Noutati topocom

Creeaza layout plansa | Import puncte topo | Transfer puncte din 2D in 3D

Buna ziua,

Astazi vom continua cu prezentarea altor 3 comenzi din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza :

COMANDA A4. Creează layout planșă

creeaza layout plansa.PNG

Această comandă permite construirea în spațiul hârtie (Paper Space) a unui model (layout) reprezentând un format ISO standard de planșă care include desenul realizat în spațiul model (Model Space). Aceasta este o comandă pregătitoare, în vederea printării desenului. După apelare, la promptul de comandă va fi afișat un mesaj pentru selecția formatului planșei, concomitent cu apariția următoarei casete informative:

Command: A4

--> Selectati conturul plansei (format ISO A0,A1,A2,A3,A4): se selecteaza conturul formatului

selectare plansa.PNG

Se va selecta formatul standard al planșei construit cu comanda A3. În funcție de scara planului, programul va identifica tipul formatului selectat și va afișa o casetă de dialog pentru introducerea denumirii noului layout.

denumire layout.PNG

După introducerea denumirii, programul va comuta automat desenul în spațiul hârtie, unde va crea un viewport dreptunghiular ale cărui dimensiuni vor coincide cu dimensiunile chenarului interior al planșei. Aplicația utilizează modele (templates) cu dimensiuni standardizate ale formatelor de imprimare ISO A0, A1, A2, A3 și A4. Pentru imprimarea propriu-zisă a planșei vor trebui selectate imprimanta și dimensiunea formatului (suportat de echipamentul ales).

COMANDA B1. Import puncte topo…

import puncte topo.PNG

Această comandă permite raportarea pe ecranul grafic a punctelor topografice din fișiere de coordonate ASCII cu extensia xyz sau txt sau fișiere de măsurători de tip Leica (gsi, idx) sau Sokkia (sdr33 dist+coord). Aceasta va avea ca efect apariția unei casete de dialog ca în figura următoare.

import puncte topo2.PNG

După afișarea casetei de dialog, din zona Fișier de coordonate sau măsurători pentru selecția fișierului dorit se va acționa butonul-imagine din partea dreaptă. Fișierele ASCII de coordonate cu extensia xyz sau txt trebuie să conțină pe fiecare linie următoarele câmpuri numerice: numărul punctului, coordonata Nord, coordonata Est, Cota Z a punctului și – opțional - o valoare numerică reprezentând codul punctului respectiv. Este obligatoriu ca extensia fișierului de coordonate să fie xyz sau txt. Între câmpurile de date va trebui să existe obligatoriu un separator de tip tabulator, unul sau mai multe spații sau o singură virgulă. Fiecare linie a fișierului de coordonate trebuie să conțină pe prima poziție denumirea punctului sub formă de număr întreg, cu sau fără caractere alfanumerice, însă obligatoriu fără spațiu (blank). Fișierele de coordonate pot fi de tip PNEZCod, PNEZ, PNE, PENZCod, PENZ sau PEN. Selecția validă a unui fișier de coordonate va avea ca efect activarea butoanelor Semne convenționale și Layere și etichete puncte. Prin acționarea butonului Semne convenționale, va fi afișată o casetă de dialog de forma:

semne conventionale.PNG

În această casetă de dialog se pot atașa sau detașa semne convenționale punctelor topografice din fișierul de coordonate. Pentru atașarea semnului convențional unui punct sau unui grup de puncte se procedează astfel: se străbate lista derulantă din zona Denumiri simboluri și se alege semnul convențional dorit prin pick cu mouse-ul. Semnul convențional selectat se va afișa și sub formă grafică în zona de previzualizare. În lista derulantă denumită Puncte sunt afișate numerele punctelor topografice citite din fișierul de coordonate. Prin pick cu mouse-ul se va alege punctul dorit. Pentru selectarea unui grup de puncte se poate utiliza tasta Ctrl. Pentru atașarea efectivă a semnului convențional se acționează butonul Atașare situat sub lista derulantă a punctelor topografice. Efectul constă în modificarea modului de afișare a punctelor din lista derulantă. În exemplul de mai sus, pentru punctul cu numărul 264, după atașarea simbolului pentru cișmea (cod 64), în lista derulantă punctul va figura sub forma 264-->[64]. Pentru detașarea unui semn convențional alocat unui punct sau unui grup de puncte se va proceda în mod similar cu mențiunea că, din lista derulantă a semnelor convenționale, va trebui selectată întotdeauna prima poziție cu denumirea <>, ceea ce reprezintă lipsa semnului convențional. Importul punctelor topografice din fișiere de coordonate are ca scop amplasarea pe ecranul grafic a acestora și afișarea grafică a informațiilor adiționale (numerele punctelor, cotele punctelor, codurile punctelor, notele textuale, semnele convenționale). Toate aceste informații grafice trebuie dispuse într-un mod explicit pe layere distincte. De aceea, în caseta de pentru importul punctelor topografice a fost amplasat butonul denumit Layere și etichete puncte. Inițial, aplicația propune denumiri implicite pentru layere, corespunzător casetei de dialog următoare. Aceste denumiri, precum și valorile x și y ale deplasamentelor textelor etichetelor, pot fi modificate în orice moment, iar modificarea acestora atrage după sine actualizarea fișierului de configurare TGpost.tcf din directorul principal al programului.

denumiri layere.PNG

După alegerea fișierului de coordonate și selectarea scării planului se apasă butonul Accept.

Command: B1

--> Citire fisier coordonate...297 puncte.

--> Raportare puncte topo...

Punctele topografice se vor raporta prin entități de tip POINT, iar etichetele aferente numerelor, cotelor, codurilor și notelor textuale se vor reprezenta prin entități de tip TEXT. Diametrele punctelor și înălțimile textelor se vor adapta automat, în funcție de scara planșei. Pentru texte, programul creează automat stilul de text POINT_TEXT, folosind fontul romans.shx. Conform opțiunilor grafice din caseta de bază, punctele se pot raporta în 3D, fiecare punct amplasându-se direct pe elevația extrasă din fișierul de coordonate sau pot fi raportate în 2D (elevație zero). Indiferent de opțiune, punctele pot fi transferate ulterior din 2D în 3D și invers cu ajutorul comenzilor B2 și B3.

puncte topo.PNG

COMANDA B2. Transfer puncte din 2D în 3D

transfer puncte.PNG

Această comandă permite transferul din 2D (elevație zero) în 3D a punctelor raportate cu comanda B1. Pot fi transferate în spațiul 3D toate punctele din desen sau doar cele care fac obiectul unei selecții. După apelare, la promptul de comandă se va afișa următorul mesaj:

Command: B2

--> Optiuni transfer puncte 2D->3D [Selectie puncte/Toate punctele/Renunt] :

--> Cautare puncte TG...

Pot fi transferate toate punctele din desen prin tastarea literei T sau apăsarea tastei Enter. Pentru selecția anumitor puncte se tastează litera S, urmând a selecta doar acele puncte pentru care se dorește transferul. Elevațiile în care punctele se vor plasa vor fi cele preluate din fișierul sursă. Funcția este utilă, spre exemplu, pentru desenarea ulterioară a poliliniilor tridimensionale (tip 3DPOLY) ce stau la baza profilurilor de teren sau în cazul altor analize 3D (modelări de teren sau curbe de nivel). Funcția de transfer se adresează în exclusivitate punctelor raportate cu comanda B1.

Publicat in data de 06 Sep 2019 | Distribuie articolul pe: