Noutati topocom

Retrointersecția | Intersecția înainte | Calcul orientări

Buna ziua,

Astazi vom continua cu un articol despre functiile din submeniul G. Calcule din cadrul aplicatiei TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza:

COMANDA G1. Retrointersecția…

mod de apelare retrointersectia TopoGraph TOPOCOM.PNG

Comanda permite calculul coordonatelor plane ale unui punct nou staţionabil P utilizând coordonatele a trei puncte vechi P1, P2 si P3 și direcțiile măsurate și compensate de la punctul nou P către punctele vechi în format centezimal. Prin acționarea butonului Calcul, vor fi afișate coordonatele punctului nou P, atât într-o casetă de dialog, cât și în modul text.

Command: G1

După apelarea comenzii se lansează următoarea casetă de dialog, în care coordonatele punctelor vechi P1, P2 și P3 pot fi introduse direct sau pot fi preluate din ecran folosind butoanele Pick.

retrointersectia 3 puncte TOPOCOM TOPOGRAPH.PNG

În cazul acționării succesive a butoanelor Pick, la promptul de comandă se vor afișa mesajele următoare:

->> Pick punct P1: se indică cu mouse-ul poziția punctului vechi P1

->> Pick punct P2: se indică cu mouse-ul poziția punctului vechi P2

->> Pick punct P3: se indică cu mouse-ul poziția punctului vechi P3

Apoi, în caseta de dialog se vor introduce în zona Direcții măsurate valoarile acestor direcții în format centezimal. Pentru finalizarea calculului se va acționa butonul Calcul.

Mesaj retrointersectie TopoGraph TOPOCOM.PNG

Valorile introduse și rezultatele calculului vor fi afișate și în modul text.

->> Puncte vechi:

P1 N = 486971.1926 E = 335537.9416

P2 N = 487004.1839 E = 335916.4733

P3 N = 486689.8983 E = 335727.2074

->> Directii masurate:

P -> P1: 15.2843

P -> P2: 142.0330

P -> P3: 273.5828

->> Coordonate punct P:

N = 486864.4052 E = 335709.8436

directii masurate si coordonate punct TopoGraph TOPOCOM.PNG

Dacă în caseta de dialog a fost bifat comutatorul desenează schița vizelor, după efectuarea calculului propriu-zis, pe layerul curent vor fi desenate vizele de la punctul nou către punctele vechi sub formă de entități de tip LINE. În figura anterioară, pentru exemplificare, au fost poziționate suplimentar denumirile punctelor (vechi și nou) și textele reprezentând direcțiile măsurate și compensate de la punctul nou la punctele vechi.

COMANDA G2. Intersecția înainte…

comanda intersectia inainte TopoGraph TOPOCOM.PNG

Comanda permite calculul coordonatelor plane ale unui punct nou P nestaţionabil folosind coordonatele a două puncte vechi staționabile P1 și P2 și orientările de la aceste puncte vechi către punctul nou P în format centezimal. Dacă rezolvarea intersecției înainte este posibilă, în zona text a ecranului vor fi afișate atât datele introduse, cât și coordonatele calculate ale noului punct P. Opțional, se pot desena prin linii vizele de la punctele vechi P1 și P2 către punctul nou P.

Command: G2

După apelarea comenzii se lansează următoarea casetă de dialog, în care coordonatele punctelor vechi P1 și P2 pot fi introduse direct sau pot fi preluate din ecran folosind butoanele Pick.

Intersectia inainte TopoGraph TOPOCOM.PNG

În cazul acționării succesive a butoanelor Pick, la promptul de comandă se vor afișa mesajele următoare:

->> Pick punct P1: se indică cu mouse-ul poziția punctului vechi P1

->> Pick punct P2: se indică cu mouse-ul poziția punctului vechi P2

Apoi, în caseta de dialog se vor introduce în zona Orientări valorile acestor orientări calculate în format centezimal. Pentru finalizarea calculului se va acționa butonul Calcul.

rezultat intersectie inainte topograph topocom.PNG

Valorile introduse și rezultatele calculului vor fi afișate și în modul text.

->> Puncte vechi:

P1 N = 486835.646 E = 335576.537

P2 N = 486831.526 E = 335832.845

->> Orientari:

P1 -> P: 44.1263

P2 -> P: 363.1897

->> Coordonate punct P:

N = 487006.6367 E = 335718.5644

rezultat intersectie topograph topocom.PNG

Dacă în caseta de dialog a fost bifat comutatorul desenează schița vizelor, după efectuarea calculului propriu-zis, pe layerul curent vor fi desenate vizele de la punctele vechi P1 și P2 către punctul nou P sub formă de entități de tip LINE. În figura anterioară, pentru exemplificare, au fost poziționate suplimentar denumirile punctelor (vechi și nou) și textele reprezentând orientările calculate de la punctele vechi la punctul nou P.

COMANDA G3. Calcul orientări…

functia calcul orientari topograpf topocom.PNG

Comanda permite calculul orientării de la punctul P1 la punctul P2 în baza coordonatelor plane ale celor două puncte. Valoarea orientării calculate este exprimată în format centezimal. După apelarea comenzii se lansează următoarea casetă de dialog, în care coordonatele punctelor P1 și P2 pot fi introduse direct sau pot fi preluate din ecran folosind butoanele Pick.

Command: G3

calcul orientare topograph topocom.PNG

În cazul acționării succesive a butoanelor Pick, la promptul de comandă se vor afișa mesajele următoare:

->> Pick punct P1: se indică cu mouse-ul poziția punctului P1

->> Pick punct P2: se indică cu mouse-ul poziția punctului P2

După acționarea butonului Calcul se va afișa o casetă de dialog cu valoarea orientării calculate.

rezultat orientare calculata topograph topocom.PNG

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 13 Aug 2020 | Distribuie articolul pe: