Noutati topocom

Sectiunea Cadastru General din aplicatia TopoGraph 8.0

Secțiunea Cadastru General cuprinde un număr de 28 de comenzi grupate în submeniul Cadastru. Accesarea submeniului Cadastru poate fi făcută, fie direct din meniul pull-down TopoGraph, fie prin tastarea la promptul de comandă (din AutoCAD sau BricsCAD) a comenzii CADASTRU. Comenzile secțiunii Cadastru General sunt amplasate în zona din dreapta-jos a casetei de dialog Cadastru.

cadastru general din topograph topocom.png

Comenzile secțiunii Cadastru General permit automatizarea procesului de realizare a livrabilelor prevăzute în Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

Mai jos sunt enumerate câteva din principalele funcționalități ale secțiunii Cadastru General:

• Adăugarea/editarea datelor de cadastru sistematic direct în desenul .dwg inclusiv posibilitatea de import CGXML;

• Generarea livrabilelor (registre, opis, fișe de date imobile) direct din desenul .dwg în format Excel și posibilitatea de conversie ulterioară a acestora în format .pdf;

• Generarea fișierelor CGXML pentru toate imobilele cu date asociate din desenul .dwg;

• Importul/exportul datelor persoanelor și a actelor de proprietate/posesie în/din desenul .dwg ca fișiere .csv;

• Localizarea imobilelor cu date asociate folosind 20 de criterii de cautare;

• Verificarea topologiei poligonale pentru un setor cadastral compus din imobile cu sau fără date asociate;

• Distribuirea pe layerele obligatorii a informației vectoriale din desen în vederea pregătirii planului cadastral în format .dxf;

• Generarea de rapoarte parcelare și de carte funciară pentru imobilele cu date asociate din sectorul cadastral;

• Instrumente grafice de gestionare a numerelor CADGEN (amplasare automată pe plan, reindexare);

• Ștergerea datelor cadastrale asociate imobilelor și posibilitatea de transfer a datelor către alte imobile fără date asociate.

Publicat in data de 26 Jan 2021 | Distribuie articolul pe: