Noutati topocom

Coordonate punct | Extrage coordonate | Calcul suprafață | Suprafață polilinie 2D închisă prin puncte |

Astazi vom prezenta Submeniul K. Informații din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza:

COMANDA K1. Coordonate punct

meniu coordonate punct topocom topograph.PNG

Comanda permite afișarea la promptul de comandă a coordonatelor punctului indicat prin pick cu mouse-ul.

Command: K1

->> Pick punct:

->> Coordonate punct: N=486937.9550 E=335599.8073 Z=0.0000

COMANDA K2. Informații linie

meniu informatii linie topocom topograph.PNG

Comanda permite afișarea informațiilor topografice ale unei linii pentru care au fost indicate punctele de capăt prin pick cu mouse-ul. Vor fi afișate în modul text coordonatele punctelor de capăt, lungimile 2D și 3D ale liniei, orientarea liniei în forma centezimal și panta liniei în procente.

Command: K2

->> Pick punct start linie: se indică poziția primului punct al liniei

->> Pick punct capat linie: se indică poziția celui de-al doilea punct al liniei

->> Informatii linie... programul comută automat în modul text, unde va afișa informațiile liniei

->> Punct start linie : N=486910.9873 E=335651.8764 Z=334.0000

->> Punct capat linie : N=486948.5734 E=335726.1208 Z=327.0000

->> Lungime 2D linie : 83.216

->> Lungime 3D linie : 83.510

->> Orientare linie : 70.16589g

->> Panta linie : -8.41%

COMANDA K3. Extrage coordonate…

meniu extrage coordonate topograph topocom.PNG

Comanda permite extragerea din desenul curent a coordonatelor caracteristice pentru blocuri cu atribute sau diferite tipuri de entități. Coordonatele extrase se vor salva într-un fișier ASCII cu extensia xyz. Blocurile cu atribute sunt puncte topografice din care programul extrage coordonatele și atributele de număr și cotă. Fișierele de coordonate salvate pot fi de tip PNEZ sau PENZ. După apelarea comenzii la promptul de comandă se va solicita categoria obiectelor căutate, respectiv blocuri cu atribute sau entități.

Command: K3

->> Extrage coordonate din [Blocuri/Entitati] : dacă se dorește extragerea coordonatelor din puncte topografice ca blocuri cu atribute, se tastează B și Enter.

->> Selectati punctele topografice (blocuri cu atribute): se selectează blocurile din desen, după care programul afișează o casetă de dialog, la fel ca în figura de mai jos:

selectare atribute topocom topograph.PNG

În casetă se aleg tag-urile pentru număr și cotă. Se alege tipul fișierului de coordonate PNEZ sau PENZ și se confirmă cu butonul OK. Apoi programul va afișa o casetă de tip Windows pentru salvarea fișierului de coordonate xyz.

În cazul în care se dorește extragerea de coordonate din diferite tipuri de entități, după apelarea comenzii K3, dialogul de la promptul de comandă va decurge astfel:

Command: K3

->> Extrage coordonate din [Blocuri/Entitati] : dacă se dorește extragerea coordonatelor din entități, se tastează E și se confirmă cu Enter. Apoi se va afișa o casetă de dialog în care se alege tipul de entități dorite și categoria fișierului de coordonate.

extragere coordonate topocom topograph.PNG

După acționarea butonului Selectare dialogul la promptul de comandă va continua astfel:

->> Selectati obiectele se selectează obiectele de pe ecran

->> Extragere coordonate... programul extrage coordonatele din entitățile selectate și afișează o casetă de tip Windows pentru salvarea fișierului xyz.

COMANDA K4. Calcul perimetru - Suprafață prin puncte

meniu calcul suprafata prin puncte.PNG

Această comandă permite calculul analitic al unei suprafețe prin indicarea succesivă (pick) a punctelor de contur. Mărimea suprafeței și perimetrul vor fi afișate în zona promptului de comandă.

Command: K4

->> Pick primul punct: se indică pe ecran poziția primului punct

->> Pick urmatorul punct: se indică pe ecran poziția celui de-al doilea punct

->> Pick urmatorul punct: se indică al treilea punct și programul afișează suprafața și perimetrul

->> Pick urmatorul punct: se indică următorul punct

->> Pick urmatorul punct: se tastează Enter pentru terminare.

->> Suprafata=12813.0908 Perimetrul=463.1863 programul afișează suprafața și perimetrul în modul text.

suprafata si perimetru.PNG

În mod interactiv, programul desenează pe ecran poligonul determinat de punctele indicate succesiv cu mouse-ul. Începând cu cel de-al treilea punct indicat, programul afișează pe ecran valorile pentru suprafață și perimetru. La fiecare introducere de punct, mărimile pentru suprafață și perimetru se vor recalcula corespunzător.

COMANDA K5. Suprafață polilinie 2D închisă

suprafata polilinie 2d inchisa topocom topograph.PNG

Această comandă permite afișarea în modul text a suprafeței și perimetrului unei polilinii 2D închise. Entitatea selectată trebuie să fie de tip POLYLINE sau LWPOLYLINE închisă cu ajutorul opțiunii Close. Mărimea suprafeței și perimetrul vor fi afișate în zona promptului de comandă.

Command: K5

->> Selectati parcela: se selectează polilinia 2D închisă

->> Suprafata=35142.9586 Perimetrul=698.1000 se afișează mărimile suprafeței și perimetrului.

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 06 Mar 2020 | Distribuie articolul pe: