Singura aplicatie CAD completa pentru cadastru sistematic disponibila pentru AutoCAD si BricsCAD | Generare livrabile si fisiere CGXML | Verificare topologie | Localizare imobile | Generare rapoarte parcelare | Import/export CSV

CADGen 3.0 - Descarca si Testeaza GRATUIT 30 zile

80% creștere a productivității în livrarea Lucrarilor de Cadastru

Singura și cea mai complexă aplicație din Romania pentru Cadastru Sistematic și Cadastru General care permite generarea rapidă și corectă a livrabilelor și a fișierelor CGXML direct din mediul CAD. Scopul principal al aplicației îl reprezintă automatizarea procesului de creare a livrabilelor prevăzute în specificațiile tehnice ale lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.

Functiile aplicatiei CADGen 3.0

 • Comenzi Suplimentare
 • RAPORT (creeaza raport parcelar)
 • CSV (creeaza fisier csv persoane)
 • GEOTEST (compara geometrie imobile)
 • DATAGO (transfer date imobil)
 • RAPORTCF (creeaza raport date CF)
 • OBSACT (gestioneaza lista observatii act)
 • NUMERE (insereaza numere CADGEN)
 • IEACTE (import/export acte proprietate)
 • CSVACTE (creeaza fisier csv acte)
 • Comenzi Suplimentare
 • TOPOLOGIE (verifica topologie sector)
 • DATAOUT (sterge date imobile)
 • ADV (adauga vertex pe o polilinie 2D)
 • STV (sterge vertex dintr-o polilinie 2D)
 • MOVENT (distribuie entitati pe layere)
 • CSVAD (creeaza fisier adrese administrative)
 • PLANSA (editeaza numar de plansa imobil)
 • MODIFCG (modifica numere CADGEN)
 • Documentatie cadastrala
 • F21. Adaugare/Editare date imobil
 • F22. Genereaza anexe cadastru
 • F23. Analiza geometrie imobile
 • F24. Localizeaza imobil in plan
 • F25. Genereaza fisiere CGXML
 • F26. Polilinii imobile din CGXML
 • F27. Inspecteaza imobile in plan
 • F28. Import/Export date persoane
 • F29. Editare date generale sector
 • F30. Adnotari plan cadastral

De ce sa achizitionez CADGen 3.0?

Aplicația se instalează și funcționează sub AutoCAD si BricsCAD, acolo unde se pregatește fișierul .dwg aferent sectorului cadastral
Aplicația permite generarea automata a tuturor fișierelor CGXML aferente imobilelor din sectorul cadastral
Cuprinde un numar de 15 comenzi grupate în meniul pull-down CADGen si o bară de instrumente Cadastru General și Cadastru Sistematic
Permite Adăugarea/Editarea de informații (date parcele, date construcții, date persoane și înscrieri CF) pentru toate imobilele reprezentate în desen prin polilinii 2D închise. Datele persoanelor se introduc o singură dată, putând fi reutilizate atât in cadrul aceluiași imobil, cat și in cadrul altor imobile sau altor sectoare cadastrale, de câte ori este nevoie
Programul dispune de unelte diverse de gestionare a imobilelor din sectorul cadastral, cum ar fi: identificarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fară date asociate, localizarea imobilelor in planul cadastral după mai multe criterii (localizare teren dupa numar cadastral), inspectarea planului cadastral, generarea de polilinii (terenuri si constructii)
Aplicația permite exportul/importul datelor tuturor persoanelor din/în cadrul unui sector cadastral in fisiere tip csv.
Permite importul fișierelor CGXML asociate pentru imobilele prezente deja in sistemul integrat E-Terra, WebCADGen
În baza datelor cadastrale asociate, aplicația permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opisul alfabetic al titularilor, fișele de date ale imobilelor) in format .xls (Microsoft Excel), direct din desen
Alegeți platforma dorita : GADGen are nevoie fie de AutoCAD Full Engine, fie de BricsCAD ca platformă pentru a funcționa. Dacă nu aveți instalata una dintre aceste platforme, puteți descărca o versiune de încercare a fiecăruia dintre ele apasand pe urmatoarele: BricsCAD, AutoCAD

Introducere in comenzile CADGen 3.0

Utilizarea efectivă a aplicației începe după finalizarea desenului aferent sectorului cadastral. Imobilele din componența sectorului cadastral trebuie sa fie reprezentate prin polilinii 2D închise, în elevație zero, pe layerul TERENURI. Poliliniile nu vor conține segmente curbe (fit sau spline) si nici vertexuri duble.

 • A1. Scara plan

  Scara plan permite alegerea scării planului cadastral. Numitorul scării planului cadastral va avea efect asupra comenzilor grafice ulterioare.

 • A2. Coroiaj topografic

  Caroiaj topografic permite alegerea si desenarea caroiajului topografic prin două moduri: fie prin specificarea a două puncte diagonale (cazul caroiajului Rectangular), fie prin selecția unei polilinii 2D închise ce include zona de caroiat (cazul caroiajului Poligonal).

 • A3. Inserare format plansa

  Inserare format plansa permite inserarea în desenul curent a unui format de desen tip ISO A0, A1, A2, A3 (portret sau vedere) și A4 (portret sau vedere), ca entitate de tip BLOCK.

 • A4. Creaza layout plansa

  Creeaza layout plansa permite construirea în spațiul hârtie (Paper Space) a unui model (layout) reprezentând un format ISO standard de planșă, care include desenul realizat în spațiul model (Model Space). Aceasta este o comandă pregătitoare, în vederea printării planului cadastral.

 • A5. Adnotari plansa

  Adnotari plansa permite inserarea pe planul cadastral a textelor (adnotărilor) specifice prevazute în Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.


 • F21. Adaugare/editare date imobil

  Adaugare/Editare date imobil permite asocierea/modificarea de date cadastrale pentru un imobil din ecranul grafic, reprezentat printr-o polilinie 2D inchisa, amplasata pe layerul TERENURI. La prima utilizare a acestei comenzi aplicatia va afisa o caseta de dialog pentru initializarea lucrarii de Cadastru General, conform anexei 2. Practic, in caseta de dialog se vor introduce acele date comune tuturor imobilelor din sectorului cadastral. Drept urmare, aceste informatii nu vor mai fi solicitate ulterior, pentru niciun alt imobil din planul cadastral. Caseta de dialog pentru introducerea/editarea datelor cadastrale este prezentata în anexa 3.

 • F22. Genereaza anexe cadastru

  Genereaza anexe cadastru permite generearea anexelor specifice lucrărilor de Cadastru General, ca fișiere de tip .xls (Microsoft Excel). Conținutul anexelor va fi preluat din informațiile asociate imobilelor din desen (poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii vor fi generate următoarele anexe:

  • Registrele Cadastrale Individuale;
  • Opisul Alfabetic al Titularilor;
  • Fișele de Date ale Imobilelor;
  • Foile Colective pentru condominii.

  Anexele se vor genera în același loc în care se află desenul curent. Fișele de date ale imobilelor se vor amplasa într-un subdirector cu denumirea , unde xxx va fi numărul sectorului introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru (la prima utilizare a comenzii F21).

 • F23. Analiza geometrie imobil

  Analiza geometrie imobile permite depistarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fără date asociate. În cazul în care au fost identificate suprapuneri între imobile va fi afișată o casetă informativă privind numărul punctelor de intersecție identificate. Punctele de intersecție depistate vor fi evidențiate prin entități de tip POINT ce se vor amplasa pe un layer cu denumirea PUNCTE_SUPRAPUNERI.

 • F24. Localizare imobil in plan

  Localizeaza imobil în plan permite localizarea unui imobil din desen după mai multe criterii de căutare (numărul CADGEN, identificatorul electronic, numărul de carte funciară veche, numărul cadastral vechi, numărul topografic sau numele/prenumele/denumirea persoanei fizice sau juridice) conform anexei 4. În cazul în care a fost identificat imobilul, polilinia aferentă acestuia va fi adusă în centrul ecranului. Dacă au fost identificate mai multe imobile care corespund criteriului introdus, acestea vor fi aduse în zona centrală a ecranului și vor fi subliniate (evidențiate highlight).

 • F25. Genereaza fisiere CGXML

  Genereaza fisiere CGXML permite generearea fișierelor .cgxml aferente imobilelor din planul cadastral. Fișierele se vor genera în același loc în care se află desenul curent, într-un subdirector cu denumirea , unde xxx va fi numărul sectorului cadastral introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru general.

 • F26. Polilinii imobile din CGXML

  Polilinii din fisiere CGXML permite desenarea poliliniilor imobilelor (terenuri și construcții) prin citirea de fișiere .cgxml. După selecția directorului fișierelor .cgxml, programul va desena secvențial contururile imobilelor (terenurilor) și – după caz – ale construcțiilor, prin polilinii 2D închise. Poliliniile terenurilor se vor desena pe layerul TERENURI, iar poliliniile construcțiilor se vor desena pe layerul CONSTRUCTII. Suplimentar, în centrele geometrice ale imobilelor, aplicația va amplasa etichete-text cu numerele CADGEN ale imobilelor. Etichetele vor fi dispuse pe layerul ID-uri.

 • F27. Inspecteaza imobile in plan

  Inspecteaza imobile în plan permite inspectarea planului cadastral în vederea identificării imobilelor care conțin date asociate. Imobilele cu date asociate vor fi puse în evidență prin hașurare la traversarea lor cu mouse-ul, iar prin pick (buton stânga) se poate obține o casetă de dialog informativă pentru imobilul respectiv (conform anexei 5).

 • F28. Import/Export date personale

  Import/Export date persoane permite importul de fișiere .csv ce conțin datele de identificare pentru persoanele fizice și/sau juridice. Este de asemenea posibil exportul într-un fișier .csv a datelor persoanelor introduse în desenul curent.

 • F29. Editeaza date generale sector

  Editare date generale sector permite modificarea datelor generale ale sectorului cadastral, respectiv numărul sectorului cadastral, tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată), numărul planșei ș.a.m.d.

 • F31. Manual de utilizare

  Manualul de utilizare CADGen permite vizualizarea unor descrieri succinte despre fiecare comanda și modul în carea aceasta functioneaza. De asemenea, aici se pot cauta termeni cheie, cuvinte și caracteristici în legatura cu functionalitatile CADGen.

Scara plan permite alegerea scării planului cadastral. Numitorul scării planului cadastral va avea efect asupra comenzilor grafice ulterioare.

Comenzi suplimentare

 Comanda RAPORT
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului RAPORT la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Ea permite realizarea unui raport parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului cadastral. Funcția este apelabilă în orice moment, indiferent de stadiul desenului și de numărul imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală a datelor de teren deja introduse (numere cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere parcele, categorii de folosință, suprafețe, numere tarla, numere titluri, nume persoane etc).
 Comanda CSV
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului CSV la promptul de comandă și permite realizarea unui fisier .csv al persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este utilă în cazul în care se dispune în prealabil de datele individuale ale persoanelor fizice și/sau juridice. Fisierul .csv al persoanelor se salveaza astfel încât, prin utilizarea ulterioară a comenzii și indicarea aceluiași fișier, acesta se va completa corespunzător cu noile persoane introduse. După realizarea fișierului .csv, acesta va putea fi utilizat în cadrul comenzii F28. Import/export date persoane, identificarea persoanelor fiind posibilă pe baza de CNP sau CUI.
 Comanda GEOTEST
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului GEOTEST la promptul de comandă și permite verificarea corespondenței dintre geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri, ștergeri/adăugări de vertexuri etc).
 Comanda DATAGO
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAGO la promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și fără segmente curbe. Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri). Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul comenzii F21 modificând corespunzător numărul CADGEN și datele parcelelor componente ale acestuia (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc).
 Comanda RAPORT CF
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului RAPORTCF la promptul de comandă și permite realizarea unui raport al înscrierilor introduse în sectorul cadastral, până la momentul apelării comenzii. Raportul CF se va genera în format .xls direct din desenul aferent sectorului, iar funcția este apelabilă în orice moment, indiferent de stadiul desenului și de numărul imobilelor ce conțin date asociate. Practic, comanda permite verificarea vizuală globală a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare introduse în fiecare imobil, raportul continând pe fiecare rând datele aferente unei înscrieri (număr cadgen, număr act, data act, autoritate emitentă, la ce se referă înscrierea, tip drept, detalii drept, mod de dobândire, cota, persoanele aferente înscrierii, partea înscrierii etc).
 Comanda OBSACT
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului OBSACT la promptul de comandă și permite gestionarea listei de observații act. Este vorba de observațiile aferente actelor de proprietate sau posesie din cuprinsul înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare (introduse cu prilejul utilizării comenzii F21). Comanda permite gestionarea listei prestabilite de observații act, în sensul editării acesteia (ștergere sau modificare poziții) precum și adăugarea de noi poziții.
 Comanda NUMERE
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului NUMERE la promptul de comandă și permite amplasarea automată de numere cadgen în interiorul imobilelor cu sau fără date asociate selectate din desen (polilinii 2D închise). Prin utilizarea acestei comenzi, în cazul poliliniilor fără date asociate numerele cadgen se vor insera în interiorul imobilelor pe layerul prestabilit Nr_Cadgen. Conform opțiunilor din caseta de dialog, se poate alege ordinea de amplasare a numerelor cadgen din 5 variante posibile. De asemenea, pe cale grafică se poate seta unghiul de rotire al textelor. După apelarea și execuția comenzii, programul va reține ultimul număr cadgen inserat astfel încât, la noua utilizare a comenzii programul va completa automat caseta primului număr cadgen (prin incrementare cu 1). Dimensiunile textelor vor fi adaptate conform scării curente a planșei. Pentru numerele cadgen inserate va trebui menținută poziția acestora pe desen, astfel încât acestea să poată fi preluate în mod automat de program atunci când se utilizează comanda F21.
 Comanda IEACTE
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului IEACTE și permite importul și/sau exportul datelor de proprietate sau posesie introduse într-un sector cadastral (desen dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog a opțiunilor de import/export. Prin utilizarea butonului [Selectare fisier .csv] din zona de export programul va afișa o casetă de dialog pentru salvarea fișierului csv al actelor de proprietate (de ex. ActeSector145.csv). Dacă pentru exportul actelor se selectează un fișier csv existent, programul va proceda la adăugarea datelor în respectivul fișier, nu la suprascrierea acestuia. În cazul utilizării butonului [Selectare fisier .csv] din zona de import, programul va permite selecția unui fișier csv al actelor pentru utilizarea acestor date și în sectorul cadastral curent. Din punct de vedere practic, utilizarea importului se recomandă în cazul când se începe un sector cadastral nou, dintr-un UAT în care a fost finalizată o lucrare de cadastru sistematic, iar din sectorul finalizat au fost exportate în prealabil actele de proprietate sau posesie.
 Comanda CSV ACTE
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CSVACTE și permite crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie dintr-un sector cadastral. După apelare, comanda afișează o casetă de dialog care permite introducerea succesivă a actelor de proprietate, editarea și /sau ștergerea acestora. Butonul [Salvare fisier csv] permite salvarea fisierului de acte cu numele implicit propus FisierActe.csv. Alegerea unui fisier csv existent presupune completarea acestuia cu noile date introduse (nu suprascrierea lui).
 Comanda TOPOLOGIE
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului TOPOLOGIE la promptul de comandă și permite verificarea topologică a imobilelor cu sau fără date asociate din întregul sector cadastral. În cazul imobilelor fără date asociate, această comandă se va utiliza numai după desenarea prin polilinii 2D închise a tuturor imobilelor din sectorul cadastral, cu respectarea regulilor de pregătire a planului cadastral descrise la pag. 6. În cazul imobilelor cu date asociate, această comandă se va utiliza numai după asocierea datelor cadastrale ale tuturor imobilelor din sector și are scopul de a identifica eventualele spații, suprapuneri sau nerespectări ale regulii de desenare “vertex pe vertex” (descrisă la pag. 6). După apelarea comenzii, programul cercetează fiecare imobil, iar în cazul în care au fost depistate probleme va afișa o casetă informativă.

Zonele cu probleme depistate sunt cele evidențiate cu culoarea roșie din interiorul sectorului cadastral. În aceste zone se va interveni ulterior în vederea eliminării problemelor apărute. În cazul imobilelor cu date cadastrale asociate, după rectificarea pe rând a geometriilor se vor actualiza datele acestor imobile folosind opțiunea Utilizează geometria actuală din cadrul comenzii F21. Procedura de verificare topologică cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE se va utiliza de atâtea ori, până când rezultatul testului de topologie va consta în apariția pe layerul TOPOLOGIE a unei singure polilinii de culoare verde amplasată pe conturul exterior al sectorului cadastral. Polilinia exterioară a sectorului cadastral va putea fi utilizată pentru încărcarea ei în E-terra.
 Comanda DATA OUT
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAOUT la promptul de comandă și permite ștergerea datelor asociate ale imobilelor din desen. După apelarea comenzii se pot selecta multiplu, fie toate imobilele cu date asociate din desen, fie o parte din aceste imobile.
La promptul de comandă se va alege fie subopțiunea T pentru toate imobilele cu date asociate din desen, fie subopțiunea S pentru selecția multiplă a imobilelor dorite. După selecția imobilelor programul va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea ștergerii datelor pentru imobilele selectate. În cazul acceptării (acționând butonul Da) programul va afișa o casetă de dialog privind numărul imobilelor pentru care au fost șterse datele.
 Comanda ADV
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului ADV la promptul de comandă și permite adăugarea rapidă a unui vertex nou la o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea cu mouse-ul a poziției noului vertex. Noul vertex trebuie să fie situat obligatoriu pe una din laturile poliliniei selectate. Pentru indicarea poziției noului vertex se recomandă utilizarea corespunzătoare a unuia din modurile Osnap (de ex. MIDpoint, NEArest etc).
 Comanda STV
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului STV la promptul de comandă și permite eliminarea rapidă a vertexurilor dintr-o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea secvențială cu mouse-ul a fiecărui vertex de eliminat. După selectarea poliliniei 2D programul va comuta automat modul osnap pe ENDpoint, pentru indicarea rapidă a vertexului de eliminat.
 Comanda MOVENT
Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MOVENT la promptul de comandă și permite distribuirea entităților grafice din desen pe layerele obligatorii prevăzute în specificațiile tehnice. Se recomandă utilizarea acestei comenzi în faza finală a lucrării de cadastru sistematic, pentru realizarea fișierului plan_cadastral.dxf. După apelarea comenzii, programul va creea automat toată structura de layere prevăzută în specificațiile tehnice și va afișa o casetă de dialog în care se vor regăsi atât layerele (sursă), care conțin entități grafice, cât și layerele obligatorii (destinație) pentru fișierul plan_cadastral.dxf. Procedura de lucru presupune alegerea unui layer sursă iar apoi alegerea unui layer destinație.

Tarife CADGen 3.0 si Upgrade

CADGen 3.0
Licenta Pe Viata

450 EUR + TVA

Aplicatie completa pentru cadastru sistematic

Disponibila pentru AutoCAD sau BricsCAD

 COMANDA ACUM
Upgrade de la CADGen 2.0 la CADGen 3.0
cu mentinere cheie USB

190 EUR + TVA

UPGRADE
 COMANDA ACUM
Upgrade de la CADGen 1.0 la CADGen 3.0
cu preschimbare cheie USB

260 EUR + TVA

UPGRADE
 COMANDA ACUM

Colaboram indeaproape cu o gama larga de clienti din diferite sectoare si regiuni din sectorul public si cel privat. Acestia sunt doar cativa dintre clientii care au ales aplicatiile TOPOCOM pentru a-si imbunatati considerabil fluxul de lucru si simplifica procedurile astfel incat toate lucrarile sa fie finalizate cat mai rapid:

Opiniile clientilor nostri

PFA Rus Dragos

Topograph este o aplicatie super intuitiva care ma ajuta in activitatea de zi cu zi, e ca un al doilea coleg. Il folosesc in deosebi pentru lucrările de cadastru sistematic (generare livrabile, lucrul cu fișiere CGXML, import/export date persoane și acte, generare rapoarte parcelare și de carte funciară etc) dar ma ajuta si la vizualizarea conținutului documentațiilor cadastrale, urmărirea stadiului acestora și generarea de documentații cadastrale multiple. Recomand cu cea mai mare incredere tuturor colegilor de breasla.

A oferit:
Denesan D. - PROTOTYPE SRL

Programul Bricscad face 96% din toate functiile pe care le foloseste un om tehnic si experimentat din Autocad: versiunea Lite este mult mai buna decât Autocad LT si versiunea Ultimate le include pe toate, si asta intr-un executabil de aproape 500MB. Nu este nevoie să convertim fișierele dintr-un format în altul, nu este nevoie să instruim personalul sa lucreze cu 2 programe separate pentru CAD și BIM. Ne declaram mai mult decat multumiti pentru achizitia facuta.

A oferit:
Haralambie Aurel - Geberit BIM

Folosesc AutoCAD de mai bine de 25 de ani si recent am avut șansa de a testa acest produs. În calitate de expert AutoCAD, mi-aș putea transforma cu ușurință cunoștințele în BricsCAD datorită similitudinilor dintre interfață și abordare. Dar BricsCAD are mult mai multe facilitati datorita celor 5 module ale sale. Putem folosi un singur software pentru schițe, modelare, randare, proiectare mecanică și BIM. Putem efectua o anumită sarcină cu un număr mai mic de clickuri utilizând anumite elemente ale interfeței, cum ar fi meniul Quad!!! Mai presus de toate, modulul Shape este gratuit și cel mai probabil vom achizitiona mai multe licente.

A oferit:
Badea Ciprian - Nuclear Electrica

Bricscad ne oferă o soluție rentabilă pentru a vizualiza, edita și partaja fișiere DWG. Este o alternativă mai ieftină la alte soluții CAD dar care isi face treaba. Un mare plus pentru BricsCad este că poate funcționa fără probleme si pe computerele mai vechi deoarece folosește mult mai puține resurse decat Autocad. O aplicatie perfecta raport calitate/pret

A oferit:
Mihai Scarlat

Bricscad funcționează așa cum m-aș aștepta de la un pachet software CAD cu un preț rezonabil. Aveam nevoie de ceva ce puteam folosi de câteva ori pe lună dar care să fie accesibil ca pret. Aceasta a fost cea mai bună opțiune pe care am putut-o găsi.

A oferit:
Crisan Zotica Persoana Fizica Autorizata

Remarcabil! Va multumesc!

A oferit:
Vitan Felicia PFA

Va multumesc foarte mult!!!!!

A oferit:
Aura-Stefan Coman-Ardelean

Comenzi simple si eficiente !

A oferit:
Liviu Mărgărit Pologea

Excelent, făcut de un meseriaș pentru meseriași!

A oferit:
Bogdan Cristea

Este ideal pentru cei care doresc sprijin deplin atat in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic cat si sporadic !! Recomand cu incredere !!!

A oferit:
Mvb Topo

Este un program gandit de un inginer pentru ingineri! Recomandam, usureaza foarte mult munca de zi cu zi!

A oferit:
Rada Bogdan

Rapid si eficient ! merita

A oferit:
Schneider Valentin Cristian

recomand pentru ca... suportul tehnic e foarte promt, clar , la obiect chiar daca sunt tutoriale, softul nu da rateuri , face tot ceea ce zice ca face la cateva clikuri distanta

A oferit:
Bogdan Ioan-Emil

Profesionalism si seriozitate!

A oferit:
Andrei Goronea

BricsCAD - IDENTIC cu Autocad, dar la un pret muuult mai convenabil. Un plus fata de Autocad este programul Topograph care vine la pachet.

A oferit:
Alex Meiu

Aplicatia CADGen pentru cadastru sistematic ofera control sporit, versatilitate si viteza de executie pe partea textuala cat si pe partea grafica. Dezvoltatorul este deschis la sugestii, imbunatatirile regasindu-se in urmatorul update.

A oferit:
Vasile Moraru PFA

Aplicatie de mare ajutor. Imbunatatita permanent. Recomand

A oferit:
Florin Turus

Este cea mai complexa aplicatie de topografie si cu un suport excelent din partea dezvoltatorului.

A oferit:
Paul Sestras

Cea mai buna aplicatie din domeniul masuratorilor terestre si cadastru. Dl. Manda este un profesionist desavarsit!

A oferit:
Alexandru Eugen Dontu

Aplicatii foarte bune, la un pret accesibil. Recomand si CADGen si Topograph.

A oferit:
Ioan Stremtan

Este usor de lucrat si foarte util la intocmirea documentatiilor.

A oferit:
Bogdan Curean

Aplicatie foarte buna, pret ok, mentenanta continuare. A+++

A oferit:
Ion S.

Este o aplicatie cu interfata intuitiva, usor de folosit si cu posibilitati de verificare a informatiilor textuale si vectoriale, genereaza anexele necesare in mod personalizat, se mentine la zi cu diversele modificari ale legislatiei.

A oferit:
Toni Cristian Dumitru

Aplicatie foarte usor de folosit si contine majoritatea functiilor de care un topograf are nevoie. Un MARE plus este ca aplicatia este actualizata constant iar suportul tehnic este ireprosabil si prompt.

A oferit:
Silvica Gorea

Este o aplicatie usor de folosit, utila si suportul tehnic este excelent.

A oferit:
Ioan Baciu

Programul este excelent, friendly user, intuitiv si mai ales foarte bine organizat. Mi-a usurat munca iar PAD-urile se fac foarte usor precum si anexele CAD. Suportul tehnic este foarte prompt. Recomand cu incredere!

A oferit:
Emanuel Henri Dinca-Enea

Programe intuitive, update-uri complexe, preturi fara concurenta. Recomand cu caldura.

A oferit:
Jalba Alexandru

F. multumit. Este exact ce aveam nevoie in activitatea mea.

A oferit:
Raluca8sri

Sunt foarte multumita de aplicatia TOPOGRAPH. :)

A oferit:
Trita Marinela

Sunt foarte multumita de achizitia efectuata: bricscad si topograph! Au toate functionalitatile necesare! Echipa a raspuns prompt de fiecare data cand a fost necesar! Recomand cu incredere si le doresc mult succes in continuare!

A oferit:
Vlad Callu

Un program de nota 10+ Foarte bine pus la punct si de mare ajutor

A oferit:
Bogdan Axx

Un program minunat! Simplu , intuitiv si cu suport tehnic NON stop!!!

A oferit: