Noutati topocom

Instalarea aplicației CADGen3.0 | Meniul principal și descrierea comenzilor

Astazi vom scrie pe scurt despre toate comenzile din cadrul aplicatiei realizata exclusiv pentru cadastru sistematic, CADGen 3.0

Instalarea aplicației CADGen3.0

Se rulează programul de instalare setupCADGen3.0.exe și se vor decomprima fișierele aplicației în locația propusă implicit: C:\CADGen3.0

instalare cadgen.PNG

În cazul existenței cheii de pretecție USB, se va rula programul-diver al cheii de protecție HASPUserSetup.exe. Pentru instalarea în AutoCAD sau BricsCAD a aplicației CADGen3.0 se procedează astfel: Din meniul Tools se alege opțiunea Load Applications... sau se tastează la promptul de comandă APPLOAD, ceea ce va conduce la apariția casetei Load/Unload Applications. Se va selecta fișierul Instalare.lsp din directorul instalat C:\CADGen3.0 după care se acționează butonul Load. După închiderea ferestrei, meniul CADGen va fi inserat înainte de meniul Help din AutoCAD 2002-2020 (cu excepția versiunilor LT) sau BricsCAD V12-19 (versiunile PRO sau Platinum). La alegerea oricărei opțiuni din meniu se va afișa o casetă de dialog pentru codurile de activare a cheii de protecție USB.

activare cadgen.PNG

În cazul inexistenței cheii de protecție USB, este posibilă totuși evaluarea aplicației CADGen3.0. Astfel, după aducerea meniului CADGen în AutoCAD sau BricsCAD (prin procedura descrisă mai sus) se deschide fișierul C:\CADGen3.0\CadastruTest.dwg. În cazul acestui fișier-test, toate comenzile aplicației sunt disponibile, fără a fi obligatorie existența cheii de protecție în portul USB.

Meniul principal și descrierea comenzilor

Aplicația CADGen3.0 cuprinde un număr de 27 de comenzi grupate în meniul pull-down CADGen și bara de instrumente Cadastru General.

meniu cadgen.PNG

Comanda A1. Scara plan permite alegerea scării planului cadastral. Numitorul scării planului cadastral va avea efect asupra comenzilor grafice ulterioare.

Comanda A2. Caroiaj topografic permite alegerea desenarea caroiajului topografic prin două moduri: fie prin specificarea a două puncte diagonale (cazul caroiajului Rectangular), fie prin selecția unei polilinii 2D închise ce include zona de caroiat (cazul caroiajului Poligonal).

Comanda A3. Inserare format plansa permite inserarea în desenul curent a unui format de desen tip ISO A0, A1, A2, A3 (portret sau vedere) și A4 (portret sau vedere), ca entitate de tip BLOCK.

Comanda A4. Creeaza layout plansa permite construirea în spațiul hârtie (Paper Space) a unui model (layout) reprezentând un format ISO standard de planșă, care include desenul realizat în spațiul model (Model Space). Aceasta este o comandă pregătitoare, în vederea printării planului cadastral.

Comanda A5. Adnotari plansa permite inserarea pe planul cadastral a textelor (adnotărilor) specifice prevazute în Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.

Comanda F21. Adaugare/Editare date imobil permite asocierea de date cadastrale unui obiect din ecranul grafic, reprezentat printr-o polilinie 2D închisă amplasată pe layerul TERENURI.

Comanda F22. Generează anexe cadastru permite generearea anexelor specifice lucrărilor de Cadastru General, ca fișiere de tip .xls (Microsoft Excel). Conținutul anexelor va fi preluat din informațiile asociate imobilelor din desen (poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii vor fi generate următoarele anexe: ● Registrele Cadastrale Individuale; ● Opisul Alfabetic al Titularilor; ● Fișele de Date ale Imobilelor; ● Foile Colective pentru condominii.

Anexele se vor genera în același loc în care se află desenul curent. Fișele de date ale imobilelor se vor amplasa într-un subdirector cu denumirea , unde xxx va fi numărul sectorului introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru (la prima utilizare a comenzii F21).

Comanda F23. Analiză geometrie imobile permite depistarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele din desen (reprezentate prin polilinii 2D închise dispuse pe layerul TERENURI). În cazul în care au fost identificate suprapuneri între imobile va fi afișată o casetă informativă privind numărul punctelor de intersecție identificate. Punctele de intersecție depistate vor fi evidențiate prin entități de tip POINT ce se vor amplasa pe un layer cu denumirea PUNCTE_SUPRAPUNERI.

Comanda F24. Localizează imobil în plan permite localizarea unui imobil din desen după numărul CADGEN al acestuia. În cazul în care a fost identificat imobilul, polilinia aferentă acestuia va fi adusă în centrul ecranului. Dacă au fost identificate mai multe imobile cu același număr CADGEN, acestea vor fi aduse în zona centrală a ecranului și vor fi subliniate (evidențiate highlight).

Comanda F25. Generează fișiere CGXML permite generearea fișierelor .CGXML aferente imobilelor din planul cadastral. Fișierele se vor genera în același loc în care se află desenul curent, într-un subdirector cu denumirea , unde xxx va fi numărul sectorului cadastral introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru general.

Comanda F26. Polilinii din fișiere CGXML permite desenarea poliliniilor imobilelor (terenuri și construcții) prin citirea de fișiere CGXML. După selecția directorului fișierelor CGXML, programul va desena secvențial contururile imobilelor (terenurilor) și – după caz – ale construcțiilor, prin polilinii 2D închise. Poliliniile terenurilor se vor desena pe layerul TERENURI, iar poliliniile construcțiilor se vor desena pe layerul CONSTRUCTII. Suplimentar, în centrele geometrice ale imobilelor, aplicația va amplasa etichete-text cu numerele CADGEN ale imobilelor. Etichetele vor fi dispuse pe layerul ID-uri.

Comanda F27. Inspectează imobile în plan permite inspectarea planului cadastral în vederea identificării imobilelor care conțin date asociate.

Comanda F28. Import/Export date persoane permite importul de fișiere .csv ce conțin date de identificare pentru persoane fizice și juridice. Este de asemenea posibil exportul într-un fișier .csv a datelor persoanelor introduse în desenul curent.

Comanda F29. Editare date generale sector permite modificarea datelor generale ale sectorului cadastral, respectiv numărul sectorului cadastral, tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată și numărul planșei).

Comanda F30. Dezinstalare CADGen permite dezinstalarea meniului CADGen și a aplicației CADGen3.0.

Comanda F31. Manual de utilizare permite deschiderea fișierului Manual.pdf situat implicit în directorul CADGen3.0. Pentru deschiderea manualului de utilizare este nevoie de aplicația Adobe Acrobat Reader.

Submeniul Lista comenzi suplimentare conține un număr de 10 comenzi adiționale disponibile fie din meniu, fie prin tastarea la promptul de comandă a denumirilor acestora (RAPORT, CSV, GEOTEST, DATAGO, RAPORTCF, OBSACT, NUMERE, IEACTE, CSVACTE și TOPOLOGIE). Aceste comenzi sunt descrise în capitolul 3 Lista comenzilor suplimentare.

Publicat in data de 22 Sep 2019 | Distribuie articolul pe: