Noutati topocom

Submeniul Cadastru din TopoGraph 8.0

Submeniul Cadastru din cadrul aplicatiei de topografie inginereasca pentru prelucrarea datelor culese de pe teren, Topograph 8.0, include 52 de instrumente pentru automatizarea lucrărilor de cadastru sporadic și de cadastru sistematic, cum sunt:

  • Instrumente rapide pentru realizarea planului de amplasament și delimitare a imobilului în format .dwg și .pdf pe planșe standardizate sau particulare (anexele 1.35 și 1.36);
  • Instrumente rapide pentru construcția modelului grafic al releveelor unităților individuale (anexa 1.37);
  • Generarea foilor colective pentru lucrările de apartamentare/reapartamentare (anexa 1.38);
  • Instrumente pentru realizarea planurilor parcelare și a tabelelor parcelare (anexele 1.43 și 1.44) ;
  • Realizarea de anexe în format doc/dwg pentru calculul analitic al suprafețelor, a inventarelor de coordonate și a schițelor de reperaj;
  • Crearea fișelor de măsurători prin metode clasice sau prin tehnologie GNSS în format excel;
  • Generarea anexelor din componența documentațiilor cadastrale în format Excel și pdf (anexele 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 și 1.45);
  • Instrumente privind vizualizarea conținutului documentațiilor cadastrale, urmărirea stadiului acestora și generarea de documentații cadastrale multiple;
  • Set complete de instrumente pentru lucrările de cadastru sistematic (generare livrabile, fișiere CGXML, import/export date persoane și acte, generare rapoarte parcelare și de carte funciară etc).

Publicat in data de 10 Feb 2021 | Distribuie articolul pe: