Noutati topocom

Titlu PAD | Tabel date teren | Tabel date construcții

Astazi vom prezenta Submeniul F. Cadastru din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza:

cadastru topograph topocom.PNG

Această secțiune permite crearea anexelor grafice și textuale necesare documentațiilor cadastrale conform legislației în vigoare. După apelarea comenzii din meniu sau prin tastarea comenzii CADASTRU la promptul de comandă se va afișa următoarea casetă de dialog: Command: CADASTRU

MODUL CADASTRU TOPOGRAPH.PNG

COMANDA F0. Titlu PAD

titlu PAD topograph topocom.PNG

Această comandă permite inserarea pe layerul curent a modelului standardizat al titlului planului de amplasament și delimitare a unui imobil. După completarea casetei de dialog se solicită un punct de inserare (din dreapta-sus de la chenarul planșei sau din centrul titlului).

Command: CADASTRU

Lansare modul CADASTRU... >> Anexa 1.35 - Titlu PAD

titlu PAD topograph topocom2.PNG

-->> Pick punct dreapta-sus: se indică cu mouse-ul punctul din dreapta-sus al titlului

plan de amplasament si delimitare a imobilului topograph topocom.PNG

Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor din componența titlului vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei.

Titlul planului de amplasament va avea întotdeauna lungimea pe planșă de 180 mm, indiferent de scara planșei. La stabilirea acestei dimensiuni implicite s-a ținut cont de poziția chenarului planșei (situat la 10 mm față de marginea din dreapta formatului) și de marginea de îndosariere (de 20 mm, indiferent de tipul formatului ales).

COMANDA F1. Tabel date teren

tabel de teren topograph topocom.PNG

În cazul anexei 1.35 (PAD), există două moduri de construire a tabelului aferent datelor de teren: fără selecția parcelelor componente din cadrul imobilului și cu selecția parcelelor componente din cadrul imobilului (reprezentate în desen prin polilinii 2D închise). Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - Tabel date teren

tabel date teren topograph topocom.PNG

În prima variantă (fără selecția parcelelor) se va afișa o singură casetă de dialog pentru introducerea datelor parcelelor.

introducere parcele topocom topograph.PNG

-->> Pick colt dreapta-jos tabel: se indică cu mouse-ul punctul din dreapta-jos al tabelului

tabel de teren topograph topocom2.PNG

În cazul selecției din ecran a parcelelor componente din cadrul imobilului, după fiecare parcelă selectată de pe ecran (polilinie 2D închisă) se va afișa o casetă de dialog pentru introducerea datelor individuale.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - Tabel date teren

-->> Selectati parcela (polilinie 2D inchisa): se selectează prima parcelă din cadrul imobilului

introducere date parcela.PNG

În caseta de dialog se introduce numărul parcelei și se alege categoria de folosință. Dacă parcela selectată nu este cea dorită, se poate reveni la selecție prin butonul Înapoi la selecție. Dacă este parcela dorită, se confirmă prin butonul Acceptă și continuă.

-->> Selectati parcela (polilinie 2D inchisa) [Enter=Stop]: se selectează (după caz) o nouă parcelă

introducere date parcela2 topocom topograph.PNG

-->> Selectati parcela (polilinie 2D inchisa) [Enter=Stop]: se acționează Enter pentru oprirea selecției

-->> I=inserare tabel/Renunt/Mentiuni/Continua : M dacă se tastează M pentru mențiuni se va afișa o casetă de dialog pentru introducerea acestora (de forma celei de mai jos). Se poate alege continuarea selecției folosind tasta C, se poate renunța la întregul proces cu tasta R sau se poate solicita direct alegerea punctului din dreapta-jos al tabelului, folosind tasta I

date referitoare la teren topograph topocom.PNG

După completarea textului pentru mențiuni programul va solicita punctul de inserare al tabelului.

-->> Pick colt dreapta-jos tabel: se indică cu mouse-ul punctul din dreapta-jos al tabelului

În caseta de introducere a datelor unei parcele, prin bifarea comutatorului plasează etichetă parcelă, după confirmarea datelor unei parcele programul va insera în centrul acesteia un text incluzând numărul (cifra arabă) și categoria de folosință a parcelei respective (de exemplu, 1CC, 2A, 3F etc). Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor etichetelor și ale întregului tabel vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei. Tabelul aferent datelor de teren va avea întotdeauna lungimea pe planșă de 180 mm, indiferent de scara planului de amplasament. La stabilirea acestei dimensiuni implicite s-a ținut cont de poziția chenarului planșei (situat la 10 mm față de marginea din dreapta formatului) și de marginea de îndosariere (de 20 mm indiferent de tipul formatului ales).

COMANDA F2. Tabel date construcții

tabel de date constructii topograph topocom.PNG

Această comandă permite inserarea tabelului aferent construcțiilor din cadrul unui imobil. Construcțiile din cadrul imobilului trebuie să fie desenate prin polilinii 2D închise, pe elevația zero și fără segmente curbe. Acestea vor fi selectate secvențial, urmând ca pentru fiecare construcție selectată, să se introducă datele specifice într-o casetă de dialog.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - Tabel date constructii

-->> Selectati constructia (polilinie 2D inchisa) sau [Enter=tabel gol]: se selectează polilinia 2D a construcției, iar apoi în caseta de dialog se introduc datele specifice

introducere date constructii topograph topocom.PNG

-->> Selectati constructia (polilinie 2D inchisa) sau [Enter=Stop]: se oprește selecția cu Enter

-->> I=inserare tabel/Renunt/Continua : folosind tasta I, se trece direct la inserarea tabelului

-->> Pick colt dreapta-jos tabel: se indică pe ecran cu mouse-ul colțul din dreapta-jos al tabelului

date referitoare la constructii topograph topocom.PNG

În caseta de introducere a datelor unei construcții, prin bifarea comutatorului plasează etichetă parcelă, după confirmarea datelor cu butonul Acceptă și continuă programul va insera în centrul acesteia un text incluzând numărul (cifra arabă) a construcției respective (de exemplu, C1, C2, C3 etc). Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor etichetelor și ale întregului tabel vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei. Tabelul aferent datelor construcțiilor va avea întotdeauna lungimea pe planșă de 180 mm, indiferent de scara planului de amplasament. La stabilirea acestei dimensiuni implicite s-a ținut cont de poziția chenarului planșei (situat la 10 mm față de marginea din dreapta formatului) și de marginea de îndosariere (de 20 mm, indiferent de tipul formatului ales). După cum se poate observa, după lansarea comenzii F2 primul mesaj apărut la promptul de comandă permite utilizarea tastei Enter pentru inserarea unui tabel gol. Aceasta este o opțiune care se poate utiliza în cazul imobilelor situate în intravilan sau extravilan, fără construcții.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - Tabel date constructii

-->> Selectati constructia (polilinie 2D inchisa) sau [Enter=tabel gol]: se tastează Enter

-->> Pick colt dreapta-jos tabel: se indică pe ecran cu mouse-ul colțul din dreapa-jos al tabelului

date referitoare la constructii2 topograph topocom.PNG

Publicat in data de 09 Dec 2019 | Distribuie articolul pe: