Noutati topocom

F21. Adăugare/Editare date imobil in CADGen 3.0

Buna ziua,

Astazi vom continua cu prezentarea unei alte comenzi din aplicatia CADGen 3.0, si anume F21. Adăugare/Editare date imobil :

Planul cadastral de lucru se va salva ca fișier cu nume distinct (de ex. Sector158.dwg) întrun director neprotejat la scriere, iar numele desenului nu trebuie să cuprindă cuvântul ”drawing”. Se recomandă ca desenul să conțină un număr cât mai mic de layere, blocuri, tipuri de linii sau referințe externe. Datorită numărului mare de informații ce vor fi asociate imobilelor din desen, se recomandă de asemenea, realizarea la anumite intervale de timp a unor copii de siguranță ale desenului. În cazul construcțiilor de tip condominiu și a imobilelor cu un număr mare de puncte de contur (vertexuri), programul va genera în același loc cu desenul un fișier de date asociat cu extensia .csg. Este obligatorie menținerea tuturor fișierelor .csg în același loc cu fișierul-desen. Dacă la un moment dat, se dorește realizarea unei copii de siguranță a desenului, se recomandă copierea inclusiv a fișierelor .csg asociate.

La prima utilizare a acestei comenzi, programul va solicita selecția imobilului (polilinie 2D închisă de pe layerul TERENURI). Aplicația va afișa o casetă de dialog pentru inițializarea lucrării de Cadastru General. Practic, în caseta de dialog se vor introduce acele date comune tuturor imobilelor din sectorului cadastral. Drept urmare, aceste informații nu vor mai fi solicitate ulterior, pentru niciun imobil din planul cadastral. Caseta de dialog pentru inițializarea Cadastrului General va avea forma:

INITIALIZARE CADASTRU GENERAL TOPOCOM CADGEN.PNG

După introducerea datelor generale va fi afișată o casetă de dialog pentru introducerea datelor individuale ale imobilului selectat.

introducere date imobil cadastru general topocom cadgen.PNG

IMPORTANT! Prin operația de salvare a datelor unui imobil, polilinia selectată va fi inlocuită cu una nouă. Pentru fiecare nouă polilinie cu date asociate, coordonatele x si y ale vertexurilor vor fi adaptate astfel încât, cea de a 5-a zecimală va avea valoarea zero. Aceasta este o restricție impusă a aplicației care nu va introduce însă erori topologice. După apelarea comenzii F21 și selecția unei polilinii în vederea introducerii datelor, în zona Coordonate din caseta de dialog vor fi afișate atât valorile noilor coordonate (conform regulii descrise mai sus) cât și suprafața calculată analitic din aceste coordonate. Ca atare va trebui verificat dacă suprafața inscrisă în acea zonă este cea aferenta imobilului pentru care se dorește introducerea datelor. Datorită regulii descrise mai sus (de utilizare a unui numar strict de 4 zecimale) pot exista situații limită, în care suprafața afișată in zona Coordonate poate să difere față de suprafața poliliniei inițiale (fără date). Aceste diferențe se pot situa în limita valorii de 1 mp (cu + sau -). În aceste situatii limită se va acționa butonul Renunț din caseta de introducere a datelor și se va interveni asupra geometriei poliliniei fără date (inițiale) astfel încât, după reapelarea comenzii F21, valoarea suprafeței afișată în zona Coordonate să fie cea dorită. Suprafața și coordonatele afișate în zona Coordonate se vor regăsi atât în baza de date extinsă (asociată a) imobilului, cât și în fișierul CGXML aferent acestuia.

După cum se poate observa, câmpurile de editare pentru numărul sectorului cadastral și a tipului de zona (cooperativizată/necooperativizată) sunt inactive.

De asemenea, în zona Coordonate este afișată lista coordonatelor punctelor de contur ale terenului și, după caz, ale construcțiilor din cadrul imobilului.

În cazul imobilelor care conțin construcții, conturul fiecărei construcții interioare se va selecta din ecranul grafic prin apăsarea butonului Adaugă (din zona Construcții a casetei de bază). Apoi, din caseta de dialog aferentă datelor construcției se va acționa butonul Selectare polilinie construcție din desen, ca în caseta următoare:

introducere editare constructii topocom cadgen.PNG

După acționarea butonului Selectează polilinie construcție din desen, casetele de dialog se vor suspenda temporar, urmând a se selecta de pe ecran, polilinia 2D închisă a construcției. Pentru introducerea datelor parcelelor se apasă butonul Adaugă din zona Parcele. Se va afișa caseta:

introducere editare parcela topocom cadgen.PNG

Pentru introducerea/editarea adresei imobilului se va apăsa butonul Editează Adresa și va fi afișată o casetă de dialog de forma:

adresa introdusa cadgen.PNG

În cazul construcțiilor de tip condominiu (cu minim două unități individuale declarate), pentru introducerea unităților individuale, se acționează butonul Adaugă, iar caseta de dialog va avea forma:

introducere editare unitate individuala cadgen topocom.PNG

Pentru adăugarea de înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare se va acționa butonul Adaugă din zona înscrierii dorite. Ca efect, va fi afișată o casetă de dialog de forma:

introducere editare inscriere cadgen topocom.PNG

Pentru adăugarea de persoane se acționează butonul Adaugă din zona denumită Persoane.

În cazul în care au fost adăugate mai multe persoane, ele vor face parte din înscrierea curentă numai după evidențierea lor în lista persoanelor. Persoanele adăugate o dată în lista persoanelor, vor fi disponibile la fiecare nouă înscriere, astfel încât o persoană introdusă o dată în cadrul unui imobil, nu va mai trebui introdusă cu prilejul unei noi înscrieri.

De asemenea, persoanele fizice sau juridice introduse în cadrul unui imobil, pot fi reutilizate în cadrul unui alt imobil, putând fi ușor identificate după CNP (pentru persoanele fizice) sau după CUI (pentru persoanele juridice). La apăsarea butonului Adaugă din zona persoanelor, va fi afișată o casetă de dialog de forma:

introducere editare titular persoana.PNG

Pentru identificarea datelor unei persoane fizice sau juridice din planul cadastral (introdusă într-un alt imobil decât cel curent) aplicația permite două modalități de preluare a acestor date. Prima, constă în preluarea datelor persoanei fizice sau juridice după numele sau denumirea acesteia, folosind lista derulantă cu titlul Lista Persoane. Selecția persoanei din lista derulantă va conduce la completarea tuturor câmpurilor din caseta datelor persoanei. Cea de-a doua modalitate de identificare a unei persoane, presupune introducerea CNP-ului sau a CUI-ului acesteia în caseta de editare specifică. Apoi, se va apăsa butonul-imagine alăturat casetei de editare (lupa). Dacă persoana cu respectivul CNP sau CUI a mai fost introdusă pentru un alt imobil din sector, va fi afișat mesajul:

persoana identificata cadgen topocom.PNG

iar câmpurile de date aferente vor fi completate corespunzător. De asemenea, pentru o persoană fizică sau juridică identificată, vor fi preluate inclusiv datele specifice adresei de domiciliu. Pentru introducerea/editarea domiciliului unei persoane se va acționa butonul Adaugă/Modifică Domiciliu din caseta de mai sus și va fi afișată o casetă de dialog de forma:

adresa afara romaniei cadastru general topocom cadgen.PNG

În cazul în care într-un sector cadastral există imobile pentru care au fost deschise cărți funciare (există fișierele CGXML asociate), la introducerea datelor cadastrale ale acestor imobile, aplicația permite importul înscrierilor folosind fișierele CGXML existente. Practic, pentru importul înscrierilor din fișiere CGXML existente se va proceda după cum urmează:

Se va selecta imobilul, iar în caseta de introducere/editare a datelor cadastrale se vor completa toate informațiile referitoare la partea tehnică a imobilului (date parcele, date construcții, date unități individuale, adresă imobil, adrese construcții). Va trebui introdus un număr de referințe mai mare sau egal cu numărul de referințe cuprinse în fișierul CGXML de importat.

Apoi programul va afișa o casetă de dialog de tip Windows pentru selecția fișierului CGXML de importat. După selecția fișierului CGXML, vor fi completate toate câmpurile din zonele Înscrieri partea a 2-a și – după caz - Înscrieri partea a 3-a. De asemenea, din fișierul CGXML vor fi preluate persoanele cu datele lor de identificare și – după caz – datele specifice cărții funciare electronice deschise pentru imobilul respectiv: Ident. Electronic, Nr. CF Veche, Nr. CAD Vechi, Nr. Topografic.

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile aplicatia completa pentru CADASTRU GENERAL pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/cadgen

Publicat in data de 13 Mar 2020 | Distribuie articolul pe: