Noutati topocom

Tranziție secțiune drum | Platformă orizontală

Astazi vom continua cu prezentarea altor 2 comenzi din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza :

COMANDA J8. Tranziție secțiune drum

tranzitie sectiune drum.PNG

Această comandă permite tranziția unei polilinii 2D reprezentând profilul transversal proiectat al unui drum de-a lungul unei polilinii 3D reprezentând axul longitudinal proiectat al drumului. Polilinia 3D (axul longitudinal) se poate obține cu comanda J7. Prin tranziția profilului transversal de-a lungul axului longitudinal se vor crea polilinii 3D (breaklines). Ele vor reprezenta atât muchiile exterioare ale racordurilor laterale, cât și poliliniile 3D necesare respectării geometriei profilului transversal. Pentru racordurile laterale se pot impune unghiuri de taluz între 0º-89º. În imaginea de mai jos este prezentat cu culoarea roșie axul 3D proiectat al unui drum.

polinii 2d.PNG

În imaginea următoare este prezentat profilul transversal al unui drum proiectat. Punctul P de pe profilul transversal reprezintă punctul de ax al drumului.

profil transversal topocom topograph.PNG

Prin tranziția profilului transversal de-a lungul axului longitudinal al drumului, punctele a și b de la capetele profilului vor fi situate pe muchiile inferioare sau superioare ale taluzurilor laterale, după cum execuția drumului se face în rambleu sau în debleu. În imaginea de mai jos se prezintă cazul în care drumul se execută complet în rambleu (umplutură). Comanda J8 are scopul de a calcula și desena pe modelul TIN al terenului natural poliliniile 3D ce vor trece prin punctele A și B. Pentru cazul prezentat, aceste polilinii reprezintă muchiile inferioare ale taluzurilor laterale.

profil transversal2 topocom topograph.PNG

În imaginea de mai jos se prezintă cazul în care drumul se execută complet în debleu (săpătură). Comanda J8 are scopul de a calcula și desena pe modelul TIN al terenului poliliniile 3D ce vor trece prin punctele A și B. Pentru cazul prezentat, aceste polilinii reprezintă muchiile superioare ale taluzurilor laterale.

profil transversal3 topocom topograph.PNG

În imaginea de mai jos se prezintă cazul general, în care drumul se execută atât în rambleu, cat și în debleu. Comanda J8 are scopul de a calcula și desena pe modelul TIN al terenului poliliniile 3D ce vor trece prin punctele A și B. Polilinia rezultată, care va trece prin punctul A, va fi muchia superioară a taluzului lateral stânga, iar prin punctul B polilinia obținută va fi muchia inferioară a taluzului lateral dreapta.

profil transversal3 topocom topograph.PNG

Din punct de vedere practic, având în vedere profilul transversal prezentat în Fig. 2, prin utilizarea comenzii J8, pe layerul curent vor fi desenate 8 polilinii 3D, după cum urmează: două polilinii 3D marginale care trec prin punctele A și B (ce vor fi amplasate pe terenul natural) și 6 polilinii 3D care vor trece prin punctele a, 1, 2, 3, 4 și b, ce vor asigura respectarea geometriei drumului proiectat (în orice secțiune transversală).

Command: J8 -->> Cautare layere suprafete Programul afișează o casetă de selecție a layerului suprafeței terenului

-->> Selectati axul 3D drum: se selectează axul longitudinal al drumului (cel cu culoare roșie în Fig. 1)

-->> Selectati profilul 2D drum: se selectează profilul transversal al drumului proiectat (Fig. 2)

-->> Punct ax drum pe profilul 2D: se indică cu mouse-ul punctul de ax P din Fig. 2 folosind modul Osnap _endpoint of:

Apoi programul va afișa o casetă de dialog a opțiunilor de tranziție, la fel ca în imaginea următoare:

optiuni tranzitie sectiune topograph topocom.PNG

În caseta de dialog Optiuni tranzitie sectiune sunt afișate valorile implicite ale acestora. După cum se poate observa, în punctele de schimbare a direcției axului longitudinal se poate alege o tranziție liniară sau curbă. De asemenea, se pot introduce valorile sexagesimale ale unghiurilor de pantă pentru taluzurile laterale. Implicit, aceste unghiuri au valoarea de 45º. Racordurile laterale se pot calcula pentru ambele părți ale axului, doar pentru una din părți sau pentru niciuna.

-->> Calcul proiectii... programul afișează o casetă de calcul al proiecțiilor în progresie.

calcul proiectii topograph topocom.PNG

-->> Calcul taluz stanga... sunt calculate racordurile laterale de pe partea stângă -->> Calcul taluz dreapta... sunt calculate racordurile laterale de pe partea dreaptă

linii de panta topograph topocom.PNG

La final, programul afișează o casetă de confirmare pentru desenarea liniilor de pantă. Liniile de pantă se desenează ca entități de tip BLOCK (pentru o manipulare mai ușoară) și asigură o imagine mai elocventă a taluzurilor din zonele de săpătură și umplutură. În imaginea următoare se prezintă o vedere plană a poliliniilor 3D obținute ca urmare a utilizării comenzii.

polilinii 3d.PNG

Imaginea de mai jos reprezintă o vedere tridimensională în care sunt prezentate poliliniile 3D marginale cu culoare verde. Poliliniile 3D produse pentru asigurarea secțiunii transversale a drumului sunt cele de culoare albastră. Cu roșu este prezentat axul longitudinal al drumului, iar cu negru sunt evidențiate liniile de pantă ale taluzurilor laterale.

linii de panta taluzuri laterale.PNG

Cele 8 polilinii rezultate ca urmare a aplicării comenzii J8 pot fi utilizate ulterior pentru crearea modelului TIN al drumului proiectat. Folosind modelul TIN al drumului proiectat și axul longitudinal, se pot construi profile transversale multiple folosind comanda E3.

COMANDA J9. Platformă orizontală

platforma orizontala topocom topograph.PNG

Această comandă permite proiectarea unei platforme orizontale pe modelul topografic TIN al terenului. Proiectarea platformei orizontale presupune parcurgerea următoarelor etape: inițial, se construiește conturul 2D al platformei cu ajutorul comenzii LWPOLYLINE.

platforma pe plan topografic tin topocom topograph.PNG

Polilinia 2D nu trebuie să fie curbată de tip fit sau spline și nici să conțină segmente curbe. Se lansează comanda J9 care, după selecția layerului suprafeței sursă, va solicita selectarea conturului 2D al platformei. Apoi programul va cere elevația proiectată a platformei și valoarea unghiurilor de taluz (în grade sexagesimale) pentru calculul racordurilor laterale. Rezultatul constă în apariția a două polilinii tridimensionale pe layerul curent. Prima polilinie tridimensională va reprezenta conturul platformei poziționat la cota proiectată, iar cealaltă polilinie va reprezenta muchia inferioară sau superioară a taluzului, calculat în funcție de unghiul de pantă impus.

În imaginea anterioară, cu ajutorul comenzii LWPOLYLINE, a fost desenat în elevația curentă conturul exterior al unei platforme. Se propune realizarea unei platforme orizontale la cota 340.

Command: J9

-->> Cautare layere suprafete Programul afișează o casetă de selecție a layerului suprafeței terenului

-->> Selectati conturul platformei (polilinie 2D): se selectează conturul exterior 2D al platformei

-->> Elevatie platforma: 340 se introduce valoarea cotei proiectate a platformei

-->> Unghi taluz (min 10° max 80°) <45>: se introduce unghiul de pantă al taluzului sau se confirmă unghiul propus de 45 grade sexagesimale (pentru stabilitate maximă).

-->> Calcul proiectii... progamul calculează proiecțiile necesare platformei și desenează pe layerul curent cele două polilinii 3D (conturul platformei la cota proiectată și muchia taluzului produs în terenul natural). Apoi afișează o casetă de confirmare pentru desenarea liniilor de pantă.

linii de panta2 topograph topocom.PNG

După confirmarea privind desenarea liniilor de pantă, dacă layerul curent nu conține entități 3DFACE, programul va afișa o casetă pentru desenarea modelului TIN al platformei. Modelul va include doar vertexurile celor două polilinii 3D rezultate (efect similar al comenzii H2). În exemplul prezentat platforma orizontală este executată integral în rambleu (umplutură). În Fig. 1 este prezentată o imagine tridimensională a platformei rezultate (cele două polilinii 3D și liniile de pantă ale taluzurilor laterale).

model tin de platforma topocom topograph.PNG

În Fig. 2 este prezentat cazul în care platforma orizontală a fost proiectată la cota 334, adică integral în debleu (săpătură), iar în Fig. 3 este prezentat cazul general în care platforma a fost proiectată la cota 338, atât în rambleu, cât și în debleu.

rambleu debleu topocom topograph.PNG

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 09 Jan 2020 | Distribuie articolul pe: