Noutati topocom

Cotare parcela | Plasare puncte si inventar | Detasare suprafata

Buna ziua,

Astazi vom prezenta Submeniul C. Parcele din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza :

COMANDA C1. Cotare parcelă

cotare parcela topograph.PNG

Comanda permite înscrierea lungimii laturilor pe fiecare segment al unor polilinii 2D. Poliliniile selectate se recomandă a fi închise și nu trebuie să conțină segmente curbe fit sau spline. După apelarea comenzii se solicită selecția poliliniilor 2D de cotat.

Command: C1 --> Selectati poliliniile 2D inchise: se selectează poliliniile 2D de cotat După selecția poliliniilor programul va afișa o casetă cu opțiuni.

La prima utilizare a comenzii, opțiunile grafice din casetă sunt adaptate scării curente a planșei. Odată introduse, aceste opțiuni vor fi disponibile și pentru o nouă utilizare. Acționarea butonului Resetare valori implicite permite revenirea la opțiunile grafice aferente scării curente. După cum se poate observa, se poate alege layerul pe care se vor amplasa textele, se poate introduce o altă înălțime a textelor decât cea propusă în funcție de scară și se poate utiliza un prefix sau un sufix pentru textul cotei. De asemenea, se poate introduce o lungime minimă de cotare și se poate utiliza un număr de la 0 la 3 zecimale pentru valoarea cotei.

Culoarea implicită a textelor de cotă este roșu, dar prin acționarea butonuluiimagine se poate folosi orice altă culoare de bază sau din gama Index Color. După confirmarea opțiunilor de cotare cu butonul OK, programul va insera textele pe fiecare segment al poliliniilor selectate. După amplasarea textelor programul va propune schimbarea pozițiilor textelor de cealaltă parte a fiecărui segment cotat printr-o casetă de forma:

schimbare pozitie texte parcele.PNG

COMANDA C2. Plasare puncte și inventar

apelare cotare parcele.PNG

Comanda permite inserarea de puncte topografice în fiecare vertex al unei polilinii 2D (de exemplu, conturul unei parcele).

Command: C2 -->> Selectati parcela (polilinie 2D): se selectează polilinia 2D închisa.

Totodată, comanda permite amplasarea pe plan a unui inventar de coordonate al punctelor de contur sub forma unui tabel de coordonate. După selectarea poliliniei 2D închise se va lansa o casetă de dialog în care se introduc opțiunile grafice.

inventar de coordonate topograph.PNG

În caseta de dialog se va introduce numărul primului punct, obligatoriu printr-o valoare numerică întreagă pozitivă. Amplasarea punctelor se va face în ordinea vertexurilor poliliniei selectate. După cum se poate observa, în caseta de opțiuni se pot selecta layerele pe care se vor amplasa punctele, numerele punctelor și inventarul de coordonate. Dacă se debifează comutatoarele din dreptul layerelor pentru numere și inventar, atunci programul nu va insera nici texte pentru numerele punctelor și nici inventarul de coordonate. De asemenea, caseta mai cuprinde o serie de opțiuni grafice (eliminarea eventualelor vertexuri duble, optimizarea pozițiilor textelor pentru numerele punctelor, utilizarea de linii de indicație de tip leader, adăugarea unei coloane pentru lungimi segmente, salvarea coordonatelor punctelor într-un fișier xyz. Totodată, interioarele punctelor pot fi mascate prin entități de tip WIPEOUT pentru versiunile AutoCAD care suportă acest lucru, iar tabelul de coordonate poate fi inserat sub formă de AutoCAD Table (tot pentru versiunile care acceptă acest tip de entități). Atât coordonatele din tabel, cât și suprafața calculată analitic se pot afișa cu un număr de zecimale de la 0 la 4.

COMANDA C3. Detașare suprafață

detasare supafata topograph.PNG

Această comandă permite detașarea unui contur poligonal (polilinie 2D închisă) după o direcție paralelă cu latura conturului poligonal selectat, după o direcție perpendiculară pe latura conturului poligonal, după o direcție oarecare sau după un punct obligat. Parcelarea poate fi simplă, multiplă în suprafețe egale și multiplă în suprafețe diferite.

detasare suprafata topograph2.PNG

Command: C3

-->> Selectati conturul de parcelat (poliline 2D inchisa): se selectează polilinia de parcelat ca în Fig. 1

-->> Suprafata contur initial: 12251.047. Suprafata de detasat: 5500 se introduce suprafața dorită

-->> Pick punct in zona in care se incepe detasarea: se indică cu mouse-ul partea dorită ca în Fig. 2

-->> Parcelare...Va rog asteptati...

-->> Suprafata ceruta: 5500.000 >> Suprafata obtinuta: 5499.904 se afișează suprafața obținută

parcelare suprafata contur digital.PNG

Cazul detașării prezentat anterior corespunde situației în care se dorește o parcelare simplă, paralelă cu latura conturului selectat. După selectarea conturului programul va amplasa pe ecran o linie roșie (un vector) ce străbate conturul de parcelat și care trece prin centrul geometric al conturului, la fel ca în Fig. 2. În acest fel, se va putea preciza prin pick cu mouse-ul care este partea din care se va începe detașarea propriu-zisă. După efectuarea detașării polilinia conturului inițial va dispărea și vor fi afișate două noi polilinii: polilinia conturului dorit de culoare roșie și polilinia conturului rămas după parcelare cu culoarea albastră. Programul de parcelare operează astfel încât valoarea întreagă (cu zero zecimale) a suprafeței obținute să fie cea dorită. În cazul parcelării perpendiculare pe latura conturului selectat, linia roșie (vectorul) care străbate conturul inițial va avea o direcție perpendicualară pe latura selectată a poliliniei de parcelat, la fel ca în Fig. 2 de mai jos.

cotare parcela topograph2.PNG

În cazul în care se dorește parcelarea după o direcție oarecare, se vor indica succesiv cu mouse-ul punctele de capăt ale direcției de parcelare. Aceasta va duce la amplasarea liniei roșii pe o direcție paralelă cu cea descrisă de cele două puncte. La promptul de comandă, dialogul va fi următorul:

Command: C3 -->> Selectati conturul de parcelat (poliline 2D inchisa): se selectează polilinia de parcelat

-->> Suprafata contur initial: 12251.047. Suprafata de detasat <5500.000>: se introduce suprafața

-->> Directie de la punctul: se specifică prin pick cu mouse-ul primul punct al direcției de parcelare

-->> La punctul: se specifică prin pick cu mouse-ul al doilea punct al direcției de parcelare

-->> Pick punct in zona in care se incepe detasarea: se indică prin pick punctul de pe partea dorită

-->> Parcelare...Va rog asteptati...

-->> Suprafata ceruta: 5500.000 >> Suprafata obtinuta: 5500.095 se afișează suprafața obținută

În cazul parcelării după un punct obligat, după selectarea conturului de parcelat și introducerea suprafeței dorite se va indica prin pick cu mouse-ul poziția punctului obligat. Punctul obligat trebuie să fie amplasat pe polilinia de parcelat inițială, de aceea se recomandă folosirea corespunzătoare a unui mod Osnap (Endpoint, Midpoint sau Nearest). La promptul de comandă, dialogul va fi următorul:

Command: C3

-->> Selectati conturul de parcelat (poliline 2D inchisa): se selectează polilinia de parcelat

-->> Suprafata contur initial: 12251.047. Suprafata de detasat <5500.000>: se introduce suprafața

-->> Pick punct obligat (situat pe polilinia de detasat): se indică punctul obligat ca în Fig. 2

-->> Pick punct in zona in care se incepe detasarea: și se indică punctul pe partea dorită ca în Fig. 2

-->> Parcelare...Va rog asteptati...

-->> Suprafata ceruta: 5500.000 Suprafata obtinuta: 5499.913 se afișează suprafața obținută

parcelare polinilii.PNG

Toate cele trei cazuri prezentate corespund situației în care se dorește o parcelare simplă. În cazul în care se dorește o parcelare multiplă, atunci se poate opta pentru o parcelare multiplă în suprafețe egale, sau o parcelare multiplă în suprafețe diferite. În cazul în care se dorește o parcelare paralelă cu latura conturului selectat, multiplă în suprafețe egale, la promptul de comandă dialogul va fi următorul:

Command: C3 -->> Selectati conturul de parcelat (poliline 2D inchisa):

-->> Suprafata contur initial: 12251.047. Suprafata de detașat : 2000

-->> Pick punct in zona in care se incepe detasarea:

-->> Parcelare...Va rog asteptati...

-->> Suprafata lot 1: 2000.095

-->> Suprafata lot 2: 2000.094

-->> Suprafata lot 3: 2000.093

-->> Suprafata lot 4: 2000.095

-->> Suprafata lot 5: 2000.097

-->> Suprafata lot 6: 1999.901

parcelare polilinie 2D.PNG

După cum se poate observa, pe măsură ce programul detașează fiecare parcelă, va afișa la promptul de comandă mărimea suprafeței obținute pentru fiecare lot. Ultimul lot rămas va fi reprezentat printr-o polilinie de culoare albastră la fel ca în Fig. 3 de mai sus. În cazul în care se dorește parcelarea multiplă în suprafețe diferite, dialogul din zona promptului de comandă decurge în mod similar cu mențiunea că, după apelarea comenzii și alegerea opțiunilor de parcelare, programul va afișa o casetă de dialog informativă prin care se specifică faptul că suprafețele loturilor pot fi preluate în prealabil dintr-o coloană Excel prin copierea acestei coloane în Clipboard, la fel ca în imaginea următoare: Command: C3

COTARE  PARCELA4.PNG

Apoi, programul va afișa o casetă de dialog în care se vor introduce mărimile suprafețelor de detașat în ordinea acestora. Dacă au fost preluate în prealabil suprafețele dintr-o coloană Excel, atunci caseta de dialog va avea completată automat coloana aferentă suprafețelor.

SUPRAFETE LOTURI.PNG

Command: C3 -->> Selectati conturul de parcelat (poliline 2D inchisa):

-->> Pick punct in zona in care se incepe detasarea:

-->> Parcelare...Va rog asteptati...

-->> Suprafata lot 1: 2000.095

-->> Suprafata lot 2: 1500.097

-->> Suprafata lot 3: 2500.096

-->> Suprafata lot 4: 3000.092

parcelare polilinie 2D INCHISA.PNG

Mai multe detalii si alte comenzi ale aplicatiei TopoGraph gasiti in manualul de utilizare

Publicat in data de 05 Nov 2019 | Distribuie articolul pe: