Noutati topocom

Lista comenzilor suplimentare din aplicatia CADGen 3.0 pentru cadastru general

Comanda RAPORT

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului RAPORT la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Ea permite realizarea unui raport parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului cadastral.

comanda raport cadgen topocom.PNG

Funcția este apelabilă în orice moment, indiferent de stadiul desenului și de numărul imobilelor ce conțin date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală a datelor de teren deja introduse (numere cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere parcele, categorii de folosință, suprafețe, numere tarla, numere titluri, nume persoane etc).

Comanda CSV

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului CSV la promptul de comandă și permite realizarea unui fisier .csv al persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este utilă în cazul în care se dispune în prealabil de datele individuale și de adresă ale persoanelor fizice și/sau juridice. Fisierul .csv al persoanelor se salveaza astfel încât, prin utilizarea ulterioară a comenzii și indicarea aceluiași fișier, acesta se va completa corespunzător cu noile persoane introduse. După realizarea fișierului .csv , acesta va putea fi utilizat în cadrul comenzii F28. Import/export date persoane, identificarea persoanelor fiind posibilă pe baza de CNP sau CUI.

creeaza fisier csv persoane cadgen topocom.PNG

Comanda GEOTEST

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului GEOTEST la promptul de comandă și permite verificarea corespondenței dintre geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri, ștergeri/adăugări de vertexuri etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa rezultatul într-o casetă de forma:

verificarea geometriilor curente ale imobilelor cadgen topocom.PNG

Comanda DATAGO

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAGO la promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o casetă de forma:

mutarea datelor asociate cadgen topocom.PNG

Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri). Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul comenzii F21 modificând corespunzător numărul CADGEN și datele parcelelor componente ale acestuia (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc).

Comanda RAPORTCF

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului RAPORTCF la promptul de comandă și permite realizarea unui raport al înscrierilor introduse în sectorul cadastral, până la momentul apelării comenzii. Raportul CF se va genera în format .xls direct din desenul aferent sectorului, iar funcția este apelabilă în orice moment, indiferent de stadiul desenului și de numărul imobilelor ce conțin date asociate. Practic, comanda permite verificarea vizuală globală a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare introduse în fiecare imobil, raportul continând pe fiecare rând datele aferente unei înscrieri (număr cadgen, număr act, data act, autoritate emitentă, la ce se referă înscrierea, tip drept, detalii drept, mod de dobândire, cota, persoanele aferente înscrierii, partea înscrierii etc).

raport inscrieri din sectorul cadastral cadgen topocom.PNG

Comanda OBSACT

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului OBSACT la promptul de comandă și permite gestionarea listei de observații act. Este vorba de observațiile aferente actelor de proprietate sau posesie din cuprinsul înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare (introduse cu prilejul utilizării comenzii F21). Comanda permite gestionarea listei prestabilite de observații act, în sensul editării acesteia (ștergere sau modificare poziții) precum și adăugarea de noi poziții, conform casetei de mai jos:

lista observatii act cadgen topocom.PNG

Comanda NUMERE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului NUMERE la promptul de comandă și permite amplasarea automată de numere cadgen în interiorul imobilelor cu sau fără date asociate selectate din desen (polilinii 2D închise).

amplasare numere cadgen topocom.PNG

amplasare numere cadgen topocom2.PNG

Prin utilizarea acestei comenzi, în cazul poliliniilor fără date asociate numerele cadgen se vor insera în interiorul imobilelor pe layerul prestabilit Nr_Cadgen. Conform opțiunilor din caseta de dialog, se poate alege ordinea de amplasare a numerelor cadgen din 5 variante posibile. De asemenea, pe cale grafică se poate seta unghiul de rotire al textelor. După apelarea și execuția comenzii, programul va reține ultimul număr cadgen inserat astfel încât, la noua utilizare a comenzii programul va completa automat caseta primului număr cadgen (prin incrementare cu 1). Dimensiunile textelor vor fi adaptate conform scării curente a planșei. Pentru numerele cadgen inserate va trebui menținută poziția acestora pe desen, astfel încât acestea să poată fi preluate în mod automat de program atunci când se utilizează comanda F21.

Comanda IEACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului IEACTE și permite importul și/sau exportul datelor de proprietate sau posesie introduse într-un sector cadastral (desen dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog a opțiunilor de import/export.

import exportacte proprietate posesie cadgen topocom.PNG

Prin utilizarea butonului [Selectare fisier .csv] din zona de export programul va afișa o casetă de dialog pentru salvarea fișierului csv al actelor de proprietate (de ex. ActeSector145.csv). Dacă pentru exportul actelor se selectează un fișier csv existent, programul va proceda la adăugarea datelor în respectivul fișier, nu la suprascrierea acestuia. În cazul utilizării butonului [Selectare fisier .csv] din zona de import, programul va permite selecția unui fișier csv al actelor pentru utilizarea acestor date și în sectorul cadastral curent. Din punct de vedere practic, utilizarea importului se recomandă în cazul când se începe un sector cadastral nou, dintr-un UAT în care a fost finalizată o lucrare de cadastru sistematic, iar din sectorul finalizat au fost exportate în prealabil actele de proprietate sau posesie.

Comanda CSVACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CSVACTE și permite crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie dintr-un sector cadastral. După apelare, comanda afișează o casetă de dialog care permite introducerea succesivă a actelor de proprietate, editarea și /sau ștergerea acestora.

creeaza fisier csv acte cadgen topocom.PNG

date act cadgen topocom.PNG

Butonul [Salvare fisier csv] permite salvarea fisierului de acte cu numele implicit propus FisierActe.csv. Alegerea unui fisier csv existent presupune completarea acestuia cu noile date introduse (nu suprascrierea lui).

Comanda TOPOLOGIE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului TOPOLOGIE la promptul de comandă și permite verificarea topologică a imobilelor cu sau fără date asociate din întregul sector cadastral. În cazul imobilelor fără date asociate, această comandă se va utiliza numai după desenarea prin polilinii 2D închise a tuturor imobilelor din sectorul cadastral, cu respectarea regulilor de pregătire a planului cadastral descrise la pag. 6. În cazul imobilelor cu date asociate, această comandă se va utiliza numai după asocierea datelor cadastrale ale tuturor imobilelor din sector și are scopul de a identifica eventualele spații, suprapuneri sau nerespectări ale regulii de desenare “vertex pe vertex” (descrisă la pag. 6). După apelarea comenzii, programul cercetează fiecare imobil, iar în cazul în care au fost depistate probleme va afișa următoarea caseta informativă:

topologie cadgen topocom.PNG

Zonele cu probleme depistate sunt cele evidențiate cu culoarea roșie din interiorul sectorului cadastral. În aceste zone se va interveni ulterior în vederea eliminării problemelor apărute. În cazul imobilelor cu date cadastrale asociate, după rectificarea pe rând a geometriilor se vor actualiza datele acestor imobile folosind opțiunea Utilizează geometria actuală din cadrul comenzii F21. Procedura de verificare topologică cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE se va utiliza de atâtea ori, până când rezultatul testului de topologie va consta în apariția pe layerul TOPOLOGIE a unei singure polilinii de contur amplasată pe marginea exterioară a sectorului cadastral. Polilinia exterioară a sectorului cadastral va putea fi utilizată pentru încărcarea ei în E-terra.

Va invitam sa descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile aplicatia completa pentru CADASTRU GENERAL pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/cadgen

Publicat in data de 14 Apr 2020 | Distribuie articolul pe: