Noutati topocom

Model TIN prin Google Earth | Volume

COMANDA H15. Google Earth…

meniul Google Earth TopoGraph TOPOCOM.PNG

Comanda include cinci utilitare ce utilizează elevații furnizate de serverul Microsoft, conform specificațiilor din adresa https://docs.microsoft.com/en-us/bingmaps/restservices/elevations/get-elevations. Caseta de dialog conține cinci butoane și are următoarea formă:

utilitar google earth topocom topograph.PNG

Butonul Inserează punct topo cu elevație Google Earth permite amplasarea pe ecranul grafic a unui punct topografic (TG) prin pick cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor rectangulare la promptul de comandă. Coordonatele rectangulare trebuie să fie în interiorul domeniului național stereografic 1970, iar elevația punctului introdus va fi preluată din Google Earth. Pentru punctul dorit se va specifica numărul punctului și – opțional – codul punctului dintr-o listă derulantă a codurilor disponibile.

Butonul Creează TIN și curbe de nivel din fișier .kml permite crearea unui model TIN prin selectia unui fișier ASCII cu extensia .kml salvat cu utilitarul Google Earth. Acest fișier poate fi, spre exemplu, o cale (path) indicată succesiv cu mouse-ul în Google Earth. Fișierul conține latitudinile și longitudinile în format zecimal ale pozițiilor indicate cu mouse-ul. Programul efectuează transcalculul din ETRS89 în Stereo70 pentru fiecare punct și va extrage succesiv elevațiile Google Earth. La final, programul va crea modelul TIN al terenului pe layerul GOOGLE_TIN și va afișa o casetă pentru calculul și afișarea curbelor de nivel.

Butonul Creează TIN și curbe de nivel din entități CAD permite crearea unui model TIN prin selecția din ecranul grafic a unor entități 2D de tip POINT, POLYLINE, CIRCLE, LINE și ARC. Programul extrage coordonatele stereografice ale vertexurilor și realizează transcalculul din Stereo70 în ETRS89. Pentru fiecare punct se va extrage apoi elevația Google Earth. La final, programul va crea modelul TIN al terenului pe layerul GOOGLE_TIN și va afișa o casetă pentru calculul și afișarea curbelor de nivel.

Butonul Creează TIN și curbe de nivel într-o polilinie 2D închisă permite crearea unui model TIN în interiorul unei polilinii 2D închise. După selecția poliliniei programul va stabili automat un pas al gridului ca a zecea parte din extinderea maximă pe nord sau est a zonei selectate. Pentru fiecare punct se va extrage apoi elevația Google Earth. La final, programul va crea modelul TIN al terenului pe layerul GOOGLE_TIN și va afișa o casetă pentru calculul și afișarea curbelor de nivel.

Butonul Afișează polilinii 2D în Google Earth permite afișarea în Google Earth a unor polilinii 2D închise sau deschise selectate din ecranul grafic. Pentru corecta funcționare a acestei comenzi trebuie să existe instalat utilitarul Google Earth. După selectarea poliliniilor programul va solicita salvarea fișierului .kml necesar ultilitarului Google Earth. După salvarea fișierului .kml se va lansa automat Google Earth, iar poliliniile selectate vor fi prezentate cu culoarea roșie.

COMANDA H16. Volume

volume Topograph TOPOCOM.PNG

Această comandă permite calculul volumelor în două cazuri. Primul caz corespunde calculului de volum cuprins deasupra sau dedesubtul unui plan orizontal de referință. Din punct de vedere geometric, este vorba de însumarea tuturor volumelor coloanelor prismatice verticale situate de-o parte și de alta a orizontului de referință. Suma volumelor coloanelor prismatice verticale situate deasupra planului orizontal de referință reprezintă volumul pozitiv, util, spre exemplu, în cazul evaluării stocurilor sau depozitelor de pământ, iar suma volumelor coloanelor prismatice verticale situate sub orizontul de referință reprezintă volumul negativ, necesar, spre exemplu, în cazul determinării volumelor gropilor, excavațiilor sau rezervoarelor. Cel de-al doilea caz permite calculul volumului dintre două suprafețe (CURENTĂ și de REFERINȚĂ). Acest caz implică existența obligatorie a minimum două suprafețe dispuse pe layere diferite. După apelarea comenzii, va fi afișată următoarea casetă de dialog:

Command: H16

-->> Cautare layere suprafete programul identifică layerele suprafețelor și le afișează în caseta de dialog

CALCUL VOLUME TOPOGRAPH TOPOCOM.PNG

În exemplul prezentat desenul conține o singură suprafață dispusă pe layerul DEPOZIT 6. De aceea, butonul radio volumul dintre doua suprafete este inactiv, iar butonul radio volum fata de un plan orizontal este activ. Din lista Layer suprafata CURENTA se selectează layerul (DEPOZIT 6, în exemplul prezentat) și apoi se introduce cota planului orizontal de referință. În momentul în care se selectează suprafața, programul afișează elevațiile extreme ale suprafeței selectate, respectiv valorile pentru Zmin și Zmax. Apoi se acționează butonul Calcul volum. Rezulatul constă în apariția unei vederi tridimensionale a suprafeței. În această vedere, programul amplasează automat un grid cu pasul de 5 m și un simbol schematizat al axelor de coordonate. Gridul este amplasat la partea inferioară a suprafeței, în elevația minimă a acesteia. Concomitent, programul afișează o casetă de dialog a rezultatelor, la fel ca în imaginea următoare:

calcul volumetrie topograph topocom.PNG

După acționarea butonului OK se va afișa o nouă casetă de dialog ce conține rezultate detaliate ale calculului volumetric, la fel ca în imaginea următoare:

raport volumetric topograph topocom.PNG

După cum se poate observa, caseta de dialog Raport volumetric include o serie de informații privind suprafața utilizată în calcul. De asemenea, în zona inferioară a casetei de dialog a fost amplasat un control de tip slider denumit Rotire model 3D. Acesta permite rotirea în jurul axei Z a modelului 3D al suprafeței pentru afișarea unei alte vederi. La final, prin acționarea butonului Salvare Raport, programul permite crearea unui fișier text denumit Raport volumetric.txt. Dacă la momentul salvării raportului a fost bifat comutatorul salveaza imaginea 3D ca fisier .dwg, în același loc cu fișierul text programul va crea și fișierul Raport Volumetric.dwg. Acesta din urmă conține modelul 3D al suprafeței cu efect de umbrire (SHADE) în funcție de rezultat, respectiv roșu pentru umplutură (caz stocuri sau depozite) sau albastru pentru săpătură (caz excavații sau rezervoare). De asemenea, fișierul dwg include gridul cu pasul de 5 m și simbolul schematizat al axelor sistemului de coordonate spațial. În cazul calculului volumului dintre două suprafețe, în caseta de dialog Calcul volum se selectează atât suprafața CURENTĂ, cât și suprafața de REFERINȚĂ.

calcul volume2 topograph topocom.PNG

Practic, în cazul volumului dintre două suprafețe, se urmărește stabilirea volumului necesar pentru transformarea suprafeței de referință în suprafață curentă. În Fig. 1 au fost prezentate două suprafețe. Suprafața de referință este cea reprezentată prin paleta de culori. Ea este aferentă terenului natural și este dispusă pe layerul TIN_TEREN. Cu culoarea neagră este prezentată o platformă orizontală proiectată la cota 336 (amplasată pe layerul TIN_PLATFORMA). Pentru execuția platformei au fost necesare atât lucrări de săpătură, cât și lucrări de umplutură. În Fig. 2 este prezentată o vedere tridimensională a celor două suprafețe, iar în figura de mai jos este prezentat în aceeași diagramă un profil dublu obținut prin secționarea suprafeței TIN_TEREN și a suprafeței TIN_PALTFORMA.

profilul suprafetei topograph topocom.PNG

Profilul aferent suprafeței curente este cel prezentat cu culoarea roșie (profilul platformei), iar profilul aferent terenului natural este cel prezentat cu culoarea albastră. După cum se poate constata, zona de culoare roșie indică lucrările de umputură, iar cea albastră indică lucrările de săpătură.

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 03 Jun 2020 | Distribuie articolul pe: