părților comune, valorile cotelor indivize de teren și din părțile comune);
  • La preluarea din desen a conturului unei construcții noi, sau în cazul editării unei construcții existente, programul va verifica dacă polilinia selectată conține sau nu vertexuri duble (la fel ca și în cazul terenurilor);
  • Atunci când programul identifică erori de structură ale înscrierilor, prin acționarea butonului Salveaza date si inchide va afișa un mesaj de eroare specific erorii identificate, și va deschide automat caseta de dialog a înscrierii respective pentru a putea remedia rapid problema constatată. Această facilitate este utilă în special în cazul imobilelor cu un număr mare de înscrieri în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare, care pot include erori multiple ce pot fi remediate astfel, mult mai rapid.


● Începând cu noul update, comanda CSVACTE pentru crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog Creeaza fisier csv acte a fost amplasat un buton nou denumit Import acte din CGXML, ca în imaginea următoare:

Noul buton permite selectarea unui director conținând unul sau mai multe fișiere CGXML. După selecția directorului, programul va extrage datele tuturor actelor identificate, va afișa un mesaj informativ cu numărul de acte importate și va popula zona Lista acte cu numerele actelor. Pentru salvarea actelor (importate sau introduse individual) se va acționa butonul Salveaza fisier csv prin care datele actelor pot fi salvate într-un fișier csv nou, sau pot completa un fișier csv de acte existent.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda DOZIP pentru generarea arhivei zip conținând fișierele pdf și cgxml ale imobilelor a fost modificată. În practică, există situații în care, în sectorul cadastral de lucru au fost identificate imobile care au fost înscrise anterior în evidențele de cadastru și carte funciară prin lucrări de cadastru sporadic. Ca urmare, pentru aceste imobile pot lipsi fișierele pdf din directorul actelor, iar directorul fișelor de date ale imobilelor va conține un număr mai mare de fișiere pdf decât directorul actelor de proprietate. Începând cu noul update, comanda DOZIP va genera o arhivă ce va conține același număr de fișiere pdf ca și numărul fișelor de date ale imobilelor, indiferent de numărul fișierelor pdf din directoul actelor de proprietate.

● Începând cu noul update, în caseta de dialog principală a comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdus un buton imagine nou (de tip Help) care permite deschiderea unui fișier pdf conținând descrierea controalelor din casetele de dialog ale comenzii F21.

De asemenea, începând cu noul update, la utilizarea comenzii F21 a fost introdusă o casetă de avertizare pentru cazul în care desenul de lucru are extensia DXF, în loc de DWG. Se recomandă ca, întotdeauna fișierul de lucru să fie de tip DWG. În caz contrar, programul nu va putea efectua copii de siguranță DXF ale desenului prin utilizarea comenzii F21 (comutatorul marcat cu verde din caseta de mai sus va fi debifat și inactiv, dacă se lucreaza pe fișier DXF).

● În cadrul comenzii IMPORTCG pentru importul fișierelor CGXML ale imobilelor fără construcții a fost identificată o eroare de generare a fișierelor csg. Este cazul fisierelor CGXML ale imobilelor de dimensiuni mari sau cu un numar mare de înscrieri. Începand cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● În cadrul comenzii DATAGO a fost identificată o eroare de transfer a datelor, atunci când imobilul sursă avea și fișier csg asociat, iar imobilul destinație prelua datele doar parțial. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată. Totodată, comanda a fost modificată în sensul evidențierii imobilelor cu date asociate dupa apelarea comenzii. În acest fel, vor fi mai ușor de identificat imobilele cu date asociate, în vederea selectarii imobilului sursă, dar și a imobilelor destinație.

● În cadrul comenzii [F29. Editare date generale sector] a fost identificată o eroare care afecta numai imobilele cu fisier csg asociat. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, comanda MODIFCG (modifica numere CADGEN) a fost modificată astfel încât să poată avea efect și asupra imobilelor ce conțin fisiere csg asociate. În cazul acestor imobile, programul va genera noile fișiere csg și le va sterge pe cele vechi. Având în vedere ștergerea vechilor fișiere csg, la finalizarea comenzii programul va realiza automat și o copie DXF a desenului (pentru situația în care se omite salvarea desenului).

● Începând cu noul update, comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată. Astfel, după apelare, în caseta de dialog Localizare imobil câmpurile de editare pentru numar CADGEN, Identificator Electronic, Numar CF Veche, Numar CAD Vechi și Numar Topografic au fost înlocuite cu liste derulante, care conțin toate elementele identificate în desen. Astfel, nu va mai fi necesară introducerea unui articol prin tastare, ci doar alegerea acestuia din lista derulantă, în care toate articolele sunt afișate în ordine crescătoare (sau alfabetică).

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicația CADGen3.0 este disponibilă și pentru noua versiune AutoCAD 2023 (full engine).

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă CLADIRI. Comanda poate fi apelată din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CLADIRI și confirmarea cu Enter.

Comanda CLADIRI permite redesenarea poliliniilor construcțiilor din interiorul imobilelor cu date asociate (polilinii 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii, programul va identifica acele imobile cu date asociate care conțin construcții și va propune desenarea acestora pe layerul CONSTRUCTII. Dacă, anterior apelării comenzii există construcții pe layerul CONSTRUCTII, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

După confirmare, programul va redesena automat toate poliliniile construcțiilor și va propune amplasarea etichetelor pentru construcțiile desenate (sub forma C1, C2 etc) pe layerul Constructii_txt.

Dimensiunile textelor etichetelor se vor adapta conform scării curente a planșei.

● Începând cu noul update a fost introdusă posibilitatea scrierii în anexele Excel (registre cadastrale, fișe de date imobile, opis alfabetic, raport parcelar și raport CF), și a diacriticelor românești speciale pentru Ș și Ț (atât majuscule, cât și minuscule).

● Începând cu noul update a fost eliminată eroarea de reintroducere a scării planșei, în cazul desenelor pentru în care scara a fost deja setată înainte de salvare.


UPDATE 3 MARTIE 2022

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă OPTIPOL. Comanda poate fi apelată din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din submeniul Lista comenzI suplimentare, sau prin tastarea la promptul de comanda a cuvântului OPTIPOL și confirmarea cu Enter.

Comanda OPTIPOL permite optimizarea unui set de polilinii 2D închise fără date asociate, în elevație zero și fără segmente curbe, selectate din ecranul grafic. Optimizarea permite alocarea unui număr egal de zecimale (de la 0 la 7) pentru toate vertexurile din componeța poliliniilor și/sau eliminarea vertexurilor duble sau cu apariție multiplă. Această comandă poate fi utilă în cazul în care, într-un sector cadastral au fost utilizate polilinii din desene mai vechi sau exportate din aplicații tip GIS. În mod implicit, comanda propune un număr de 4 zecimale. Se recomandă utilizarea acestei comenzi înaintea verificării topologiei sectorului cadastral (alcătuit din imobile fără date asociate).

● Începând cu noul update, în casetele de dialog pentru introducerea/editarea de parcele, construcții, unități individuale, precum și în casetele de dialog pentru introducerea/editarea persoanelor și a adreselor poștale au fost marcate prin îngroșare câmpurile obligatorii. Casetele de dialog sunt cele incluse în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil]. În imaginea de mai jos este prezentată noua casetă de dialog pentru introducere/editare parcele, în care au fost marcate prin îngroșare câmpurile obligatorii.

● Începând cu noul update comanda TOPOLOGIE pentru verificarea poliliniilor fără date asociate a fost modificată. Astfel, după verificarea topologiei unui set de polilinii de pe layerul TERENURI, dacă testul este finalizat cu succes, programul va afișa o nouă casetă de dialog de forma:

Noua casetă de dialog include în partea de jos un comutator care permite ștergerea poliliniei exterioare (de culoare verde) a grupului de polilinii testate. Această modificare este utilă pentru cursivitatea procesului de desenare a poliliniilor fără date asociate din sectorul cadastral (pentru care se recomandă testarea succesivă a topologiei).

● Începând cu noul update, comenzile [F28. Import/Export date persoane], [IEACTE (import/export acte proprietate)], [CSV (creeaza fisier csv persoane)] și [CSVACTE (creeaza fisier csv acte)] au fost modificate. Astfel, fișierele csv exportate pentru datele persoanelor și/sau actelor de proprietate vor conține de-acum și diacriticele pentru caracterele Ș și Ț (minuscule și majuscule, nemaifiind înclocuite cu S și T).

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, comanda TOPOLOGIE a fost modificată, pentru cazul verificării topologice a unui grup de polilinii fără date asociate. Modificarea constă în posibilitatea de identificare a eventualelor polilinii ce conțin vertexuri duble sau cu aparitie multiplă.

În cazul în care programul va identifica cel puțin o polilinie care are vertexuri duble, va afișa un mesaj de informare și va evidenția poliniile găsite cu culoarea galben, ca în imaginea următoare:

După identificarea imobilelor cu vertexuri duble, poliliniile respective se vor reconstrui. Apoi se va reutiliza comanda de verificare topologică.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 a fost actualizat manualul de utilizare, respectiv fișierul Manual.pdf din directorul C:\CADGen3.0 al aplicației. Actualizarea constă în introducerea a 3 subcapitole noi, ce includ descrieri detaliate ale comenzii comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], respectiv:

- Subcapitolul Descrierea controalelor din caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil, la pagina 14;

- Subcapitolul Etapele necesare pentru adăugarea datelor, la pagina 38;

- Subcapitolul Importul unui fișier CGXML pentru un imobil fără date asociate, la pagina 39.

Accesul la manualul de utilizare actualizat se poate face tastând F31 la promptul de comandă, alegând comanda [F31. Manual Cadastru General] din meniul derulant CADGen, din bara de instrumente Cadastru General sau din ribbon-ul CADGen.

● Începând cu noul update, la importul unui fișier CGXML (cu comanda F21) a fost operată o modificare. Modificarea se aplică numai dacă imobilul importat este o rezervă a unui UAT. După cum se știe, conform precizărilor ANCPI, în cazul unei rezerve, proprietarul terenului este UAT-ul (ca persoană juridică, de ex. Comuna Coțofenești), câmpul NOTES din fișierul CGXML conține textul Proprietar neidentificat, iar câmpul IDENTIFIED este setat pe valoarea false. Aceste cerințe au fost incluse în comanda F25, începând cu update-ul din data de 21.11.2021. Începând cu noul update, la importul unui fișier CGXML de tip rezervă, programul va importa în mod corect și persoana juridică din fișierul CGXML.

● Începând cu noul update, la importul unor fișiere CGXML fără construcții cu comanda IMPORTCG, a fost identificată o eroare de preluare a eventualelor observații și/sau identificatori electronici. Aceste informații, odată identificate la un imobil, se preluau în mod repetitiv eronat și pentru imobilele următoare. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● La generarea fișierelor CGXML cu comanda F25 pentru imobilele ce includ unitătți individuale, a fost identificată o eroare în fișierul CGXML. Eroarea consta în inversarea valorii cotei indivize de teren cu cea a cotei din părțile comune. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Când aplicația CADGen3.0 este utilizată sub AutoCAD 2007, s-a constatat o disfuncționalitate la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil]. Concret, după apelarea comenzii, contururile imobilelor cu date asociate se amplasau automat în spatele hașurilor (producând un efect similar cu cel al comenzii Draw Order-> Send to Back). În acest fel, era afectată posibilitatea de selecție a imobilelor (cu sau fără date asociate din desen). Începând cu noul update, această disfuncționalitate (datorată strict versiunii AutoCAD 2007) a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 va include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă POSTALE. Comanda poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Comanda POSTALE permite amplasarea automată în interiorul imobilelor cu date asociate, a numerelor poștale sub formă de entități TEXT. Numerele poștale se vor amplasa numai în interiorul acelor imobile din intravilan care au număr poștal în cuprinsul adresei terenului. Numerele poștale se vor amplasa pe layerul [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt. Codul SIRSUP din denumirea layerului va fi preluat din desen, respectiv din dicționarul de ințalizare a lucrării de cadastru general.

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificat criteriul de localizare al imobilelor du numele, prenumele sau denumirea unei persoane. Astfel, în caseta de dialog Localizare imobil, câmpul de introducere a numelui sau denumirii persoanei a fost înlocuit cu o listă derulantă ce conține numele tuturor persoanelor fizice și juridice din sectorul cadastral. În acest fel, se va evita orice eroare de introducere a unui nume, prenume sau denumire a persoanei.

● La utilizarea comenzii RAPORTCF a fost identificată o eroare privind numărul sectorului cadastral completat în fiecare linie a raportului CF. Această eroare survenea numai atunci când desenul curent conținea și imobile provenite din alte sectoare cadastrale (si din desene diferite). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Începând cu noul update, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] s-au constatat situații de omitere a verificării CNP-ului peroanelor fizice. Această situație era întâlnită numai în cazul imobilelor pentru care a fost importat un fișier CGXML incorect sau incomplet descărcat din E-Terra3. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicația CADGen3.0 este disponibilă și pentru noul BricsCAD V22 (versiunile PRO sau Ultimate).

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă DOZIP. Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare sau din ribbon-ul CADGen (pentru Cadastru General).

Această comandă permite generarea unei arhive zip conținând fișiere pdf și fișiere cgxml. Fișierele pdf din cadrul arhivei zip vor fi obținute prin combinarea fișierelor pdf aferente fișelor de date ale imobilelor și a fișierelor pdf aferente actelor de proprietate ale imobilelor. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selectarea directoarelor pentru fișele de date ale imobilelor, pentru actele imobilelor și pentru fișierele cgxml. Fișierele din cele 3 directoare trebuie să aibă aceleași denumiri, conform numerelor CADGEN atribuite imobilelor.

Arhiva zip, pe lângă fișierele pdf combinate (fișe de date imobile și acte imobile), poate include sau nu și fișierele cgxml ale imobilelor cu aceleași numere CADGEN. În acest sens, se va putea utiliza unul din cele două butoane radio din partea de jos a casetei de dialog. Comanda este disponibila numai pentru sistemele de operare Windows 8, 10 si 11.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F24. Localizare imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare (al 25-lea). Noul criteriu permite localizarea tuturor imobilelor cu titluri de proprietate.

Conform noului criteriu, programul localizează exclusiv acele imobile pentru care a fost completat câmpul aferent titlului de proprietate, din caseta de dialog Introducere/editare parcela. Această casetă de dialog este apelabilă prin intermediul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil].

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii INFOGEN a fost identificată o eroare. Astfel, comanda nu rula atunci când în sectorul cadastral existau și imobile cu construcții de tip condominiu. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update a fost introdusă comanda nouă INFOGEN. Această comandă permite afișarea unui set de informații generale pentru imobilele cu date asociate din desenul curent. Comanda poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din meniul de tip ribbon CADGen sau din bara de instrumente Comenzi suplimentare.

Selectarea unei linii din lista de informații permite evidențierea prin hașuri de tip SOLID a imobilelor din desen. Culoarea implicită a hașurilor este roșu, da aceasta poate fi modificată folosind butonul-imagine din zona denumită Culoare hașuri imobile. De asemenea, prin bifarea comutatorului copiază imobilele selectate în clipboard, imobilele respective pot fi utilizate ulterior într-un desen nou folosind opțiunea Paste to Original Coordinates.

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] au fost introduse două criterii de localizare noi. Astfel, începând cu noul update pot fi localizate toate imobilele împrejmuite și toate imobilele neîmprejmuite.

De asemenea, imobilele localizate vor fi evidențiate prin hașuri de tip SOLID de culoare roșie, permițând astfel o mai ușoară evidențiere a imobillelor localizate pe planul cadastral.

● Noul update include o îmbunătățire a comenzii F21. Astfel, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost redus timpul de evidențiere prin hașuri a imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral.

● Începând cu noul update, bara de instrumente de tip ribbon CADGen a fost suplimentată, astfel încât să includă toate comenzile, inclusiv pe cele din submeniul Comenzi suplimentare.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost depistată o eroare la utilizarea caracterelor maghiare Ó și ó precum și la importul fișierelor CGXML ce includ caractere maghiare. Începând cu noul update, aceste erori au fost eliminate.

● Începând cu noul update, comanda TOPOLOGIE a fost modificată pentru imobilele fără date asociate. Modificarea introdusă permite depistarea prealabilă a eventualelor polilinii reziduale, a căror suprafață este mai mică de 0.5 mp. În aceste cazuri, programul afișează un mesaj de eroare și evidențiază grafic pozițiile pe ecran a acestor polilinii.

UPDATE 15 septembrie 2021


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cazul fișierelor dwg ale sectoarelor ce conțin imobile cu date asociate, la prima apelare a comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost redus substanțial (cu peste 90%), timpul de generare (indexare) a bazei de date a persoanelor prezente în sectorul cadastral curent.

● Începând cu noul update, comanda [RAPORTCF (creeaza raport date CF)] necesară pentru generarea raportului de carte funciară ale imobilelor din sector a fost completată, prin adăugarea în raportul generat a unei coloane noi pentru poziția înscrierii.

● Începând cu noul update, comanda [RAPORT (creeaza raport parcelar)] necesară pentru generarea raportului parcelar al imobilelor din sector a fost completată, prin adăugarea în raportul generat a unei coloane noi pentru informațiile personale ale imobilelor (după caz).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la inițializarea lucrării de cadastru general a fost depistată o excepție privind utilizarea valorii 0 (zero) la introducerea numărului sectorului cadastral. Începând cu noul update, această excepție a fost eliminată, putând a fi introdusă inclusiv valoarea zero pentru numărul sectorului cadastral. Opțiunea este valabila și în cazul utilizării comenzii [F29. Editare date generale sector].

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 a fost introdusă comanda nouă GEOTIFF. Comanda poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente a comenzilor suplimentare sau prin tastarea cuvântului GEOTIFF la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Această comandă permite generarea de fișiere PDF și TIFF georeferențiat pentru o planșă cu dimensiuni standardizate (de tip ISO A4-A0, portret sau vedere) din spațiul model (Model Space) sau din spațiul hârtie (Paper Space).

În cazul în care apelarea comenzii se face din spațiul model (Model Space), selecția formatului planșei se poate face în două moduri: fie indicând 3 puncte de colț ale chenarului planșei (în ordinea indicată în slide-ul demonstrativ din caseta de dialog), fie prin selecția chenarului planșei (desenat ca polilinie 2D închisă).

Sunt acceptate doar formate de planșă drepte (orientate orizontal), nu rotite. Se recomandă ca, pentru construcția prealabilă a formatului planșei, să se utilizeze comanda [A3. Inserare format planșă]. Comanda generează fișierul PDF al planșei și – opțional – fișierul TIFF georeferențiat. Fișierul TIFF generat va avea același nume cu cel al fișierului PDF. De asemenea, pe lângă fișierul TIFF georeferențiat, programul generează și fișierul de georeferențiere cu extensia .tfw. Fișierul TIFF georeferențiat se va genera cu o rezoluție implicită de 96 x 96 dpi.

În cazul în care apelarea comenzii se face din spațiul hârtie (Paper Space), programul identifică automat dacă marginea viewportului reprezintă chenarul unei planșe standardizate sau nu. În caz afirmativ, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


În cazul lucrărilor de cadastru general, noua comandă permite generarea fișierelor-imagine de tip TIFF georeferențiat aferente planurilor cadastrale preliminare


● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0, a fost introdusă comanda nouă IMPORTCG. Aceasta poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, din bara de instrumente a comenzilor suplimentare sau prin tastarea cuvântului IMPORTCG la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Această comandă permite importul în desenul curent al fișierelor CGXML pentru terenuri fără construcții dintr-un director selectat.

După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă informativă de forma:

După selecția directorului fișierelor CGXML, programul va desena automat pe ecran geometriile imobilelor (atât poliliniile terenurilor, cât și poliliniile construcțiilor), pe layere separate. În cazul fișierelor CGXML pentru imobile fără construcții, programul va asocia în mod automat datele citite din fiecare fișier CGXML. Condiția obligatorie este ca fișierele CGXML să nu conțină erori (așa cum se menționează în caseta informativă de la lansarea comenzii).


● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0, la salvarea datelor asociate imobilelor cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost adăugat un criteriu de verificare suplimentar. Noul criteriu permite verificarea caracterelor din componența textelor informațiilor asociate (date parcele, date construcții, adrese imobil, observații teren, adrese persoane, date inscrieri etc). În cazul în care programul depistează un caracter nepermis, afișează o casetă de dialog de forma:

Utilizarea noului criteriu de verificare permite evitarea posibilelor erori de structură ale fișierelor CGXML (care se vor genera și încărca ulterior în E-Terra).

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost completată, prin adăugarea în caseta de dialog principală a unui buton nou denumit Info personal… ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite adăugarea unei informații personale pentru imobilul curent. Prin acționarea noului buton, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Informația personală introdusă nu se va regăsi în cuprinsul livrabilelor, dar va putea fi utilizată pentru localizarea ulterioară a imobilului folosind comanda [F24. Localizeaza imobil in plan]. Butonul-imagine [+] permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor informațiilor personale introduse pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Din această casetă de dialog poate fi selectată apoi orice informație personală, în vederea utilizării ei pentru imobilul curent.

● Comanda [F24. Localizare imobil în plan] a fost completată, prin adăugarea în caseta de dialog principală a două criterii de localizare noi. Primul criteriu de localizare nou (al 21-lea) permite localizarea imobilelor după textul notei unei înscrieri de tip Notare (din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare). Cel de-al doilea criteriu de localizare nou (al 22-lea) permite localizarea imobilelor după informația personală introdusă (și descrisă anterior).

În cazul criteriului nou de localizare după Text Nota (pentru înscrieri de tip Notare), este disponibil și butonul-imagine [+] ce permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor notelor existente pentru toate imobilele cu date asociate din desen, ca în imaginea următoare:

Alegerea cu mouse-ul a unei note din caseta de dialog permite totodată și copierea în clipboard a textului respectiv (dacă este bifat comutatorul copiază nota selectată în clipboard). După acționarea butonului Accept, nota selectată se va completa automat în caseta de dialog a comenzii F24.

În cazul criteriului nou de localizare după Text Informatie Personala Imobil, este disponibil și butonul-imagine [+] ce permite afișarea într-o casetă de dialog a tuturor informațiilor personale introduse pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Din această casetă de dialog poate fi selectată ulterior orice informație personală, care se va completa automat în caseta de dialog a comenzii F24.

● În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] criteriul de localizare după Numar act de proprietate/posesie a fost modificat. Astfel, câmpul de introducere (prin tastare) a numărului actului a fost înlocuit cu o listă derulantă, care conține toate numerele actelor introduse în sectorul cadastral curent, ca în imaginea următoare:

● Comanda [F24. Localizare imobil în plan] a fost modificată. Astfel, pentru imobilele localizate, caseta de dialog a opțiunilor include butonul nou Genereaza livrabile, ca în imaginea de mai jos:

Noul buton permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opis alfabetic, fișe de date imobile sau fișiere CGXML), exclusiv pentru imobilele localizate. Astel, după acționarea noului buton, programul va afișa caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru].

● Comanda [A5. Adnotari plansa] a fost modificată. Astfel, la inserarea pe planul cadastral a legendei (conform specificațiilor tehnice în vigoare), programul permite selectarea articolelor dorite, printr-o nouă casetă de dialog.

Implicit, caseta de dialog Selectati continutul legendei nu are bifat nici un articol. Comutatorul toate articolele permite bifarea/debifarea tuturor articolelor. Legenda inserată pe plan va include exclusiv articolele bifate.

UPDATE 17 mai 2021


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update a fost inclusă comanda nouă ACTAD. Această comandă poate fi apelată din submeniul derulant al comenzilor suplimentare sau din bara de instrumente a comenzilor suplimentare.


Comanda permite actualizarea adreselor poștale ale tuturor imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral. Actualizarea constă în completarea automată a câmpului Descriere suplimentară din adresa poștală a fiecărui teren, cu numărul taralei și numărul parcelei. În acest fel, toate adresele imobilelor din opisul alfabetic vor include aceste informații la sfârșit, în paranteză, ca în imaginea următoare:

După apelarea comenzii va fi afișat un mesaj informativ de forma:

Comanda are efect doar asupra imobilelor pentru care au fost introduse informațiile privind numerele de tarla și de parcelă (deci doar pentru acele terenuri din fostele zone cooperativizate). Comanda nu are efect în cazul imobilelor pentru care au fost generate fișiere de date asociate cu extensia csg. Pentru aceste imobile se va utiliza comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil], completând corespunzător rubrica Descriere suplimentară din adresa poștală a terenului.

● Începând cu noul update, comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii și selectarea imobilelor, caseta de dialog pentru alegerea livrabilelor va avea următoarea formă:

Butoanele radio au fost înlocuite cu comutatoare. Astfel, prin bifarea acestor comutatoare se vor putea genera mai multe tipuri de livrabile printr-o singură comandă. Suplimentar, a fost introdusă și opțiunea generării fișierelor CGXML pentru imobilele selectate.

După generarea secvențială a livrabilelor dorite, programul va afișa o casetă de dialog care va permite deschiderea directoarelor create pentru: registrele cadastrale, fișele de date ale imobilelor, fișierele CGXML, sau deschiderea fișierului Excel aferent opisului alfabetic al titularilor.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în caseta de dialog pentru adăugarea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, a fost introdus un control nou, ca în imaginea următoare:

În cazul înscrierilor de tip NOTARE, noul buton-imagine permite alegerea unui text dintr-o listă derulantă cuprinzând toate notele introduse până la acel moment în imobilele din sectorul cadastral.


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicația CADGen3.0 este disponibilă și pentru versiunea AutoCAD 2022 (full engine).

● Comanda MODIFCG (de editare în bloc a numerelor CADGEN) a fost modificată. Astfel, după apelarea comenzii, programul permite selectarea doar a acelor imobilele pentru care se dorește modificarea numerelor CADGEN. Această modificare este utilă în cazul în care, după introducerea datelor tuturor imobilelor din sector, se impune modificarea unor numere CADGEN existente (ca urmare a unor reparcelări, eliminări de imobile sau crearea de imobile noi). După apelare, comanda va afișa un mesaj de selecție de forma:

 >> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] :

● În cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] a fost identificată o eroare, datorată unor acte de proprietate sau posesie, a căror număr era introdus într-un format similar cu cel al unei date calendaristice (xx/xx/xxxx). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● La efectuarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana a fost introdusă o listă derulantă nouă, ca în imaginea de mai jos:

Noua listă derulantă permite afișarea în ordine alfabetică a numelor/denumirilor persoanelor fizice sau juridice care provin dintr-un fișier csv de import al persoanelor (selectat anterior cu comanda [F28. Import/Export date persoane]). În acest fel, alegerea unei persoane fizice sau juridice care provine din fișierul csv importat, se va putea face doar pe baza numelui sau denumirii acesteia, fără a mai fi necesară introducerea CNP-ului sau CUI-ului și acționarea butonului-imagine de localizare (lupa). Alegerea unei persoane fizice sau juridice din lista derulantă, permite completarea automată a tuturor datelor individuale și de adresă a persoanei selectate.

● La utilizarea comenzii TOPOLOGIE pentru verificarea poliliniilor cu sau fără date asociate, în caseta de dialog informativă pentru ștergerea tuturor obiectelor din layerul TOPOLOGIE, a fost introdus un comutator nou, ca în imaginea următoare:


Noul comutator permite creșterea vitezei de lucru la verificarea topologică a unui sector cadastral, mai ales atunci când comanda TOPOLOGIE este apelată în mod frecvent, pe măsura completării cu imobile (polilinii) a unui sector cadastral.

● La introducerea datelor unei persoane fizice s-a identificat o eroare de verificare a CNP-ului în cazul titularilor/persoanelor din județul Olt. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.


UPDATE 07 februarie 2021


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● La amplasarea numerelor CADGEN cu comanda NUMERE (pentru polilinii cu date asociate), în caseta de dialog a fost introdus un comutator nou, conform imaginii de mai jos:

Bifarea comutatorului permite ștergerea numerelor CADGEN din desen, înainte de amplasarea noilor numere CADGEN.

● La generarea opisului alfabetic cu comanda [F22. Genereaza anexe cadastru] s-a constatat o eroare de completare a coloanei Suprafața în posesie, în cazul posesiilor faptice. Această situație s-a observat numai pentru persoanele în a căror denumire sunt prezente diacriticele Ș și Ț (minuscule sau majuscule) și numai cand aplicația este utilizată sub AutoCAD. Începând cu acest update, această eroare a fost eliminată.

Update 07 ianuarie 2021

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 ● Începând cu noul update a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului MODIFCG la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

Această comandă permite modificarea tuturor numerelor CADGEN ale imobilelor cu date asociate din desenul curent.

După apelare, programul va afișa o casetă de dialog în care se va introduce o valoare numerică întreagă, pozitivă sau negativă din intervalul cuprins între -32768 și 32767. Cu valoarea introdusă se vor incrementa toate numerele CADGEN din desen. La final, se va afișa o casetă de dialog informativă privind numărul de imobile actualizate. Se va acorda atenție acelor imobile pentru care există fișiere csg asociate. În cazul acestora, după aplicarea comenzii MODIFCG se va utiliza comanda F21, iar în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil se va acționa butonul Salveaza și închide. În acest fel, se va actualiza atât denumirea, cât și conținutul fișierului csg asociat. Comanda nu operează asupra imobilelor care conțin contrucții de tip condominiu. Pentru aceste imobile se va putea modifica numărul CADGEN, numai prin aplicarea individuală a comenzii F21.

● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare (al 20-lea).

Noul criteriu permite identificarea tuturor imobilelor cu date asociate după unul din tipurile de inscriere (întabulare, notare, înscrierea posesiei sau înscrierea provizorie).


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● La utilizarea comenzii F22 pentru generarea fișelor de date a imobilelor, a fost identificată o eroare de necompletare a numelor persoanelor în subtabelul 3 [Proprietatea/Posesia] coloana [Nume și prenume Deținător]. Această situație se datorează neutilizării (cel puțin o dată) a butonului [+] pentru setările fișelor de date.

Începând cu acest update, la generarea inițială a fișelor de date se vor utiliza setările implicite (ca în imaginea anterioară), fără a mai fi necesară apelarea prealabilă a butonului [+] al setărilor. Ca atare, numele/denumirile persoanelor se vor completa corespunzător în subtabelul 3 [Proprietatea/Posesia], [Nume și prenume Deținător].


● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, câmpul aferent denumirii persoanei juridice a fost redimensionat (mărit) în scopul de a introduce și vizualiza mai ușor denumirile mai lungi ale persoanelor juridice.

● Începând cu noul update, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date Imobil], după importul propriu-zis al unui fișier CGXML, în caseta de dialog Recomandare, a fost amplasat în partea de jos un comutator care permite suspendarea afișării acestui mesaj, ca în imaginea următoare:

După bifarea comutatorului și acționarea butonului OK, mesajul de recomandare va fi suspendat temporar, pentru orice import CGXML din sesiunea de desenare curentă (fișierul dwg în lucru). Această modificare permite creșterea productivității în situația utilizării repetate a importului de fișiere CGXML fără erori (create anterior cu aplicația A.N.C.P.I. GenerareCG sau cu CADGen3.0). Indiferent de opțiunea selectată, după importul unui fișier CGXML descărcat din E-Terra3, este obligatorie verificarea TUTUROR datelor importate.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu 03 noiembrie 2020 aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă și pentru noul BricsCAD V21 versiunile PRO, BIM, Mechanical și Ultimate.

● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă o comandă nouă: PLANSA. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului PLANSA la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite editarea (modificarea) numărului de planșă, pentru o selecție de imobile cu date asociate din desen și este utilă în cazul în care toate imobilele din sectorul cadastral se află intr-un singur desen (fișier .dwg), dar se dorește ca imprimarea să se facă pe planșe racordabile. În această situație, după apelarea comenzii PLANSA se vor selecta toate imobilele aferente unei planșe, după care se va introduce noul număr de planșă.

Avantajul utilizării acestei comenzi constă în faptul că, în opisul alfbetic al titularilor (care se va genera ulterior cu comanda F22), coloana aferentă numerelor de planșă se va completa corespunzător. Pentru imobilele străbătute de linia de racordare dintre două sau mai multe planșe se va proceda astfel: Se va apela comanda PLANSA și se vor selecta numai aceste imobile. În caseta de introducere a numărului de planșă se va introduce (de exemplu) 1,2 sau 1,3 (în funcție de numerele planșelor în care aceste imobile se regăsesc parțial). La final, programul va afișa numărul de imobile pentru care a fost actualizat numărul planșei și va permite colorarea imobilelor, cu sau fără copierea acestora în clipboard.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML cu construcții se oprea dacă programul identifica o valoare incorectă pentru câmpul cod grupa destinație (tabela BUILDING, coloana BUILDINGDESTINATION). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului cgxml. După import, se vor face corecțiile necesare.

Aceeași eroare a fost eliminată și din cadrul comenzii [F26. Polilinii imobile din CGXML], care se întrerupea la momentul citirii unui fișier cgxml cu valori incorecte pentru câmpul cod grupa destinatie.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], după editarea informațiilor unei persoane dintr-un imobil cu date asociate și, respectiv, salvarea tuturor datelor imobilului, programul afișa o casetă de actualizare a listei de persoane. Începând cu noul update a fost eliminată această caseta informativă și a fost eliminat timpul de așteptare necesar actualizării listei de persoane din sectorul cadastral.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cazul imobilelor cu posesii (având o înscriere de tip Întabulare drept proprietate și o înscriere de tip Notare) s-a constatat că, în cazul existenței mai multor posesori la înscrierea de tip Notare, în opisul alfabetic, Suprafața în posesie era alocată unui singur posesor. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● La apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) imobilele cu date asociate din desen.

Începând cu noul update, la momentul bifării acestui comutator se va lansa o casetă de opțiuni ce include două variante de evidențiere a imobilelor: doar Imobilele din vederea curentă sau Toate imobilele din desen.

Varianta evidențierii (doar a) imobilelor din vederea curentă permite creșterea productivității la adăugare datelor de cadastru sistematic.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML se oprea dacă fișierul respectiv conținea o categorie de folosință incorectă sau nu conținea nicio categorie de folosință (tabela PARCEL, coloana USECATEGORY). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului. După import se vor face corecțiile necesare.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la introducerea/editarea unei adrese pentru teren sau pentru persoane, s-a constat o eroare de afișare a denumirilor UAT-urilor și localităților care încep cu litera Î (de exemplu comuna Întregalde, localitatea Întregalde).Începînd cu noul update această eroare a fost eliminată.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● La introducerea/editarea datelor aferente unei persoane fizice folosind comenzile [F21. Adaugare/Editare date imobile] sau CSV (creează fișier csv persoane) a fost identificată o eroare pentru acele CNP-uri cu cod de județ invalid. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] au fost introduse 3 criterii de localizare noi. Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a imobilelor dintr-un sector cadastral a ajuns la 18.

Criteriul de localizare denumit Localizează imobilele cu înscrieri în partea a 3-a permite identificarea rapidă a tuturor imobilelor cu date asociate care dețin înscrieri în partea a 3-a a cărții funciare (notări, procese, interdicții, ipoteci, servituți etc).

Criteriul denumit Localizează toate imobilele cu construcții permite identificarea tuturor imobilelor în care au fost introduse construcții cu sau fără acte.

Criteriul denumit Localizează toate imobilele din intravilan este util în cazul sectoarelor cadastrale mixte (intravilan-extravilan), când se dorește identificarea doar a proprietăților din intravilan.

După localizarea imobilelor, programul va afișa caseta de opțiuni, ca în imaginea următoare:

● La utilizarea comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] în cazul imobilelor cu construcții fără identificator electronic a fost depistată o eroare de completare în fișierul CGXML a unui identificator electronic rezidual. Acest caz a fost identificat în cazul generării tuturor fișierelor CGXML dintr-un sector cadastral care conține imobile cu construcții cu și fără identificatori electronici. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.


● În cazul versiunilor AutoCAD 2007-2009, la încărcarea aplicației CADGen3.0 folosind succesiunea de comenzi Tools->Load Application…->C:\CADGen3.0\Instalare.lsp în unele cazuri, meniul derulant CADGen nu se insera. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori: 

● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 înclude comanda nouă CSVAD. Această comandă poate fi apelată din lista derulantă a comenzilor suplimentare, din toolbar-ul Comenzi suplimentare sau prin apelarea directă din ribbonul Cadastru General.

Noua comandă permite crearea unui fișier csv cu adresele administrative ale imobilelor din intravilanul unui sector cadastral. După apelarea comenzii programul va cerceta toate imobilele cu date asociate de pe layerul TERENURI și va afișa o casetă de dialog de forma:

După alegerea unei opțiuni programul va afișa o casetă de salvare a fișierului csv având ca denumire implicită numele UAT-ului.

Structura fișierului csv va fi conformă cu modificările și completările Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru, publicate în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 28 mai 2020.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Localizare imobil din cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] au fost introduse două criterii de căutare noi, conform imaginii următoare:

Conform noilor criterii, imobilele vor putea fi localizate după CNP-ul unei persoane fizice sau după CUI-ul unei persoane juridice. Practic, după introducerea unui CNP (sau CUI) valid și acționarea butonului Localizează programul va identifica – după caz - toate imobilele în care persoana cu acel CNP (sau CUI) se regăsește. Pentru imobilele localizate se va putea alege ulterior o opțiune din caseta de dialog Optiuni imobile localizate.


Noile criterii de localizare pot fi utilizate de serviciile de specialitate din cadrul primăriilor pentru identificarea rapidă a imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice (pentru care pot fi generate rapoarte parcelare sau de carte funciară necesare stabilirii impozitelor și taxelor locale).

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], caseta de dialog pentru adăugarea/editarea unei persoane fizice sau juridice noi a fost completată în partea de jos cu un buton nou denumit Domiciliu implicit și cu două comutatoare noi (domiciliu implicit și preia adresa imobilului) ca în imaginea următoare:


Butonul Domiciliu implicit permite setarea unei adrese implicite în cazul persoanelor fizice sau juridice cu adresă de domiciliu necunoscută. La acționarea butonului se va afișa o casetă informativă de forma:
După acționarea butonului OK, programul va afișa caseta de dialog Introducere/Editare Domiciliu implicit ca în imaginea următoare:


Pentru ca unei persoane noi (fizică sau juridică) să-i fie atribuit domiciliul implicit, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana trebuie bifat comutatorul domiciliu implicit.

    Comutatorul preia adresa imobilului este util în cazul în care se dorește ca adresa de intravilan a imobilului să fie atribuită unei persoanei fizice sau juridice (cu domiciliu necunoscut). Acest comutator este disponibil numai atunci când imobilul are deja setată o adresă de intravilan. Comutatoarele domiciliu implicit și preia adresa imobilului au efect de butoane radio (în sensul că nu pot fi bifate simultan). Ele permit introducerea rapidă a datelor pentru persoanele la care nu se cunoaște domiciliul.


● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], după localizarea cu succes a unuia sau mai multor imobile, programul va afișa o casetă informativă privind numărul imobilelor localizate, iar apoi o casetă nouă denumită Optiuni imobile localizate, ca în imaginea următoare:


    Suplimentar față de versiunile anterioare, au fost introduse 3 opțiuni noi. Acestea permit salvarea unui raport parcelar și a unui raport CF pentru imobilele localizate. În plus, dacă după localizare a fost identificat un singur imobil, butonul Editeaza date imobil este activ și permite deschiderea imediată a casetei de dialog Adaugare/Editare Date Imobil pentru editarea rapidă a datelor imobilului localizat.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● Începând din 04 aprilie 2020 aplicația CADGen3.0 este disponibilă și pentru noua versiune AutoCAD 2021.

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● La încărcarea aplicației CADGen3.0 în AutoCAD (versiunile full-engine 2010-2020) sau BricsCAD (V15–V20 PRO sau Platinum), pe lângă meniul pull-down CADGen și bara de instrumente Cadastru General a fost introdus un meniu nou de tip ribbon denumit CADGen și o bară de instrumente nouă denumită Comenzi suplimentare, ca în imaginea următoare:


Noul ribbon permite accesul rapid la toate comenzile programului, inclusiv a celor din lista comenzilor suplimentare.

● În cadrul comenzii F24. Localizeaza imobil în plan a fost introdus un criteriu de localizare nou (al 13-lea) care permite localizarea tuturor imobilelor în care s-au introdus persoane fizice decedate.


În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● După prima utilizare a comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, în caseta de inițializare a lucrării de cadastru general, codul poștal de extravilan al UAT-ului poate include de-acum și valori care incep cu cifra zero (de ex. 026541).

În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● După apelarea comenzii [F22. Generare anexe cadastru] în caseta de dialog pentru selecția livrabilelor de generat au fost introduse 3 butoane-imagine noi:Noile controale permit alegerea de opțiuni pentru generarea livrabilelor (registre, opis sau fișe), ca în imaginile următoare:


● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] în caseta de dialog a fost introdus un nou criteriu de căutare (al 12-lea). Utilizarea noului criteriu permite localizarea tuturor imobilelor care conțin posesii faptice respectiv, fie înregistrări de tip Înscrierea posesiei, fie înregistrări de tip Notare care includ în cuprinsul notei cuvântul posesie. Totodată, datorită numărului mare de criterii de căutare, caseta de dialog Localizare imobil a fost modificată, ca în imaginea următoare.


● Având în vedere faptul că pot exista și sectoare cadastrale care conțin atât imobile din fostele zone cooperativizate, cât și din fostele zone necooperativizate, în caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Adaugare/Editare dste imobil], câmpul aferent tipului de zonă a fost deblocat ca în imaginea următoare:Astfel, indiferent de tipul zonei selectat la inițializarea lucrării de cadastru general, pentru fiecare imobil tipul zonei poate fi modificat ulterior. De menționat că, în cazul unui imobil fără date asociate, la apelarea comenzii F22 tipul zonei propus va fi cel de la inițializarea lucrării. Tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată) se va reflecta atât în registrul cadastral cât și în fișierul CGXML aferent imobilului respectiv.

De asemenea, în cadrul comenzii [F29. Editare date generale sector] a fost inclusă o casetă de interogare ca în imaginea alăturată.


În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul comenzii F22. Generează anexe cadastru a fost operată următoarea modificare: În cazul unui desen nou deschis sau într-un desen care nu conține imobile cu date asociate, după apelarea comenzii F22, programul va lansa totuși o casetă de dialog, în care va fi disponibilă numai conversia XLS>PDF (pentru fișele de date ale imobilelor și registrele cadastrale).


În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic a fost introdusă comanda nouă MOVENT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MOVENT la promptul de comandă.


Comanda permite distribuirea entităților grafice din desen de pe layerele curente pe layerele obligatorii prevăzute în specificațiile tehnice. Se recomandă utilizarea acestei comenzi în faza finală a lucrării de cadastru sistematic, pentru realizarea fișierului plan_cadastral.dxf. După apelarea comenzii, programul va creea automat toată structura de layere prevăzută în specificațiile tehnice și va afișa o casetă de dialog de forma:După cum se poate observa, în partea stângă sunt afișate layerele (sursă), care conțin entități grafice, iar în partea dreaptă este lista layerelor obligatorii (destinație) necesare pentru fișierul plan_cadastral.dxf. Procedura de lucru presupune alegerea unui layer sursă (din partea stângă prin pick cu mouse-ul) iar apoi alegerea unui layer destinație (din partea dreaptă).

În cazul prezentat, dacă se selectează layerul destinație 133429_IMOBILE_poly, programul va afișa o casetă de confirmare de forma:


După confirmare, programul va muta toate entitățile din layerul sursă TERENURI în layerul destinație 133429_IMOBILE_poly. Această operațiune se va repeta pentru fiecare layer de interes din lista layerelor sursă. După mutare, entitățile vor prelua caracteristicile layerului destinație (culoare, tip și grosime de linie). Încheierea procesului se face cu butonul Accept. Dacă, înainte de încheierea comenzii se bifează comutatorul copiază în clipboard toate entitățile din layerul destinație, poate fi deschis un desen nou în care se vor insera doar entitățile necesare cu comanda Paste to Original Coordinates. Fișierul nou se va salva cu denumirea plan_cadastral.dxf și va conține doar elementele necesare.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana pentru persoanele fizice decedate, prin acționarea butonul-imagine din dreptul comutatorului Defunct, programul va afișa o casetă de dialog de forma:După cum se poate observa, în caseta de dialog Optiune Defunct a fost introdus în partea de jos un comutator nou. Prin bifarea acestui comutator, observațiile aferente persoanelor fizice decedate nu se vor mai regăsi și în fișierul CGXML, ci doar în registrele cadastrale și opisul alfabetic al titularilor (la rubrica Observații).

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) toate imobilele cu date asociate din desen.


În cazul unui desen cu un număr mare de imobile cu date asociate, procesul de evidențiere a acestora poate fi de durată. De aceea, începând cu acest update, după utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în cazul în care evidențierea (hașurarea) imobilelor depășește 5 secunde, programul va afișa o casetă de dialog de forma:După cum se poate observa, este permisă continuarea evidențierii imobilelor folosind butonul Continua evidentierea imobilelor sau poate fi oprit procesul de evidențiere a imobilelor cu ajutorul butonului Opreste acum evidențierea imobilelor. Totodata, în sesiunea de desen curentă procesul de evidențiere a imobilelor poate fi oprit din monitorizare, prin bifarea comutatorului nu mai afișa acest mesaj.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la adăugarea sau editarea datelor unei construcții a fost eliminată restricția de introducere a unui text simplificat pentru descrierea construcției. Astfel, noul update permite introducerea unui număr nelimitat de caractere în zona Mentiuni/Descriere constructie. După salvarea datelor programul va creea – după caz – fișierul .csg asociat.

Începând cu data de 01 noiembrie 2019 aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă și pentru noul BricsCAD V20.

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului Defunct a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane decedate, la bifarea comuatorului Defunct, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei cu un text ales (de ex. decedat, defunct etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine programul va afișa o casetă de dialog de forma:Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului Defunct, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, cuvântul decedat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului CNP neidentificat a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.

Noul buton permite ca, în cazul unei persoane fara CNP, la bifarea comuatorului CNP neidentificat, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei, cu un text ales (de ex. CNP neidentificat, lipsa CNP etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine, programul va afișa o casetă de dialog de forma:Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului CNP neidentificat, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, textul CNP neidentificat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Introducere/editare inscriere, în dreptul casetei de introducere a cotei fracționare a fost introdus un buton-imagine nou, ca în imaginea următoare:Noul buton permite introducerea unei valori implicite a cotei fracționare, atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare.În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul comenzii [A2. Caroiaj topografic], cruciulițele de caroiaj au fost adaptate astfel încât, dimensiunile acestora să corespundă prevederilor Atlasului de Semne convenționale (ediția MAIA 1978). Dimensiunile disponibile sunt de 6x6 mm (pentru scările 1:500, 1:1000, 1:2000) și respectiv 4x4 mm pentru scarile 1:5000 (sau cu numitor de scară mai mare).● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de introducerea a datelor unei parcele a fost amplasat un câmp nou ce include suprafața disponibilă. Această opțiune este utilă în cazul imobilelor compuse din mai multe parcele, cu sau fără categorii de folosință diferite. De asemenea, în partea de jos a casetei de dialog a fost amplasat și un comutator, care permite ca suprafața propusă a parcelei noi să fie egală cu suprafața disponibilă.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu (al 11-lea), ce permite localizarea tuturor imobilelor după numărul de tarla. Aceast criteriu este util mai ales în cazul sectoarelor cadastrale de dimensiuni mari ce includ mai multe tarlale, atunci când se dorește localizarea și/sau manipularea tuturor parcelelor (imobilelor) din cadrul unei singure tarlale.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă ADV (adăugare vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului ADV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.Această comandă permite adăugarea rapidă a unui vertex nou la o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea cu mouse-ul a poziției noului vertex. Noul vertex trebuie să fie situat obligatoriu pe una din laturile poliliniei selectate. Pentru indicarea poziției noului vertex se recomandă utilizarea corespunzătoare a unuia din modurile Osnap (de ex. MIDpoint, NEArest etc). În Fig. 1 după selecția poliliniei pe segmentul 2-3 a fost indicată poziția noului vertex folosind modul osnap NEArest. În Fig.2 se prezintă poziția noului vertex.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă STV (ștergere vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului STV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.Această comandă permite eliminarea rapidă a vertexurilor dintr-o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea secvențială cu mouse-ul a fiecărui vertex de eliminat. După selectarea poliliniei 2D, programul va comuta automat modul osnap pe ENDpoint pentru indicarea rapidă a vertexului de eliminat (Fig. 1). În Fig. 2 este prezentată noua polilinie, după eliminarea vertexului.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25 nu vor mai include coloana din tabela .

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la inserarea pe plan a legendei cu ajutorul comenzii [A5. Adnotari plansa] au fost operate următoarele modificări: layerul xxx_Cadrul plansei (unde xxx este codul SIRSUP), pentru grosimile liniilor (coloana lineweight) va avea implicit valoarea 0.18, iar legenda se va amplasa pe acest layer (conform specificațiilor tehnice). De asemenea, legenda se va insera în desen sub formă de bloc, ceea ce permite manipularea mai ușoară a acesteia.


În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus un comutator nou denumit retine observațiile și propune-le la următorul imobil fără date. Astfel, dacă la salvarea datelor acest comutator este bifat, observațiile de teren vor fi preluate și propuse automat la imobilul următor.● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de introducerea a datelor adresei poștale pentru o persoană fizică sau juridică, în dreptul câmpului pentru codul poștal a fost introdus un buton-imagine nou.Cu ajutorul acestui control se poate seta valoarea implicită a codului poștal, atunci când se introduce adresa poștală a unei persoane noi, printr-o casetă de dialog de forma:Astfel, se poate utiliza codul poștal de extravilan al UAT-ului (cel de la inițializarea lucrării de cadastru sistematic), se poate utiliza ca implicită valoarea 999999 sau nicio valoare. Valoarea propusă la prima utilizare este cea a codului poștal de extravilan al UAT-ului.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la selectarea unui imobil fără date asociate a fost introdus un criteriu de verificare suplimentar privind geometria imobilului selectat, respectiv verificarea existenței posibilelor laturi care se autointersectează (Fig. 1 și Fig. 2). În exemplul din Fig. 1 se poate constata că laturile 1-2 și 3-4 ale imobilului se autointersectează, iar în Fig. 2 laturile 4-5 și 5-6 sunt, de asemenea, autointersectate (prin suprapunerea lor reciprocă). În În Fig. 3 laturile 1-2 și 3-4 ale terenului sunt foarte apropiate, la o distanță de ordinul milimetrilor (caz specific terenurilor ce includ zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune din interiorul terenurilor agricole). Astfel, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] și selectarea imobilului, dacă sunt identificate situații de acest tip, programul va afișa un mesaj de forma:Pentru cazurile din Fig.1 și Fig. 2 se recomandă refacerea geometriei imobilului iar pentru cazurile din Fig. 3 se recomandă doar verificarea geometriei imobilului.


          ● În cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru], pentru fișele de date ale imobilelor, scrierea în partea stânga-jos a numelor/denumirilor posesorilor/titularilor dreptului de proprietate a devenit opțională. Astfel, în caseta Optiuni Fise de Date Imobil a fost introdus un comutator nou ca în imaginea de mai jos.Prin bifarea comutatorului (opțiunea implicită), fișele de date ale imobilelor în zona Posesor/Titular drept de proprietate vor conține numele/denumirile acestora. Prin debifarea comutatorului, numele/denumirile persoanelor nu vor mai apărea în fișele de date ale imobilelor. Această opțiune a fost introdusă ca urmare a solicitării unor OCPI-uri de a include în fișele de date numai semnăturile olografe ale posesorilor/titularilor dreptului de proprietate (nu și numele acestora).


● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost introdus un nou criteriu ce permite localizarea tuturor imobilelor cu contestații din sectorul cadastral.● În cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru], la generarea opisului alfabetic a fost eliminată eroarea de necompletare a rubricii Observații deținător, caz specific persoanelor fizice sau juridice în a căror denumire erau incluse diacriticele Ș și/sau Ț (minuscule sau majuscule).

În cadrul noului update, aplicația CADGen3.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul aplicațiilor pentru cadastru sistematic TopoGraph8.0 și CADGen3.0 a fost introdusă comanda nouă DATAOUT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAOUT la promptul de comandă și permite ștergerea datelor asociate ale imobilelor din desen. După apelarea comenzii se pot selecta multiplu, fie toate imobilele cu date asociate din desen, fie o parte din aceste imobile. La promptul de comandă se poate alege fie subopțiunea T pentru toate imobilele cu date asociate din desen, fie subopțiunea S pentru selecția multiplă a imobilelor dorite. După selecția imobilelor programul va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea ștergerii datelor pentru imobilele selectate. În cazul acceptării (folosind butonul Da) programul va afișa o casetă de dialog privind numărul imobilelor pentru care au fost șterse datele.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus în partea stânga-jos un comutator denumit creează copie dxf desen la fiecare salvare.

Practic, la fiecare acționare a butonului Salveaza și închide programul va crea în același loc cu desenul dwg o copie dxf (cu același nume) a acestuia. Această opțiune permite realizarea automată a unei copii de siguranță a desenului, evitând astfel posibile probleme cum ar fi: omiterea salvării desenului dwg, posibile pene de curent sau blocări de sistem etc.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] pentru imobilele care conțin construcții de tip condominiu sau includ o cantitate mare de date (înscrieri CF, persoane etc) programul creează în mod automat un fișier de date asociat cu extensia .csg (așa cum este descris în manualul de utilizare). Prin reutilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în situația în care aceste fișiere nu sunt găsite programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Prin acționarea butonului de confirmare Da, programul permite reintroducerea datelor imobilului respectiv, prin reafișarea casetei Adăugare/Editare Date Imobil. Astfel, există inclusiv posibilitatea importului fișierului CGXML (în cazul în care acesta este disponibil).


În cadrul noului update, aplicația CADGen2.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.1 și CADGen2.0, comanda NUMERE a fost modificată. Astfel, noul update permite inserarea în desen a numerelor CADGEN și pentru imobilele cu date asociate din cuprinsul planului cadastral (desenul dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

iar după acționarea butonului [Polilinii cu date asociate] programul va afișa o casetă de forma:

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la salvarea datelor aferente imobilului a fost introdusă și verificarea valorii de impozitare pentru fiecăre parcelă din componența imobilului, deoarece s-a constatat că, prin importului unor fișiere cgxml din E-Terra există situații frecvente în care valorile de impozitare ale parcelelor sunt incorecte (de exemplu 0 sau 0.0). Valorile de impozitare ale parcelelor fie nu se introduc, fie trebuie să fie numere mai mari ca zero.

În cadrul noului update, aplicațiila CADGen2.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 01.06.2019 comanda TOPOLOGIE a fost modificată. Noua versiune a comenzii permite verificarea topologică și pentru un sector cadastral compus din imobile (polilinii 2D închise) fără date asociate. După apelarea comenzii programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea imobilelor pentru care se dorește verificarea topologică.

În cazul imobilelor fără date asociate (butonul Polilinii fara date), verificarea din punct de vedere topologic se va face după finalizarea întregului desen aferent sectorului cadastral. În cazul imobilelor cu date asociate (butonul Polilinii cu date), verificarea topologică se va face numai după asocierea datelor tuturor imobilelor din sectorul cadastral.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog principală a fost introdus un buton nou denumit Contestatii, ca în imaginea de mai jos:

Butonul Contestații permite introducerea și/sau editarea de contestații din cadrul unui imobil. Pentru introducerea unei contestații sunt obligatorii 4 informații, respectiv: numărul procesului verbal al contestației, data procesului verbal al contestației, numărul procesului verbal de soluționare și data procesului verbal de soluționare.

Datele aferente contestațiilor unui imobil se vor regăsi în registrul cadastral al imobilului, la rubrica Imobil contestat/necontestat.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] ce permite crearea în format Microsoft Excel a registrelor cadastrale, a opisului alfabetic și a fișelor de date ale imobilelor a fost introdusă opțiunea de selecție din desen a imobilelor pentru care se dorește generarea acestor livrabile. După apelarea comenzii, la promptul de comandă se va derula un dialog similar celui din cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], respectiv:

>> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] : 

Prin utilizarea subopțiunii S vor putea fi selectate multiplu doar acele imobile pentru care se dorește generarea livrabilelor la un moment dat, iar subopțiunea T permite generarea livrabilelor pentru toate imobilele cu date asociate din sectorul cadastral;

● În cazul imobilelor cu construcții care au cărți funciare deschise, prin importul fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], programul preia automat și identificatorul electronic existent al imobilului. Prin generarea fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii F25, programul nu completa câmpul Identificator Electronic (coloana E2IDENTIFIER) din cadrul secțiunii aferentă fiecărei construcții. În cadrul noului update, a fost eliminată această eroare.

În cadrul noului update, aplicația CADGen2.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 15.04.2019 aplicația CADGen2.0 este disponibilă și pentru noul AutoCAD 2020 (versiunea full engine);

● În cadrul comenzii DATAGO (care permite transferul datelor cadastrale de la un imobil-sursă cu date la un imobil-destinație fără date) a fost introdusă opțiunea de selecție multiplă a imobilelor fără date asociate pentru care se urmărește trasferul informațiilor.

În cadrul noului update, aplicația CADGen2.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], la introducerea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, pentru denumirea autorității emitente a unui act de proprietate sau posesie a fost întrodus un buton + nou. Acesta permite selectarea autoritații emitente a actului, dintr-o listă derulantă ce conține toate autoritățile emitente introduse până la momentul respectiv. Utilizarea acestui mod de lucru permite, pe de-o parte scăderea timpului de introducere a acestor informații și, pe de altă parte asigură caracterul unitar al datelor introduse.


În cadrul noului update, aplicația CADGen2.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], după selectarea unui imobil fără date asociate a fost introdusă o procedură de identificare a punctelor duble. Este – spre exemplu - cazul imobilelor ce conțin zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune amplasați în interiorul unor terenuri agricole dintr-un sector cadastral. După selecția poliliniei programul va indica grafic punctele duble și va afișa un mesaj pentru reconstrucția poliliniei. În exemplul prezentat, pentru reconstrucția poliliniei se va utiliza un “culoar” de legătură de lățime minimă.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă TOPOLOGIE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Această comandă se va utiliza numai după asocierea datelor cadastrale pentru toate imobilele din sector și are scopul de a identifica eventualele spații, suprapuneri sau nerespectări ale regulii de desenare vertex pe vertex” (descrisă în manualul de utilizare la capitolul Reguli privind modul de pregătire al Planului Cadastral). După apelarea comenzii, programul cercetează fiecare imobil, iar în cazul în care au fost depistate probleme va afișa următoarea caseta informativă:


Zonele cu probleme depistate vor fi evidențiate cu roșu în interiorul sectorului cadastral. În aceste zone se va interveni ulterior în vederea eliminării problemelor apărute (se vor repoziționa vertexurile, se vor elimina spațiile și/sau intersecțiile). După efectuarea rectificărilor se vor actualiza datele imobilelor la care s-a intervenit, folosind opțiunea Utilizează geometria actuală din cadrul comenzii F21. Procedura de verificare topologică cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE se va repeta de atâtea ori, până când rezultatul testului va consta în apariția unei singure polilinii de contur, amplasată pe marginea exterioară a sectorului cadastral, în layerul TOPOLOGIE. În acest caz va fi afișata o casetă de dialog de forma cele de mai jos. După rezolvarea problemelor de topologie se vor regenera fisierele CGXML cu ajutorul comenzii F25.


● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] în cazul introducerii datelor aferente unei persoane juridice, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, în zona aferentă persoanei juridice a fost introdus comutatorul CUI neidentificat prin a cărui acționare programul va genera și completa automat codul unic de inregistrare 9999999999999. Acest caz apare frecvent în cazul persoanelor juridice de tipul Statul Român, Ministerul Energiei etc.


●În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] a fost eliminată obligativitatea introducerii suprafeței din act a imobilului. Au fost situații în care, anumite OCPI-uri au impus regula conform căreia, pentru imobilele deja întabulate care nu au înscrisă suprafața din act, la efectuarea lucrărilor de cadastru sistematic, nici pentru noile fișiere CGXML aferente acestor imobile să nu se completeze suprafața din act.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă NUMERE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Aceasta permite amplasarea automată de numere cadgen pe desen pentru imobilele fără date asociate selectate (polilinii 2D închise de pe layerul TERENURI). Prin utilizarea acestei comenzi, numerele cadgen se vor insera în interiorul imobilelor, pe layerul prestabilit Nr_Cadgen. Conform opțiunilor din caseta de dialog, se poate alege ordinea grafică de amplasare a numerelor cadgen, din 5 variante posibile. De asemenea, pe cale grafică se poate seta unghiul de rotire al acestor texte pe planul cadastral. După apelarea comenzii de amplasare de numere cadgen, programul va reține ultimul număr cadgen inserat astfel încât, la o nouă utilizare a comenzii programul va completa automat caseta aferentă primului număr cadgen. Dimensiunile textelor vor fi adaptate conform scării curente a planșei. Pentru numerele cadgen inserate va trebui menținută poziția acestora pe desen, pentru ca ele să poată fi preluate automat de către program atunci când se utilizează comanda F21.


● A fost introdusă comanda nouă OBSACT disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite gestionarea listei de observații act. Este vorba de observațiile aferente actelor de proprietate sau posesie din cuprinsul înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare (introduse cu prilejul utilizării comenzii F21). Comanda permite gestionarea listei prestabilite de observații act, în sensul editării acesteia (ștergere sau modificare poziții) precum și adăugarea de noi poziții, conform casetei de mai jos:


● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] cu ocazia importului unui fișier CGXML, pentru persoanele care au domiciliul în afara României, în caseta datelor de adresă a fost eliminată eroarea de nebifare a comutatorului ”Adresa este în afara României”.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă și posibilitatea utilizării diacriticelor maghiare (Ő, Ú, Ű, É, Á, Ö, Ü respectiv ő, ú, ű, é, á, ö, ü). Utilizarea acestor diacritice este posibilă numai după adăugarea unei tastaturi de tip Hungarian keyboard (folosind opțiunea Add a language din Control Panel). Fișierele CGXML care se vor genera ulterior cu comanda F25 vor include și diacriticele maghiare utilizate (preponderent în componența numelor sau denumirilor persoanelor fizice sau juridice).

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la adăugarea/editarea înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare, în secțiunea Observații Act, a fost introdus butonul  ca în imaginea de mai jos:


Acționarea butonului + permite accesul la o listă prestabilită de observații act, oferind astfel rapiditate în procesul de introducere a datelor actului.

           ● În conformitate cu ultimele precizări ANCPI, în situația în care, pentru același imobil, au fost emise documente de proprietate diferite, fișierele CGXML realizate de prestatori vor include pentru fiecare act de proprietate câte o înscriere distinctă în partea a 2-a a cărții funciare, cu cota de proprietate 1/1. În acest sens, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], atunci când cotele de proprietate aferente tuturor înscrierilor nu se însumează la 1/1 părți, a fost introdusă posibilitatea salvării datelor imobilului. În acest sens, la salvarea datelor imobilului va fi afișată o avertizare de forma:


După salvarea datelor, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] vor putea fi încărcate în E-Terra pentru prevalidare (iar mesajele de avertisment vor fi ignorate, conform precizărilor ANCPI).

          ● După utilizarea comenzii RAPORTCF (disponibilă doar prin tastarea la promptul de comandă), fișierul Excel generat include de-acum două coloane noi pentru numărul sectorului cadastral și identificatorul electronic al imobilului.

          ● Ultimele comenzi din meniurile pull-down ale programelor TopoGraph7.1 (Despre TopoGraph) și CADGen2.0 (Despre CADGen) includ de-acum posibilitatea verificării online a eventualelor actualizări ale aplicațiilor prin introducerea unui buton nou, ca în imaginea de mai jos:

Aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost inclus un test de verificare a layerului TERENURI. Testul presupune identificarea tuturor entităților din acest layer. În cazul în care, în afară de imobile (polilinii 2D închise) există și alte tipuri de entități, programul oferă de-acum și posibilitatea mutării automate a acestor entități suplimentare într-un alt layer.


Începând cu data de 19 noiembrie 2018 aplicațiile  TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul  BricsCAD V19.

În cadrul noului update aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0, pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          A fost introdusă comanda nouă RAPORTCF  disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite  realizarea unui raport extern al înscrierilor de carte funciară  introduse în sector până la momentul apelării comenzii. Raportul se  generează în format .xls, indiferent de stadiul desenului și de numărul  imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală  a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare,  pentru fiecare imobil în parte.

În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] a fost introdus  un nou criteriu de localizare a imobilelor, după numărul actului de  proprietate sau posesie.

De asemenea, imobilele identificate după criteriul de localizare  introdus, pot fi inclusiv eliminate prin opțiunea de ștergere a  acestora.

Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1 și  CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru  sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la  promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la  promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre  geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile  acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după  asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot  identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice  ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri,  ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor  etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa  rezultatul într-o casetă de forma:

Această opțiune a fost inclusă și în cadrul  comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], programul oferind totuși și  posibilitatea de omitere a rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la  promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de  la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără  date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o  polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și  fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o  casetă de forma:

Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru  care există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate  (înscrieri). Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate  cu ajutorul comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și  datele parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla  etc). Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de  introducere a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral.  Descrierile detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în  manualele de utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0.

- In cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost  introdusa o caseta de introducere a suprafetei din act a imobilului.  Aceasta caseta a fost amplasata in zona Coordonate, sub butonul Export  coordonate, ca in imaginea de mai jos:

La selectia unei polilinii in vederea adaugarii informatiilor  cadastrale, caseta suprafetei din acte se va completa implicit cu  valoarea suprafetei masurate a imobilului (suprafata poliliniei). In  cazul in care suprafata din acte a imobilului este mai mare decat cea  masurata, caseta continand suprafata din acte va trebui editata  corespunzator. Astfel, programul va identifica in automat daca este sau  nu caz de suprafata diminuata nemaifiind necesara actionarea  comutatorului de suprafata diminuata. Dupa apelarea comenzii [F25.  Generare fisiere CGXML], fisierul aferent imobilului va include si  suprafata din acte indrodusa. De asemenea si fisa de date a imobilului  va include – dupa caz – declaratia de accept a suprafetei diminuate.

In rubrica aferenta coordonatelor imobilului si constructiilor,  valorile acestor coordinate se vor inscrie cu un numar fix de 4  zecimale, aspect ce se va mentine atat dupa salvarea datelor imobilului,  cat si in cadrul fisierului CGXML aferent acestuia.

Ultimul update lansat la 10 septembrie 2018 include remedieri de erori și îmbunătățiri ale comenzilor existente.

- Pentru că în procesul de prelucrare a datelor și de realizare a  livrabilelor fiecare click contează, la apelarea comenzii F21.  Adăugare/Editare date imobil în câmpul de selecție a tipului de imobil  se propune ca variantă implicită tipul de imobil neîmprejmuit;

- În cazul lucrărilor de cadastru sistematic desfășurate pe fostele zone  necooperativizate, la înscrierile în partea a 2-a a cărții funciare  este utilizată persoana de tip neidentificat. În conformitate cu  prevederile ghidului de utilizare a aplicației Generare CG (pag. 21),  adresa fiecărei persoanei de tip neidentificat va include localitatea  Neidentificata si codul poștal 999999. Comanda F21. Adăugare/Editare  date imobil a fost adaptată astfel încât fiecare persoană de tip  neidentificat va include implicit acest tip de adresă, nefiind necesare  click-uri suplimentare pentru introducerea acestor date;

- Imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și de carte  funciară ale căror geometrii sunt întretăiate de elemente naturale sau  artificiale (drumuri, cursuri de apă, canale de irigații etc.), conform  prevederilor actuale, se vor împărți în parcele distincte cărora li se  vor acorda numere cadgen separate. Întrucât fiecare parcelă are același  identificator electronic de proveniență, la salvarea datelor introduse  în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil a fost eliminată  restricția privind unicitatea acestor identificatori;

- La introducerea datelor calendaristice ale documentelor de proprietate  se pot introduce acum și date anterioare anului 1900, situație  specifică zonelor de carte funciară veche.

Altimul update lansat include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.
– a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei  postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor  (comanda F21).
– in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls  ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea  butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de  acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate  intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de  date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.

Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta  doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral  si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau  juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale.  Comanda RAPORT permite realizarea unui raport parcelar  extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului cadastral.  Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul desenului  si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite verificarea  vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere cadgen, numere  cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere parcele,  categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere titluri, nume  persoane etc).

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al  persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este  utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si  de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al  persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a  comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa  corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului  .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export  date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP  sau CUI.

11 iunie 2018 – se lanseaza o noua versiune a CADGen, si anume 2.0. Pe  langa vechile functii, se adauga imbunatatiri la restul meniurilor si se  implementeaza comenzile de la A1 – A5 care se regasesc in manualul  aplicatiei si la meniurile explicate in detaliu mai jos. De asemenea,  ramane disponibila si versiunea CADGen 1.0,  insa in viitor nu va mai  beneficia de update-uri!

Incepand din 26 martie 2018, aplicatia CADGen 2.0 este disponibila si  pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiei CADGen 2.0  :  structura fisierelor CGXML generate de aplicatie corespunde acum noilor  cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE  pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.

Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018 s-a realizat  recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD  si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pt. Import).

Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea  diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma  intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand  din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost  actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen 2.0 si TopoGraph7.1  comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite  utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul  de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu  ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor  contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML  generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor  fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale  ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Colaboram indeaproape cu o gama larga de clienti din diferite sectoare si regiuni din sectorul public si cel privat. Acestia sunt doar cativa dintre clientii care au ales aplicatiile TOPOCOM pentru a-si imbunatati considerabil fluxul de lucru si simplifica procedurile astfel incat toate lucrarile sa fie finalizate cat mai rapid:

Opiniile clientilor nostri

Dana Grad-Gherghelas Androo - GIS Mapping Topo

Întregul colectiv Gis Mapping Topo vă mulțumește pentru asistență și îndrumarea oferită în utilizarea aplicației TopoGraph. Este o unealtă extraordinară, care ne-a ușurat și eficientizat munca, iar disponibilitatea Dvs în rezolvarea blocajelor de care ne-am lovit pe parcursul întocmirii documentațiilor ne-a lăsat fără cuvinte. Vă mulțumim și aveți respectul și susținerea noastră mereu.

A oferit:
Robert Zsurzs

Sunt absolut multumit de softul Topograph. Orice problema am avut din timpul saptamanii sau din weekend am fost contactat si s-au rezovat toate situatiile. O companie extraordinara, inclinata spre client (colegi topografi). Nu am nici o temere sa utilizez programele de la TopoCom deoarece orice problema a-si avea se rezolva aproape instant si cu multa rabdare din partea dansilor. Doar atat mai am de spus: Va multumesc, cu respect enorm, Robert!

A oferit:
Arhire Lacramioara - TERRA TEHNIC

Baieti faini si prompti, mereu m-au ajutat cand am avut intrebari despre anumite functii din Topograph. Keep up the good work!

A oferit:
Patru Pavel - 4 CONSTRUCT SRL

Am achizitionat de la TOPOCOM 7 licente definivite de BricsCAD BIM pentru a inlocui Autocad in activitatea noastra din cauza preturilor astronomice si ne-a luat mai putin de 1 luna pentru a ne obisnui cu noua platforma. Preturile sunt mai mult decat decente tinand cont ca aceste programe sunt *obiectul muncii* noastre de zi cu zi. Recomandam oricand atat firma Topocom cat si aplicatiile BricsCAD pentru orice profesionist din domeniul constructiilor.

A oferit:
Crasnic Ovidiu Andrei

Cu aplicațiile Topocom, pachetul BricsCAD + Topograph, am găsit o soluție fiabilă pentru toate nevoile noastre dintr-un birou de cadastru cu 3 oameni. Cu toate acestea, ar fi utilă o integrare cu alte medii de proiectare, cum ar fi ZWCAD.

A oferit:
CTO Techo Construct SRL

Topograph este o aplicație foarte bună pentru calculul volumelor de stocuri și excavații în construcții. Am avut o experiență generală plăcută cu aceasta, deoarece a fost ușor de folosit și rezultatele au fost în mare parte precise. Totuși, ar fi utilă adăugarea unor tutoriale sau ghiduri pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă pe deplin toate caracteristicile aplicației. În concluzie, recomand cu căldură Topograph pentru oricine are nevoie de un instrument eficient pentru calculul volumelor în domeniul construcțiilor.

A oferit:
Ing. Petrescu Sebastian

Funcționalitățile avansate, precum generarea automată a rapoartelor și exportul datelor, m-au ajutat să economisesc timp și să livreze rezultate de înaltă calitate clienților mei. Este un instrument esențial pentru profesioniștii din domeniul topografiei și cadastrului din România. De asemenea, am avut și o experiență foarte bună cu suportul tehnic, care a fost foarte prompt.

A oferit:
P.F.A. Giurca Cristian

Ca inginer civil, am folosit Topograph pentru a realiza planuri topografice detaliate și pentru a efectua calcule complexe. Aplicația mi-a oferit toate instrumentele necesare pentru a desfășura proiectele într-un mod eficient și precis. Sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute și recomand cu încredere Topograph.

A oferit:
Tomuță Adrian Cornel

CADGen este o aplicație excelentă pentru lucrările de cadastru. Interfața intuitivă și funcționalitățile avansate m-au ajutat să închei proiectele mai rapid și mai precis. Sunt supermulțumită de calitatea rezultatelor obținute. Good job!

A oferit:
Petre HANDRA

Soft bun facut de oameni buni !

A oferit:
Cristina Tanasiciuc

Sunt studentă și mi-a fost de folos acest program pentru realizarea proiectelor în cadrul facultății având toate funcțiile necesare pentru orice fel de documentație. De apreciat că se pune la dispoziție o perioadă de încercare gratuită. Program foarte bine organizat, ușor de folosit! Recomand!!!

A oferit:
Dragoș Fișcu

Sunt student in anul II și recomand cu multă încredere aplicația. O folosesc deja de ceva timp și îmi este de un ajutor imens in toate activitățile din cadrul facultății. Interfața este prietenoasa chiar și pentru încăpători, iar aplicația servește in rezolvarea multor probleme topografice.

A oferit:
Ciobotaru Catalina

Sunt clienta de 2 ani si sunt foarte multumita. Recomand!

A oferit:
Maria Vescan

Sunt studentă în an terminal, iar pe parcurs ne-au fost prezentate diverse aplicații, destul de greu de lucrat în ele dacă nu ai experiență, cu care să putem întocmi un plan. În anul 2 am descoperit aplicația Topograph, iar pentru mine a fost ca o revelație. Nu m-aș întoarce la cele pe care le-am utilizat anterior. Întocmirea planurilor și a documentațiilor cadastrale, indiferent de ce tip ar fi, durează considerabil mai puțin și aplicația este mult mai ușor de folosit.

A oferit:
Nicolae Breier

Usureaza foarte mult procesul de prelucrare a masuratorilor si de redactare a documentatiilor cadastrale si tehnice, elimina cea mai mare parte a erorilor umane posibile in aceste procese. Pentru cei care fac lucrari de cadastru sistematic, CADGEN este un "must have". Fara el cred ca n-as fi putut duce la capat demersul. Recomand cu mare caldura! Multumesc!

A oferit:
PFA Rus Dragos

Topograph este o aplicatie super intuitiva care ma ajuta in activitatea de zi cu zi, e ca un al doilea coleg. Il folosesc in deosebi pentru lucrările de cadastru sistematic (generare livrabile, lucrul cu fișiere CGXML, import/export date persoane și acte, generare rapoarte parcelare și de carte funciară etc) dar ma ajuta si la vizualizarea conținutului documentațiilor cadastrale, urmărirea stadiului acestora și generarea de documentații cadastrale multiple. Recomand cu cea mai mare incredere tuturor colegilor de breasla.

A oferit:
Denesan D. - PROTOTYPE SRL

Programul Bricscad face 96% din toate functiile pe care le foloseste un om tehnic si experimentat din Autocad: versiunea Lite este mult mai buna decât Autocad LT si versiunea Ultimate le include pe toate, si asta intr-un executabil de aproape 500MB. Nu este nevoie să convertim fișierele dintr-un format în altul, nu este nevoie să instruim personalul sa lucreze cu 2 programe separate pentru CAD și BIM. Ne declaram mai mult decat multumiti pentru achizitia facuta.

A oferit:
Haralambie Aurel - Geberit BIM

Folosesc AutoCAD de mai bine de 25 de ani si recent am avut șansa de a testa acest produs. În calitate de expert AutoCAD, mi-aș putea transforma cu ușurință cunoștințele în BricsCAD datorită similitudinilor dintre interfață și abordare. Dar BricsCAD are mult mai multe facilitati datorita celor 5 module ale sale. Putem folosi un singur software pentru schițe, modelare, randare, proiectare mecanică și BIM. Putem efectua o anumită sarcină cu un număr mai mic de clickuri utilizând anumite elemente ale interfeței, cum ar fi meniul Quad!!! Mai presus de toate, modulul Shape este gratuit și cel mai probabil vom achizitiona mai multe licente.

A oferit:
Badea Ciprian - Nuclear Electrica

Bricscad ne oferă o soluție rentabilă pentru a vizualiza, edita și partaja fișiere DWG. Este o alternativă mai ieftină la alte soluții CAD dar care isi face treaba. Un mare plus pentru BricsCad este că poate funcționa fără probleme si pe computerele mai vechi deoarece folosește mult mai puține resurse decat Autocad. O aplicatie perfecta raport calitate/pret

A oferit:
Mihai Scarlat

Bricscad funcționează așa cum m-aș aștepta de la un pachet software CAD cu un preț rezonabil. Aveam nevoie de ceva ce puteam folosi de câteva ori pe lună dar care să fie accesibil ca pret. Aceasta a fost cea mai bună opțiune pe care am putut-o găsi.

A oferit:
Crisan Zotica Persoana Fizica Autorizata

Remarcabil! Va multumesc!

A oferit:
Vitan Felicia PFA

Va multumesc foarte mult!!!!!

A oferit:
Aura-Stefan Coman-Ardelean

Comenzi simple si eficiente !

A oferit:
Liviu Mărgărit Pologea

Excelent, făcut de un meseriaș pentru meseriași!

A oferit:
Bogdan Cristea

Este ideal pentru cei care doresc sprijin deplin atat in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic cat si sporadic !! Recomand cu incredere !!!

A oferit:
Mvb Topo

Este un program gandit de un inginer pentru ingineri! Recomandam, usureaza foarte mult munca de zi cu zi!

A oferit:
Rada Bogdan

Rapid si eficient ! merita

A oferit:
Schneider Valentin Cristian

recomand pentru ca... suportul tehnic e foarte promt, clar , la obiect chiar daca sunt tutoriale, softul nu da rateuri , face tot ceea ce zice ca face la cateva clikuri distanta

A oferit:
Bogdan Ioan-Emil

Profesionalism si seriozitate!

A oferit:
Andrei Goronea

BricsCAD - IDENTIC cu Autocad, dar la un pret muuult mai convenabil. Un plus fata de Autocad este programul Topograph care vine la pachet.

A oferit:
Alex Meiu

Aplicatia CADGen pentru cadastru sistematic ofera control sporit, versatilitate si viteza de executie pe partea textuala cat si pe partea grafica. Dezvoltatorul este deschis la sugestii, imbunatatirile regasindu-se in urmatorul update.

A oferit:
Vasile Moraru PFA

Aplicatie de mare ajutor. Imbunatatita permanent. Recomand

A oferit:
Florin Turus

Este cea mai complexa aplicatie de topografie si cu un suport excelent din partea dezvoltatorului.

A oferit:
Paul Sestras

Cea mai buna aplicatie din domeniul masuratorilor terestre si cadastru. Dl. Manda este un profesionist desavarsit!

A oferit:
Alexandru Eugen Dontu

Aplicatii foarte bune, la un pret accesibil. Recomand si CADGen si Topograph.

A oferit:
Ioan Stremtan

Este usor de lucrat si foarte util la intocmirea documentatiilor.

A oferit:
Bogdan Curean

Aplicatie foarte buna, pret ok, mentenanta continuare. A+++

A oferit:
Ion S.

Este o aplicatie cu interfata intuitiva, usor de folosit si cu posibilitati de verificare a informatiilor textuale si vectoriale, genereaza anexele necesare in mod personalizat, se mentine la zi cu diversele modificari ale legislatiei.

A oferit:
Toni Cristian Dumitru

Aplicatie foarte usor de folosit si contine majoritatea functiilor de care un topograf are nevoie. Un MARE plus este ca aplicatia este actualizata constant iar suportul tehnic este ireprosabil si prompt.

A oferit:
Silvica Gorea

Este o aplicatie usor de folosit, utila si suportul tehnic este excelent.

A oferit:
Ioan Baciu

Programul este excelent, friendly user, intuitiv si mai ales foarte bine organizat. Mi-a usurat munca iar PAD-urile se fac foarte usor precum si anexele CAD. Suportul tehnic este foarte prompt. Recomand cu incredere!

A oferit:
Emanuel Henri Dinca-Enea

Programe intuitive, update-uri complexe, preturi fara concurenta. Recomand cu caldura.

A oferit:
Jalba Alexandru

F. multumit. Este exact ce aveam nevoie in activitatea mea.

A oferit:
Raluca8sri

Sunt foarte multumita de aplicatia TOPOGRAPH. :)

A oferit:
Trita Marinela

Sunt foarte multumita de achizitia efectuata: bricscad si topograph! Au toate functionalitatile necesare! Echipa a raspuns prompt de fiecare data cand a fost necesar! Recomand cu incredere si le doresc mult succes in continuare!

A oferit:
Vlad Callu

Un program de nota 10+ Foarte bine pus la punct si de mare ajutor

A oferit:
Bogdan Axx

Un program minunat! Simplu , intuitiv si cu suport tehnic NON stop!!!

A oferit: