Noutati topocom

SFATURI ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA APLICATIEI CADGEN

RECOMANDĂRI PRIVIND REALIZAREA PLANULUI CADASTRAL IN FORMAT DWG

În cazul în care există un număr mai mare de 400 de imobile într-un sector cadastral se recomandă să se lucreze pe planşe separate, conform modului de predare a desenelor finale. Fiecare planşă se va salva într-un fişier .dwg distinct şi se va amplasa în câte un director separat. Iniţializarea lucrării de cadastru general se va face pentru fiecare planşă (desen .dwg) introducând corespunzător numărul planşei. Registrele şi fişele de date ale imobilelor se pot genera pentru fiecare planşă în parte, dar pentru generarea opisului alfabetic se vor aduce (temporar) toate imobilele într-o singura planşă, folosind opţiunea Paste to Original Coordinates. Apoi se va genera Opisul alfabetic.

RECOMANDĂRI PRIVIND IMPORTUL FIȘIERELOR CGXML

Având în vedere faptul că, pentru imobilele deja înscrise în E-Terra, cele mai multe fişiere cgxml conţin date incomplete şi incorecte, se va acorda o mare atenţie la importul acestora (folosind butonul Import CGXML după apelarea comenzii F21). După importul unui fişier cgxml se va verifica fiecare înscriere folosind butonul Editeaza (inclusiv datele textuale pentru parcele și constructii). Se vor verifica toate elementele necesare înscrierilor, inclusiv datele de identificare ale persoanelor importate (datele individuale şi adresele de domiciliu). Având în vedere faptul că la efectuarea de către OCPI-uri a înscrisurilor au fost utilizate frecvent caractere neconforme (inclusiv diacritice româneşti) ESTE OBLIGATORIE RESCRIEREA acestor diacritice (ă, î, ş, ţ, â, Ă, Î, Ş, Ţ, Â) acolo unde apar. Rescrierea se face având setată curentă tastatura de tip Romanian Standard (și setările regionale din Control Panel deja efectuate, conform celor descrise în manualul de utilizare). Se recomandă ca, după generarea fişierelor cgxml acestea să fie deschise şi salvate folosind programul Generare CG descarcat de pe site-ul ANCPI, ca o măsură suplimentară de verificare. Ulterior ele se vor încărca pentru prevalidare în E-Terra 3.

RECOMANDĂRI PRIVIND GENERAREA LIVRABILELOR

Generarea livrabilelor în format xls presupune utilizarea unor modele (tipare) prestabilite pentru registre, opis și fişe. Aceste fişiere-model se găsesc în subdirectorul C:\CADGen3.0\UAT al programului, după cum urmează:

81.xls pentru registrul cadastral;

90.xls pentru opisul alfabetic;

100.xls pentru fișa de date a imobilului;

101.xls pentru foaia colectivă.

În cazul în care, prin apelarea comenzii F22 procesul de generare a acestor livrabile se oprește, trebuie să se verifice dacă fișierele-model de mai sus nu sunt blocate la scriere de către versiunea Microsoft Excel instalată. Pentru aceasta se vor deschide aceste modele, se vor debloca pentru editare (Enable Editing) și se vor salva. Apoi se vor genera livrabilele. Având în vedere pretențiile diferite ale OCPI-urilor privind conținutul livrabilelor, fișierele-model descrise anterior pot fi editate, dar numai în limita următoarelor operații:

  • se pot redimensiona înălţimile rândurilor sau lăţimile coloanelor pentru încadrarea într-un format adecvat;
  • se pot modifica fonturile ca stil şi/sau înălţime de text;
  • la sfârșitul fiecărui model se pot amplasa texte suplimentare (de ex. Spre publicare, sau chiar o imagine scanată a ștampilei). Fișierul Alipire Registre Cadastrale.xlsm aflat pe CD-ul primit la achiziția programului permite crearea unui fișier Excel unic, ce include (unele sub altele) registrele cadastrale sau fișele de date ale imobilelor. După crearea unui singur fișier Excel continând toate fișele sau registrele, coloanele aferente acestora se pot copia (Ctrl+C) și insera (Ctrl+V) într-un document Microsoft Word în vederea predării registrelor și fișelor în format .doc conform specificațiilor tehnice. Prin apelarea comenzii F22 pentru generarea livrabilelor exista posibilitatea conversiei registrelor cadastrale sau a fișelor de date ale imobilelor din formatul xls în formatul pdf.

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile aplicatia completa pentru CADASTRU GENERAL pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/cadgen

Publicat in data de 12 Jul 2021 | Distribuie articolul pe: