Noutati topocom

ETAPELE PRINCIPALE DE LUCRU PENTRU CADASTRU SISTEMATIC

Pentru lucrarile de cadastru sistematic se va lucra intr-un singur desen dwg (nu dxf). Desenul se salveaza cu un nume personalizat (fara Drawing in denumire) si va contine obligatoriu layerul TERENURI pe care se vor dispune poliliniile imobilelor. Poliliniile imobilelor vor fi amplasate in elevatie zero, nu vor contine segmente curbe (de tip fit sau spline) si nici vertexuri duble. Se va tine cont de recomandarile privind modul de pregatire al planului cadastral (pagina 3 din manualul sectiunii Cadastru General).

Desenul dwg se va amplasa de preferinta pe computerul local. Se va evita pe cat posibil amplasarea acestuia pe un disc extern sau pe un server de date, care ar putea avea drepturi limitate de scriere sau de citire a datelor.

In cazul imobilelor cu constructii, poliliniile constructiilor se vor amplasa pe un layer diferit de layerul TERENURI (de ex. se va creea layerul CONSTRUCTII).

La desenarea poliliniilor imobilelor se va tine cont obligatoriu de cele 3 reguli de baza:

  1. Intre poliliniile imobilelor nu trebuie sa existe spatii;
  2. Poliliniile imobilelor nu trebuie sa se intersecteze reciproc sau sa contina vertexuri duble;
  3. Imobilele (poliliniile) adiacente trebuie sa contina un numar egal de vertexuri pe limita comuna, la desenarea acestora utilizandu-se obligatoriu modul Osnap setat pe Endpoint.
  4. Respectarea acestor reguli este obligatorie din punct de vedere topologic.

Se recomanda ca, pe masura completarii sectorului cadastral cu imobile, sa se verifice topologia cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE (apelabila prin tastarea cuvantului TOPOLOGIE la promptul de comanda sau accesand optiunea din lista comenzilor suplimentare). Topologia se verifica pentru imobile fara date asociate (se va utiliza aceasta optiune dupa declansarea comenzii). Topologia se considera corecta atunci cand rezultatul testului consta in aparitia unei polilinii exterioare (setului de imobile testat) de culoare verde (pe layerul TOPOLOGIE), a carei suprafata este egala cu suma suprafetelor poliliniilor interioare). In caz contrar, ramurile (laturile) unde programul a identificat erori topologice se vor colora in rosu, urmand a se interveni in acele zone pentru rezolvarea problemelor (de spatii, de suprapuneri sau de numar inegal de vertexuri pe limitele comune).

Dupa finalizarea desenului dwg aferent sectorului cadastral se vor amplasa in interiorul poliliniilor numerele CADGEN propuse ale acestora. Pot fi amplasate etichete manual sau poate fi utilizata comanda NUMERE (descrisa in manual la pagina 22). Dupa declansarea comenzii NUMERE se va utiliza optiunea Polilinii fara date asociate din cadrul comenzii. Amplasarea numerelor CADGEN se va face (recomandabil) pe portiuni din sectorul cadastral in scopul obtinerii unei numerotari a sectorului intr-un sens circular (orar). Dupa fiecare apelare a comenzii NUMERE se va alege sensul de numerotare potrivit grupului de polilinii selectate (de la Nord la Sud, de la Est la Vest etc.). Implicit, comanda NUMERE va amplasa textele numerelor CADGEN pe layerul Nr_Cadgen. Dupa finalizarea desenului compus din imobile (polilinii 2D inchise pe layerul TERENURI) si numere cadgen (texte pe layerul Nr_Cadgen) se va incepe adaugarea de date la imobilele din desen, cu ajutorul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil.

Dupa asociarea datelor imobilelor din sectorul cadastral se vor putea genera livrabile cu ajutorul comenzii F22. Genereaza anexe cadastru. Se pot genera fise, registre, opis alfabetic si fisiere CGXML pentru toate imobilele cu date asociate din desen sau pentru un set de imobile selectat de utilizator.

In cazul imobilelor fara date asociate, dupa apelarea comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil exista posibilitatea importului unui fisier CGXML (daca acesta exista). Deoarece toate fisierele CGXML descarcate din E-Terra sunt incorecte si incomplete, se va acorda o mare atentie importului de fisiere CGXML. Dupa importul unui fisier CGXML se vor verifica toate inscrierile importate (date parcele, date inscrieri, adrese teren si persoane) iar acolo unde se vor intalni texte ce includ diacritice, acestea se vor rescrie folosind ca tastatura curenta cea de tip Romanian Standard. Programul include foarte multe comenzi aditionale utile pentru cresterea productivitatii. Se recomanda ca fisierele CGXML generate (fie cu comanda F22, fie cu comanda F25) sa fie verificate (prin deschiderea lor cu aplicatia GenerareCG.exe), inainte de incarcarea acestora in E-Terra.

Totodata, recomandam si citirea articolului SFATURI SI RECOMANDARI CADGEN.

Publicat in data de 13 Jul 2021 | Distribuie articolul pe: