Noutati topocom

Plasare puncte contur | Tabel subsol PAD | PAD pe format A3

COMANDA F3. Plasare puncte contur

plasare puncte contur topograph topocom.PNG

Această comandă este disponibilă numai prin acționarea butonului F3. Plasare puncte contur din caseta de dialog Cadastru și permite amplasarea de puncte topografice (TG) în fiecare vertex al unor polilinii 2D selectate. Poliliniile 2D ce fac obiectul selecției sunt contururile închise ale imobilelor (terenuri) și/sau construcții. După selectarea acestora se vor introduce într-o casetă de dialog specifică o serie de opțiuni grafice, precum: layerul pentru puncte, layerul pentru numere, optimizarea pozițiilor textelor sau desenarea unor linii de indicație etc.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - Plasare puncte contur

-->> Selectati poliliniile 2D inchise: se afișează o casetă informativă pentru selecție

selectare polilinii topograph topocom.PNG

-->> Numarul de polilinii selectate: 3

După selectarea de pe ecran a poliliniilor închise programul va afișa numărul poliliniilor selectate și o casetă de dialog pentru introducerea opțiunilor.

puncte pe contur parcele topograph topoom.PNG

După cum se poate observa, în caseta de opțiuni se pot alege layerele pe care se vor amplasa punctele și numerele punctelor. De asemenea, va trebui introdus numărul primului punct printr-o valoare întreagă. Punctele se vor amplasa în ordinea vertexurilor fiecărei polilinii. Vor fi exceptate acele vertexuri în care există deja amplasate puncte topografice. Numerotarea punctelor amplasate se va face prin incrementare cu 1. După cum se poate observa, numerele punctelor se pot amplasa în poziții optimizate, se pot utiliza linii de indicație (leader-e) pentru numerele punctelor, iar interioarele punctelor pot fi mascate (prin entități de tip WIPEOUT pentru versiunile CAD care suportă acest tip de entități).

layere puncte topograph topocom.PNG

În figura anterioară au fost selectate trei polilinii închise, respectiv conturul roșu (al terenului) și cele două contururi negre (ale construcțiilor interioare). Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor și diametrele punctelor amplasate vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei.

COMANDA F4. Tabel subsol PAD

tabel subsol PAD.PNG

Această comandă permite construcţia modelului standardizat al tabelului informativ din zona inferioară a tabelului construcţiilor. Funcţia presupune selectarea conturului general al imobilului (polilinie 2D închisă) şi introducerea într-o casetă de dialog a două informații: suprafața imobilului conform actelor și numele sau denumirea persoanei autorizate.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - Tabel subsol PAD

-->> Selectati conturul imobilului (polilinie 2D inchisa): se selectează polilia 2D închisă a imobilului

date tabel subsol PAD.PNG

-->> Pick colt dreapta-jos tabel: se indică cu mouse-ul punctul din dreapta-jos al tabelului

TABEL PAD TOPOGRAPH TOPOCOM.PNG

Dacă la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). Dimensiunile textelor și ale întregului tabel vor fi adaptate corespunzător scării curente a planșei. Tabelul va avea întotdeauna lungimea pe planșă de 180 mm, indiferent de scara planului de amplasament. La stabilirea acestei dimensiuni implicite s-a ținut cont de poziția chenarului planșei (situat la 10 mm față de marginea din dreapta formatului) și de marginea de îndosariere (de 20 mm, indiferent de tipul formatului ales). Având în vedere pozițiile tabelelor din componența unui PAD (anexa 1.35) și faptul că pentru fiecare tabel sunt solicitate colțurile din dreapta-jos ale acestora, după finalizarea zonei grafice a PAD-ului și inserarea formatului de planșă se recomandă următoarea ordine de desenare: se inserează tabelul de subsol (comanda F4), se inserează tabelul construcțiilor (comanda F2), se inserează tabelul datelor de teren (comanda F1) și titlul PAD-ului (comanda F0).

COMANDA F5. PAD pe format A3

pad pe fomat A3 topograph topocom.PNG

Această comandă permite construcţia unui plan de amplasament (anexa 1.35) pe un format A3 tip vedere prin simpla selecție a conturului general al unui imobil (polilinie 2D închisă) și completarea unor casete conținând datele aferente parcelelor și/sau construcțiilor interioare. Comanda are ca scop automatizarea procesului de construcție a unui model PAD atunci când această operație are un caracter repetitiv (de exemplu, în cazul exproprierilor pe coridoarele de autostradă, a terenurilor fară construcții pentru care se realizează PAD-uri multiple etc). În cazul imobilelor cu construcții, clădirile pot fi desenate în interiorul imobilului pentru a putea fi apoi selectate secvențial. După selectarea conturului imobilului vor fi afișate trei casete de dialog pentru introducerea datelor necesare PAD-ului. În cazul construțiilor se va afișa și cea de-a patra casetă de dialog care permite selecția secvențială a clădirilor și introducerea datelor caracteristice ale acestora.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Anexa 1.35 - PAD pe format A3

-->> Selectati conturul imobilului (polilinie 2D inchisa): se selectează conturul întregului imobil

După selectarea conturului întregului imobil programul va afișa o casetă de dialog denumită PASUL 1 – Selectare scara PAD pentru alegerea scării planșei. Scările afișate în această casetă de dialog sunt doar cele disponibile pentru încadrarea obligatorie a imobilului într-un format A3 tip vedere.

date generale PAD topograph topocom.PNG

După alegerea scării planșei programul va afișa o nouă casetă de dialog denumită PASUL 2 – Introducere date generale PAD, în care se vor introduce datele generale ale PAD-ului, respectiv datele din zona titlului și a tabelului de subsol. Dacă se bifează comutatorul inserează tabel date construcții, va fi afișată ulterior și caseta pentru introducerea datelor construcțiilor (pasul 4). În caseta datelor generale ale PAD-ului se va introduce și distanța minimă de cotare a laturilor imobilului. În cazul în care imobilul conține puncte de contur apropiate, pentru a se evita riscul suprapunerii textelor de cotă, se poate introduce o lungime minimă de cotare mai mare (de exemplu, 5m, 10m etc). După introducerea datelor generale ale PAD-ului programul va afișa o casetă de dialog denumită PASUL 3 – Introducere date parcele. Parcelele din componența imobilului vor fi introduse într-un mod similar celui descris în cadrul comenzii F1. Tabel date teren (opțiunea Fără selecția parcelelor). În cazul existenței construcțiilor, după completarea datelor aferente parcelelor (pasul 3), programul va afișa o ultimă casetă de dialog denumită PASUL 4 – Introducere date construcții. Modul de introducere a datelor aferente construcțiilor este similar cazului parcelelor, cu mențiunea că fiecare construcție poate fi selectată (opțional) din desen.

introducere date constructii topograph topocom.PNG

După introducerea tuturor datelor și acționarea butonului Finalizare programul va desena pe ecran planul de amplasament și delimitare a imobilului în conformitate cu elementele introduse. Elementele grafice din componența PAD-ului se vor dispune pe layere personalizate, după cum urmează: conturul planșei (inclusiv chenarul acesteia ca bloc) se va amplasa pe layerul TOPO_PLANSA. Titlul PAD-ului, tabelele componente și simbolul grafic al direcției nord se vor dispune pe layerul TOPO_ADNOTARI. Caroiajul topografic rectangular se va amplasa ca bloc pe layerul TOPO_CAROIAJ. Punctele amplasate pe conturul imobilului (începând cu numărul 1), precum și numerele acestora se vor amplasa pe layerul TOPO_PUNCTE, iar textele aferente lungimii laturilor se vor dispune pe layerul TOPO_DISTANTE.

Toate datele generale ale PAD-ului introduse inițial vor fi disponibile pentru o nouă utilizare. În imaginea următoare este prezentat un model PAD pe A3 tip vedere obținut prin utilizarea comenzii F5.

plan de amplasament si delimitare a imobilului topograph topocom.PNG

Va invitam sa descarcati si sa testati timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei TopoGraph de la https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 11 Dec 2019 | Distribuie articolul pe: