Noutati topocom

Calculul Analitic al Suprafețelor Topografice

Astazi vom continua cu prezentarea altor 4 comenzi din aplicatia TopoGraph 8.0, dupa cum urmeaza :

F13. Calculul analitic al suprafețelor topografice

calculul analitic al suprafetelor topocom topograph1.PNG

Comanda permite realizarea unui fișier de tip .doc (Microsoft Word) sau .txt (Text Document), reprezentând un formular de calcul analitic al suprafețelor unor contururi selectate succesiv din ecranul grafic. Contururile trebuie să fie polilinii 2D închise ce reprezintă terenuri sau construcții din desen. Este obligatoriu ca poliliniile să conțină puncte de contur în fiecare vertex, ca urmare a utilizării unor comenzi descrise anterior (de exemplu B5, C2, F11). Pentru fiecare contur selectat se introduc apoi scurte descrieri, iar la final se salvează fișierul .txt sau .doc conținând tabelul coordonatelor punctelor de contur și suprafața calculată analitic. Pentru realizarea unui fișier cu extensia .doc trebuie instalată aplicația Microsoft Word. În cazul în care această aplicație nu a fost instalată, programul va salva fișierul implicit în format .txt.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Calculul analitic al suprafetelor

-->> Selectati polilinia 2D inchisa (teren sau constructie): se selectează polilinia 2D cu puncte pe contur

informatie polilinie topocom topograph.PNG

Poate fi continuată selecția poliliniilor folosind butonul Acceptă și continuă selecția sau se poate renunța la ultima polilinie selectată folosind butonul Renunță la ultima polilinie. După acționarea butonului Închide și creează anexa programul va verifica existența aplicației Microsoft Word și va afișa o casetă de dialog de forma:

format fisier calcul analitic al suprafetelor topocom topograph.PNG

Dacă programul nu identifică prezența aplicației Microsoft Word, caseta din imaginea anterioară nu se va mai afișa. În această situație, programul va deschide doar o casetă de salvare a fișierului .txt aferent calculului analitic. Indiferent de tipul de fișier creat, acesta trebuie salvat cu un nume individual, iar la final programul va deschide acest fișier, care va avea un conținut de forma:

calculul analitic al suprafetelor topocom topograph.PNG

În cuprinsul formularului de calcul analitic al suprafețelor vor exista atâtea tabele (inventare de coordonate) câte polilinii valide (2D închise cu puncte de contur) au fost selectate.

F14. Inventar coordonate stații și radiate

inventar coordonate statii si radiate.PNG

Comanda permite realizarea unui fișier de tip .doc (Microsoft Word) sau .txt (Text Document) cuprinzând coordonatele plane ale punctelor de stație și radiate selectate de pe ecran. Punctele de stație se indică succesiv cu mouse-ul, iar punctele radiate se selectează multiplu.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Inventar coordonate statii si radiate

-->> Pick punct statie [Enter=Stop]: se indică prin pick cu mouse-ul punctul de stație, iar în caseta de dialog se introduce denumirea stației. Din lista derulantă Tip marcare se alege tipul materializării.

punct statie topocom.PNG

-->> Pick punct statie [Enter=Stop]: se continuă selecția punctelor de stație sau se tastează Enter pentru oprirea introducerii punctelor de stație

selectare radiate.PNG

-->> Selectati punctele TG: se selectează multiplu punctele topografice (TG) de pe ecran

multiplu puncte topografice.PNG

Dacă programul nu identifică prezența aplicației Microsoft Word, caseta din imaginea anterioară nu se va mai afișa. În această situație, programul va deschide doar o casetă de salvare a fișierului .txt aferent calculului analitic. Indiferent de tipul de fișier creat, acesta trebuie salvat cu un nume individual, iar la final programul va deschide acest fișier, care va avea un conținut de forma:

inventar coordonate statii si radiate3.PNG

F15. Fișă de măsurători clasice

fisa de masuratori clasice.PNG

Comanda permite realizarea unui carnet de teren prin măsurători clasice și presupune indicarea succesivă prin pick cu mouse-ul a punctelor de stație și a punctelor topografice radiate din fiecare punct de stație. Pentru fiecare punct de stație se va specifica denumirea acestuia. După indicarea punctului de stație se vor selecta multiplu punctele topografice (TG) de detaliu radiate din stația respectivă. În final se salvează în format .txt sau .doc un formular reprezentând inventarul de coordonate 2D sau 3D al punctelor de stație și de detaliu. Pot fi realizate carnete de teren 2D sau 3D. Pentru realizarea unui carnet de teren 3D prin metode clasice, pentru fiecare punct de stație va trebui introdusă cota acestuia, înălțimea aparatului și înălțimea jalonului.

Command: CADASTRU

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Fisa masuratori prin metode clasice

format fise de masuratori clasice.PNG

În cazul în care se bifează comutatorul drumuire continuă combinată cu radiate, în cuprinsul carnetului de teren, ultimul punct radiat dintr-o stație va fi unul și același cu noul punct de stație.

-->> Pick punct statie: se indică prin pick cu mouse-ul poziția punctului de stație și se introduce denumirea stației în următoarea caseta de dialog:

punct statie topocom1.PNG

-->> Selectati punctele radiate din statia S1 [Enter=lipsa radiate] se selectează multiplu punctele topografice care au fost radiate din stația S1.

-->> 8 puncte radiate din statia S1

-->> Pick nou punct statie [Enter=Stop]: se indică prin pick cu mouse-ul un nou punct de stație sau se tastează Enter pentru oprirea procesului. În cazul opririi procesului, se va afișa următoarea casetă de dialog:

date carnet de teren topocom topograph.PNG

După completarea datelor și acționarea butonului Salvare carnet va fi afișată o casetă de selecție a tipului de fișier pentru carnetul de teren…

format fisier 2.PNG

iar carnetul de teren generat va avea o structură similară celei prezentate mai jos:

fisa de masuratori prin metode clasice.PNG

F16. Fișă GNSS (conversie .rw5->.xls)

fisa gnss topocom topograph2.PNG

Această comandă permite conversia unui fișier de tip .rw5 (creat de aplicația SurvCE) într-un fișier de tip .xls (Microsoft Excel). Prin conversie, se va obține un model standardizat al fișei de măsurători cinematice prin tehnologie GNSS.

-->> Lansare modul CADASTRU... -->> Fisa masuratori GPS (conversie .rw5->.xls)

-->> Selectati fisierul de date .rw5 se selectează dintr-o casetă de tip Windows fișierul de tip .rw5

-->> Conversie fisier...

anexa 15b topocom topograph.PNG

Ca urmare a conversiei fișierului de date .rw5, programul va crea în același loc un fișier cu același nume, dar cu extensia .xls (Microsoft Excel). Dacă se acționează butonul Da, fișierul .xls se va deschide.

-->> Deschidere fisier Excel...

…iar carnetul de teren GNSS va avea o formă simlară celei prezentate mai jos:

fisa de masuratori prin tehnologie gnss.PNG

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph

Publicat in data de 27 Jan 2020 | Distribuie articolul pe: