Noutati topocom

Profil Longitudinal Teren, Canalizare & Profil Transveral

Buna ziua,

Astazi vom prezenta submeniul E din aplicatia TopoGraph 8.0, mai exact comanda Profil longitudinal teren si Profil longitudinal canalizare, dupa cum urmeaza :

COMANDA E1. Profil longitudinal teren

profil longitudinal teren.PNG

Profilul topografic longitudinal se poate construi în două moduri: fie prin selectarea unei entități tridimensionale de tip 3D POLYLINE, fie prin selectarea unui fișier ASCII de tip PNEZ cu extensia xyz, ce conține coordonatele 3D ale punctelor dispuse pe direcția profilului. După lansarea comenzii se va afișa o casetă de selecție a sursei coordonatelor pentru construcția profilului longitudinal.

profil longitudinal teren1.PNG

Dacă se acționează butonul Fișier coordonate .xyz, programul va afișa o casetă de tip Windows pentru alegerea fișierului de coordonate. După selecția fișierului de coordonate se vor introduce opțiunile de construcție a profilului longitudinal în caseta de dialog Profil longitudinal teren. Pot fi selectate scările (orizontală și verticală), se poate introduce un titlu al profilului topografic și se poate alege ordinea de scriere a liniilor din tabelul de subsol al profilului. Alegerea diferitelor scări ale profilului permite afișarea dimensiunilor milimetrice (pe orizontală și pe verticală) pe care acesta le va avea în momentul desenării. Această informare a fost introdusă cu scopul de a identifica formatul de planșă adaptat profilului curent. De asemenea, se pot introduce o serie de opțiuni grafice, cum ar fi: stabilirea cotei de referință (aferentă liniei superioare a tabelului), eliminarea textelor suprapuse (în cazul unui profil topografic cu puncte foarte apropiate), renunțarea la tabelul de subsol și alegerea unei culori pentru profilul terenului. Pentru inserarea pe desen a profilului se va specifica prin pick cu mouse-ul colțul din stânga-sus al tabelului de subsol al profilului.

profil longitudinal teren2.PNG

În cazul în care fișierul de coordonate selectat conține elevații duble (atât cote pentru teren, cât și cote proiectate), profilul longitudinal care se va insera va include atât polilinia terenului (în baza primului rând de elevații din fișier), cât și polilinia proiectată (în baza celui de-al doilea rând de elevații). Totodată, tabelul de la subsolul profilului va include rubricile suplimentare aferente cotelor și pantelor proiectate, conform imaginii de mai jos:

profil longitudinal teren3.PNG

Dacă se dorește construcția profilului longitudinal prin selecția unei polilinii 3D, după apelarea comenzii E1 se va acționa butonul Selecție polilinie 3D și se va alege entitatea de tip 3DPOLYLINE. După selecție, programul va prelua coordonatele caracteristice (vertexurile) și va afișa caseta de dialog anterioară (butonul Selectare fișier .xyz… fiind inactiv). Această situație este foarte utilă în cazul în care, concomitent cu radierea punctelor din teren, se radiază și puncte situate pe direcția profilului dorit. Astfel, după raportarea integrală a punctelor din fișierul de coordonate, folosind comanda 3DPOLY (cu modul OSNAP setat pe node), se poate construi profilul 3D prin punctele dorite. Această entitate va fi selectată ulterior pentru construirea profilului topografic longitudinal. Dacă anterior apelării comenzii E1 nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa o casetă de informare pentru imprimarea profilului la scara de plotare 1:1 (corespunzătoare scării topografice 1:1000). Dacă anterior apelării comenzii E1 a fost setată o scară a planșei diferită de 1:1000, după desenarea profilului programul va permite scalarea globală a acestuia în conformitate cu scara planșei. Această opțiune permite ca, la imprimarea planșei pe care a fost amplasat profilul topografic, scările orizontale și verticale ale profilului construit să se păstreze corespunzător pe planul printat.

scalare profil.PNG

COMANDA E2. Profil transversal drum

profil transversal drum.PNG

Pentru construirea profilului transversal al drumului se selectează polilinia tridimensională de tip 3D POLYLINE aferentă acestuia. După selecția unei entități valide programul solicită indicarea punctului de ax al drumului. Punctul de ax trebuie să fie situat obligatoriu pe profilul anterior selectat. Pentru o selecție validă a punctului de ax, se recomandă utilizarea unuia din modurile OSNAP.

Command: E2

--> Selectati polilinia 3D: se selectează polilinia 3D aferentă profilului transversal

--> Pick punct ax drum: se indică punctul de ax de pe polilinia 3D selectată

profil transversal drum1.PNG

După afișarea casetei de dialog Profil transversal drum se vor alege scările profilului transversal. În zona denumită Dimensiuni [mm] vor fi afișate dimensiunile milimetrice ale profilului transversal după amplasarea pe plan a acestuia. Caseta de dialog permite completarea unor informații adiționale precum numărul profilului și poziția kilometrică. De asemenea, se poate introduce o altă cotă de referință decât cea propusă implicit de program. Se poate opta pentru construcția profilului transversal fără tabelul de subsol și se pot elimina eventualele texte suprapuse din tabel (în cazul unui număr mare de puncte apropiate).

profil transversal drum2.PNG

COMANDA E3. Profiluri transversale multiple

profiluri transversale multiple.PNG

Pentru construirea profilurilor transversale multiple este obligatorie existența unui model 3D al terenului (creat cu comenzile din secțiunea H. Suprafețe) și a unei polilinii 3D ce reprezintă axul longitudinal al unui drum. După apelarea comenzii se va selecta layerul pe care este situat modelul 3D al terenului, conform casetei de dialog alăturate.

selectare suprafata profil.PNG

Command: E3

--> Cautare layere suprafete se selectează layerul suprafeței ca în caseta de dialog anterioară

--> Selectati axul 3D al drumului: se selectează polilinia 3D (axul longitudinal al drumului) În imaginea următoare axul 3D al drumului este cel prezentat cu culoarea roșie.

axul drumului topograph.PNG

După selecția poliliniei 3D programul va afișa o casetă de opțiuni, la fel ca în imaginea de mai jos:

optiuni profile transversale.PNG

După introducerea datelor solicitate și acționarea butonului Accepta programul va desena profilele 3D de-a lungul axului longitudinal al drumului, la fel ca în imaginea de mai jos:

--> Trasare profile 3D...

trasare profile 4d.PNG

Apoi programul va afișa o casetă de introducere a opțiunilor de construcție grafică a profilelor transversale.

--> Selectati optiunile de inserare profile...

optiuni inserare profile.PNG

După completarea informațiilor solicitate și acționarea butonului Inserare programul va solicita punctul de inserare a profilelor transversale.

profile longitudinale.PNG

Profilele se vor dispune pe un singur rând. În imaginea anterioară sunt prezentate câteva modele de profile transversale multiple realizate (din considerente de spațiu, au fost dispuse sub formă colonară).

COMANDA E4. Profil longitudinal canalizare

profil longitudinal canalizare topograph.PNG

Command: E4

profil longitudinal canalizare topograph1.PNG

Pentru construirea profilurilor longitudinale pentru canalizare sunt utilizate fișiere de coordonate cu extensia xyz. Aceste fișiere conțin pe fiecare linie elevații duble, atât pentru punctele de pe capacul căminului, cât și pentru fundul (radierul) căminului. Spre deosebire de profilurile topografice longitudinale, în cazul profilurilor pentru canalizare, sunt necesare elementele specifice, respectiv diametrele aferente căminelor și conductelor în metri și materialul conductei. Aceste date se completează în caseta de dialog Profil topografic canalizare, care se lansează imediat după apelarea comenzii E4. Căminele pot avea denumiri individuale, diferite de numerele punctelor topografice citite din fișierul de coordonate. În acest sens, butonul Nume cămine permite introducerea unor denumiri personalizate pentru fiecare cămin într-o casetă de dialog de forma celei prezentate anterior. Conform casetei de dialog, acționând butoanele-imagine Teren sau Conductă se pot alege culorile pentru teren și pentru conductă, care pot fi culori de bază sau din gama Index Color. Totodată, pantele din tabelul de subsol al profilului pot fi exprimate în procente sau promile.

culori teren sau conducta.PNG

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 16 Sep 2019 | Distribuie articolul pe: