Servicii CAD rapide disponibile pentru topografie inginerească și cadastru

Serviciile descrise mai jos se adresează celor care nu doresc achiziționarea aplicațiilor TOPOGRAPH sau CADGEN, dar au de rezolvat task-uri/proiecte locale rapide și/sau pentru o perioadă determinată. Pentru utilizarea unuia din serviciile CAD rapide se va transmite un e-mail pe adresa office@topo.com.ro în care se va specifica un cod al serviciului dorit (ex: SR0002), fișierul dwg/dxf/xyz/txt și toate detaliile tehnice necesare serviciului solicitat sau se va completa formularul de contact de la sfarsitul paginii.

1. SR0001: Raportarea la scară în AutoCAD/BricsCAD a unui set de puncte topografice cu coordonate rectangulare (stereo 70)

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt (coordonate în format rectangular PNEZ, PENZ, PNE sau PEN ) în limita a 10.000 de puncte

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf cu informații vectoriale dispuse pe layere separate pentru puncte, numere și cote. Desenul va include caroiajul rectangular, simbolul direcției Nord și chenarul celui mai apropiat format de planșă (în funcție de scara specificată)

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf livrate clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0001

Observatii: Fișierul dwg/dxf livrat clientului va conține punctele topografice ca entitîți de tip POINT pe layerul TOPO_PUNCTE, numerele punctelor ca entități de tip TEXT pe layerul TOPO_NRPCTE, elevațiile ca entități de tip TEXT pe layerul TOPO_COTE, caroiajul rectangular, formatul planșei și simbolul direcției Nord ca entități de tip INSERT pe layerul 0


2. SR0002: Realizarea modelului tridimensional (TIN) al unui teren și a curbelor de nivel normale și principale în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt (coordonate în format rectangular PNEZ, PENZ, NEZ sau ENZ )

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf cu informații vectoriale dispuse pe layere separate pentru modelul 3D și curbele de nivel

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf livrate clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0002

Observatii: Fișierul dwg/dxf livrat clientului va conține modelul TIN sub formă de entități 3DFACE pe layerul SUPRAFATA iar curbele de nivel normale și principale ca entități LWPOLYLINE pe layerele CURBE NORMALE și CURBE PRINCIPALE


3. SR0003: Realizarea profilului longitudinal al unui teren în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt (coordonate în format rectangular PNEZ, PENZ, NEZ sau ENZ )

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf cu profilul longitudinal cerut

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf livrate clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0003

Observatii: Fișierul dwg/dxf livrat va conține profilul longitudinal solicitat cu scări egale pentru lungimi și înălțimi sau cu scări diferite


4. SR0004: Realizarea profilului transversal al unui drum în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt (coordonate în format rectangular PNEZ sau PENZ). Se va specifica numărului punctului de ax

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf cu profilul transversal cerut

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf livrate clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0004

Observatii: Fișierul dwg/dxf livrat clientului va conține profilul transversal solicitat cu scări diferite pentru lungimi și înălțimi


5. SR0005: Realizarea de profile transversale multiple ale unui drum în baza modelului TIN și a axului longitudinal al drumului

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg/dxf conținând modelul TIN al terenului sub formă de entități 3DFACE și axul longitudinal al drumului ca polilinie 2D dau 3D

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf conținând profilele transversale multiple reprezentate atât în 2D cât și în 3D

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul profilelor transversale livrate clientului (minim 3 profile)

Pret unitar fara TVA in EURO: 5 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0005

Observatii: Clientul va preciza echidistanța profilelor transversale, distanțele ax-stânga și ax-dreapta și poziția kilometrică a primului profil (de ex KM 253+500) și scările de reprezentare în 2D (ex. 1:200, 1:100)


6. SR0006: Realizarea profilului longitudinal al unui traseu de canalizare în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt (coordonate în format rectangular PNEZZ sau PENZZ). Pe fiecare linie din fișier se va include (în această ordine) atât elevația, capacului, cât și cea a radierului

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf cu profilul traseului de canalizare cerut

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf livrate clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0006

Observatii: Fișierul dwg/dxf livrat clientului va conține profilul de canalizare solicitat, cu scări diferite pentru lungimi și înălțimi


7. SR0007: Amplasarea de puncte topografice de contur în punctele de inflexiune ale unor polilinii 2D (parcele) dintr-un fișier dwg/dxf

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg/dxf conținând poliliniile 2D (necurbate de tip fit sau spline) în elevație zero

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf cu puncte (entități POINT) și numere (entități TEXT) amplasate în vertexurile fiecărei polilinii, inventare de coordonate (entități INSERT) pentru fiecare polilinie, etichete pentru suprafețe (entități TEXT) în centrul fiecărei parcele

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul de polilinii (parcele) din fișierul dwg/dxf trimis de client (minim 3 polilinii)

Pret unitar fara TVA in EURO: 5 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0007

Observatii: Fișierul dwg/dxf livrat clientului va conține punctele topografice pe layerul TOPO_PUNCTE, numerele punctelor pe layerul TOPO_NRPCTE, suprafețele parcelelor pe layerul TOPO_ADNOTARI și inventarele de coordonate pe layerul TOPO_INVENTARE


8. SR0008: Extragerea de coordonate din entități grafice (de tip POINT, POLYLINE, LINE, ARC, TEXT, INSERT, 3DFACE) dintr-un fișier dwg/dxf și salvarea acestora într-un fișier ASCII de tip PNEZ cu extensia xyz

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg/dxf conținând entitățile grafice din care se dorește extragerea coordonatelor

Datele livrate clientului: Fișier ASCII de tip PNEZ cu extensia xyz conținând pe fiecare linie coordonatele extrase din entitățile desenului sursă

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul de entități grafice (POINT, POLYLINE, LINE, ARC, TEXT, INSERT, 3DFACE) din fișierul transmis de client (minim 15 entități)

Pret unitar fara TVA in EURO: 1 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0008

Observatii: Fișierul ASCII de tip PNEZ cu extensia xyz ce se trimite clientului va conține coordonatele specifice ale entităților din desenul sursă


9. SR0009: Crearea modelului tridimensional al unui teren din interiorul unei polilinii 2D închise, folosind elevații interioare preluate din GOOGLE EARTH

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg/dxf conținând una sau mai multe polilinii 2D închise în interiorul cărora se dorește realizarea modelului TIN

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf conținând modelul 3D al terenului și curbele de nivel

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul poliliniilor 2D închise din fișierul dwg/dxf transmis de către client clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0009

Observatii: Polilinia 2D din fișierul sursă trimis de client trebuie să fie inclusă în domeniul național stereo 70. Fișierul dwg/dxf livrat clientului va conține modelul TIN pe layerul GOOGLE_TIN și curbele de nivel pe layerele CURBE NORMALE și CURBE PRINCIPALE


10. SR0010: Crearea unui fișier cu extensia kml pentru afișarea în Google Earth a unui set de polilinii 2D dintr-un fișier dwg/dxf

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg/dxf conținând poliliniile 2D care se doresc a fi afișate în Google Earth

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier de tip kml accesibil cu utilitarul Google Earth

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul de polilinii 2D (parcele) din fișierul dwg/dxf transmis de către client (minim 3 polilinii)

Pret unitar fara TVA in EURO: 5 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0010

Observatii: Poliliniile 2D din fișierul sursă dwg/dxf trebuie să fie situate obligatoriu în domeniul național stereo 70.


11. SR0011: Calculul volumului unui depozit (umplutură) sau a adâncimii unui rezervor (săpătură) prin utilizarea unui fișier de coordonate al punctelor de pe suprafața măsurată (a depozitului sau rezervorului) și specificarea cotei planului orizontal

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt (coordonate în format rectangular PNEZ sau PENZ), și precizarea cotei planului orizontal

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf conținând – după caz – modelul TIN al zonei de umplutură (caz depozit) și săpătură (caz rezervor), și raport volumetric detaliat ca fișier txt

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor ASCII transmise de către client

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0011

Observatii: Fișierul dwg/dxf ce se livrează clientului va conține modelele 3D aferente zonelor de umplutură și săpătură pe layerele TIN_UMPLUTURA si TIN SAPATURA. Fișierul Raport volumetric.txt conține mărimile volumelor calculate și detaliile tehnice ale zonelor de umplutură/săpătură


12. SR0012: Crearea unei fișe de măsurători prin tehnologie GNSS în format Microsoft Excel în baza unui carnet de teren în format rw5 (exportat de aplicația SurvCE) transmis de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier de măsurători RTK cu extensia rw5 rezultat prin exportul datelor GPS din aplicația SurvCE

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier de tip xls (Microsoft Excel) reprezentând datele prevăzute în modelul standardizat al fișei de măsurători prin tehnologie GNSS (Anexa 15B)

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor ASCII de tip rw5 transmise de către client

Pret unitar fara TVA in EURO: 10 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0012

Observatii: Fișierul de tip xls (Microsoft Excel) ce se livrează clientului va conține pentru fiecare punct măsurat coordonatele stereografice 70, coordonatele elipsoidale (latitudinea și longitudinea) în format ETRS89, preciziile de determinare a poziției și tipul soluției (fixed, float)


13. SR0013: Amplasarea pe un desen dwg/dxf transmis de client a conturului trapezului GAUSS care încadrează desenul la o scară specificată (minim 1:2000)

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg conținând zona măsurată

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișierul dwg/dxf trimis de client ce conține, suplimentar, conturul trapezului Gauss sub formă de polilinie 2D

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf livrate clientului

Pret unitar fara TVA in EURO: 10 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0013

Observatii: Fișier dwg/dxf ce conține conturul trapezului Gauss, caroiajul rectangular și un fișier text conținînd coordonatele stereografice și geografice ale colțurilor trapezului Gauss


14. SR0014: Proiectarea unei platforme orizontale pe model TIN al unui teren transmis de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișier dwg/dxf conținând modelul TIN al terenului sub formă de entități 3DFACE și conturul 2D al platformei orizontale proiectate

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf conținând, suplimentar modelul TIN al platformei orizontale proiectate

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul platformelor orizontale solicitate de client

Pret unitar fara TVA in EURO: 15 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, TOPOGRAPH8.0

  Comanda acum serviciul SR0014

Observatii: Clientul va preciza elevația dorită a platformei orizontale proiectate și unghiul de pantă pentru taluzurile laterale (exprimat în grade sexazecimale). În fișierul dwg/dxf livrat clientului, modelul TIN al platformei se va regăsi pe layerul PLATFORMA


15. SR0015: Crearea fișelor de date ale imobilelor în format xls și pdf în baza fișierelor CGXML transmise de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișierele CGXML aferente imobilelor, fără erori

Datele livrate clientului: Fișele de date ale imobilelor, ca fișiere cu extensia xls și pdf

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor CGXML transmise de către client (minim 10 fișiere)

Pret unitar fara TVA in EURO: 1 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, CADGEN3.0

  Comanda acum serviciul SR0015

Observatii: Clientul va preciza numele/prenumele fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate


16. SR0016: Crearea registrelor cadastrale ale imobilelor în format xls și pdf în baza fișierelor CGXML transmise de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișierele CGXML aferente imobilelor, fără erori

Datele livrate clientului: Registrele cadastrale ale imobilelor, ca fișiere cu extensia xls și pdf

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor CGXML transmise de către client (minim 10 fișiere)

Pret unitar fara TVA in EURO: 1 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, CADGEN3.0

  Comanda acum serviciul SR0016

Observatii: Clientul va preciza numele/prenumele fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate


17. SR0017: Crearea opisului alfabetic al titularilor în format xls și pdf în baza fișierelor CGXML transmise de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișierele CGXML aferente imobilelor, fără erori

Datele livrate clientului: Opisul alfabetic al titularilor ca fișier cu extensia xls și pdf

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor CGXML transmise de către client (minim 10 fișiere)

Pret unitar fara TVA in EURO: 1 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, CADGEN3.0

  Comanda acum serviciul SR0017

Observatii: Clientul va preciza numele/prenumele fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate


18. SR0018: Livrarea unui fișier dwg/dxf conținând geometriile imobilelor (polilinii 2D pentru terenuri și construcții) în baza unui set de fișiere CGXML transmise de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișierele CGXML aferente imobilelor, fără erori

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf conținând contururile imobilelor (terenuri și construcții)

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor CGXML transmise de către client (minim 10 fișiere)

Pret unitar fara TVA in EURO: 1 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, CADGEN3.0

  Comanda acum serviciul SR0018

Observatii: Fișierul dwg/dxf ce se livrează clientului va conține pe layere diferite geometriile imobilelor ca polilinii 2D și etichetele (entitîți TEXT) reprezentând numerele CADGEN, codurile construcțiilor, numerele cadastrale/topografice vechi și identificatoarele electronice


19. SR0019: Verificarea topologiei poligonale pentru un set de imobile (polilinii 2D închise) aferente unui sector cadastral

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișierul dwg/dxf conținând poiliniile 2D (închise) ale imobilelor dintr-un sector cadastral. Poliliniile vor fi amplasate pe layerul TERENURI

EXEMPLU

Datele livrate clientului: Fișier dwg/dxf conținând pe layerul TOPOLOGIE poliliniile (laturile) unde au fost depistate erori topologice

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor dwg/dxf transmise de către client

Pret unitar fara TVA in EURO: 10 Euro / fisier

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, CADGEN3.0

  Comanda acum serviciul SR0019

Observatii: Fișierul de tip xls (Microsoft Excel) ce se livrează clientului va conține pentru fiecare punct măsurat coordonatele stereografice 70, coordonatele elipsoidale (latitudinea și longitudinea) în format ETRS89, preciziile de determinare a poziției și tipul soluției (fixed, float)


20. SR0020: Livrarea unui fișier de tip kml pentru Google Earth conținând geometriile imobilelor (contururi pentru terenuri și construcții) în baza unui set de fișiere CGXML transmise de client

Datele necesare a fi trimise de către client: Fișierele CGXML aferente imobilelor, fără erori

Datele livrate clientului: Fișier de tip kml accesibil cu utilitarul Google Earth

EXEMPLU

Unitatea de măsură pentru decontare: Numărul fișierelor CGXML transmise de către client (minim 10 fișiere)

Pret unitar fara TVA in EURO: 1 Euro

Referința (aplicația utilizată pentru prestarea serviciului CAD): BRICSCAD, TOPOGRAPH7.0, CADGEN3.0

  Comanda acum serviciul SR0020

Observatii: Fișierul de tip kml ce se va livra clientului va conține pentru fiecare imobil informațiile de bază din cadastru sistematic (numărul CADGEN, suprafața imobilului, categoriile de folosință și persoanele)


Comanda acum serviciile CAD dorite:

Adresa ta de e-mail nu pleaca nicaieri de la noi. E in siguranta!
Numarul tau de telefon nu va fi dat nimanui.
ATENTIE! Prin completarea si trimiterea detaliilor solicitate in formularul de contact / cerere oferta, va exprimati acordul pentru ca datele dumneavoastra sa fie utilizate de catre echipa TopoCom S.R.L. in scopul informarii dumneavoastra prezente sau ulterioare asupra ofertelor existente / detaliilor solicitate. Totodata, trimiterea formularului reprezinta acceptul dumneavoastra cu privire la termenii si conditiile de utilizare a site-ului nostru web. Multumim pentru intelegere.