Noutati topocom

Titlu PAD alipire/dezlipire | Titlu releveu | Tabel de mișcare parcelară |

Astazi vom continua cu prezentarea altor 3 comenzi din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza :

COMANDA F6. Titlu PAD alipire/dezlipire

titlu pad alipire dezlipire.PNG

Această comandă permite inserarea pe layerul curent a modelului standardizat al titlului aferent anexei 1.36 (PAD cu propunerea de dezlipre/alipire). După completarea casetei de dialog se solicită un punct de inserare (din dreapta-sus de la chenarul planșei sau din centrul titlului).

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.36 - Titlu PAD alipire/dezlipire

titlu pad alipire topocom topograph.PNG

-->> Pick punct dreapta-sus: se indică cu mouse-ul punctul din dreapta-sus al titlului

plan de amplasament si delimitare a imobilului topocom.PNG

Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor din componența titlului vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei. Titlul planului de amplasament va avea întotdeauna lungimea pe planșă de 180 mm, indiferent de scara planșei. La stabilirea acestei dimensiuni implicite s-a ținut cont de poziția chenarului planșei (situat la 10 mm față de marginea din dreapta formatului) și de marginea de îndosariere (de 20 mm, indiferent de tipul formatului ales).

COMANDA F7. Tabel de mișcare parcelară

tabel de miscare parcelara topograph topocom.PNG

Comanda permite construirea modelului standardizat al tabelului de mișcare parcelară din componența anexei 1.36 (PAD cu propunerea de dezlipire/alipire), conform actualelor reglementări cadastrale. Pentru construirea tabelului, în cazul lucrărilor de dezlipire, se vor selecta imobilele (polilinii 2D închise) rezultate din dezlipire. În cazul lucrărilor de alipire, se vor selecta secvențial imobilele (polilinii 2D închise) ce fac obiectul alipirii. În cazul dezlipirilor, la promptul de comandă va fi afișat următorul dialog:

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.36 - Tabel miscare parcelara

-->> Selectati imobilele de Alipit sau imobilele Dezlipite : se tastează D sau Enter pentru dezlipire

-->> Selectati imobilul dezlipit: se selectează primul imobil rezultat din operația de dezlipire

introducere date imobil topograph topocom.PNG

În caseta de dialog se vor introduce datele imobilului nou selectat, la fel ca în caseta de dialog anterioară. Dacă imobilul selectat nu este cel dorit, se poate reveni la selecție cu ajutorul butonului Înapoi la selecție. Pentru continuarea selecției se va acționa butonul Acceptă și continuă.

-->> Selectati imobilul dezlipit [Enter=Stop]: se selectează următorul imobil rezultat din operația de dezlipire. Va trebui selectat cel puțin încă un imobil pentru operațiunea de dezlipire. După selecție se va afișa o casetă de dialog similară celei anterioare, în care se vor introducele datele noului imobil.

-->> Selectati imobilul dezlipit [Enter=Stop]: dacă nu mai există imobile dezlipite, se tasteaza Enter

-->> I=inserare tabel/Renunt/Continua : I pentru finalizare și inserarea tabelului se tastează I

-->> Introduceti datele imobilului initial... se va lansa o nouă casetă de dialog pentru introducerea datelor imobilului inițial (vechi), la fel ca în imaginea următoare:

introducere date imobil initial.PNG

Prin acționarea butonului Inserează tabel, la promptul de comandă se va afișa un mesaj pentru introducerea colțului din dreapta-jos a tabelului de mișcare parcelară. Tabelul de mișcare parcelară care se va insera va avea următoarea formă:

tabel de miscare parcelara dezlipire topograph topocom.PNG

Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor din componența tabelului de mișcare parcelară vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei. Tabelul va avea întotdeauna lungimea pe planșă de 180 mm, indiferent de scara planșei. În cazul tabelului de mișcare parcelară pentru alipire, în casetele pentru datele imobilelor de alipit (vechi) se vor introduce numerele cadastrale ale acestora, iar pentru imobilului rezultat prin alipire (nou), caseta aferentă numărului cadastral va fi inactivă (numărul cadastral aferent imobilului alipit va fi eliberat ulterior de către OCPI).

COMANDA F8. Titlu releveu

titlu releveu topograph topocom.PNG

Această comandă permite inserarea modelului standardizat al titlului anexei 1.37 reprezentând releveul unei unități individuale (apartament, spațiu comercial etc). După completarea casetei de dialog următoare se solicită un punct de inserare (din dreapta-sus de la chenarul planșei sau din centrul titlului).

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.37 - Titlu releveu

titlu plan releveu topocom topograph.PNG

-->> Pick punct dreapta-sus titlu: se indică cu mouse-ul punctul din dreapta-sus al titlului

plan releveu apartament topograph topocom.PNG

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 03 Jan 2020 | Distribuie articolul pe: