Noutati topocom

Densificare vertexuri | Offset 3Dpoly | Proiectare 2Dpoly pe TIN

Capitolul 11. Submeniul J. Polilinii 3D

COMANDA J1. Densificare vertexuri

meniu densificare vertexuri topograph.PNG

Comanda permite îndesirea vertexurilor unei polilinii tridimensionale prin specificarea valorii pasului de îndesire. Este utilă în cazul în care se dorește modelarea ulterioară amănunțită a unei suprafețe topografice folosind exclusiv noile polilinii 3D îndesite. Aceste polilinii pot reprezenta linii de ruptură, falii, margini ale taluzurilor de cariere, rigole etc. Prin utilizarea comenzii nu se modifică geometria inițială a poliliniei, vechile vertexuri păstrându-și pozițiile 3D.

Command: J1

-->> Pas indesire <3.0>: se propune un pas implicit de 3m sau se poate introduce o altă valoare reală

-->> Selectati polilinia 3D: se selectează polilinia 3D pentru care se dorește îndesirea vertexurilor

Active Settings: 'Color' 'Layer' 'Linetype' 'Linetype Scale' 'Lineweight' 'Transparency' 'Thickness' 'Plot Style' 'Dimension' 'Polyline' 'Material' 'Text' 'Shadow Display' 'Hatch' 'Multileader' ...OK!

În Fig. 1 este prezentată cu culoarea roșie o polilinie 3D care a fost selectată pentru densificarea vertexurilor, iar în Fig. 2 - aceeași polilinie după operația de îndesire. Densificarea vertexurilor reprezintă practic o operație de interpolare.

densificare vertexuri topograph topocom.PNG

COMANDA J2. Offset 3Dpoly

meniu offset 3Dpoly.PNG

Comanda permite offsetarea poliliniilor tridimensionale prin specificarea a trei elemente: distanța orizontală de offsetare, distanța verticală de offsetare și partea de offsetare (stânga sau dreapta, relativ la ordinea de dispunere a vertexurilor). Funcția este utilă, spre exemplu, în cazul construcției muchiilor rigolelor amenajate sau treptelor din cariere. În figura de mai jos polilinia de culoare roșie reprezintă, spre exemplu, muchia superioară a unei rigole amenajate cu secțiune transversală trapezoidală. Polilinia 3D aferentă acestei muchii a fost desenată de la punctul 1 la punctul 2. Ca atare, partea stângă și partea dreaptă ale acesteia sunt conform textelor amplasate în imagine.

offset 3Dpoly topograph topocom.PNG

Pentru obținerea muchiei albastre, după apelarea comenzii J2, dialogul va decurge astfel:

Command: J2

-->> Selectati polilinia 3D: se selectează polilinia 3D de offsetat (cea cu culoarea roșie)

-->> Distanta orizontala: 2 se introduce distanța orizontală de offset

-->> Distanta verticala: 0 se introduce distanța verticală de offset

Pentru obținerea muchiei de culoare verde, după apelarea comenzii J2, dialogul va decurge astfel:

Command: J2

-->> Selectati polilinia 3D: se selectează polilinia 3D de offsetat (cea cu culoarea roșie)

-->> Distanta orizontala <2.000>: 0.5 se introduce distanța orizontală de offset

-->> Distanta verticala <0.000>: -1 se introduce distanța verticală de offset

COMANDA J3. Proiectare 2Dpoly pe TIN

meniu proiectare 2dpoly pe TIN.PNG

Funcția permite plonjarea (proiectarea) pe suprafața topografică (TIN) a unei polilinii 2D construite cu ajutorul comenzii LWPOLYLINE. Condiția obligatorie este aceea de a nu selecta pentru proiectare o polilinie a cărei extindere depășește, în vederea plană, modelul tridimensional al terenului (TIN). Totodată, polilinia 2D selectată trebuie să fie situată pe un alt layer decât cel al suprafeței pe care se dorește proiectarea ei. După declanșarea funcției se va alege suprafața pe care se dorește plonjarea poliliniei. Polilinia 3D rezultată va prelua pe verticală inflexiunile terenului, iar în plan orizontal își va păstra forma plană inițială.

proiectare 2Dpoly pe TIN.PNG

În Fig. 1 polilinia care se dorește a fi proiectată pe modelul TIN este cea desenată cu negru, iar terenul este cel prezentat prin paleta de culori. În Fig. 2 au fost desenate și curbele de nivel ale terenului pentru a fi mai elocvent locul de dispunere a poliliniei de proiectat. Atât Fig. 1 cât și Fig. 2 sunt vederi plane ale poliliniei, ale suprafeței și ale curbelor de nivel.

Command: J3

-->> Cautare layere suprafete Programul afișează o casetă de selecție a layerului suprafeței

-->> Selectati entitatea de plonjat (polilinie 2D): se selectează polilinia 2D închisă sau deschisă care se dorește a fi proiectată pe suprafață.

calcul proiectii polilinii topograph topocom.PNG

După selecția poliliniei de proiectat programul afișează o casetă de progresie pentru calculul proiecțiilor, iar apoi o casetă de confirmare pentru ștergerea poliliniei inițiale. Pentru proiectare poate fi selectată o polilinie curbă de tip fit sau spline, iar polilinia 3D rezultată va aproxima în plan curbura poliliniei inițiale.

În Fig. 3 de mai jos este prezentată o vedere tridimensională a poliliniei rezultate. După cum se poate observa, aceasta a preluat inflexiunile pe verticală ale terenului.

vedere 3D polilinie topograph topocom.PNG

COMANDA J4. Transformă 3Dpoly în 2Dpoly

meniu transforma 3Dpoly in 2Dpoly topograph topocom.PNG

Comanda permite selectarea unor polilinii 3D și transformarea lor în entități 2D POLYLINE.

Command: J4

selectare 3dpoly TOPOGRAPH.PNG

-->> Selectati entitatile 3Dpoly (necurbate) se selectează multiplu entitățile 3Dpoly din desen.

stergere polilinii 3d topograph topocom.PNG

-->> Conversie in curs...

-->> Numarul de polilinii 2D obtinut: 2

Va invitam sa cercetati tot manualul aplicatiei TopoGraph 8.0 AICI dar si sa descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 12 Jul 2020 | Distribuie articolul pe: